ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 2010


Νομολογία - Νομοθεσία - Επιστήμη
Κωδικός Προϊόντος: 00000
  • Έκδοση: 2011
  • Σελίδες: 2856
  • ISBN: 1108-2798
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Η «Επιθεώρηση Νομολογίας» αποτελεί το πληρέστερο και πιο σύγχρονο έργο όσον αφορά στη συλλογή και επεξεργασία της νομολογίας. Αποσκοπεί στην έγκαιρη και σφαιρική ενημέρωση του νομικού, αφού τον ενημερώνει άμεσα σε επίπεδο νομολογίας, νομοθεσίας και επιστημονικών συγγραμμάτων, καλύπτοντας έτσι ταυτόχρονα τις ανάγκες της δικαστηριακής πρακτικής και της επιστημονικής κατάρτισης. Ένα εξειδικευμένο επιτελείο νομικών συνεργατών επεξεργάζεται τις αποφάσεις όλων των δικαστηρίων και όλων των κλάδων του δικαίου που δημοσιεύονται και στα 41 νομικά περιοδικά που κυκλοφορούν. Τα θέματα (λήμματα) παρουσιάζονται κατ αλφαβητική σειρά σε δύο τόμους, που εκδίδονται έγκαιρα, αμέσως μόλις ολοκληρωθούν τα νομικά περιοδικά του τελευταίου έτους. Κάθε λήμμα περιλαμβάνει όλες τις αποφάσεις που έχουν δημοσιευθεί για το θέμα αυτό το τελευταίο έτος, την ισχύουσα νομοθεσία, τη βιβλιογραφία, τα δημοσιεύματα και αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο που παραπέμπει στη σχετική νομολογία. Στο τέλος κάθε δεύτερου τόμου συνολικά αλφαβητικά ευρετήρια παραπέμπουν σε όλα τα λήμματα και καθιστούν το έργο ιδιαίτερα χρήσιμο και λειτουργικό.
Συμφωνώ με τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου
Α  
* ΑβαρίαΣελ. 25
Αγαθοεργά Καταστήματα βλ. λ. Ιδρύματα 
* 'Αγιο Όρος βλ. και λ. Εκκλησία, Θρησκεία, Θρησκευτική ελευθερίαΣελ. 26
'Αγνοια Νόμου βλ. λ. Νόμος 
'Αγνωστη Διαμονή βλ. λ. Επίδοση, Κατοικία, Επίδοση (ΔιοικΔικον) 
Αγορανομία - Αγορανομικός ΚώδικαςΣελ. 26
Αγοραπωλησία βλ. λ. Πώληση 
Αγροζημίες βλ. λ. Αγροτική Νομοθεσία - Αγροτικά Προϊόντα 
Αγροληψία Επίμορτη βλ. λ. Μίσθωση πράγματος 
Αγροτική Ασφάλεια βλ. λ. Αγροτική Νομοθεσία - Αγροτικά Προϊόντα 
Αγροτική Νομοθεσία - Αγροτικά ΠροϊόνταΣελ. 28
Αγροτικός Κλήρος βλ. λ. Αγροτική Νομοθεσία - Αγροτικά Προϊόντα 
Αγροφυλακή βλ. λ. Αγροτική Νομοθεσία - Αγροτικά Προϊόντα 
Αγχιστεία βλ. λ. Συγγένεια 
Αγωγή (ΔιοικΔικον) βλ. και λ. Αρμοδιότητα (ΔιοικΔικον), Δημόσιο - Δημόσια Διοίκηση, Δικαιοδοσία (ΔιοικΔικον)Σελ. 31
Αγωγή (ΠολΔ) βλ. και λ. Αρμοδιότητα (ΠολΔ), Βιβλία Διεκδικήσεων, Διάδικοι (ΠολΔ), Δικαιοδοσία (ΠολΔ), Δίκη (Πολιτική), Δικόγραφα, Εκκρεμοδικία, Έννομο συμφέρον (ΠολΔ), Επίδοση (ΠολΔ), Νομιμοποίηση, Παραγραφή (ΑστΔ-ΕμπΔ) κ.λπ.Σελ. 34
Αγωγή Πολιτική βλ. λ. Πολιτική Αγωγή - Πολιτικός Ενάγων 
Αγωγιάτης βλ. λ. Αυτοκίνητα, Ναύλωση, Μεταφορές 
'Αδεια προς Δίωξη βλ. λ. Ποινική Δίωξη 
'Αδεια Εργαζομένων βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας 
'Αδεια Υπαλλήλων βλ. λ. Υπάλληλοι στη σχετική κατηγορία 
Αδιαίρετη Παροχή βλ. λ. Παροχή 
Αδικαιολόγητος πλουτισμόςΣελ. 51
Αδίκημα - Αδικοπραξία βλ. και λ. Αποζημίωση, Αυτοκίνητα κ.λπ.Σελ. 59
'Αδικη Επίθεση βλ. λ. Απειλή (ΠοινΔ) 
Αδυναμία Παροχής βλ. λ. Παροχή 
Αεροπορία - Αεροπορικές Συγκοινωνίες βλ. και λ. ΜεταφορέςΣελ. 83
Αθέμιτος Ανταγωνισμός βλ. λ. Ανταγωνισμός 
ΑθλητισμόςΣελ. 87
ΑιγιαλόςΣελ. 88
Αίγυπτος - Αιγυπτιώτες βλ. λ. Ομογενείς 
Αιδούς προσβολήΣελ. 93
* ΑιμομιξίαΣελ. 94
Αιολική ενέργεια βλ. λ. Ενέργεια 
ΑίρεσηΣελ. 94
Αισχροκέρδεια βλ. λ. Αγορανομία - Αγορανομικός Κώδικας 
Αισχροκερδείς Συμβάσεις βλ. λ. Συμβάσεις (ΑστΔ), Συμβάσεις (ΕμπΔ) 
Αίτηση ακυρώσεως (ΔιοικΔικον) βλ. και λ. Αρμοδιότητα (ΔιοικΔικον), Δικαιοδοσία (ΔιοικΔικον), Διοικητική πράξη, Συλλογικά όργαναΣελ. 98
Αίτηση ακυρώσεως Αποφάσεως (ΠοινΔικον) βλ. λ. Απόφαση (ΠοινΔικον) 
Αίτηση ακυρώσεως διαδικασίας (ΠοινΔικον)Σελ. 103
Αίτηση αναιρέσεως (ΔιοικΔικον) βλ. και λ. Αρμοδιότητα (ΔιοικΔικον), Δημόσιο, Δικαιοδοσία (ΔιοικΔικον)Σελ. 104
Αίτηση Αναιρέσεως (ΠολΔ) βλ. λ. Αναίρεση (ΠολΔ) 
Αίτηση θεραπείας βλ. Προσφυγή (ΔιοικΔικον) 
Αίτηση για Χάρη βλ. λ. Ποινές 
Αιτία Θανάτου Δωρεά βλ. λ. Δωρεά 
Αιτιολογία βλ. λ. Σύνταγμα, Διοικητική πράξη, Απόφαση 
Ακίνητα βλ. λ. Αγροτική νομοθεσία - Αγροτικά προϊόντα, Αιγιαλός, Απαλλοτρίωση Αναγκαστική, Αρχαία - Αρχαιότητες, Δημόσια κτήματα, Δουλείες, Επικαρπία, Εργατική κατοικία, Κτηματολόγιο, Κυριότητα, Χρησικτησία 
* Ακολασία - Ακόλαστη πράξη βλ. λ. ΑποπλάνησηΣελ. 107
Ακρόαση (ΣυντΔ) βλ. και λ. ΣύνταγμαΣελ. 108
Ακτοπλοΐα βλ. λ. Πλοίο - Πλοιοκτήτης 
Ακυρότητα (ΑστΔ) βλ. και λ. Ανταγωνισμός, Απάτη, Δημόσια κτήματα, Διαθήκη, Δικαιοπραξίες, Έγγραφα, Εικονικότητα, Εταιρίες, Κατάχρηση Δικαιώματος, Κληρονομία, Μισθώσεις εμπορικές, Πλάνη, Πώληση, Συμβάσεις, Σύμβαση Εργασίας, Τόκος, Τράπεζες - Τραπεζικές εργασίες - Πιστωτικά ιδρύματα κ.λπ.Σελ. 110
Ακυρότητα (ΔιοικΔικον) βλ. λ. Αίτηση Ακυρώσεως, Διοικητική Πράξη 
Ακυρότητα (ΠοινΔικον) βλ. και λ. Αναίρεση (ΠοινΔικον), Ανάκριση - Ανακριτικές πράξεις, Αντίκλητος, Δικαστήρια - Δικαστική προστασία, Εισαγγελείς - Εισαγγελία, Επίδοση (ΠοινΔικον), Κατηγορούμενος, Κλητήριο θέσπισμα, Πολιτική αγωγή - Πολιτικώς ενάγων κ.λπ.Σελ. 118
Ακυρότητα (ΠολΔ) βλ. και λ. Αναγκαστική εκτέλεση, Διαιτησία, Πλειστηριασμός, Πραγματογνωμοσύνη κ.λπ. Σελ. 139
'Αλευρα - Αλευρόμυλοι βλ. λ. Αγορανομία - Αγορανομικός Κώδικας και Αγροτική Νομοθεσία - Αγροτικά Προϊόντα 
 
Αλιεία - Αλιεύματα - ΑλιεργάτεςΣελ. 142
Αλληλέγγυα Ενοχή βλ. λ. Ενοχές 
Αλληλοβοηθητικά Σωματεία βλ. λ. Σωματεία 
Αλληλόχρεος λογαριασμός (ΑστΔ - ΕμπΔ) βλ. και λ. Αγωγή, Αναγνώριση χρέους, Βιβλία εμπορικά, Διαταγή πληρωμής, Εγγύηση, Έγγραφα (ΠολΔ), Τράπεζες - Τραπεζικές εργασίες - Πιστωτικά Ιδρύματα, ΤόκοιΣελ. 142
Αλλοδαποί βλ. και λ. Έκδοση, Ιθαγένεια, Ομογενείς, Παραμεθόριες περιοχές, ΠρόσφυγεςΣελ. 148
* 'ΑμβλωσηΣελ. 171
Αμέλεια (ΑστΔ)Σελ. 171
Αμέλεια (ΠοινΔ) βλ. και λ. Ανθρωποκτονία, Σωματικές βλάβεςΣελ. 172
Αμνηστία (ΠοινΔ) βλ. λ. Ποινές 
'Αμυνα (ΠοινΔ)Σελ. 186
Αναβολή βλ. λ. Δίκη 
Αναγγελία βλ. λ. Πλειστηριασμός, Πτώχευση κ.λπ. 
Αναγκαστική Απαλλοτρίωση βλ. λ. Απαλλοτρίωση Αναγκαστική 
Αναγκαστική Διαδοχή βλ. λ. Νόμιμη Μοίρα 
* Αναγκαστική ΔιαχείρισηΣελ. 189
Αναγκαστική Εκτέλεση βλ. λ. Εκτέλεση 
Ανάγκης Κατάσταση βλ. λ. Κατάσταση Ανάγκης 
Αναγνώριση χρέουςΣελ. 189
Αναγνωριστική Αγωγή βλ. λ. Αγωγή 
Αναδασμός βλ. λ. Αγροτική Νομοθεσία - Αγροτικά προϊόντα 
Αναίρεση (ΔιοικΔικον) βλ. λ. Αίτηση Αναιρέσεως 
Αναδοχή χρέουςΣελ. 193
Αναίρεση (ΠοινΔικον) βλ. και λ. Ακυρότητα (ΠοινΔικον), Απόδειξη (ΠοινΔικον), Απόφαση, Αρμοδιότητα, Δικαστήρια - Δικαστική προστασία, Δίκη (Ποινική), Έγγραφα (ΠοινΔικον), Ένδικα μέσα, Καταλογισμός (ΠοινΔικον), Κατηγορούμενος, Κλήτευση, Προθεσμίες, Υπέρβαση εξουσίαςΣελ. 196
Αναίρεση (ΠολΔ) βλ. και λ. Έγγραφα (ΠολΔ), Απόδειξη (ΠολΔ), ΔεδικασμένοΣελ. 213
Ανάκληση βλ. λ. Δικαιοπραξίες, Πληρεξουσιότητα, Διοικητική Πράξη, Απαλλοτρίωση Αναγκαστική, Ποινές, Απόλυση με όρους, Έγκληση - Μήνυση κ.λπ. 
Ανακοπή ΕρημοδικίαςΣελ. 241
Ανακοπή κατά Διαταγής Πληρωμής βλ. λ. Διαταγή Πληρωμής 
Ανακοπή κατά Πράξεων Εκτελέσεως βλ. λ. Εκτέλεση 
Ανακοπή κατά Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής βλ. και λ. Δάση, Δημόσιο, Δημόσια κτήματαΣελ. 243
Ανακοπή - ΤριτανακοπήΣελ. 245
Ανάκριση - Ανακριτικές πράξεις βλ. και λ. Ακυρότητα (ΠοινΔικον)Σελ. 250
Αναμίσθωση βλ. λ. Μίσθωση Πράγματος 
Αναμορφωτικά Μέτρα βλ. λ. Ανήλικος 
Ανανέωση βλ. λ. Ενοχή 
Αναπλειστηριασμός βλ. λ. Πλειστηριασμός 
Ανάπηροι - Θύματα πολέμου βλ. και λ. Εθνική ΑντίστασηΣελ. 255
Αναπροσαρμογή Αξίας Ακινήτων των Επιχειρήσεων βλ. λ. Φορολογία στην Υπεραξία των Ακινήτων 
Αναστολή βλ. λ. Ασφαλιστικά μέτρα, Διοικητική Πράξη, Δίκη (ΔιοικΔικον), Διοικητική εκτέλεση, Εκτέλεση, Παραγραφή, Ποινές 
Αναστολή (ΑστΔ - ΠολΔ) βλ. και λ. Ασφαλιστικά μέτρα, Διοικητική εκτέλεσηΣελ. 256
Ανατοκισμός βλ. λ. Τόκος 
ΑναψηλάφησηΣελ. 257
Αναψηλάφηση (ΠοινΔικον) βλ. λ. Επανάληψη Διαδικασίας 
Ανέλεγκτο - Ελεγκτό βλ. λ. Αναίρεση (ΠολΔ) 
Ανεξάρτητες ΑρχέςΣελ. 259
Ανήλικος βλ. και λ. Αποπλάνηση, Γάμος, Διαζύγιο, Διατροφή, Οικογένεια - Οικογενειακή προστασία, Πολύτεκνοι, Συγγένεια, Τέκνα, ΥιοθεσίαΣελ. 262
Ανθρώπινα Δικαιώματα - Ατομικά Δικαιώματα βλ. λ. Ακρόαση, Απόρρητο - Παραβίαση Απορρήτου, Δικαστήρια - Δικαστική προστασία, Εκκλησία, Εκπαίδευση, Εργασία, Ισότητα, Ιδιοκτησία, Κοινωνικές ασφαλίσεις, Οικογένεια - Προσβολή τιμής, Περιβάλλον, Προσωπική ελευθερία, Προσωπικότητα, Ραδιοφωνία - Τηλεόραση, Τύπος 
ΑνθρωποκτονίαΣελ. 270
Ανίκανοι για Καταλογισμό βλ. λ. Καταλογισμός (ΠοινΔ) 
Ανικανότητα (ΠοινΔ) βλ. λ. Καταλογισμός (ΠοινΔ) 
Ανταγωγή βλ. λ. Αγωγή 
Ανταγωνισμός βλ. και λ. Διακριτικό γνώρισμα, Διακριτικός τίτλος, Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Επωνυμία, ΣήματαΣελ. 293
Αντέγγραφα βλ. λ. Έγγραφα 
Αντέφεση βλ. λ. Έφεση 
Αντίγραφα βλ. λ. Έγγραφα 
Ανταλλαγή βλ. λ. Πώληση 
Ανταλλάξιμη περιουσία βλ. λ. Δημόσια κτήματα 
Αντίκλητος (ΔιοικΔικον) βλ. λ. Επίδοση (ΔιοικΔικον) 
Αντίκλητος (ΠοινΔικον) βλ. και λ. Επίδοση (ΠοινΔικον) 
Αντίκλητος (ΠολΔ) βλ. και λ. Επίδοση (ΠολΔ) 
Αντιποίηση Αρχής βλ. και λ. Αντίσταση κατά της ΑρχήςΣελ. 313
ΑντιπροσώπευσηΣελ. 315
Αντιρρήσεις βλ. λ. Εκτέλεση 
* Αντίσταση ΕθνικήΣελ. 316
Αντίσταση κατά της Αρχής βλ. και λ. Αντιποίηση ΑρχήςΣελ. 316
Αντιφατική Συμπεριφορά βλ. λ. Κατάχρηση Δικαιώματος 
Αντιφώνηση Χρέους βλ. λ. Χρέος 
Ανυπακοή βλ λ. Στρατός - Στρατιωτικοί - Υπάλληλοι Στρατιωτικοί 
Ανώνυμη Εταιρία βλ. λ. Εταιρίες 
Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο βλ. λ. Δικαστήρια - Δικαστική Προστασία 
Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) βλ. λ. Ανεξάρτητες Αρχές 
Ανωτέρα βίαΣελ. 318
Αξιόγραφα (Γενικά)Σελ. 319
Αξιόγραφα βλ. λ. Αξιόγραφα (Γενικά), Συναλλαγματική - Γραμμάτιο σε Διαταγή, Επιταγή, Φορτωτική κ.λπ. 
Αξιωματικοί βλ. λ. Στρατός - Στρατιωτικοί - Υπάλληλοι Στρατιωτικοί 
Απαγόρευση (ΑστΔ) βλ. λ. Δικαστική συμπαράσταση 
Απαγόρευση εξόδου από τη ΧώραΣελ. 320
* Απαγωγή βλ. και λ. ΑνήλικοςΣελ. 321
Απαλλαγή Φορολογική βλ. λ. με σχετικές Φορολογίες 
Απαλλοτρίωση ΑναγκαστικήΣελ. 321
Απάτη (ΑστΔ)Σελ. 331
Απάτη (ΠοινΔ) βλ. και λ. Δημόσιο (ΠοινΔ)Σελ. 335
ΑπείθειαΣελ. 366
Απειλή (ΑστΔ)Σελ. 367
Απειλή (ΠοινΔ)Σελ. 367
Απέλαση βλ. λ. Αλλοδαποί 
Απεργία (ΕργΔ)Σελ. 368
ΑπιστίαΣελ. 374
Απόγραφο βλ. λ. Εκτέλεση 
Απόδειξη (ΔιοικΔικον) βλ. και λ. Έγγραφα (ΔιοικΔικον)Σελ. 377
Απόδειξη (ΠοινΔικον) βλ. και λ. Αναίρεση (ΠοινΔικον), Ανάκριση, Έγγραφα (ΠοινΔικον), Ένδικα μέσα (ΠοινΔικον), Μάρτυρες (ΠοινΔικον), Πραγματογνωμοσύνη (ΠοινΔικον)Σελ. 378
Απόδειξη (ΠολΔ)Σελ. 381
Αποδοχές βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας 
Αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος βλ. και λ. Ξέπλυμα βρώμικου χρήματοςΣελ. 383
* Απόδραση κρατουμένουΣελ. 384
ΑποζημίωσηΣελ. 384
Αποθήκες βλ. λ. Τελωνεία - Τελωνειακή Νομοθεσία 
* Αποκατάσταση (ΠοινΔικον)Σελ. 388
Αποκατάσταση Πτωχευτική βλ. λ. Πτώχευση 
Αποκατάσταση Ακτημόνων βλ. λ. Αγροτική Νομοθεσία - Αγροτικά προϊόντα 
Αποκατάσταση Προσφύγων βλ. λ. Πρόσφυγες 
Αποκέντρωση Διοικητική βλ. λ. Δημόσιο - Δημόσια Διοίκηση, Τοπική Αυτοδιοίκηση 
Αποκήρυξη βλ. λ. Τέκνα 
Αποκλήρωση βλ. λ. Διαθήκη, Νόμιμη Μοίρα 
Απολογία Κατηγορουμένου βλ. λ. Κατηγορούμενος 
Αποθετήριο βλ. Αξιόγραφα (Γενικά) 
Απόλυση με όρους βλ. και λ. Εκτέλεση (ΠοινΔικον), ΠοινέςΣελ. 389
Απολωλότα (ΑστΔ) βλ. λ. Κυριότητα 
Απόντες βλ. λ. Επιτροπεία - Επίτροπος 
ΑπόπειραΣελ. 390
Αποπλάνηση βλ. και λ. Ανήλικος, ΑσέλγειαΣελ. 401
Αποποίηση Κληρονομίας βλ. λ. Κληρονομία, Κληροδοσία 
Απόρρητο - Παραβίαση απορρήτου βλ. και λ. Τράπεζες - Τραπεζικές Εργασίες - Πιστωτικά ΙδρύματαΣελ. 402
Αποσφράγιση βλ. λ. Σφράγιση - Αποσφράγιση 
Απόφαση (ΔιοικΔικον) βλ. και λ. Αγωγή (ΔιοικΔικον), Αίτηση Ακυρώσεως (ΔιοικΔικον), Αίτηση Αναιρέσεως (ΔιοικΔικον), Δεδικασμένο (ΔιοικΔικον), Δημόσιο - Δημόσια Διοίκηση, Δικαιοδοσία (ΔιοικΔικον), Δίκη (ΔιοικΔικον), Διοικητική Πράξη, Ελεγκτικό Συνέδριο, Ένδικα μέσα (ΔιοικΔικον), Επίδοση (ΔιοικΔικον), Έφεση (ΔιοικΔικον)Σελ. 404
Απόφαση (ΠοινΔικον) βλ. λ. Έγκλημα, Δίκη (ΠοινΔ) 
Απόφαση (ΠοινΔικον)Σελ. 406
Απόφαση (ΠολΔ) βλ. και λ. ΔιαιτησίαΣελ. 410
Αποχετεύσεις βλ. λ. Οργανισμοί (ΕΥΔΑΠ) 
'Αρειος Πάγος βλ. λ. Αναίρεση, Αναψηλάφηση, Δικαστήρια - Δικαστική Προστασία, Ένδικα Μέσα, Παραπομπή 
Αρμοδιότητα (ΔιοικΔικον) Σελ. 414
Αρμοδιότητα (ΠοινΔικον)Σελ. 416
Αρμοδιότητα (ΠολΔ)Σελ. 424
Αρνητική Αγωγή βλ. λ. Αγωγή (ΠολΔ), Κυριότητα 
ΑρπαγήΣελ. 427
Αρπαγή Ανηλίκου βλ. λ. Ανήλικος 
* ΑρραβώναςΣελ. 430
* Αρτοποιεία - Αρτοποιοί - ΑρτεργάτεςΣελ. 430
Αρχαία - ΑρχαιότητεςΣελ. 430
Αρχή Ισότητας βλ. λ. Ισότητα 
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα βλ. λ. Ανεξάρτητες Αρχές 
Αρχής Περιύβριση βλ. λ. Περιύβριση Αρχής 
Αρχής Αντιποίηση βλ. λ. Αντιποίηση Αρχής 
Αρχής Αντίσταση βλ. λ. Αντίσταση κατά της Αρχής 
Αρχιτέκτονες βλ. λ. Μηχανικοί 
Αρωγή ΕπιθαλάσσιαΣελ. 435
* Ασέλγεια βλ. λ. ΑποπλάνησηΣελ. 437
'Ασεμνα Δημοσιεύματα βλ. λ. Τύπος 
Αστικώς Υπεύθυνος βλ. λ. Δίκη (Ποινική) 
Αστυνομία - Αστυνομικές Διατάξεις βλ. λ. Σώματα Ασφαλείας 
'Ασυλο βλ. λ. Έκδοση, Διατάραξη Οικιακής Ειρήνης, Εκπαίδευση, Οικογένεια - Οικογενειακή προστασία - Προσβολή τιμής, Παραβίαση οικιακού ασύλου 
Ασφάλεια Αγροτική βλ. λ. Αγροτική νομοθεσία - Αγροτικά προϊόντα 
Ασφάλεια Δημόσια βλ. λ. Σώματα Ασφαλείας 
Ασφάλεια Συγκοινωνιών βλ. λ. Συγκοινωνίες 
Ασφαλίσεις Γεωργικές (ΟΓΑ) βλ. λ. Κοινωνικές Ασφαλίσεις 
Ασφαλίσεις Κοινωνικές βλ. λ. Κοινωνικές Ασφαλίσεις 
Ασφάλιση ιδιωτική βλ. και λ. Αυτοκίνητα, Κώδικας Οδικής ΚυκλοφορίαςΣελ. 437
Ασφαλιστικά μέτραΣελ. 454
Ατομική Ενέργεια βλ. λ. Ενέργεια 
Ατομικά Δικαιώματα βλ. λ. Ακρόαση, Απόρρητο - Παραβίαση Απορρήτου, Δικαστήρια - Δικαστική προστασία, Εκκλησία, Εκπαίδευση, Εργασία, Ισότητα, Ιδιοκτησία, Κοινωνικές ασφαλίσεις, Οικογένεια - Προσβολή τιμής, Περιβάλλον, Προσωπική ελευθερία, Προσωπικότητα, Ραδιοφωνία - Τηλεόραση, Τύπος 
Ατυχήματα βλ. λ. Αυτοκίνητα, Σύμβαση Εργασίας 
Αυθαίρετα Κτίσματα βλ. λ. Πολεοδομία - Χωροταξία 
ΑυτοδικίαΣελ. 463
ΑυτοκίνηταΣελ. 464
Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ) βλ. λ. Φορολογία Εισοδήματος 
Αυτοσύμβαση βλ. λ. Αντιπροσώπευση, Συμβάσεις (ΑστΔ) 
Αυτουργία βλ. λ. Ηθικός Αυτουργός, Συνέργεια, Έγκλημα 
* Αυτόφωρο έγκλημα βλ. και λ. Έγκλημα - Εγκληματίας - ΕγκληματικότηταΣελ. 477
Αυτοψία (ΔιοικΔικον) βλ. λ. Απόδειξη (ΔιοικΔικον) 
Αυτοψία (ΠοινΔικον)Σελ. 477
Αυτοψία (ΠολΔ)Σελ. 479
ΑφάνειαΣελ. 480
Αφροδίσια Νοσήματα βλ. λ. Πορνεία 
Αχρεώστητο βλ. λ. Αδικαιολόγητος Πλουτισμός 
Αχρησία βλ. λ. Δουλείες 
* 'Αφεση χρέουςΣελ. 480
Β  
* Βακούφια 
Βαμβάκι βλ. λ. Αγροτική Νομοθεσία - Αγροτικά Προϊόντα 
Βάρος Αποδείξεως βλ. λ. Απόδειξη 
Βεβαίωση ψευδήςΣελ. 481
Βία ανώτερη βλ. λ. Ανωτέρα Βία 
Βία παράνομηΣελ. 490
Βιαιοπραγία κατ' Ανωτέρου βλ. λ. Στρατός - Στρατιωτικοί - Υπάλληλοι Στρατιωτικοί 
ΒιασμόςΣελ. 493
Βιβλία ΔιεκδικήσεωνΣελ. 497
Βιβλία Εμπορικά βλ. και λ. Αλληλόχρεος ΛογαριασμόςΣελ. 498
Βιβλία Μεταγραφών βλ. λ. Μεταγραφή 
Βιβλία Υποθηκών βλ. λ. Υποθήκη 
Βιομηχανία - ΒιοτεχνίαΣελ. 499
Βιομηχανική Ιδιοκτησία βλ. και λ. Ανταγωνισμός, Ευρεσιτεχνία - Εφευρέσεις, ΣήματαΣελ. 501
Βίος προηγούμενος έντιμος βλ. λ. Ποινές 
Βλάβη Σωματική βλ. λ. Σωματικές βλάβες 
* ΒλασφημίαΣελ. 502
Βόμβες βλ. λ. Εκρηκτικές Ύλες 
Βοσκή βλ. λ. Ζώα - Ζωοκλοπές - Ζωοκτονία 
ΒούλευμαΣελ. 502
Βουλευτές - Βουλή βλ. και λ. Εκλογές, Κόμματα πολιτικάΣελ. 507
Γ  
Γάμος βλ. και λ. Διαζύγιο, ΔιατροφήΣελ. 509
ΓενετικήΣελ. 517
Γενικές Αποθήκες βλ. λ. Τελωνεία - Τελωνειακή Νομοθεσία 
Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος βλ. λ. Συνδικαλισμός 
Γενικοί Όροι Συναλλαγών βλ. λ. Προστασία Καταναλωτή 
Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός βλ. λ. Πολεοδομία - Χωροταξία 
Γεωργία - Γεωργικές επιχειρήσεις βλ. και λ. Αγροτική Νομοθεσία - Αγροτικά ΠροϊόνταΣελ. 518
Γεωργικά Ενεχυρόγραφα βλ. λ. Ενέχυρο 
Γεωργικές Ασφαλίσεις (ΟΓΑ) βλ. λ. Κοινωνικές ασφαλίσεις 
Γεωργικός κλήρος βλ. λ. Αγροτική Νομοθεσία - Αγροτικά προϊόντα 
Γνησιότητα Εγγράφων βλ. λ. Έγγραφα 
Γνησιότητα τέκνου βλ. λ. Τέκνα 
Γονική μέριμνα βλ. λ. Ανήλικος, Διατροφή, Τέκνα 
Γραμμάτιο σε Διαταγή βλ. λ. Συναλλαγματική - Γραμμάτιο σε Διαταγή 
Γυναίκες 'Ασεμνες βλ. λ. Πορνεία 
Δ  
ΔάνειοΣελ. 521