ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 30.5€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 66,50 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17380
Βαρσάνης Κ., Βασιλοπούλου Β., Βίτσα Π., Βούλγαρη Κ., Βρεττού Χ., Γεωργιάδου Μ., Γκουντέλα Ε., Δαβράδος Ν., Καραγιάννης Κ., Καστρήσιος Ε., Κόμνιος Κ., Κουμάνης Σ., Κωνσταντινίδης Ε., Λάμπου Φ., Μαργαρίτης Ε., Μασούρος Π., Μαυρομιχάλης Μ., Πιτσιρίκος Ι., Πλεύρη Ά., Ρήγας Κ., Ρόκας Α., Ρόκας Κ., Σπινέλλης Ε., Σταματόπουλος Β., Τζιώτης Γ., Τριανταφυλλίδης Χρ., Τσίρου Σ., Τσολακίδης Ζ., Φωτέας Σ., Χατζηκωνσταντή Κ., Χελιδόνης Α., Χριστιανοπούλου Ε.
Καστρήσιος Ε.
  • Εκδοση: 2η 2019
  • Σχήμα: 17x24
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 1406
  • ISBN: 978-960-622-902-2
  • ISBN: 978-960-622-902-2
  • Δείτε ένα απόσπασμα
  • Black friday εκδόσεις: 30%

Οι «Ενστάσεις κατά τον Αστικό Κώδικα», αποτελούν ένα πρωτότυπο έργο στο πλαίσιο του οποίου επιδιώκεται η καταγραφή και ανάλυση όλων των ουσιαστικών ενστάσεων που προκύπτουν από διατάξεις του.  Ειδικότερα, το έργο πραγματεύεται 158 θεματικές ενότητες ενστάσεων, που μπορούν να αναδυθούν και προβληθούν σε περιπτώσεις π.χ. προσβολής προσωπικότητας, παραγραφής, αποσβεστικής προθεσμίας, καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος, συνυπολογισμού ζημίας και κέρδους, συντρέχοντος πταίσματος, ευθύνης λόγω πταίσματος, απαλλακτικών ρητρών, απρόοπτης μεταβολής συνθηκών, συμψηφισμού, υπαναχώρησης, μείωσης τιμήματος στην πώληση, μείωσης μισθώματος, ελλείψεων έργου, δαπανών νομέα, δουλείων, χρησικτησίας, δίζησης επί υποθήκης, διαζυγίου, διατροφής, διαθηκών, νόμιμης μοίρα, αγωγής περί κλήρου κ.ά.

Περιεχόμενα
Προλογικό σημείωμα 2ης έκδοσης Σελ. XV
Προλογικό σημείωμα 1ης έκδοσης Σελ. XVII
Κυριότερες συντομογραφίες Σελ. LXV
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 1
Α’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
[1] Προσβολή προσωπικότητας Σελ. 41
[2] Ένσταση ακυρότητας της δικαιοπραξίας λόγω ανικανότητας ή περιορισμένης ικανότητας προς δικαιοπραξία Σελ. 51
[3] Ένσταση εικονικότητας Σελ. 67
[4] Ακυρώσιμη δικαιοπραξία λόγω πλάνης Σελ. 83
[5] Ακυρώσιμη δικαιοπραξία λόγω απάτης - απειλής Σελ. 97
[6] Ακύρωση δικαιοπραξίας κατ’ ένσταση Σελ. 115
[7] Τύπος της δικαιοπραξίας Σελ. 124
[8] Ένσταση ακυρότητας προσυμφώνου λόγω μη τήρησης τύπου Σελ. 137
[9] Δικαιοπραξία αντιβαίνουσα σε απαγορευτική διάταξη νόμου Σελ. 140
[10] Ανήθικη δικαιοπραξία Σελ. 148
[11] Μετατροπή άκυρης δικαιοπραξίας Σελ. 156
[12] Αντιπροσώπευση και πληρεξουσιότητα Σελ. 161
[13] Συναίνεση και έγκριση Σελ. 179
[14] Ένσταση παραγραφής Σελ. 194
[15] Αποσβεστική προθεσμία Σελ. 221
[16] Η ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος Σελ. 228
[17] Αυτοδικία Σελ. 263
[18] Άμυνα Σελ. 267
[19] Κατάσταση ανάγκης Σελ. 272
B’ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
[20] Έννοια της ενοχής Σελ. 279
[21] Καλόπιστη εκπλήρωση της ενοχής Σελ. 285
[22] Ένσταση συνυπολογισμού ζημίας και κέρδους Σελ. 301
[23] Ένσταση συντρέχοντος πταίσματος Σελ. 307
[24] Υποχρέωση τοκοδοσίας λόγω δαπανών Σελ. 317
[25] Ένσταση καταβολής εξόδων επί δικαιώματος αφαίρεσης κατασκευάσματος Σελ. 321
[26] Λογοδοσία Σελ. 324
[27] Ένσταση επίσχεσης Σελ. 329
[28] Ευθύνη λόγω πταίσματος Σελ. 339
[29] Η συμβατική ευθύνη στις περιπτώσεις των ανίκανων προς καταλογισμό προσώπων Σελ. 350
[30] Απαλλακτικές ρήτρες Σελ. 354
[31] Η εν τοις ιδίοις επιμέλεια Σελ. 367
[32] Ευθύνη από ενέργειες βοηθητικών προσώπων Σελ. 369
[33] Ενστάσεις αδυναμίας παροχής Σελ. 378
[34] Ένσταση άρσης της υπερημερίας οφειλέτη Σελ. 385
[35] Υπερημερία δανειστή Σελ. 393
[36] Αρχική αδυναμία παροχής Σελ. 400
[37] Αοριστία παροχής Σελ. 400
[38] Ένσταση μη εκπλήρωσης της σύμβασης Σελ. 409
[39] Απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών Σελ. 418
[40] Υπαναχώρηση Σελ. 430
[41] Ένσταση μείωσης ποινικής ρήτρας Σελ. 443
[42] Δημόσια κατάθεση Σελ. 447
[43] Ανανέωση Σελ. 450
[44] Ένσταση συμψηφισμού Σελ. 452
[45] Άφεση χρέους Σελ. 495
[46] Εκχώρηση Σελ. 497
[47] Αναδοχή χρέους Σελ. 519
[48] Πολυπρόσωπες ενοχές Σελ. 525
[49] Ένσταση συγγνώμης κατά του δωρητή Σελ. 536
[50] Ένσταση παρόδου ενιαύσιας προθεσμίας για την ανάκληση της δωρεάς Σελ. 541
[51] Ένσταση δωρεάς από ιδιαίτερο ηθικό καθήκον ή από λόγους ευπρέπειας Σελ. 546
[52] Ένσταση αντικατάστασης ελαττωματικού πράγματος στην πώληση Σελ. 553
[53] Ένσταση μείωσης του τιμήματος στην πώληση Σελ. 558
[54] Υπαναχώρηση κατ’ ένσταση στην πώληση Σελ. 565
[55] Ένσταση παραγραφής της αξίωσης πραγματικών ελαττωμάτων ή συνομολογημένων ιδιοτήτων στην πώληση Σελ. 573
[56] Ένσταση μείωσης ή μη καταβολής του μισθώματος Σελ. 578
[57] Ένσταση μισθωτή αποζημίωσης για τη μη εκτέλεση της σύμβασης Σελ. 585
[58] Ένστασεις μη ευθύνης εκμισθωτή για ελαττώματα ή ελλείψεις του μισθίου Σελ. 589
[59] Ένσταση άκυρης καταγγελίας μισθωτή λόγω μη ευθύνης εκμισθωτή Σελ. 593
[60] Ένσταση μη ευθύνης μισθωτή για φθορές του μισθίου Σελ. 595
[61] Ένσταση μισθωτή ότι μεταχειρίζεται το μίσθιο κατά τη συμφωνημένη χρήση Σελ. 598
[62] Ένσταση ωφέλειας εκμισθωτή Σελ. 601
[63] Ένσταση εξόφλησης καθυστερούμενου μισθώματος Σελ. 603
[63α] Ένσταση σιωπηρής αναμίσθωσης Σελ. 607
[64] Ένσταση ακυρότητας καταγγελίας λόγω μη επίδοσης αυτής στον σύζυγο του μισθωτή Σελ. 609
[65] Ένσταση ελάττωσης του μισθώματος στην αγρομίσθωση Σελ. 614
[66] Ένσταση εργοδότη περί έκπτωσης ωφέλειας του εργαζομένου από τη ματαίωση της εργασίας ή την παροχή της αλλού (Ένσταση αλλαχού κερδηθέντων) Σελ. 618
[67] Ένσταση εργοδότη περί μη ύπαρξης υπερημερίας αυτού λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας Σελ. 632
[68] Ένσταση συμψηφισμού λόγω ζημίας που προξένησε ο εργαζόμενος με δόλο κατά την εκτέλεση της σύμβασης εργασίας Σελ. 647
[69] Ένσταση ότι η σύμβαση εργασίας είναι ορισμένου χρόνου Σελ. 656
[70] Ενστάσεις του εργολάβου κατά της αγωγής του εργοδότη για ελλείψεις του έργου Σελ. 663
[71] Μεσιτεία Σελ. 677
[72] Εντολή Σελ. 691
[73] Διοίκηση αλλοτρίων Σελ. 698
[74] Ένσταση απόδοσης εξόδων στην αφανή εταιρία Σελ. 702
[75] Ένσταση επίσχεσης δαπανών επί αγωγής διανομής Σελ. 706
[76] Ευθύνη ξενοδόχων Σελ. 714
[77] Εγγύηση Σελ. 717
[78] Συμβιβασμός Σελ. 744
[79] Ένσταση αδικαιολογήτου πλουτισμού στην περίπτωση ελαττωματικότητας της αιτίας στην αφηρημένη αναγνώριση χρέους Σελ. 757
[80] Ανώνυμα χρεώγραφα: Ενστάσεις κομιστή Σελ. 764
[81] Ανώνυμα χρεώγραφα: Ενστάσεις κατά του κομιστή Σελ. 768
[82] Επίδειξη πράγματος Σελ. 778
[83] Αδικαιολόγητος πλουτισμός Σελ. 780
[84] Η ευθύνη λόγω αδικοπραξίας γενικά Σελ. 795
[85] Η αδικοπρακτική ευθύνη στις περιπτώσεις των ανίκανων προς καταλογισμό προσώπων Σελ. 800
[86] Δυσφημιστικές διαδόσεις Σελ. 805
[87] Ευθύνη εκείνου που εποπτεύει άλλον Σελ. 808
[88] Ευθύνη κατόχου ζώου Σελ. 814
[89] Πτώση κτίσματος ή άλλου έργου Σελ. 818
[90] Θανάτωση προσώπου Σελ. 822
[91] Βλάβη του σώματος της υγείας Σελ. 826
[92] Ένσταση παραγραφής αξίωσης αποζημίωσης από αδικοπραξία Σελ. 831
[93] Καταδολίευση δανειστών Σελ. 840
Γ’ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ
[94] Κοινόχρηστα πράγματα Σελ. 851
[95] Νομή και κατοχή Σελ. 858
[96] Ένσταση μη παροχής διόδου λόγω αυτόβουλης πράξης του ενάγοντα Σελ. 870
[97] Απόκρουση διεκδικητικής και αρνητικής αγωγής με ένσταση ιδίας κυριότητας Σελ. 877
[98] Ένσταση δικαιώματος (νομής ή κατοχής) επί διεκδικητικής ή αρνητικής αγωγής Σελ. 892
[99] Αξίωση καταβολής δαπανών νομέα - Ένσταση επίσχεσης - Δικαίωμα αφαίρεσης πράγματος Σελ. 905
[100] Ένσταση ίδιας κυριότητας κτηθείσας με χρησικτησία, τακτική ή έκτακτη Σελ. 921
[101] Συγκυριότητα: Ενστάσεις σχετικές με δαπάνες επί του κοινού πράγματος Σελ. 935
[102] Συγκυριότητα: Ένσταση περί αποκλειστικής κυριότητας του εναγομένου στο πράγμα Σελ. 942
[103] Ένσταση ίδιου δικαιώματος πραγματικής δουλείας Σελ. 945
[104] Ένσταση ίδιου δικαιώματος επί αγωγής ομολογήσεως δουλείας Σελ. 952
[105] Ένσταση αποσβέσεως πραγματικής δουλείας Σελ. 954
[106] Ένσταση ιδίου δικαιώματος επικαρπίας Σελ. 961
[107] Ένσταση επισχέσεως λόγω δαπανών του επικαρπωτή Σελ. 964
[108] Ένσταση ιδίου δικαιώματος μισθωτή Σελ. 966
[109] Ένσταση παραγραφής αξιώσεων ψιλού κυρίου και επικαρπωτή Σελ. 968
[110] Ένσταση αποσβέσεως επικαρπίας Σελ. 971
[111] Ένσταση ιδίου δικαιώματος οικήσεως Σελ. 974
[112] Ένσταση ακυρότητας μεταγραφής Σελ. 976
[113] Εισαγωγικές παρατηρήσεις στην υποθήκη Σελ. 981
[114] Ένσταση (λόγος ανακοπής) ακυρότητας εγγραφής υποθήκης λόγω έλλειψης κυριότητας του παραχωρούντος Σελ. 985
[115] Άλλοι λόγοι ακυρότητας της εγγραφής υποθήκης Σελ. 988
[116] Αντένσταση διακοπής της παραγραφής λόγω εγγραφής υποθήκης Σελ. 992
[117] Αντένσταση διακοπής της παραγραφής λόγω εγγραφής προσημείωσης υποθήκης Σελ. 994
[118] Ένσταση (λόγος ανακοπής) ακυρότητας παραχώρησης υποθήκης λόγω συμβατικής απαγόρευσης Σελ. 995
[119] Ένσταση «διζήσεως» επί υποθήκης Σελ. 1002
[120] Ένσταση (λόγος ανακοπής) απόσβεσης υποθήκης λόγω απόσβεσης της ασφαλιζόμενης απαίτησης Σελ. 1004
[121] Άλλοι λόγοι απόσβεσης υποθήκης Σελ. 1008
[122] Ένσταση (λόγος ανακοπής) απόσβεσης προσημείωσης υποθήκης Σελ. 1013
Δ’ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
[123] Ένσταση παραγραφής των αξιώσεων από τη μνηστεία Σελ. 1019
[124] Ένσταση καταχρηστικής ασκήσεως του δικαιώματος ακύρωσης άκυρου γάμου Σελ. 1022
[125] Ένσταση παραγραφής δικαιώματος ακύρωσης γάμου Σελ. 1024
[126] Ένσταση καταχρηστικής ασκήσεως του δικαιώματος έκαστου συζύγου να απαιτήσει από τον άλλο την έγγαμη συμβίωση Σελ. 1027
[127] Διατροφή μεταξύ συζύγων διαρκούντος του γάμου Σελ. 1040
[128] Ένσταση παραγραφής της αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα Σελ. 1050
[129] Ενστάσεις κατά της αγωγής διαζυγίου Σελ. 1064
[130] Δικαστική προσβολή μητρότητας Σελ. 1075
[131] Ένσταση απόσβεσης δικαιώματος προσβολής πατρότητας και ένσταση καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος Σελ. 1079
[132] Ένσταση αποκλεισμού δικαιώματος προσβολής της πατρότητας λόγω θανάτου του τέκνου, αναγνώρισης, συγκατάθεσης σε τεχνητή γονιμοποίηση Σελ. 1094
[133] Ένσταση απόσβεσης του δικαιώματος προσβολής της εκούσιας αναγνώρισης Σελ. 1105
[134] Δικαστική αναγνώριση πατρότητας: Ένσταση σοβαρών αμφιβολιών Σελ. 1109
[135] Δικαστική αναγνώριση πατρότητας: Ένσταση απόσβεσης και καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος Σελ. 1114
[136] Ένσταση περί συμφωνίας διατροφής Σελ. 1126
[137] Ένσταση ευπορίας κατά του δικαιούχου διατροφής Σελ. 1142
[138] Ένσταση συνεισφοράς του άλλου γονέα στη διατροφή του τέκνου Σελ. 1157
[139] Ένσταση διακινδύνευσης ίδιας διατροφής Σελ. 1171
[140] Ένσταση παραπομπής σε άλλο υπόχρεο διατροφής Σελ. 1181
[141] Ένσταση υπάρξεως έτερου συνυπόχρεου διατροφής Σελ. 1186
[142] Ένσταση υπάρξεως προτέρου υπόχρεου διατροφής Σελ. 1193
[143] Ένσταση ανεπάρκειας καταβολής διατροφής σε πλείονες δικαιούχους Σελ. 1197
[144] Ένσταση μεταβολής των όρων της διατροφής Σελ. 1210
[145] Ένσταση στοιχειώδους διατροφής Σελ. 1218
[146] Ένσταση συνδρομής ιδιαίτερων λόγων δικαιολογούντων τη μεταβολή του χρόνου ή του τρόπου καταβολής διατροφής Σελ. 1234
[147] Ένσταση για τον τρόπο καταβολής της διατροφής Σελ. 1246
[148] Ένσταση παραιτήσεως από το δικαίωμα διατροφής Σελ. 1256
[149] Σχέσεις γονέων και τέκνων Σελ. 1269
[150] Επιτροπεία ανηλίκου Σελ. 1277
Ε’ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
[151] Ενστάσεις που αφορούν αγωγές από διαθήκες Σελ. 1289
[152] Ενστάσεις επί αγωγής αναγνώρισης εξ αδιαθέτου κληρονομικού δικαιώματος Σελ. 1306
[153] Νόμιμη μοίρα Σελ. 1314
[154] Μέμψη άστοργης δωρεάς Σελ. 1327
[155] Αγωγή περί κλήρου Σελ. 1337
[156] Ενστάσεις στην αγωγή για αναγνώριση υποχρέωσης συνεισφοράς Σελ. 1348
[157] Κληρονόμος με απογραφή Σελ. 1352
[158] Ενστάσεις σε αγωγές που αφορούν κληροδοσίες και τρόπους Σελ. 1356
Ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 1369
Back to Top