ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 2017 (Α΄ τόμος: Α-Ι)

Νομολογία – Νομοθεσία – Επιστήμη

Με την αγορά του έντυπου σας προσφέρουμε δωρεάν πρόσβαση στην ηλεκτρονική μορφή του έργου (e-book).

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 95,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 95,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16271
Γεωργιάδου Μ., Καλλιαντέρη Μ., Κατζέλα Μ., Λαγού Ν., Μαρινάκης Π., Μπαλογιάννη Ε., Μπαλτάς Σ., Μπιστούνα Υ., Παρασκευοπούλου Κ., Σαρρή Σ., Τριάντος Ν., Τσούμας Β.
Καρατζά Σ.

Η «Επιθεώρηση Νομολογίας 2017» αποτελεί το πληρέστερο και πιο σύγχρονο έργο όσον αφορά στη συλλογή και επεξεργασία της νομολογίας. Αποσκοπεί στην έγκαιρη και σφαιρική ενημέρωση του νομικού, αφού τον ενημερώνει άμεσα σε επίπεδο νομολογίας, νομοθεσίας και επιστημονικών συγγραμμάτων, καλύπτοντας έτσι ταυτόχρονα τις ανάγκες της δικαστηριακής πρακτικής και της επιστημονικής κατάρτισης. Στην Επιθεώρηση Νομολογίας ένα εξειδικευμένο επιτελείο νομικών συνεργατών επεξεργάζεται τις αποφάσεις όλων των δικαστηρίων (διοικητικών, πολιτικών και ποινικών) και όλων των κλάδων του δικαίου που δημοσιεύονται σε όλα τα νομικά περιοδικά που κυκλοφορούν. Τα θέματα (λήμματα) παρουσιάζονται κατ’ αλφαβητική σειρά σε δύο τόμους, που εκδίδονται έγκαιρα, αμέσως μόλις ολοκληρωθούν τα νομικά περιοδικά του τελευταίου έτους. Κάθε λήμμα περιλαμβάνει όλες τις αποφάσεις που έχουν δημοσιευθεί για το θέμα αυτό το τελευταίο έτος, την ισχύουσα νομοθεσία, τη βιβλιογραφία, τα δημοσιεύματα και αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο που παραπέμπει στη σχετική νομολογία.

Στο τέλος κάθε δεύτερου τόμου συνολικά αλφαβητικά ευρετήρια παραπέμπουν σε όλα τα λήμματα και καθιστούν το έργο ιδιαίτερα χρήσιμο και λειτουργικό.

Α

* Αβαρία 41

* Άγιο Όρος βλ. και λ. Εκκλησία, Θρησκευτική
ελευθερία 42

Άγνοια Νόμου βλ. λ. Νόμος

Άγνωστη Διαμονή βλ. λ. Επίδοση, Κατοικία,
Επίδοση (ΔιοικΔικον)

Αγορανομία - Αγορανομικός Κώδικας 42

Αγοραπωλησία βλ. λ. Πώληση

Αγροζημίες βλ. λ. Αγροτική Νομοθεσία -
Αγροτικά Προϊόντα

Αγροληψία επίμορτη βλ. λ. Μίσθωση πράγματος

Αγροτική ασφάλεια βλ. λ. Αγροτική Νομοθεσία -
Αγροτικά προϊόντα

Αγροτική Νομοθεσία - Αγροτικά Προϊόντα 43

Αγροτικός Κλήρος βλ. λ. Αγροτική Νομοθεσία -
Αγροτικά Προϊόντα

Αγροφυλακή βλ. λ. Αγροτική Νομοθεσία -
Αγροτικά Προϊόντα

Αγχιστεία βλ. λ. Συγγένεια

Αγωγή (ΔιοικΔικον) βλ. και λ. Αρμοδιότητα
(ΔιοικΔικον), Δημόσιο - Δημόσια Διοίκηση,
Δικαιοδοσία (ΔιοικΔικον) 45

Αγωγή (ΠολΔ) βλ. και λ. Αρμοδιότητα (ΠολΔ),
Βιβλία Διεκδικήσεων, Διάδικοι (ΠολΔ),
Δικαιοδοσία (ΠολΔ), Δίκη (Πολιτική), Δικόγραφα,
Εκκρεμοδικία, Έννομο συμφέρον (ΠολΔ),
Επίδοση (ΠολΔ), Νομιμοποίηση, Παραγραφή
(ΑστΔ-ΕμπΔ) κ.λπ. 49

Αγωγή Πολιτική βλ. λ. Πολιτική Αγωγή -
Πολιτικός Ενάγων

Αγωγιάτης βλ. λ. Αυτοκίνητα, Ναύλωση, Μεταφορές

Άδεια προς Δίωξη βλ. λ. Ποινική Δίωξη

Άδεια Εργαζομένων βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας

Άδεια Υπαλλήλων βλ. λ. Υπάλληλοι στη σχετική
κατηγορία

Αδιαίρετη Παροχή βλ. λ. Παροχή

Αδικαιολόγητος πλουτισμός 56

Αδίκημα - Αδικοπραξία βλ. και λ. Αποζημίωση,
Αυτοκίνητα κ.λπ. 57

Άδικη Επίθεση βλ. λ. Απειλή (ΠοινΔ)

Αδυναμία Παροχής βλ. λ. Παροχή

Αεροπορία - Αεροπορικές Συγκοινωνίες βλ.
λ. Μεταφορές 82

Αθέμιτος Ανταγωνισμός βλ. λ. Ανταγωνισμός

Αθλητισμός 83

Αιγιαλός 84

Αίγυπτος - Αιγυπτιώτες βλ. λ. Ομογενείς

* Αιδούς προσβολή 87

* Αιμομιξία 88

Αιολική ενέργεια βλ. λ. Ενέργεια

Αίρεση 89

Αισχροκέρδεια βλ. λ. Αγορανομία - Αγορανομικός
Κώδικας

Αισχροκερδείς Συμβάσεις βλ. λ. Συμβάσεις (ΑστΔ),
Συμβάσεις (ΕμπΔ)

Αίτηση ακυρώσεως (ΔιοικΔικον) βλ. και λ.
Αρμοδιότητα (ΔιοικΔικον), Δικαιοδοσία (ΔιοικΔικον),
Διοικητική πράξη, Συλλογικά όργανα 89

Αίτηση ακυρώσεως Αποφάσεως (ΠοινΔικον) βλ. λ.
Απόφαση (ΠοινΔικον)

* Αίτηση ακυρώσεως διαδικασίας (ΠοινΔικον) 95

Αίτηση αναιρέσεως (ΔιοικΔικον) βλ. και λ.
Αρμοδιότητα (ΔιοικΔικον), Δημόσιο - Δημόσια
Διοίκηση, Δικαιοδοσία (ΔιοικΔικον) 96

Αίτηση Αναιρέσεως (ΠολΔ) βλ. λ. Αναίρεση (ΠολΔ)

Αίτηση θεραπείας βλ. Προσφυγή (ΔιοικΔικον)

Αίτηση για Χάρη βλ. λ. Ποινές

Αιτία Θανάτου Δωρεά βλ. λ. Δωρεά

Αιτιολογία βλ. λ. Σύνταγμα, Διοικητική πράξη,
Απόφαση

Ακίνητα βλ. λ. Αγροτική νομοθεσία - Αγροτικά
προϊόντα, Αιγιαλός, Απαλλοτρίωση Αναγκαστική,
Αρχαία - Αρχαιότητες, Δημόσια κτήματα,
Δουλείες, Επικαρπία, Εργατική κατοικία,
Κτηματολόγιο, Κυριότητα, Χρησικτησία

Ακολασία - Ακόλαστη πράξη βλ. λ. Αποπλάνηση 101

Ακρόαση (ΣυντΔ) βλ. και λ. Σύνταγμα 102

Ακτοπλοΐα βλ. λ. Πλοίο - Πλοιοκτήτης

Ακυρότητα (ΑστΔ) βλ. και λ. Ανταγωνισμός,
Απάτη, Δημόσια κτήματα, Διαθήκη,
Δικαιοπραξίες, Έγγραφα, Εικονικότητα, Εταιρίες,
Κατάχρηση Δικαιώματος, Κληρονομία, Μισθώσεις
εμπορικές, Πλάνη, Πώληση, Συμβάσεις, Σύμβαση
Εργασίας, Τόκος, Τράπεζες - Τραπεζικές εργασίες -
Πιστωτικά ιδρύματα κ.λπ. 104

Ακυρότητα (ΔιοικΔικον) βλ. λ. Αίτηση Ακυρώσεως,
Διοικητική Πράξη

Ακυρότητα (ΠοινΔικον) βλ. και λ. Αναίρεση
(ΠοινΔικον), Ανάκριση - Ανακριτικές πράξεις,
Αντίκλητος, Δικαστήρια - Δικαστική προστασία,
Εισαγγελείς - Εισαγγελία, Επίδοση (ΠοινΔικον),
Κατηγορούμενος, Κλητήριο θέσπισμα,
Πολιτική αγωγή - Πολιτικώς ενάγων κ.λπ. 107

* Ακυρότητα (ΠολΔ) βλ. και λ. Αναγκαστική εκτέλεση,
Διαιτησία, Πλειστηριασμός, Πραγματογνωμοσύνη
κ.λπ. 113

Αλιεία - Αλιεύματα - Αλιεργάτες 114

Αλληλέγγυα Ενοχή βλ. λ. Ενοχές

Αλληλοβοηθητικά Σωματεία βλ. λ. Σωματεία

Αλληλόχρεος λογαριασμός (ΑστΔ - ΕμπΔ) βλ. και λ.
Αγωγή, Αναγνώριση χρέους, Βιβλία εμπορικά,
Διαταγή πληρωμής, Εγγύηση, Έγγραφα (ΠολΔ),
Τράπεζες - Τραπεζικές εργασίες - Πιστωτικά
Ιδρύματα, Τόκοι 115

Αλλοδαποί βλ. και λ. Έκδοση, ΕΣΔΑ, Ιθαγένεια,
Ομογενείς, Παραμεθόριες περιοχές, Πρόσφυγες 117

* Άμβλωση 121

Αμέλεια (ΑστΔ) 122

Αμέλεια (ΠοινΔ) βλ. και λ. Ανθρωποκτονία,
Σωματικές βλάβες 123

Αμνηστία (ΠοινΔ) βλ. λ. Ποινές

Άμυνα (ΠοινΔ) 126

Αναβολή βλ. λ. Δίκη

Αναγγελία βλ. λ. Πλειστηριασμός, Πτώχευση κ.λπ.

Αναγκαστική Απαλλοτρίωση βλ. λ. Απαλλοτρίωση
Αναγκαστική

Αναγκαστική Διαδοχή βλ. λ. Νόμιμη Μοίρα

* Αναγκαστική διαχείριση 127

Αναγκαστική Εκτέλεση βλ. λ. Εκτέλεση

Ανάγκης Κατάσταση βλ. λ. Κατάσταση Ανάγκης

Αναγνώριση χρέους 127

Αναγνωριστική Αγωγή βλ. λ. Αγωγή

Αναδασμός βλ. λ. Αγροτική Νομοθεσία - Αγροτικά
προϊόντα

Αναίρεση (ΔιοικΔικον) βλ. λ. Αίτηση Αναιρέσεως

Αναδοχή χρέους 128

Αναίρεση (ΠοινΔικον) βλ. και λ. Ακυρότητα
(ΠοινΔικον), Απόδειξη (ΠοινΔικον), Απόφαση,
Αρμοδιότητα, Δικαστήρια - Δικαστική προστασία,
Δίκη (Ποινική), Έγγραφα (ΠοινΔικον), Ένδικα μέσα,
Καταλογισμός (ΠοινΔικον), Κατηγορούμενος,
Κλήτευση, Προθεσμίες, Υπέρβαση εξουσίας 130

Αναίρεση (ΠολΔ) βλ. και λ. Έγγραφα (ΠολΔ),
Απόδειξη (ΠολΔ), Δεδικασμένο 137

Ανάκληση βλ. λ. Δικαιοπραξίες, Πληρεξουσιότητα,
Διοικητική Πράξη, Απαλλοτρίωση Αναγκαστική,
Ποινές, Απόλυση με όρους, Έγκληση -
Μήνυση κ.λπ.

Ανακοπή ερημοδικίας (ΠολΔ) 144

Ανακοπή κατά Διαταγής Πληρωμής βλ. λ.
Διαταγή Πληρωμής

Ανακοπή κατά Πράξεων Εκτελέσεως βλ. λ. Εκτέλεση

* Ανακοπή κατά Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής
βλ. λ. Δάση, Δημόσιο - Δημόσια Διοίκηση,
Δημόσια κτήματα 145

Ανακοπή - Τριτανακοπή 146

Ανάκριση - Ανακριτικές πράξεις βλ. και λ.
Ακυρότητα (ΠοινΔικον) 154

Αναμίσθωση βλ. λ. Μίσθωση Πράγματος

Αναμορφωτικά Μέτρα βλ. λ. Ανήλικος

Ανανέωση βλ. λ. Ενοχή

Αναπλειστηριασμός βλ. λ. Πλειστηριασμός

Ανάπηροι - Θύματα πολέμου βλ. και λ. Αντίσταση
εθνική 157

Αναπροσαρμογή Αξίας Ακινήτων των Επιχειρήσεων
βλ. λ. Φορολογία στην Υπεραξία των Ακινήτων

Αναστολή βλ. λ. Ασφαλιστικά μέτρα, Διοικητική Πράξη,
Δίκη (ΔιοικΔικον), Διοικητική εκτέλεση, Εκτέλεση,
Παραγραφή, Ποινές

Αναστολή (ΠολΔ) βλ. και λ. Ασφαλιστικά μέτρα,
Διοικητική εκτέλεση 159

Ανατοκισμός βλ. λ. Τόκος

Αναψηλάφηση 162

Αναψηλάφηση (ΠοινΔικον) βλ. λ. Επανάληψη
Διαδικασίας

Ανέλεγκτο - Ελεγκτό βλ. λ. Αναίρεση (ΠολΔ)

Ανεξάρτητες Αρχές 165

Ανήλικος βλ. και λ. Αποπλάνηση, Γάμος,
Διαζύγιο, Διατροφή, Οικογένεια - Οικογενειακή
προστασία, Πολύτεκνοι, Συγγένεια, Τέκνα,
Υιοθεσία 168

Ανθρώπινα Δικαιώματα - Ατομικά Δικαιώματα βλ. λ.
Ακρόαση, Απόρρητο - Παραβίαση Απορρήτου,
Δικαστήρια - Δικαστική προστασία, Εκκλησία,
Εκπαίδευση, Εργασία, Ισότητα, Ιδιοκτησία,
Κοινωνικές ασφαλίσεις, Οικογένεια - Προσβολή
τιμής, Περιβάλλον, Προσωπική ελευθερία,
Προσωπικότητα, Ραδιοφωνία - Τηλεόραση,
Τύπος

Ανθρωποκτονία 171

Ανίκανοι για Καταλογισμό βλ. λ. Καταλογισμός (ΠοινΔ)

Ανικανότητα (ΠοινΔ) βλ. λ. Καταλογισμός (ΠοινΔ)

Ανταγωγή βλ. λ. Αγωγή

Ανταγωνισμός βλ. και λ. Διακριτικό γνώρισμα,
Διακριτικός τίτλος, Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Επωνυμία, Σήματα 178

Αντέγγραφα βλ. λ. Έγγραφα

Αντέφεση βλ. λ. Έφεση

Αντίγραφα βλ. λ. Έγγραφα

Ανταλλαγή βλ. λ. Πώληση

Ανταλλάξιμη περιουσία βλ. λ. Δημόσια κτήματα

Αντίκλητος (ΔιοικΔικον) βλ. λ. Επίδοση (ΔιοικΔικον)

Αντίκλητος (ΠοινΔικον) βλ. και λ. Επίδοση (ΠοινΔικον)

Αντίκλητος (ΠολΔ) βλ. και λ. Επίδοση (ΠολΔ)

* Αντιποίηση Αρχής βλ. λ. Αντίσταση κατά της Αρχής 186

Αντιπροσώπευση 187

Αντιρρήσεις βλ. λ. Εκτέλεση

* Αντίσταση Εθνική 188

Αντίσταση κατά της Αρχής βλ. και λ. Αντιποίηση
Αρχής 189

Αντιφατική Συμπεριφορά βλ. λ. Κατάχρηση
Δικαιώματος

Αντιφώνηση Χρέους βλ. λ. Χρέος

Ανυπακοή βλ λ. Στρατός - Στρατιωτικοί - Υπάλληλοι
Στρατιωτικοί

Ανώνυμη Εταιρία βλ. λ. Εταιρίες

Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο βλ. λ. Δικαστήρια -
Δικαστική Προστασία

Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)
βλ. λ. Ανεξάρτητες Αρχές

Ανωτέρα βία (ΑστΔ) 189

* Αξιόγραφα (Γενικά) 191

Αξιόγραφα βλ. λ. Αξιόγραφα (Γενικά), Συναλλαγματική -
Γραμμάτιο σε Διαταγή, Επιταγή, Φορτωτική κ.λπ.

Αξιωματικοί βλ. λ. Στρατός - Στρατιωτικοί - Υπάλληλοι
Στρατιωτικοί

Απαγόρευση (ΑστΔ) βλ. λ. Δικαστική συμπαράσταση

* Απαγόρευση εξόδου από τη Χώρα 191

* Απαγωγή βλ. και λ. Ανήλικος 192

Απαλλαγή Φορολογική βλ. λ. με σχετικές Φορολογίες

Απαλλοτρίωση αναγκαστική 193

Απάτη (ΑστΔ) 196

Απάτη (ΠοινΔ) βλ. και λ. Δημόσιο (ΠοινΔ) 197

Απείθεια 204

* Απειλή (ΑστΔ) 205

* Απειλή (ΠοινΔ) 205

Απέλαση βλ. λ. Αλλοδαποί

* Απεργία (ΕργΔ) 206

Απιστία 206

Απόγραφο βλ. λ. Εκτέλεση

Απόδειξη (ΔιοικΔικον) βλ. και λ. Έγγραφα
(ΔιοικΔικον) 208

Απόδειξη (ΠοινΔικον) βλ. και λ. Αναίρεση
(ΠοινΔικον), Ανάκριση, Έγγραφα (ΠοινΔικον),
Ένδικα μέσα (ΠοινΔικον), Μάρτυρες (ΠοινΔικον),
Πραγματογνωμοσύνη (ΠοινΔικον) 209

Απόδειξη (ΠολΔ) 211

Αποδοχές βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας

Αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος βλ.
και λ. Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος 213

* Απόδραση κρατουμένου 214

Αποζημίωση 214

Αποθήκες βλ. λ. Τελωνεία - Τελωνειακή Νομοθεσία

* Αποκατάσταση (ΠοινΔικον) 217

Αποκατάσταση Πτωχευτική βλ. λ. Πτώχευση

Αποκατάσταση Ακτημόνων βλ. λ. Αγροτική Νομοθεσία -
Αγροτικά προϊόντα

Αποκατάσταση Προσφύγων βλ. λ. Πρόσφυγες

Αποκέντρωση Διοικητική βλ. λ. Δημόσιο - Δημόσια
Διοίκηση, Τοπική Αυτοδιοίκηση

Αποκήρυξη βλ. λ. Τέκνα

Αποκλήρωση βλ. λ. Διαθήκη, Νόμιμη Μοίρα

Απολογία Κατηγορουμένου βλ. λ. Κατηγορούμενος

Αποθετήριο βλ. Αξιόγραφα (Γενικά)

Απόλυση με όρους βλ. και λ. Εκτέλεση (ΠοινΔικον),
Ποινές 218

Απολωλότα (ΑστΔ) βλ. λ. Κυριότητα

Απόντες βλ. λ. Επιτροπεία - Επίτροπος

Απόπειρα 220

Αποπλάνηση βλ. και λ. Ανήλικος, Ασέλγεια 221

Αποποίηση Κληρονομίας βλ. λ. Κληρονομία,
Κληροδοσία

Απόρρητο - Παραβίαση απορρήτου βλ. και λ.
Τράπεζες - Τραπεζικές Εργασίες - Πιστωτικά
Ιδρύματα 223

Αποσφράγιση βλ. λ. Σφράγιση - Αποσφράγιση

Απόφαση (ΔιοικΔικον) βλ. και λ. Αγωγή (ΔιοικΔικον),
Αίτηση Ακυρώσεως (ΔιοικΔικον), Αίτηση Αναιρέσεως
(ΔιοικΔικον), Δεδικασμένο (ΔιοικΔικον), Δημόσιο -
Δημόσια Διοίκηση, Δικαιοδοσία (ΔιοικΔικον),
Δίκη (ΔιοικΔικον), Διοικητική Πράξη, Ελεγκτικό
Συνέδριο, Ένδικα μέσα (ΔιοικΔικον),
Επίδοση (ΔιοικΔικον), Έφεση (ΔιοικΔικον) 225

Απόφαση (ΠοινΔικον) 227

Απόφαση (ΠολΔ) 231

Αποχετεύσεις βλ. λ. Οργανισμοί (ΕΥΔΑΠ)

Άρειος Πάγος βλ. λ. Αναίρεση, Αναψηλάφηση,
Δικαστήρια - Δικαστική Προστασία, Ένδικα Μέσα,
Παραπομπή

Αρμοδιότητα (ΔιοικΔικον) 235

Αρμοδιότητα (ΠοινΔικον) 237

Αρμοδιότητα (ΠολΔ) 239

Αρνητική Αγωγή βλ. λ. Αγωγή (ΠολΔ), Κυριότητα

* Αρπαγή 242

Αρπαγή Ανηλίκου βλ. λ. Ανήλικος

Αρραβώνας 242

* Αρτοποιεία - Αρτοποιοί - Αρτεργάτες 243

Αρχαία - Αρχαιότητες 243

Αρχή Ισότητας βλ. λ. Ισότητα

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
βλ. λ. Ανεξάρτητες Αρχές

Αρχής Περιύβριση βλ. λ. Περιύβριση Αρχής

Αρχής Αντιποίηση βλ. λ. Αντιποίηση Αρχής

Αρχής Αντίσταση βλ. λ. Αντίσταση κατά της Αρχής

Αρχιτέκτονες βλ. λ. Μηχανικοί

* Αρωγή επιθαλάσσια 249

Ασέλγεια βλ. και λ. Αποπλάνηση 250

Άσεμνα Δημοσιεύματα βλ. λ. Τύπος

Αστικώς Υπεύθυνος βλ. λ. Δίκη (Ποινική)

Αστυνομία - Αστυνομικές Διατάξεις βλ. λ. Σώματα
Ασφαλείας

Άσυλο βλ. λ. Έκδοση, Διατάραξη Οικιακής Ειρήνης,
Εκπαίδευση, Οικογένεια - Οικογενειακή προστασία -
Προσβολή τιμής, Παραβίαση οικιακού ασύλου

Ασφάλεια Αγροτική βλ. λ. Αγροτική νομοθεσία -
Αγροτικά προϊόντα

Ασφάλεια Δημόσια βλ. λ. Σώματα Ασφαλείας

Ασφάλεια Συγκοινωνιών βλ. λ. Συγκοινωνίες

Ασφαλίσεις Γεωργικές (ΟΓΑ) βλ. λ. Κοινωνικές
Ασφαλίσεις

Ασφαλίσεις Κοινωνικές βλ. λ. Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Ασφάλιση ιδιωτική βλ. και λ. Αυτοκίνητα, Κώδικας
Οδικής Κυκλοφορίας 251

Ασφαλιστικά μέτρα 257

Ατομική Ενέργεια βλ. λ. Ενέργεια

Ατομικά Δικαιώματα βλ. λ. Ακρόαση, Απόρρητο -
Παραβίαση Απορρήτου, Δικαστήρια - Δικαστική
προστασία, Εκκλησία, Εκπαίδευση, Εργασία, Ισότητα,
Ιδιοκτησία, Κοινωνικές ασφαλίσεις, Οικογένεια -
Προσβολή τιμής, Περιβάλλον, Προσωπική
ελευθερία, Προσωπικότητα, Ραδιοφωνία -
Τηλεόραση, Τύπος

Ατυχήματα βλ. λ. Αυτοκίνητα, Σύμβαση Εργασίας

Αυθαίρετα Κτίσματα βλ. λ. Πολεοδομία - Χωροταξία

* Αυτοδικία 269

Αυτοκίνητα 270

Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ) βλ.
λ. Φορολογία Εισοδήματος

Αυτοσύμβαση βλ. λ. Αντιπροσώπευση,
Συμβάσεις (ΑστΔ)

Αυτουργία βλ. λ. Ηθικός Αυτουργός, Συνέργεια,
Έγκλημα

Αυτόφωρο έγκλημα βλ. και λ. Έγκλημα -
Εγκληματίας - Εγκληματικότητα 276

Αυτοψία (ΔιοικΔικον) βλ. λ. Απόδειξη (ΔιοικΔικον)

Αυτοψία (ΠοινΔικον) 276

* Αυτοψία (ΠολΔ) 277

* Αφάνεια 278

Αφροδίσια Νοσήματα βλ. λ. Πορνεία

Αχρεώστητο βλ. λ. Αδικαιολόγητος Πλουτισμός

Αχρησία βλ. λ. Δουλείες

Άφεση χρέους 278

Β

Βάρος αποδείξεως βλ. λ. Απόδειξη

Βεβαίωση ψευδής 279

Βία ανώτερη βλ. λ. Ανωτέρα Βία

Βία παράνομη 282

Βιαιοπραγία κατ’ ανωτέρου βλ. λ. Στρατός -
Στρατιωτικοί - Υπάλληλοι Στρατιωτικοί

Βιασμός 283

Βιβλία Διεκδικήσεων 285

Βιβλία Εμπορικά βλ. και λ. Αλληλόχρεος
Λογαριασμός 285

Βιβλία Μεταγραφών βλ. λ. Μεταγραφή

Βιβλία Υποθηκών βλ. λ. Υποθήκη

Βιομηχανία - Βιοτεχνία 286

Βιομηχανική Ιδιοκτησία βλ. και λ. Ανταγωνισμός,
Ευρεσιτεχνία - Εφευρέσεις, Σήματα 287

Βίος προηγούμενος έντιμος βλ. λ. Ποινές

Βλάβη Σωματική βλ. λ. Σωματικές βλάβες

* Βλασφημία 289

Βόμβες βλ. λ. Εκρηκτικές Ύλες

Βοσκή βλ. λ. Ζώα - Ζωοκλοπές - Ζωοκτονία

Βούλευμα 289

Βουλευτές - Βουλή βλ. και λ. Εκλογές, Κόμματα
πολιτικά 291

Γ

Γάμος βλ. και λ. Διαζύγιο, Διατροφή 293

* Γενετική 295

Γενικές Αποθήκες βλ. λ. Τελωνεία - Τελωνειακή
Νομοθεσία

Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος βλ. λ.
Συνδικαλισμός

Γενικοί Όροι Συναλλαγών βλ. λ. Προστασία
Καταναλωτή

Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός βλ. λ. Πολεοδομία -
Χωροταξία

* Γεωργία - Γεωργικές επιχειρήσεις βλ. λ. Αγροτική
Νομοθεσία - Αγροτικά Προϊόντα 296

Γεωργικά Ενεχυρόγραφα βλ. λ. Ενέχυρο

Γεωργικές Ασφαλίσεις (ΟΓΑ) βλ. λ. Κοινωνικές
ασφαλίσεις

Γεωργικός κλήρος βλ. λ. Αγροτική Νομοθεσία -
Αγροτικά προϊόντα

Γνησιότητα Εγγράφων βλ. λ. Έγγραφα

Γνησιότητα τέκνου βλ. λ. Τέκνα

Γονική μέριμνα βλ. λ. Ανήλικος, Διατροφή, Τέκνα

Γραμμάτιο σε Διαταγή βλ. λ. Συναλλαγματική -
Γραμμάτιο σε Διαταγή

Δ

Δάνειο 297

Δανειστών Καταδολίευση βλ. λ. Καταδολίευση
Δανειστών

Δάση 299

Δασμοί βλ. λ. Τελωνεία - Τελωνειακή Νομοθεσία,
Εισαγωγές - Εξαγωγές

Δεδικασμένο (ΔιοικΔικον) βλ. και λ.
Απόφαση (ΔιοικΔικον) 306

Δεδικασμένο (ΠοινΔικον) 307

Δεδικασμένο (ΠολΔ) 308

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα βλ. και λ.
Ανεξάρτητες Αρχές, Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 310

ΔΕΗ βλ. λ. Οργανισμοί

Δήλωση (Φόρου) βλ. λ. με σχετικές Φορολογίες

Δήμαρχος βλ. λ. Τοπική Αυτοδιοίκηση

Δήμευση βλ. και λ. Κατάσχεση 314

Δήμοι - Κοινότητες βλ. λ. Τοπική Αυτοδιοίκηση

Δημοπρασίες βλ. λ. Συμβάσεις Διοικητικές

Δημόσια Ασφάλεια βλ. λ. Σώματα Ασφαλείας

Δημόσια Διοίκηση βλ. λ. Δημόσιο - Δημόσια Διοίκηση

Δημόσια έργα 315

Δημόσια Έσοδα βλ. λ. Εκτέλεση (ΔιοικΔικον) κ.λπ.

Δημόσια κατάθεση βλ. λ. Ασφαλιστικά Μέτρα,
Παρακαταθήκη - Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Δημόσια κτήματα 318

Δημόσια τάξη 329

Δημόσιες επιχειρήσεις 330

Δημοσιογράφοι βλ. λ. Τύπος

Δημόσιο (ΠοινΔ) 332

Δημόσιο - Δημόσια Διοίκηση βλ. και λ. Αγωγή
(ΔιοικΔικον), Διοικητική πράξη, Εκτέλεση
(ΔιοικΔικον), Συλλογικά όργανα, Συμβάσεις
διοικητικές 338

Δημόσιοι Υπάλληλοι βλ. λ. Υπάλληλοι σχετικής
κατηγορίας

Δημόσιος κατήγορος βλ. λ. Εισαγγελείς - Εισαγγελία

Διαγωνισμοί βλ. λ. Συμβάσεις (Διοικητικές)

Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας βλ. λ. Εκούσια
δικαιοδοσία

Διάδικοι (ΠολΔ) 342

Διαδίκτυο βλ. και λ. Απόρρητο - Παραβίαση
Απορρήτου, Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα,
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Παίγνια - Στοιχήματα 345

Διαδοχή Αναγκαστική βλ. λ. Νόμιμη Μοίρα

Διαδοχή εξ αδιαθέτου βλ. λ. Κληρονομία

Διαζευκτική ευχέρεια βλ. λ. Ενοχή

Διαζύγιο βλ. και λ. Γάμος, Διατροφή 347

Διαθήκη 352

Διαιτησία βλ. και λ. Συλλογικές Διαφορές Εργασίας 358

Διαιτητικά Δικαστήρια βλ. λ. Συλλογικές Διαφορές
Εργασίας

Διακατοχή βλ. λ. Νομή

Διακοπές Δικαστικές βλ. λ. Δικαστικές Διακοπές

Διακοπή Δίκης βλ. λ. Δίκη

Διάκριση Εξουσιών βλ. λ. Σύνταγμα

Διακριτικό γνώρισμα βλ. και λ. Ανταγωνισμός,
Διακριτικός τίτλος, Επωνυμία, Σήματα 360

Διακριτικός τίτλος βλ. λ. Ανταγωνισμός, Διαδίκτυο
Διακριτικό γνώρισμα, Επωνυμία, Σήματα 361

Διαμαρτυρικό βλ. λ. Συναλλαγματική - Γραμμάτιο
σε Διαταγή

Διαμεσολάβηση 362

Διαμονή βλ. λ. Κατοικία

Διανομή 362

Διαπλαστική Αγωγή βλ. λ. Αγωγή

Διαπλαστικό Δικαίωμα βλ. λ. Κατάχρηση δικαιώματος

Διαπραγματεύσεις 363

Διασπορά ψευδών ειδήσεων ή φημών 364

* Διαταγή απόδοσης μισθίου βλ. λ. Μισθώσεις
εμπορικές, Μίσθωση πράγματος 365

Διαταγή πληρωμής βλ. και λ. Επιταγή,
Συναλλαγματική - Γραμμάτιο σε διαταγή 366

Διάταγμα βλ. λ. Νόμος, Σύνταγμα, Διοικητική Πράξη

* Διατάραξη ησυχίας 370

Διατάραξη Κυκλοφορίας βλ. λ. Συγκοινωνίες

Διατάραξη Νομής βλ. λ. Νομή

* Διατάραξη οικιακής ειρήνης 370

Διατροφή βλ. και λ. Ανήλικος, Γάμος, Γονική
μέριμνα, Διαζύγιο, Τέκνα 371

Διαφήμιση 373

Διαχειριστής βλ. λ. Ανήλικος, Απαγόρευση, Εταιρίες,
Οριζόντια Ιδιοκτησία, Κληρονομία κ.λπ.

* Διέγερση 376

Διεθνείς Συμβάσεις βλ. λ. Δίκαιο Διεθνές

Διεκδικήσεων βιβλία βλ. λ. Βιβλία διεκδικήσεων

Διεκδικητική Αγωγή βλ. λ. Αγωγή, Κυριότητα

Διευθυντικό Δικαίωμα (ΕργΔ) βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας

Δίκαιο Διεθνές βλ. και λ. Αλλοδαποί, Δικαιοδοσία,
Διαιτησία, Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Επίδοση,
ΕΣΔΑ, Ιθαγένεια, Μεταφορές 376

Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης βλ. και λ. Ανταγωνισμός,
Γεωργία - Γεωργικές Επιχειρήσεις, Δημόσια Έργα,
Εταιρίες, Ευρεσιτεχνία, Βιομηχανική Ιδιοκτησία,
Ισότητα, Μεταφορές, Πνευματική Ιδιοκτησία,
Προστασία Καταναλωτή, Περιβάλλον, Σήματα,
Σύμβαση Εργασίας, Τηλεπικοινωνίες, Φορολογία 380

Δίκαιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων βλ. λ. Κοινωνικές
Ασφαλίσεις

Δικαιοδοσία (ΔιοικΔικον) 397

Δικαιοδοσία (ΠοινΔικον) βλ. λ. Αρμοδιότητα
(ΠοινΔικον)

Δικαιοδοσία (ΠολΔ) βλ. και λ. Αρμοδιότητα,
Δικαιοδοσία (ΔιοικΔικον) 398

Δικαιοδοσία Διεθνής βλ. λ. Δίκαιο Διεθνές

Δικαιοπραξίες βλ. και λ. Αίρεση, Ακυρότητα (ΑστΔ),
Απάτη (ΑστΔ), Απειλή (ΑστΔ), Αρμοδιότητα (ΠολΔ),
Δωρεά, Εικονικότητα, Ήθη, Παροχή, Πλάνη 402

Δικαιόχρηση (Franchising) βλ. λ. Συμβάσεις (ΕμπΔ)

Δικαίωμα βλ. λ. Κατάχρηση Δικαιώματος

Δικαστές - Δικαστικοί λειτουργοί 404

Δικαστήρια - Δικαστική προστασία 406

Δικαστικά τεκμήρια βλ. λ. Τεκμήρια δικαστικά

Διάδικοι (ΠοινΔικον) βλ. λ. Δίκη (Ποινική)

Δικαστικές διακοπές 409

Δικαστικό Ένσημο βλ. λ. Ένσημο Δικαστικό

Δικαστική συμπαράσταση 410

Δικαστική συνδρομή βλ. λ. Έκδοση

* Δικαστικοί επιμελητές 411

Δικαστικοί Υπάλληλοι βλ. λ. Υπάλληλοι Δημοσίου -
ΝΠΔΔ

Δικαστικός Συμβιβασμός βλ. λ. Συμβιβασμός

Δίκη (Διοικητική) βλ. και λ. Αγωγή (ΔιοικΔικον),
Αίτηση ακυρώσεως (ΔιοικΔικον), Αίτηση
Αναιρέσεως (ΔιοικΔικον), Αντίκλητος (ΔιοικΔικον),
Απόφαση (ΔιοικΔικον), Αρμοδιότητα (ΔιοικΔικον),
Δημόσιο - Δημόσια Διοίκηση, Δικαιοδοσία
(ΔιοικΔικον), Διοικητική πράξη, Εκτέλεση
(ΔιοικΔικον), Ένδικα μέσα (ΔιοικΔικον), ΕΣΔΑ,
Έφεση (ΔιοικΔικον), Προσφυγή 411

Δίκη (Ποινική) βλ. και λ. Ευρωπαϊκή Σύμβαση
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 417

Δίκη (Πολιτική) 422

Δικηγόροι - Δικολάβοι - Δικ. Σύλλογοι 423

Δικόγραφα 430

Δικονομικά αξιώματα - Αρχές Δικαίου βλ. λ.
Δίκη (Πολιτική), Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου 432

Δικονομική Ακυρότητα βλ. Ακυρότητα (ΠοινΔ),
Δίκη (Διοικητική)

Δίοδος βλ. λ. Κυριότητα, Δουλείες

Διοίκηση αλλοτρίων 433

Διοικητικές συμβάσεις βλ. λ. Συμβάσεις διοικητικές

Διοικητική εκτέλεση βλ. λ. Εκτέλεση (ΔιοικΔικον)

Διοικητική πράξη βλ. και λ. Αίτηση ακυρώσεως
(ΔιοικΔικον), Εκτέλεση (ΔιοικΔικον), Δημόσιο -
Δημόσια Διοίκηση, Συλλογικά όργανα 435

Δίωξη Ποινική βλ. λ. Ποινική Δίωξη

* Δόλος (ΑστΔ) 440

Δόλος (ΠοινΔ) 441

Δόση αντί Καταβολής βλ. λ. Ενοχή

Δουλείες 442

Δυσφήμηση 446

Δωδεκάνησος - Δωδεκανησιακή Νομοθεσία 449

Δώρα βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας

Δωρεά 453

Δωροδοκία 455

Δωσιδικία βλ. λ. Αρμοδιότητα

Ε

Έγγραφα (ΔιοικΔικον) βλ. και λ. Απόδειξη
(ΔιοικΔικον), Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα 457

Έγγραφα (ΠοινΔικον) βλ. και λ. Πλαστογραφία 458

Έγγραφα (ΠολΔ) 460

Εγγύηση 463

Εγγυητική επιστολή 467

Εγγυοδοσία 469

Εγκατάλειψη βλ. λ. Ασφάλιση ιδιωτική, Πλοίο -
Πλοιοκτήτης κ.λπ.

* Εγκατάλειψη εγκύου 470

Εγκατάλειψη θέσεως βλ. λ. Στρατός - Στρατιωτικοί -
Υπάλληλοι Στρατιωτικοί

Εγκατάλειψη Φυλακής (ΣΠΚ) βλ. λ. Στρατός -

Στρατιωτικοί - Υπάλληλοι Στρατιωτικοί

Έγκλημα - Εγκληματίας - Εγκληματικότητα 470

Έγκλημα Οικονομικό βλ. λ. Ξέπλυμα βρώμικου
χρήματος

Εγκληματική οργάνωση 474

Έγκληση - Μήνυση 475

Έγκριση βλ. λ. Διοικητική Πράξη

* Έθιμο βλ. και λ. Δίκαιο Διεθνές 477

Εθνική Αντίσταση βλ. λ. Αντίσταση Εθνική

Εθνική Τράπεζα βλ. λ. Τράπεζες - Τραπεζικές Εργασίες -
Πιστωτικά Ιδρύματα

Εθνικό Ίδρυμα Γεωργικών Μεταλλευτικών Ερευνών
(ΙΓΜΕ) βλ. λ. Ιδρύματα

Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης βλ. λ.
Ανεξάρτητες Αρχές

Εθνικότητα βλ. λ. Ιθαγένεια

Ειδική Εκκαθάριση βλ. λ. Επιχείρηση

Ειδικός Επίτροπος βλ. λ. Επιτροπεία - Επίτροπος

Εικονικότητα 478

Ειρηνοδικείο - Ειρηνοδίκης βλ. λ. Δικαστήρια -
Δικαστική προστασία

Εισαγγελείς - Εισαγγελία βλ. και λ. Ακυρότητα
(ΠοινΔικον), Αναίρεση (ΠοινΔικον), Ανάκριση -
Ανακριτικές πράξεις, Ένδικα μέσα (ΠοινΔικον),
Έφεση (ΠοινΔικον) 480

* Εισαγωγές - Εξαγωγές βλ. λ. Τελωνεία -
Τελωνειακή Νομοθεσία 482

Εισφορές (ΦορΔ) βλ. επιμέρους φορολογίες

Εκβίαση 482

Έκδοση 483

Έκθεση 486

Εκκαθάριση βλ. λ. Εταιρίες, Κληρονομία, Επιχείρηση,
Πτώχευση

Εκκλησία βλ. και λ. Άγιο Όρος, Θρησκευτική
ελευθερία 487

Εκκρεμοδικία βλ. και λ. Ενστάσεις 488

Εκλογές βλ. και λ. Βουλευτές - Βουλή, Δημόσιο -
Δημόσια Διοίκηση, Εκκλησία, Θρησκευτική
ελευθερία, Εκπαίδευση, Κόμματα πολιτικά,
Συλλογικά όργανα, Τοπική Αυτοδιοίκηση 489

Εκούσια δικαιοδοσία 492

Εκπαίδευση 497

Εκπομπές βλ. λ. Κυριότητα

* Εκρηκτικές ύλες βλ. και λ. Εμπρησμός 501

* Έκταξη 502

Εκτέλεση (ΔιοικΔικον) 502

* Εκτέλεση (ΠοινΔικον) βλ. και λ. Απόφαση (ΠοινΔικον),
Ποινή (ΠοινΔικον) 505

Εκτέλεση (ΠολΔ) 505

Εκτέλεση αλλοδαπής αποφάσεως 516

Εκτέλεση ποινής βλ. λ. Ποινές

Εκτέλεση διαθήκης βλ. λ. Διαθήκη

Εκτελωνισμός - Εκτελωνιστές βλ. λ. Τελωνεία -
Τελωνειακή Νομοθεσία

Εκχώρηση 518

Ελαττώματα Πράγματος βλ. λ. Πώληση, Μίσθωση
Πράγματος

Ελαφρυντικές Περιστάσεις βλ. λ. Ποινές

Ελεγκτικό Συνέδριο βλ. και λ. Αρμοδιότητα
(ΔιοικΔικον), Δικαιοδοσία (ΔιοικΔικον),
Έφεση (ΔιοικΔικον), Συντάξεις 520

Ελεύθερες Ζώνες βλ. λ. Τελωνεία - Τελωνειακή
Νομοθεσία

Ελεύθερος Ανταγωνισμός βλ. λ. Ανταγωνισμός

Ελευθερία έκφρασης Τύπου βλ. λ. Τύπος

Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) 522

Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) βλ.
λ. Οργανισμοί

Εμπορικές μισθώσεις βλ. λ. Μισθώσεις εμπορικές

Εμπορική Αντιπροσωπεία βλ. λ. Συμβάσεις (ΕμπΔ)

Έμποροι - Εμπορικές Πράξεις βλ. και λ.
Αλληλόχρεος λογαριασμός, Βιβλία εμπορικά,
Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εισαγωγές - Εξαγωγές,
Προσωπική κράτηση, Σήματα 523

Έμπρακτη μετάνοια 532

Εμπρησμός βλ. και λ. Εκρητικές ύλες 533

* Εμφύτευση 534

Ένδικα μέσα (ΔιοικΔικον) βλ. και λ. Αίτηση
Αναιρέσεως (ΔιοικΔικον), Έφεση (ΔιοικΔικον),
Προθεσμίες (ΔιοικΔικον) 534

Ένδικα μέσα (ΠοινΔικον) βλ. και λ. Αναίρεση
(ΠοινΔικον), ΕΣΔΑ, Έφεση (ΠοινΔικον),
Κατηγορούμενος, Πολιτική Αγωγή 538

Ένδικα μέσα (ΠολΔ) βλ. και λ. Αναίρεση, Ανακοπή
Ερημοδικίας, Αναψηλάφηση, Έφεση (ΠολΔ) 539

Ενέργεια βλ. και λ. Περιβάλλον, Ανταγωνισμός 540

Ενέχυρο βλ. και Σύμβαση εργασίας 541

Έννομο συμφέρον (ΠολΔ) 543

Ένοπλες Δυνάμεις βλ. λ. Στρατός - Στρατιωτικοί -

Υπάλληλοι Στρατιωτικοί

Ένοπλη Ομάδα βλ. λ. Τρομοκρατία

Ένορκες βεβαιώσεις 544

* Ένορκοι 547

Ενοχή 547

Ένσημο δικαστικό 551

Ενστάσεις 552

Ένταλμα βλ. λ. Προσωρινή Κράτηση

Εντολή βλ. και λ. Αντιπροσώπευση, Αποζημίωση,
Πληρεξουσιότητα, Εταιρίες, Χρηματιστήρια,
Συμβάσεις (ΕμπΔ) 554

Ένωση βλ. λ. Κυριότητα

Εξαίρεση Δικαστών και Δικαστικών Υπαλλήλων βλ.

λ. Δικαστές - Δικαστικοί λειτουργοί

* Εξέταση διαδίκων 555

Έξοδα δικαστικά βλ. και λ. Εγγυοδοσία 556

Εξουσιοδότηση Νομοθετική βλ. λ. Νόμος

* Εξύβριση 557

Εξώνηση βλ. λ. Πώληση

Έξωση βλ. λ. Μισθώσεις Εμπορικές, Μίσθωση
Πράγματος

ΕΟΚ βλ. λ. Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επαγγελματική Στέγη βλ. λ. Μισθώσεις Εμπορικές

Εξυγίανση - Εκκαθάριση επιχειρήσεως βλ. λ.
Επιχείρηση

Επανάληψη διαδικασίας 558

Επανάληψη συζητήσεως 560

Επαναφορά πραγμάτων στην προηγούμενη
κατάσταση 562

Επενδύσεις βλ. λ. Επιχείρηση, Φορολογία
εισοδήματος, Χρηματιστήρια 563

Επιβαρυντικές περιστάσεις βλ. λ. Ποινές

Επίδειξη εγγράφων βλ. λ. Έγγραφα

Επίδοση (ΔιοικΔικον) 564

Επίδοση (ΠοινΔικον) βλ. και λ.
Αντίκλητος (ΠοινΔικον) 565

Επίδοση (ΠολΔ) 567

Επιθαλάσσια Αρωγή βλ. λ. Αρωγή επιθαλάσσια

Επικαρπία 570

Επιμέλεια βλ. λ. Ανήλικος

Επιμελητήρια 570

Επιμέτρηση Ποινής βλ. λ. Ποινές

Επιορκία βλ. λ. Ψευδορκία

Επίσκοπος βλ. λ. Εκκλησία

Επιστολές (ΠοινΔ) βλ. λ. Απόδειξη (ΠοινΔικον)

Επιστράτευση πολιτική

Επίσχεση 571

Επιταγή βλ. και λ. Διαταγή πληρωμής 573

Επιταγή προς Εκτέλεση βλ. λ. Εκτέλεση (ΠολΔ)

* Επίταξη 582

* Επιτροπεία - Επίτροπος 582

Επιτροπή Ανταγωνισμού βλ. λ. Ανεξάρτητες Αρχές

Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας βλ. λ. Ενέργεια

Επιχείρηση βλ. και λ. Αναδοχή χρέους, Επενδύσεις,
Σύμβαση εργασίας, Πτώχευση, Φορολογία
εισοδήματος, ΦΠΑ, Φορολογία στη συγκέντρωση
κεφαλαίων 582

* Επωνυμία βλ. λ. Ανταγωνισμός, Διακριτικό
γνώρισμα, Διακριτικός τίτλος, Εταιρίες, Σήμα 585

Επώνυμο βλ. και λ. Όνομα - Ονοματοδοσία

* Έρανοι 585

Έργα δημόσια βλ. λ. Δημόσια Έργα

Εργασία (ΠοινΔ) βλ. και λ. Σύμβαση εργασίας 585

* Εργάτες - Τεχνίτες βλ. και λ. Σύμβαση εργασίας 588

Εργατικά Ατυχήματα βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας

Εργατικές διαφορές βλ. και λ. Σύμβαση εργασίας 589

* Εργατική Εστία 595

Εργατική Κατοικία 596

Ερημοδικία βλ. λ. Ανακοπή Ερημοδικίας

Ερμηνεία αποφάσεως βλ. λ. Απόφαση

Ερμηνεία δικαιοπραξιών βλ. λ. Δικαιοπραξίες

Ερμηνεία νόμου βλ. λ. Νόμος

Έρευνες (ΠοινΔικον) 596

* Εσχάτη προδοσία 597

Εταιρία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης
(ΕΥΔΑΠ) βλ. λ. Οργανισμοί

Εταιρίες βλ. και λ. Επιχείρηση, Κοινοπραξία,
Συνεταιρισμοί, Φορολογία στη συγκέντρωση
κεφαλαίων, Φορολογικά κίνητρα, Χρηματιστήριο 598

* Ετεροδικία 621

Ετυμηγορία βλ. λ. Ένορκοι

Ευθύνη (ΑστΔ) βλ. λ. Αποζημίωση, Διαπραγματεύσεις,
Δικαιοπραξίες, Αδικαιολόγητος Πλουτισμός

Ευθύνη (ΕμπΔ) βλ. λ. Συναλλαγματική - Γραμμάτιο
σε Διαταγή, Επιταγή κ.λπ.

* Ευρεσιτεχνία - Εφευρέσεις βλ. και λ. Βιομηχανική
Ιδιοκτησία, Πνευματική Ιδιοκτησία 621

Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) βλ. λ.
Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
(ΕΣΔΑ) 621

Έφεση (ΔιοικΔικον) βλ. και λ. Αρμοδιότητα
(ΔιοικΔικον), Δικαιοδοσία (ΔιοικΔικον), Ελεγκτικό
Συνέδριο, Ένδικα μέσα (ΔιοικΔικον) 670

Έφεση (ΠοινΔικον) βλ. και λ. Αναίρεση (ΠοινΔικον),
Δίκη (Ποινική), Ένδικα μέσα (ΠοινΔικον),
Κατηγορούμενος, Πολιτική αγωγή, Υπέρβαση
εξουσίας (ΠοινΔ) 673

Έφεση (ΠολΔ) 677

Εφετείο βλ. λ. Δικαστήρια - Δικαστική Προστασία

Εφετείο πολιτικό βλ. λ. Δικαστήρια - Δικαστική
προστασία

Εφευρέσεις βλ. λ. Ευρεσιτεχνία - Εφευρέσεις

Εφημερίδες βλ. λ. Τύπος

Εφοπλιστές βλ. λ. Πλοίο - Πλοιοκτήτης

Εχεμύθεια βλ. λ. Δικηγόροι - Δικολάβοι - Δικηγορικοί
Σύλλογοι

Εχθρικές Περιουσίες βλ. λ. Δίκαιο Διεθνές

F

Factoring βλ. λ. Συμβάσεις (ΕμπΔ)

Franchising βλ. λ. Συμβάσεις (ΕμπΔ)

Ζ

Ζημίες βλ. λ. Αδίκημα - Αδικοπραξία, Αποζημίωση κ.λπ.

* Ζώα - Ζωοκλοπές - Ζωοκτονία 681

Ζώνες βλ. λ. Αιγιαλός, Δίκαιο Διεθνές

Η

Ήθη βλ. και λ. Αδίκημα - Αδικοπραξία, Ανταγωνισμός,
Δικαιοπραξίες, Κατάχρηση δικαιώματος 682

Back to Top