ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Πρακτικά Εσπερίδας 4ης Απριλίου 2005
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 21,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 21,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 11505
Γκόρτσος Χ., Στεφάνου Κ.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
  • Έκδοση: 2006
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 126
  • ISBN: 960-272-355-6
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Το παρόν έργο περιλαμβάνει τα πρακτικά Εσπερίδας που διοργάνωσε το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου και καταγράφει τις θεσμικές εξελίξεις που διαμορφώνουν το νέο περιβάλλον λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου η Οικονομική και Νομισματική Ένωση αποτελεί μία νέα πραγματικότητα με σημαντικές επιπτώσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Η πρώτη ενότητα είναι αφιερωμένη στις διεθνείς θεσμικές εξελίξεις με σχετικές εισηγήσεις των Χρ. Γκόρτσου, Α. Αγγελακόπουλου και Κ. Τασάκου, για τα ζητήματα της συμβολής της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία στη διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, τα Διεθνή Πρότυπα και Κώδικες (Standards and Codes) και το πρόγραμμα Αξιολόγησης του Χρηματοπιστωτικού Τομέα (Financial Sector Assessment Program) και το έργο της Επιτροπής Συστημάτων Πληρωμών και Διακανονισμού της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών. Η δεύτερη ενότητα είναι αφιερωμένη σε θέματα ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου, με σχετικές εισηγήσεις των Κ. Στεφάνου, Κ. Μπούα και Β. Παναγιωτίδη, οι οποίοι εξετάζουν θέματα αναφορικά με την ελευθερία εγκαταστάσεως και την προστασία του καταναλωτή στον τραπεζικό τομέα, τις εξωτερικές σχέσεις του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και τον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο πληρωμών μικρής αξίας καθώς και τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών στη διαμόρφωσή του.
Η συμβολή της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία στη διασφάλιση της σταθερότητας του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος Σελ. 1
Χρήστος Βλ. Γκόρτσος 
Α. Το αίτημα της διασφάλισης της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος Σελ. 1
1. Η εθνική διάσταση Σελ. 1
2. Η διεθνής διάσταση Σελ. 2
Β. Η Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία Σελ. 3
1. Σύσταση και σύνθεση Σελ. 3
2. Νομική φύση Σελ. 4
3. Συμμετοχή σε άλλα διεθνή fora Σελ. 5
Γ. Η ικανοποίηση του αιτήματος για διασφάλιση της σταθερότητας του διεθνούς τραπεζικού συστήματος από την Επιτροπή της Βασιλείας Σελ. 5
1. Οι στόχοι της Επιτροπής της Βασιλείας: συνολική θεώρηση Σελ. 5
2. Οι παράγοντες που συνέβαλαν στην προσφυγή των τραπεζικών εποπτικών αρχών στη διεθνή συνεργασία Σελ. 6
3. Οι άξονες της διεθνούς συνεργασίας στο πλαίσιο της Επιτροπής της Βασιλείας Σελ. 8
4. Πτυχές του κύριου στόχου που δεν εμπίπτουν στο έργο της Επιτροπής της Βασιλείας Σελ. 9
5. Μέσα υλοποίησης του στόχου Σελ. 11
5.1 Οι εκθέσεις της Επιτροπής της Βασιλείας Σελ. 11
5.1.1 Θεματικές ενότητες Σελ. 11
5.1.2 Νομική φύση των κανόνων και τριτενέργεια Σελ. 12
5.2 Προώθηση της δημιουργίας ενός άτυπου παγκόσμιου forum Σελ. 13
Τεκμηρίωση Σελ. 15
Βιβλιογραφία και αρθρογραφία Σελ. 15
Ξενόγλωσση Σελ. 15
Ελληνόγλωσση Σελ. 17
 
Τα Διεθνή Πρότυπα και Κώδικες (Standards and Codes) και το Πρόγραμμα Αξιολόγησης του Χρηματοπιστωτικού Τομέα (Financial Sector Assessment Program) Σελ. 19
Αλκιβιάδης Αντ. Αγγελακόπουλος 
Α. Τα Διεθνή Πρότυπα και Κώδικες (International Standards and Codes) Σελ. 19
1. Έννοια και νομική φύση Σελ. 19
2. Διάκριση διεθνών προτύπων Σελ. 20
2.1 Μακροοικονομική πολιτική και διαφάνεια στοιχείων Σελ. 21
2.1.1 Διαφάνεια στην Οικονομική και Νομισματική Πολιτική Σελ. 21
2.1.2 Διαφάνεια στη Δημοσιονομική Πολιτική Σελ. 21
2.1.3. Διάχυση Στοιχείων Σελ. 21
2.2 Θεσμική Υποδομή και Διάρθρωση Αγοράς Σελ. 22
2.2.1 Εκκαθάριση και Δικαιώματα Πιστωτών Σελ. 22
2.2.2 Εταιρική Διακυβέρνηση Σελ. 22
2.2.3 Λογιστική Σελ. 23
2.2.4 Εσωτερικός Έλεγχος Σελ. 23
2.2.5 Συστήματα Πληρωμών και Διακανονισμού Σελ. 24
2.2.6 Ακεραιότητα Αγοράς Σελ. 24
2.3 Ρύθμιση και Εποπτεία του Χρηματοπιστωτικού Τομέα Σελ. 25
2.3.1 Εποπτεία Τραπεζικού Συστήματος Σελ. 25
2.3.2 Εποπτεία Κεφαλαιαγορών Σελ. 26
2.3.3 Εποπτεία Ασφαλιστικών Εταιριών Σελ. 26
3.Τα διεθνή πρότυπα ως εργαλείο πολιτικής του ΔΝΤ Σελ. 27
4. Κριτική επί των διεθνών προτύπων Σελ. 28
5. Αξιολόγηση της εφαρμογής των διεθνών προτύπων Σελ. 32
Β. Το Πρόγραμμα Αξιολόγησης του Χρηματοπιστωτικού Τομέα (Financial Sector Assessment Program) Σελ. 33
1. Σκοπός του προγράμματος Σελ. 33
2. Διάρθρωση και λειτουργία Σελ. 35
3. Μεθοδολογικά εργαλεία Σελ. 37
4. Εξωτερική Αξιολόγηση Σελ. 38
5. Αποτίμηση Σελ. 39
Τεκμηρίωση Σελ. 40
Πρωτογενείς πηγές Σελ. 40
Βιβλιογραφία και αρθρογραφία Σελ. 41
Ξενόγλωσση Σελ. 41
Ελληνόγλωσση Σελ. 42
Tο έργο της Επιτροπής Συστημάτων Πληρωμών και Διακανονισμού της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών Σελ. 43
Κωνσταντίνος Τασάκος 
Α. Συνολική θεώρηση του έργου της Επιτροπής Σελ. 43
1. Σύσταση, σύνθεση και ρόλος Σελ. 43
2. Το έργο της Επιτροπής Σελ. 44
Β. Οι Θεμελιώδεις αρχές για τα συστημικώς σημαντικά συστήματα πληρωμών Σελ. 47
1. Εισαγωγή Σελ. 47
2. Το περιεχόμενο των αρχών Σελ. 48
3. Έκταση και κατανομή αρμοδιοτήτων αναφορικά με τις θεμελιώδεις αρχές για τα συστημικώς σημαντικά συστήματα πληρωμών Σελ. 51
Γ. Οι συστάσεις της Επιτροπής Συστημάτων Πληρωμών και Διακανονισμού (CPSS) και της Επιτροπής Ρυθμιστικών Αρχών Κεφαλαιαγορών (IOSCO) για τα συστήματα διακανονισμού πράξεων σε τίτλους Σελ. 53
1. Εισαγωγή Σελ. 53
2. Το περιεχόμενο των Συστάσεων Σελ. 55
Δ. Ο κίνδυνος διακανονισμού κατά τη διενέργεια πράξεων συναλλάγματος με αναφορά στην λειτουργία της Continuous Link Settlement Bank Σελ. 58
1. Εισαγωγή Σελ. 58
2. Η Τράπεζα Διακανονισμού Αδιάλειπτης Σύνδεσης Σελ. 60
Ε. Επίλογος Σελ. 63
Τεκμηρίωση Σελ. 63
Πρωτογενείς Πηγές Σελ. 63
Βιβλιογραφία και αρθρογραφία Σελ. 64
Ξενόγλωσση Σελ. 64
Ελληνόγλωσση Σελ. 65
Ελευθερία εγκαταστάσεως και η προστασία του καταναλωτή στον τραπεζικό τομέα. Η πρόσφατη νομολογία του ΔΕΚ Σελ. 67
Κωνσταντίνος Στεφάνου 
Α. Η ελευθερία εγκαταστάσεως πιστωτικών ιδρυμάτων Σελ. 67
Β. Η προστασία του καταναλωτή τραπεζικών υπηρεσιών στη νομολογία του ΔΕΚ Σελ. 69
1. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 69
2. Η υπόθεση C-233/94 (σύστημα εγγύησης καταθέσεων) Σελ. 70
3. Η υπόθεση C-442/02 (Caixa Bank France) Σελ. 70
Γ. Συμπέρασμα Σελ. 72
Τεκμηρίωση Σελ. 72
Οι εξωτερικές σχέσεις του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών Σελ. 73
Κωνσταντίνος Μπούας 
Α. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του Ε.Σ.Κ.Τ. Σελ. 73
1. Νομισματική πολιτική Σελ. 73
2. Συναλλαγματική πολιτική Σελ. 74
3. Επίσημα συναλλαγματικά διαθέσιμα Σελ. 75
4. Συστήματα πληρωμών Σελ. 75
5. Γνωμοδοτική αρμοδιότητα Σελ. 76
6. Προληπτική εποπτεία Σελ. 77
7. Έκδοση τραπεζογραμματίων και κερμάτων Σελ. 77
8. Συλλογή στατιστικών πληροφοριών Σελ. 77
Β. Το Καταστατικό ως βάση των εξωτερικών σχέσεων του ΕΣΚΤ Σελ. 78
1. ʼρθρο 23 του Καταστατικού Σελ. 78
2. ʼρθρο 6 του Καταστατικού Σελ. 80
3. Η διεθνής συνεργασία στην πράξη Σελ. 82
Γ. Οι εξωτερικές διαστάσεις των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του ΕΣΚΤ Σελ. 82
1. Νομισματική πολιτική – Διεθνείς οργανισμοί – Όργανα Σελ. 82
2. Συναλλαγματική πολιτική Σελ. 87
3. Επίσημα συναλλαγματικά διαθέσιμα Σελ. 89
4. Συστήματα πληρωμών Σελ. 90
5. Γνωμοδοτική αρμοδιότητα Σελ. 91
6. Προληπτική εποπτεία Σελ. 91
7. Έκδοση τραπεζογραμματίων και κερμάτων Σελ. 92
8. Συλλογή στατιστικών πληροφοριών Σελ. 93
Δ. Επίλογος Σελ. 93
Τεκμηρίωση Σελ. 94
Πρωτογενείς Πηγές Σελ. 94
Βιβλιογραφία και αρθρογραφία Σελ. 94
Ξενόγλωσση Σελ. 94
Ελληνόγλωσση Σελ. 94
Ο ενιαίος χώρος πληρωμών μικρής αξίας σε ευρώ και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών στη διαμόρφωσή του Σελ. 97
Βασίλης Παναγιωτίδης 
Α. Η δημιουργία του ενιαίου χώρου πληρωμών σε ευρώ ως παράγοντας στην εύρυθμη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος Σελ. 97
1. Ο πολιτικός στόχος και η κοινοτική νομοθεσία του ενιαίου χώρου πληρωμών Σελ. 97
2. Ο ρόλος των εθνικών Κεντρικών Τραπεζών και του ευρωσυστήματος στις πληρωμές μικρής αξίας Σελ. 102
Β. Το θεωρητικό πλαίσιο της αυτορρύθμισης στον τραπεζικό κλάδο Σελ. 105
1. Εισαγωγή Σελ. 105
2. Ορισμός και ποιοτικά χαρακτηριστικά της αυτορρύθμισης Σελ. 107
Γ. Συνολική θεώρηση του έργου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών στη διαμόρφωση του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών μικρής αξίας σε Ευρώ (SEPA) Σελ. 108
1. Οι στόχοι του SEPA Σελ. 108
2. Σύσταση και ρόλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών Σελ. 109
3. Η συγκρότηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών ως νομικό πρόσωπο Σελ. 110
4. Η σημερινή δομή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών Σελ. 111
5. Το μέχρι σήμερα έργο του EPC στη διαμόρφωση του SEPA και τα επόμενα βήματα μέχρι το 2010 Σελ. 113
5.1 Μεταφορές Πιστώσεων Σελ. 114
5.1.1 Πρωτοβουλίες και αξιολόγηση Σελ. 114
5.1.2 Επόμενα Βήματα Σελ. 115
5.2 ʼμεσες Χρεώσεις Σελ. 117
5.2.1 Πρωτοβουλίες και αξιολόγηση Σελ. 117
5.2.2 Επόμενα Βήματα Σελ. 117
5.3 Πληρωμές με κάρτες Σελ. 118
5.3.1 Πρωτοβουλίες και αξιολόγηση Σελ. 118
5.3.2 Επόμενα Βήματα Σελ. 119
Δ. Επίλογος Σελ. 120
Τεκμηρίωση Σελ. 122
Πρωτογενείς Πηγές Σελ. 122
Βιβλιογραφία και αρθρογραφία Σελ. 123
Ξενόγλωσση Σελ. 123
Ελληνόγλωσση Σελ. 124
Back to Top