ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2ος ΤΟΜΟΣ
See an excerpt

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2ος ΤΟΜΟΣ

Product Id: 15822

• Εκουσία δικαιοδοσία • Διαιτησία • Αναγκαστική εκτέλεση • Συμβιβαστική επίλυση διαφορών

Author: N. Triantos, K. Kyprouli, M. Fanoy, P. Rentoulis, D. Theocharis, K. Koutsoulelos
Editor: K. Koutsoulelos
ISBN: 978-960-562-633-4
Evdoxus: 68396558
Shape: 17 x 24
Pages: 632
Publication year: 2016
Price:
 
  • Book (printed)
  • Book (printed)
  • e Book
  • e Book
  • Book (printed) + e Book
  • Book (printed) + e Book
Description
Close
Privacy Settings

We use data to make our products and services as useful as possible, but you decide what types of data we collect and use.

30%
Why collecting personal data is important

By providing additional information you can help to improve Amasty products and receive more detailed support for purchased extensions.

Terms of Use
">