ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΤΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
See an excerpt

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΤΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Product Id: 14852
  • Εμπορευσιμότητα, Εξαγορά, Μεταβίβαση, Αντιπροσώπευση, Αποκλεισμός του δικαιώματος ψήφου
  • Συγκρούσεις συμφερόντων και δικαστικός έλεγχος της ψήφου
Author: P. Panagiotou
ISBN: 978-960-562-323-4
Evdoxus: 50659409
Shape: 17 x 24
Pages: 344
Publication year: 2014
Price:
 
  • Book (printed)
  • Book (printed)
  • e Book
  • e Book
  • Book (printed) + e Book
  • Book (printed) + e Book
Description
Close
Privacy Settings

We use data to make our products and services as useful as possible, but you decide what types of data we collect and use.

30%
Why collecting personal data is important

By providing additional information you can help to improve Amasty products and receive more detailed support for purchased extensions.

Terms of Use
">