ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 2017 (Β΄ τόμος: Κ-Ω)


Νομολογία - Νομοθεσία - Επιστήμη

Με την αγορά του έντυπου σας προσφέρουμε δωρεάν πρόσβαση στην ηλεκτρονική μορφή του έργου (e-book).

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 90,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 90,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16356
Καρατζά Σ.
Γεωργιάδου Μ., Καλλιαντέρη Μ., Κατζέλα Μ., Λαγού Ν., Μαρινάκης Π., Μπαλογιάννη Ε., Μπαλτάς Σ., Μπιστούνα Υ., Παρασκευοπούλου Κ., Σαρρή Σ., Τριάντος Ν., Τσούμας Β.

Η Επιθεώρηση Νομολογίας 2017 (Β΄ τόμος: Κ-Ω) αποτελεί το πληρέστερο και πιο σύγχρονο έργο όσον αφορά στη συλλογή και επεξεργασία της νομολογίας. Αποσκοπεί στην έγκαιρη και σφαιρική ενημέρωση του νομικού, αφού τον ενημερώνει άμεσα σε επίπεδο νομολογίας, νομοθεσίας και επιστημονικών συγγραμμάτων, καλύπτοντας έτσι ταυτόχρονα τις ανάγκες της δικαστηριακής πρακτικής και της επιστημονικής κατάρτισης.

Στην Επιθεώρηση Νομολογίας ένα εξειδικευμένο επιτελείο νομικών συνεργατών επεξεργάζεται τις αποφάσεις όλων των δικαστηρίων (διοικητικών, πολιτικών και ποινικών) και όλων των κλάδων του δικαίου που δημοσιεύονται σε όλα τα νομικά και κυριότερα λογιστικά περιοδικά που κυκλοφορούν.

Τα θέματα (λήμματα) παρουσιάζονται κατ’ αλφαβητική σειρά σε δύο τόμους, που εκδίδονται έγκαιρα, αμέσως μόλις ολοκληρωθούν τα νομικά περιοδικά του τελευταίου έτους. Κάθε λήμμα περιλαμβάνει όλες τις αποφάσεις που έχουν δημοσιευθεί για το θέμα αυτό το τελευταίο έτος, την ισχύουσα νομοθεσία, τη βιβλιογραφία, τα δημοσιεύματα και αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο που παραπέμπει στη σχετική νομολογία. Στον Α΄ τόμο 2017 παρουσιάζονται 258 λήμματα και στον Β΄ τόμο 237 λήμματα. Επίσης, ιδιαίτερα χρηστικός είναι ο πίνακας με όλες τις βιβλιογραφικές αναφορές, ανά κλάδο δικαίου.

Στο τέλος του τόμου, όπως σε κάθε δεύτερο τόμο, υπάρχουν τα συνολικά αλφαβητικά ευρετήρια παραπέμπουν σε όλα τα λήμματα και καθιστούν το έργο ιδιαίτερα χρήσιμο και λειτουργικό.

Κ

Καθαρίστριες βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας

Κάθετη Ιδιοκτησία βλ. λ. Ακίνητα, Οριζόντια
Ιδιοκτησία

Καθηγητές βλ. λ. Υπάλληλοι Δημοσίου - ΝΠΔΔ,
Εκπαίδευση

* Κακοδικία βλ. και λ. Αγωγή, Δικηγόροι -
Δικολάβοι - Δικ. Σύλλογοι 749

Κακουργιοδικείο βλ. λ. Ένορκοι

Καλή πίστη 749

Καλλιτέχνες βλ. λ. Θεάματα Δημόσια

Κανονισμοί Εργασίας βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας

Κανονισμοί Αρμοδιότητας βλ. λ. Αρμοδιότητα

Καρποί - Ωφελήματα βλ. λ. Κυριότητα

Καταβολή βλ. λ. Ενοχή

Καταγγελία συμβάσεως εργασίας 751

Καταδίκη σε τέλεση δικαιοπραξίας, δήλωση
βουλήσεως βλ. λ. Δικαιοπραξίες

Καταδολίευση Δανειστών (ΑστΔ) 767

Καταδολίευση Δανειστών (ΠοινΔ) 771

Κατάθεση βλ. λ. Παρακαταθήκη - Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, Τράπεζες -
Τραπεζικές Εργασίες - Πιστωτικά Ιδρύματα

Κατακράτηση παράνομη 772

Καταλογισμός (ΠοινΔ) βλ. και λ. Ανθρωποκτονία,
Ναρκωτικά 772

Καταπίστευμα βλ. λ. Κληρονομία

Κατάργηση Δίκης βλ. λ. Δίκη

* Κατασκοπεία 774

* Κατάσταση Ανάγκης βλ. και λ. Καταλογισμός 775

Καταστρατήγηση βλ. λ. Νόμος

Κατάσχεση (ΠοινΔ) βλ. και λ. Δήμευση 775

Κατάσχεση (ΠολΔ) 777

Κατάσχεση Πειστηρίων βλ. λ. Πειστήρια εγκλήματος

Κατάχρηση δικαιώματος βλ. και λ. Σύμβαση
Εργασίας, Καταγγελία Συμβάσεως Εργασίας,
Σύνταγμα 787

* Κατάχρηση εξουσίας 796

Καταψηφιστική Αγωγή βλ. λ. Αγωγή

Κατηγορούμενος βλ. και λ. Ακυρότητα (ΠοινΔικον),
Αναίρεση (ΠοινΔικον), Απαγόρευση εξόδου,
Αποκατάσταση (ΠοινΔικον), Απόλυση με όρους,
Ένδικα μέσα (ΠοινΔικον), Ευρωπαϊκή Σύμβαση
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ),
Έφεση (ΠοινΔικον) 796

Κατοικία βλ. και λ. Επίδοση (ΔιοικΔικον), Επίδοση
(ΠοινΔικον), Επίδοση (ΠολΔ), Έρευνες (ΠοινΔικον),
Κατηγορούμενος 801

Κατ’ οίκον έρευνα βλ. λ. Έρευνες (ΠοινΔικον)

Καύσιμα βλ. λ. Πρατήρια Καυσίμων

* Κέντρα Διασκεδάσεως 803

Κεραμοποιοί - Πλινθοποιοί - Αγγειοπλάστες βλ. λ.
Σύμβαση Εργασίας

Κιβδηλεία - Παραχάραξη 804

Κινητό βλ. λ. Πράγματα

Κίνητρα Φορολογικά βλ. λ. Φορολογικά Κίνητρα

Κληρικοί βλ. λ. Εκκλησία

Κληροδοσία 805

Κληρονομητήριο 805

Κληρονομία 806

Κλήρος Αγροτικός βλ. λ. Αγροτική Νομοθεσία -
Αγροτικά προϊόντα

Κλήτευση βλ. λ. Ακυρότητα (ΠοινΔικον),
Αναίρεση (ΠοινΔικον), Δίκη (Ποινική),
Δίκη (Πολιτική), Ένορκες βεβαιώσεις,
Επίδοση (ΔιοικΔικον), Επίδοση (ΠοινΔικον),
Επίδοση (ΠολΔ), Κλητήριο θέσπισμα,
Μάρτυρες (ΠοινΔικον), Μάρτυρες (ΠολΔ),
Ομοδικία (ΠολΔ), Υπάλληλοι (ΠοινΔ)

Κλητήριο θέσπισμα βλ. και λ. Επίδοση (ΠοινΔικον),
Κλήτευση 814

Κλινικές βλ. λ. Νοσηλευτικά ιδρύματα

Κλοπή 816

Κλωστοϋφαντουργοί βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας

Κοινή Αγορά βλ. λ. Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κοινοποίηση βλ. λ. Επίδοση

Κοινοπραξία 818

Κοινοτικό Δίκαιο βλ. λ. Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κοινωνία 819

Κοινωνικές ασφαλίσεις βλ. και λ. Δίκαιο
Ευρωπαϊκής Ένωσης 821

Κόμιστρα βλ. λ. Ναύλος - Ναύλωση

* Κόμματα πολιτικά 836

Κτήματα Δημόσια βλ. λ. Δημόσια κτήματα

Κτηματική Τράπεζα βλ. λ. Τράπεζες - Τραπεζικές
Εργασίες - Πιστωτικά Ιδρύματα

Κτηματολόγιο βλ. και λ. Δωδεκάνησος -
Δωδεκανησιακή Νομοθεσία 836

Κτίσματα Αυθαίρετα βλ. λ. Πολεοδομία

* Κυβέρνηση 837

Κυριακές και Εορτές βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας

Κυριότητα βλ. και λ. Αγωγή, Αιγιαλός, Απαλλοτρίωση
αναγκαστική, Αυτοκίνητα, Δωρεά, Κατάχρηση
δικαιώματος, Πώληση, Πτώχευση 838

Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ)
βλ. και λ. Αυτοκίνητα, Ασφάλιση Ιδιωτική 845

Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών
(τέως ΚΒΣ) 848

Λ

Λαθρεμπορία βλ. λ. Τελωνεία - Τελωνειακή νομοθεσία -
Λαθρεμπορία

Λαϊκές Αγορές βλ. λ. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση,
Τοπική Αυτοδιοίκηση

Λατομεία - Μεταλλεία 853

Λαχεία βλ. λ. Παίγνια - Στοιχήματα

Λεωφορεία βλ. λ. Αυτοκίνητα

Ληξιαρχικές πράξεις - Ληξιαρχεία 855

Ληστεία 855

Λιμεναρχεία - Λιμένες - Λιμενικά Ταμεία
βλ. και λ. Σώματα Ασφαλείας 856

Λιμενικό Σώμα βλ. λ. Σώματα Ασφαλείας

Λίμνες βλ. λ. Δημόσια Κτήματα, Ύδατα κ.λπ.

Λιπομαρτυρία βλ. λ. Απόδειξη (ΠοινΔ),
Μάρτυρες (ΠοινΔ)

Λιποταξία βλ. λ. Στρατός - Στρατιωτικοί - Υπάλληλοι
Στρατιωτικοί

Λογιστές - Λογιστική

* Λογοδοσία 857

ΛΟΤΤΟ βλ. λ. Παίγνια - Στοιχήματα

Leasing βλ. λ. Συμβάσεις (ΕμπΔ)

Μ

Μάγειροι βλ. λ. Σύμβαση εργασίας

Μαγνητοταινίες βλ. λ. Απόδειξη

Μαθητευόμενοι βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας

Μάρτυρες (ΔιοικΔικον) βλ. λ. Απόδειξη (ΔιοικΔικον)

Μάρτυρες (ΠοινΔικον) βλ. και λ.
Ακυρότητα (ΠοινΔικον), Κατηγορούμενος 859

Μάρτυρες (ΠολΔ) βλ. και λ. Αναίρεση, Απόφαση 860

Μάρτυρες Ιεχωβά βλ. λ. Εκκλησία, Θρησκευτική
ελευθερία

Μαστροπεία βλ. και λ. Πορνεία 861

* Μέθη βλ. και λ. Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας,
Οίνοι - Οινόπνευμα 862

Μέμψη Άστοργης Δωρεάς βλ. λ. Δωρεά, Νόμιμη Μοίρα

Μεσεγγύηση βλ. και λ. Ασφαλιστικά μέτρα,
Κατάσχεση (ΠολΔ), Υπεξαίρεση 862

Μεσίτες - Μεσιτεία βλ. και λ. Ασφάλιση ιδιωτική
(ως προς τον μεσίτη ασφαλίσεων) 864

Μεταβίβαση Επιχείρησης βλ. λ. Επιχείρηση

Μεταβολή απρόοπτη συνθηκών βλ. και λ.
Μισθώσεις εμπορικές 865

Μεταβολή κατηγορίας βλ. και λ.
Ακυρότητα (ΠοινΔικον), Κατηγορούμενος 866

Μεταβολή φύλου 869

Μεταγραφή βλ. και λ. Κτηματολόγιο, Πώληση,
Υποθήκη, Υποθηκοφυλακεία - Υποθηκοφύλακες 870

Μεταρρύθμιση Αποφάσεως βλ. λ. Απόφαση

Μεταβολή (ΑστΔ) βλ. λ. Δικαιοπραξίες

Μετατροπή (ΕμπΔ) βλ. λ. Εταιρίες

Μετατροπή (ΠοινΔ) βλ. λ. Ποινές

Μεταφορές βλ. και λ. Αγωγή, Ασφάλιση ιδιωτική,
Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έμποροι - Εμπορικές
πράξεις, Εταιρίες, Ναύλωση, Παραγγελία -
Παραγγελιοδόχος, Πλοίο - Πλοιοκτήτης,
Πώληση, Συγκοινωνίες, Φορτωτική 870

Μετοχή βλ. λ. Εταιρίες, Τράπεζες - Τραπεζικές
Εργασίες - Πιστωτικά Ιδρύματα, Χρηματιστήρια κ.λπ.

Μέτρα Ασφαλιστικά βλ. λ. Ασφαλιστικά Μέτρα

Μήνυση βλ. λ. Έγκληση - Μήνυση

Μητρόπολη βλ. λ. Εκκλησία - Θρησκεία

Μητρώα Αρρένων βλ. λ. Τοπική Αυτοδιοίκηση

Μηχανήματα - Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις
βλ. λ. Βιομηχανία - Βιοτεχνία

* Μηχανικοί 875

Μικροδιαφορές 876

Μικτά Ορκωτά Δικαστήρια βλ. λ. Ένορκοι

Μισθός βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας

Μίσθωση Εργασίας βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας

Μισθώσεις εμπορικές 877

Μίσθωση πράγματος βλ. και λ. Μισθώσεις εμπορικές 887

Μισθωτοί βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας

* Μνηστεία 892

Μοναστήρια - Μοναχοί - Εκκλησιαστική Περιουσία
βλ. λ. Εκκλησία, Θρησκευτική ελευθερία

Μονοπώλια βλ. λ. Ανταγωνισμός

Μουσικοί 893

* Μουσουλμάνοι 894

Μυλεργάτες βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας

Ν

Ναοί βλ. λ. Εκκλησία, Θρησκευτική ελευθερία

Ναρκωτικά βλ. και λ. Υποτροπή 895

Ναυάγιο - Ναυαγιαίρεση βλ. λ. Πλοίο - Πλοιοκτήτης

* Ναύλωση βλ. και λ. Αβαρία, Πλοίο - Πλοιοκτήτης,
Φορτωτική, Υποθήκη ναυτική, Εκτέλεση,
Διαιτησία, Λιμένες - Λιμεναρχεία - Λιμενικά
Ταμεία, Ασφάλιση ιδιωτική 899

Ναυπηγεία βλ. λ. Πλοίο - Πλοιοκτήτης

Ναυταπάτη βλ. λ. Πλοίο - Πλοιοκτήτης

Ναυτικά Προνόμια βλ. λ. Πλοίο - Πλοιοκτήτης

Ναυτική εργασία βλ. και λ. Αβαρία, Ναύλωση,
Σύμβαση Εργασίας, Ταμεία ασφαλιστικά -
Ταμεία κύριας ασφαλίσεως 900

Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ) βλ. λ. Ταμεία
Ασφαλιστικά - Ταμεία Κύριας Ασφαλίσεως

Ναυτικοί βλ. λ. Αβαρία, Ναύλωση, Ναυτική εργασία

Ναυτοδικείο βλ. λ. Στρατός - Στρατιωτικοί - Υπάλληλοι
Στρατιωτικοί

* Νεκρός (ΠοινΔ) 902

Νεκροταφεία - Τάφοι βλ. λ. Τοπική Αυτοδιοίκηση

Νέμηση Ανιόντος βλ. λ. Κληρονομία

Νηολόγιο βλ. λ. Πλοίο - Πλοιοκτήτης

Νόθα Τέκνα βλ. λ. Τέκνα

* Νοθεία τροφίμων βλ. και λ. Αγορανομία -
Αγορανομικός Κώδικας 902

Νόθευση εγγράφων βλ. και λ. Πλαστογραφία 902

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση βλ. λ. Τοπική Αυτοδιοίκηση

Νομή 904

Νομικά πρόσωπα βλ. και λ. ΝΠΔΔ 906

Νόμιμη μοίρα βλ. και λ. Κληρονομία 910

Νομιμοποίηση (ΔιοικΔικον) βλ. λ. Αίτηση Ακυρώσεως,
Δίκη (ΔιοικΔικον)

Νομιμοποίηση (ΠολΔ) 911

Νομιμοποίηση Τέκνων βλ. λ. Τέκνα

Νόμισμα - Συνάλλαγμα - Χρυσός βλ. και λ.
Κιβδηλεία - Παραχάραξη 913

* Νόμος βλ. και λ. Δικαστήρια - Δικαστική προστασία,
Δικονομικά αξιώματα - Αρχές Δικαίου, Σύνταγμα 915

Νοσηλευτικά Ιδρύματα βλ. και λ. Ιατροί - Ιατρεία 916

Νυκτοφύλακες βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας

Ξ

Ξεναγοί βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας

Ξενοδοχεία 923

Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο βλ. λ. Επιμελητήρια

Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος βλ. και λ. Απόρρητο -
Παραβίαση Απορρήτου, Δημόσιο (ΠοινΔ) 924

Ξυλουργοί - Επιπλοποιοί βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας

Ο

Οδηγοί βλ. λ. Αυτοκίνητα

Οδοί βλ. λ. Πολεοδομία

Οδοντίατροι - Οδοντιατρικοί Σύλλογοι βλ. λ.
Ιατροί - Ιατρεία

Οίκηση βλ. λ. Δουλείες

Οικιακοί Βοηθοί βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας

Οικιστικές Περιοχές βλ. λ. Πολεοδομία

Οικογένεια - Οικογενειακή προστασία βλ. και λ.
Ανήλικος, Γάμος, Γενετική, Διατροφή,
ΕΣΔΑ, Ισότητα, Πολύτεκνοι, Συγγένεια, Σύμφωνο
συμβίωσης, Τέκνα, Ψυχική οδύνη 929

Οικοδομές - Οικοδομικές παραβάσεις 933

Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί βλ. λ. Συνεταιρισμοί

Οικολογία βλ. λ. Περιβάλλον

Οίκος Ναύτου βλ. λ. Ταμεία Ασφαλιστικά - Ταμεία
Κύριας Ασφαλίσεως

Οίνοι - Οινόπνευμα βλ. λ. Μέθη

Ολυμπιακή Αεροπορία (ΟΑ) βλ. λ. Αεροπορία -
Αεροπορικές Συγκοινωνίες

Όμβρια Ύδατα βλ. λ. Ύδατα

* Ομογενείς 935

Ομοδικία (ΔιοικΔικον) βλ. λ. Αίτηση Ακυρώσεως,
Δίκη (ΔιοικΔικον)

Ομοδικία 935

Ομολογία (ΔιοικΔικον) βλ. λ. Απόδειξη (ΔιοικΔικον)

* Ομολογία (ΠοινΔ) 937

Ομολογία (ΠολΔ) 937

Ομολογίες βλ. λ. Χρεόγραφα

* Όνομα - Ονοματοδοσία 938

Οπισθογράφηση βλ. λ. Συναλλαγματική - Γραμμάτιο
σε διαταγή, Επιταγή κ.λπ.

Όπλα (ΠοινΔ) 939

ΟΠΑΠ βλ. λ. Παίγνια - Στοιχήματα

Οπτικοί βλ. λ. Σύμβαση εργασίας

Οργανισμοί 940

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοικήσεως (ΟΤΑ)
βλ. λ. Τοπική Αυτοδιοίκηση

Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ)
βλ. λ. Οργανισμοί

Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) -
Σιδηρόδρομοι βλ. λ. Οργανισμοί

Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ) -
Τηλεπικοινωνίες βλ. λ. Οργανισμοί, Τηλεπικοινωνίες

Οργανωμένο έγκλημα βλ. λ. Ξέπλυμα Βρώμικου
Χρήματος

Οργανώσεις Αθλητικές βλ. λ. Αθλητισμός

Οριζόντια Ιδιοκτησία 950

* Όρκος (ΠοινΔ) βλ. και λ. Ψευδορκία 955

* Όρκος (ΠολΔ) 956

Ορκωτοί Λογιστές βλ. λ. Λογιστές - Λογιστική

Ορόσημα βλ. λ. Κυριότητα

Οροφοκτησία βλ. λ. Οριζόντια Ιδιοκτησία

Ορυχεία βλ. λ. Λατομεία - Μεταλλεία

Off Shore Companies βλ. λ. Υπεράκτιες εταιρίες

Π

Παίγνια - Στοιχήματα 957

Παιδαγωγική Ακαδημία βλ. λ. Εκπαίδευση - Δημόσια
Εκπαιδευτήρια

Παιδοκτονία 959

Παλαιοημερολογίτες βλ. λ. Εκκλησία - Θρησκεία

Πανεπιστήμια βλ. λ. Εκπαίδευση - Δημόσια
Εκπαιδευτήρια

Παράβαση Απορρήτου βλ. λ. Απόρρητο - Παραβίαση
απορρήτου

Παράβαση καθήκοντος 959

Παράβαση Ουσιώδους Τύπου βλ. λ. Αίτηση
Ακυρώσεως

Παράβαση Στρατιωτικής Εντολής βλ. λ. Στρατός -
Στρατιωτικοί - Υπάλληλοι Στρατιωτικοί

Παραβίαση Κανόνων Οικοδομικής βλ. λ.
Οικοδομές - Οικοδομικές Παραβάσεις

* Παραβίαση οικιακού ασύλου 963

Παράβολο 963

Παραγγελία - Παραγγελιοδόχος βλ. λ.
Μεταφορές, Ναύλωση, Τράπεζες - Τραπεζικές
εργασίες - Πιστωτικά Ιδρύματα, Χρηματιστήρια

Παραγραφή (ΑστΔ - ΕμπΔ) 965

Παραγραφή (ΔιοικΔ) 969

Παραγραφή (ΠοινΔ) βλ. και λ. Ποινές - Ποινική
Δίωξη, Προθεσμίες (ΠοινΔ) 972

Παρακαταθήκη - Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων βλ. και λ. Τράπεζες - Τραπεζικές
εργασίες - Πιστωτικά ιδρύματα 975

Παρακολούθημα βλ. λ. Πράγματα

Παρακώλυση Συγκοινωνιών βλ. λ.
Συγκοινωνίες

Παραλείψεως Εγκλήματα βλ. λ. Έγκλημα -
Εγκληματίας - Εγκληματικότητα

* Παράλειψη λυτρώσεως από κίνδυνο ζωής 977

Παράλειψη Οφειλόμενης Ενέργειας βλ. λ. Αίτηση
Ακυρώσεως

Παράλληλη Προσφυγή βλ. λ. Προσφυγή

* Παραμεθόριες περιοχές βλ. και λ. Πολύτεκνοι 978

Παραμέληση Εποπτείας Ανηλίκων βλ. λ. Ανήλικος

Παράνομη Βία βλ. λ. Βία Παράνομη

Παράνομη Κατακράτηση βλ. λ. Κατακράτηση Παράνομη

Παραπλάνηση σε Ασέλγεια βλ. λ. Ασέλγεια

Παραπομπή βλ. λ. Αναίρεση (ΠοινΔικον, ΠολΔ),
Αρμοδιότητα (ΔιοικΔικον, ΠοινΔικον, ΠολΔ),
Βούλευμα, Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης

Παραπομπή (ΙδΔ) βλ. λ. Δίκαιο Διεθνές

Παράρτημα βλ. λ. Πράγματα

Παρασιώπηση Εγκλήματος βλ. λ. Έγκλημα

Παραχωρητήριο βλ. λ. Αγροτική Νομοθεσία, Πρόσφυγες

Παρέκταση βλ. λ. Αρμοδιότητα (ΠολΔ)

Παρέμβαση (ΔιοικΔικον) βλ. και λ. Αίτηση
ακυρώσεως (ΔιοικΔικον) 979

Παρέμβαση (ΠολΔ) 980

Παροχή 982

Πατρική Εξουσία βλ. λ. Ανήλικος

Πεζοδρόμιο βλ. λ. Τοπική Αυτοδιοίκηση

* Πειρατεία 987

* Πειστήρια εγκλήματος 987

Περιβάλλον βλ. και λ. Αιγιαλός, Αναγκαστική
απαλλοτρίωση, Αρχαία - Αρχαιότητες, Δάση,
Λατομεία - Μεταλλεία, Οικοδομές - Οικοδομικές
παραβάσεις, Πολεοδομία - Χωροταξία, Ύδατα 987

Περιοδικές Παροχές βλ. λ. Παροχή

Περιοριστικοί όροι βλ. και λ. Απόλυση με όρους,
Προσωρινή κράτηση 1012

Περίπτερα βλ. λ. Ανάπηροι - Θύματα Πολέμου

* Περιύβριση Αρχής 1013

Περιύβριση Νεκρών βλ. λ. Νεκρός (ΠοινΔ)

Πηγές βλ. λ. Ύδατα

Πίνακας Κατατάξεως βλ. λ. Πλειστηριασμός

ΠΙΚΠΑ βλ. λ. Κοινωνικές Ασφαλίσεις

* Πιστωτική κάρτα βλ. και λ. Προστασία καταναλωτή,
Τράπεζες - Τραπεζικές εργασίες - Πιστωτικά
ιδρύματα 1014

Πιστωτικοί τίτλοι βλ. και λ. Αλληλόχρεος
λογαριασμός, Διαταγή πληρωμής, Επιταγή,
Συναλλαγματική - Γραμμάτιο σε διαταγή 1015

Πλαγιαστική Αγωγή βλ. λ. Αγωγή

Πλάνη (ΑστΔ) 1019

Πλάνη (ΔιοικΔικον) βλ. λ. Αίτηση Ακυρώσεως

Πλάνη (ΠοινΔ) 1020

Πλαστογραφία βλ. και λ. Δημόσιο (ΠοινΔ) 1021

Πλαστού Χρήση βλ. λ. Πλαστογραφία

Πλειστηριασμός βλ. και λ. Πτώχευση 1025

Πληρεξουσιότητα 1031

Πληροφορική βλ. λ. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

Πλήρωμα βλ. λ. Αβαρία, Ναύλωση, Ναυτική Εργασία,
Πλοίο - Πλοιοκτήτης

Πλοηγοί βλ. λ. Αβαρία, Ναύλωση, Ναυτική Εργασία,
Πλοίο - Πλοιοκτήτης

Πλοίο - Πλοιοκτήτης βλ. και λ. Αβαρία, Ασφάλιση
ιδιωτική, Επιθαλάσσια αρωγή, Ναύλωση,
Ναυτική εργασία, Λιμεναρχεία - Λιμένες -
Λιμενικά ταμεία, Φορολογία πλοίων 1035

Ποδόσφαιρο βλ. λ. Αθλητισμός

Πνευματική ιδιοκτησία βλ. και λ. Ανταγωνισμός,
Διαφήμιση, Διαδίκτυο, Ευρεσιτεχνία, Σήμα 1037

Ποινές 1042

Ποινική Δίωξη βλ. και λ. Δεδικασμένο,
Εκκρεμοδικία, Παραγραφή 1049

* Ποινική ρήτρα βλ. και λ. Αρραβώνας 1051

* Ποινικό Μητρώο 1052

Πολεοδομία - Χωροταξία βλ. και λ. Αιγιαλός,
Αναγκαστική απαλλοτρίωση, Δάση, Λιμεναρχεία -
Λιμένες - Λιμενικά Ταμεία, Οικοδομές -
Οικοδομικές παραβάσεις 1052

Πολιτικά Δικαιώματα βλ. λ. Σύνταγμα

Πολιτικά Εγκλήματα βλ. λ. Έγκλημα

Πολιτικά Κόμματα βλ. λ. Κόμματα Πολιτικά

Πολιτική Αγωγή - Πολιτικώς Ενάγων 1070

Πολιτική Αεροπορία βλ. λ. Αεροπορία -
Αεροπορικές Συγκοινωνίες, Μεταφορές

Πολιτογράφηση βλ. λ. Ιθαγένεια

Πολυκατοικίες βλ. λ. Οριζόντια Ιδιοκτησία

Πολύτεκνοι βλ. και λ. Διοικητική πράξη, Οικογένεια -
Οικογενειακή Προστασία, Τέκνα 1073

Πολυτεχνείο βλ. λ. Εκπαίδευση - Δημόσια
Εκπαιδευτήρια

* Πορνεία βλ. και λ. Μαστροπεία 1074

Ποταμοί βλ. λ. Ύδατα

Πράγματα 1075

Πραγματογνωμοσύνη (ΔιοικΔικον) βλ. λ.
Απόδειξη (ΔιοικΔικον)

Πραγματογνωμοσύνη (ΠοινΔ) 1077

Πραγματογνωμοσύνη (ΠολΔ) 1079

Πρακτορεία - Πράκτορες 1080

* Πρατήρια καυσίμων 1080

Προανάκριση βλ. λ. Ανάκριση - Ανακριτικές Πράξεις

Προβληματικές Επιχειρήσεις βλ. λ. Επιχείρηση

* Πρόεδρος της Δημοκρατίας 1081

* Προθεσμίες (ΑστΔ) βλ. και λ. Παραγραφή 1082

Προθεσμίες (ΔιοικΔικον) βλ. και λ. Αίτηση
Ακυρώσεως, Αίτηση Αναιρέσεως,
Δίκη (ΔιοικΔικον), Έφεση (ΔιοικΔικον),
Ένδικα μέσα (ΔιοικΔικον), Προσφυγή 1082

Προθεσμίες (ΠοινΔικον) βλ. και λ. Αναίρεση
(ΠοινΔικον), Ένδικα μέσα (ΠοινΔικον), Έφεση
(ΠοινΔικον), Παραγραφή, Ευρωπαϊκή Σύμβαση
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), Κακοδικία 1084

Προκαταρκτική Εξέταση βλ. λ. Ανάκριση - Ανακριτικές
Πράξεις

Προθεσμίες (ΠολΔ) βλ. και λ. Αναίρεση, Ανακοπή -
Τριτανακοπή, Έφεση, Παραγραφή κ.λπ. 1085

Πρόκληση Ανικανότητας βλ. λ. Στρατός -
Στρατιωτικοί - Υπάλληλοι Στρατιωτικοί

Πρόκληση Ναυαγίου βλ. λ. Πλοίο - Πλοιοκτήτης

* Προκήρυξη βλ. και λ. Διαγωνισμοί, Δημόσια έργα 1087

Προνόμια (ΕμπΔ) βλ. λ. Πλοίο - Πλοιοκτήτης

Προνόμια (ΠολΔ) βλ. λ. Πλειστηριασμός

* Προξενεία 1087

Προπαρασκευαστικές Πράξεις βλ. λ. Απόπειρα

Προγνωστικά Ποδοσφαίρου (ΠΡΟΠΟ) βλ. λ.
Αθλητισμός, Παίγνια - Στοιχήματα

Προσάραξη Πλοίου βλ. λ. Πλοίο - Πλοιοκτήτης

Προσβολή Τιμής βλ. και λ. Δυσφήμηση,
Εξύβριση, Προσωπικότητα

* Προσεπίκληση 1087

Προσηλυτισμός βλ. λ. Εκκλησία - Θρησκεία

Προσημείωση Υποθήκης βλ. λ. Υποθήκη

Πρόσθετοι Λόγοι βλ. λ. Αναίρεση, Έφεση, Υποθήκη κ.λπ.

Προσκύρωση βλ. λ. Κυριότητα, Πολεοδομία

* Προσταγή βλ. και λ. Στρατός - Στρατιωτικοί -
Υπάλληλοι στρατιωτικοί 1088

Προστασία καταναλωτή 1088

Πρόστηση βλ. και λ. Αδίκημα - Αδικοπραξία,
Αποζημίωση 1094

Πρόστιμο βλ. λ. Ποινές

Προσύμφωνο βλ. και λ. Μίσθωση, Πώληση,
Σύμβαση έργου 1096

Πρόσφυγες 1097

Προσφυγή (ΔιοικΔικον) βλ. και λ. Απόδειξη
(ΔιοικΔικον), Επίδοση (ΔιοικΔικον), Παράβολο,
Προθεσμίες (ΔιοικΔικον), Συνάφεια, Υπάλληλοι
Δημοσίου - ΝΠΔΔ 1099

Προσωπικά Δεδομένα βλ. και λ. Δεδομένα
Προσωπικού Χαρακτήρα, Τηλεπικοινωνίες

* Προσωπική ελευθερία βλ. και λ. ΕΣΔΑ,
Ποινές, Προσωπικότητα, Προσωπική κράτηση,
Σύνταγμα 1105

Προσωπική κράτηση βλ. και λ. Προσωπική
ελευθερία 1105

Προσωπικότητα βλ. και λ. Δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα, Εξύβριση, Δυσφήμηση, Προσωπική
ελευθερία, Τύπος 1107

Προσωρινή Απόλυση βλ. λ. Απόλυση Με Όρους

Προσωρινή Επιδίκαση βλ. λ. Ασφαλιστικά Μέτρα

Προσωρινή δικαστική προστασία (ΔιοικΔ) 1111

Προσωρινή κράτηση 1113

Προσωρινή ρύθμιση βλ. λ. Ασφαλιστικά Μέτρα

Προτάσεις 1116

Προφυλάκιση βλ. λ. Προσωρινή Κράτηση

Πτυχία βλ. λ. Εκπαίδευση - Δημόσια Εκπαιδευτήρια,
Εκπαίδευση Ιδιωτική - Εκπαιδευτήρια

Πτώχευση βλ. και λ. Επιχείρηση 1117

Πυροσβεστική Υπηρεσία, βλ. λ. Σώματα Ασφαλείας

Πώληση βλ. και λ. Πλειστηριασμός, Προσύμφωνο,
Υπαναχώρηση, Υπερημερία 1123

Ρ

Ραδιοφωνία - Τηλεόραση 1127

Ρήτρες βλ. στα σχετικά θέματα

Ρυμοτομία βλ. λ. Πολεοδομία - Χωροταξία

Ρυμούλκηση βλ. λ. Πλοίο - Πλοιοκτήτης

Ρύπανση βλ. λ. Περιβάλλον

Σ

* Σεισμοπαθείς 1133

Σερβιτόροι βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας

Σήματα 1133

Σιδηροδρομικοί βλ. λ. Οργανισμοί, Σύμβαση Εργασίας

Σιδηρόδρομοι βλ. λ. Οργανισμοί, Συγκοινωνίες (ΠοινΔ)

* Στάση 1137

Στέγαση βλ. λ. Εργατική Κατοικία

Στοίχημα βλ. λ. Παίγνια - Στοιχήματα

Στρατευμένοι (ΕργΔ) βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας

Στρατός - Στρατιωτικοί - Υπάλληλοι στρατιωτικοί 1138

Συγγένεια βλ. και λ. Υιοθεσία, Οικογένεια 1139

Συγγενικό Συμβούλιο βλ. λ. Ανήλικος

Συγκοινωνίες βλ. και λ. Αεροπορία - Αεροπορικές
Συγκοινωνίες, Μεταφορές, Πλοίο - Πλοιοκτήτης 1140

Σύγκρουση Καθηκόντων βλ. λ. Δικαστήρια -
Δικαστική προστασία

Σύγκρουση Πλοίων βλ. λ. Πλοίο - Πλοιοκτήτης

Συγκυριότητα βλ. λ. Κυριότητα

* Σύλληψη βλ. και λ. Έκδοση, Προσωρινή κράτηση 1142

* Συλλογικά όργανα βλ. και λ. Αίτηση ακυρώσεως
(ΔιοικΔικον), Δημόσιο 1143

Συλλογικές Διαφορές Εργασίας βλ. λ. Συλλογικές
Συμβάσεις Εργασίας

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 1143

Συμβάσεις (ΑστΔ) βλ. λ. Αναγνώριση Χρέους,
Αναδοχή Χρέους και επιμέρους Συμβάσεις:
Πώληση, Μισθώσεις, Υπαναχώρηση κ.λπ.

Συμβάσεις Διεθνείς βλ. λ. Δίκαιο Διεθνές

Συμβάσεις (ΕμπΔ) βλ. και λ. Μισθώσεις Εμπορικές,
Ξενοδοχεία, Πρακτορεία - Πράκτορες 1147

Συμβάσεις διοικητικές 1154

Σύμβαση Εκχωρήσεως βλ. λ. Εκχώρηση

Σύμβαση Ενεχύρου βλ. λ. Ενέχυρο

Σύμβαση εργασίας βλ. και λ. Δίκαιο Ευρωπαϊκής
Ένωσης 1157

Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας βλ. λ. Ναυτική Εργασία

Σύμβαση έργου 1189

Συμβιβασμός 1192

Συμβιβασμός Φορολογικός βλ. στις επιμέρους
Φορολογίες

Συμβολαιογράφοι βλ. και λ. Ψευδής βεβαίωση,
Ψευδορκία, Πλειστηριασμός 1193

Συμβούλια Δικαστικά βλ. λ. Βούλευμα

Συμβούλιο της Επικρατείας βλ. λ. Αρμοδιότητα,
Δικαστήρια - Δικαστική Προστασία

Συμμετοχή βλ. και λ. Ηθική αυτουργία,
Συναυτουργία, Συνέργεια 1194

Συμμορία βλ. λ. Εγκληματική οργάνωση

Συμπλοιοκτησία βλ. λ. Πλοίο - Πλοιοκτήτης

Συμπλοκή 1196

* Σύμφωνο συμβίωσης 1197

Συμψηφισμός 1197

* Συναθροίσεις (ΠοινΔ) 1198

Συναθροίσεις (ΣυντΔ)

* Συναίνεση παθόντος (ΠοινΔ) 1199

Συνάλλαγμα βλ. λ. Νόμισμα - Συνάλλαγμα - Χρυσός

Συναλλαγματική - Γραμμάτιο σε διαταγή βλ. και λ.
Επιταγή, Πιστωτικοί τίτλοι 1199

Συναυτουργία βλ. και λ. Συνέργεια, Συμμετοχή 1201

Συνάφεια (ΔιοικΔικον) 1202

Συνάφεια (ΠοινΔικον) 1203

Συνάφεια (ΠολΔ) βλ. και λ. Αγωγή

Συνδικαλισμός βλ. και λ. Σωματεία, Συλλογικές
Συμβάσεις Εργασίας 1204

Σύνδικος Πτωχεύσεως βλ. λ. Πτώχευση

Συνδρομή Δικαστική βλ. λ. Έκδοση

Συνεισφορά βλ. λ. Νόμιμη Μοίρα

Συνέργεια βλ. και λ. Συναυτουργία, Συμμετοχή 1205

Συνεταιρισμοί 1207

Συνήγορος του Πολίτη βλ. λ. Ανεξάρτητες Αρχές

Σύνταγμα βλ. και λ. Ακρόαση (ΣυντΔ), Βουλευτές -
Βουλή, Δίκαιο διεθνές, Δικαιοδοσία (ΔιοικΔικον),
Δικαιοδοσία (ΠολΔ), Δικαστές - Δικαστικοί λειτουργοί,
Δικαστήρια - Δικαστική προστασία, Εκπαίδευση
Δημόσια - Εκπαιδευτήρια, Ιδιοκτησία (ΣυντΔ),
Ισότητα, Κοινωνικές Ασφαλίσεις, Περιβάλλον,
Ραδιοφωνία - Τηλεόραση, Τύπος, Ευρωπαϊκή
Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) 1209

Συντάξεις βλ. και λ. Ελεγκτικό Συνέδριο 1219

Συντηρητική Κατάσχεση βλ. λ. Κατάσχεση,
Ασφαλιστικά Μέτρα

* Συνωμοσία 1230

Συστατικά βλ. λ. Πράγματα

Συρροή βλ. και λ. Έγκλημα, Νόμος, Ποινή 1231

Σφράγιση - Αποσφράγιση βλ. λ. ......................

Σχέδια Πόλεων βλ. λ. Πολεοδομία - Χωροταξία

Σχολές βλ. λ. Εκπαίδευση - Δημόσια

Εκπαιδευτήρια, Εκπαίδευση Ιδιωτική - Εκπαιδευτήρια

Σώματα Ασφαλείας βλ. και λ. ΕΣΔΑ, Υπάλληλοι
Δημοσίου - ΝΠΔΔ 1233

Σωματεία βλ. και λ. Συνδικαλισμός 1234

Σωματεμπορία βλ. λ. Πορνεία

Σωματικές βλάβες βλ. και λ. Ιατροί 1235

Σωματική έρευνα βλ. λ. Έρευνες (ΠοινΔικον)

Σωρευτική Αγωγή βλ. λ. Αγωγή

Σωρευτική Αναδοχή βλ. λ. Χρέος, Αυτοκίνητα,
Ασφάλιση Ιδιωτική

* Σωφρονιστικά καταστήματα 1240

Τ

Ταμεία Ασφαλιστικά - Ταμεία Κύριας Ασφαλίσεως βλ.
και λ. Κοινωνικές ασφαλίσεις, Συντάξεις 1241

Ταξιδιωτικά Γραφεία βλ. λ. Πρακτορεία - Πράκτορες

Ταχυδρομεία βλ. λ. Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ)

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο βλ. λ. Ελληνικά
Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ)

Τάφοι βλ. λ. Τοπική Αυτοδιοίκηση, Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση

Τεκμήρια δικαστικά βλ. και λ. Απόδειξη 1254

Τεκμήρια Φορολογικά βλ. στις επιμέρους Φορολογίες

Τέκνα βλ. και λ. Ανήλικος, Γονική Μέριμνα,
Διατροφή 1254

Τελεσιδικία βλ. λ. Απόφαση

* Τέλη βλ. και λ. Φορολογίες ειδικές, Παράβολο,
Τελωνεία - Τελωνειακή νομοθεσία - Λαθρεμπορία,
Φορολογία Δημοτική - Κοινοτική 1271

Τελωνεία - Τελωνειακή Νομοθεσία - Λαθρεμπορία
βλ. και λ. Εισαγωγές - Εξαγωγές, Τέλη 1272

Τεχνικοί Σύμβουλοι (ΠολΔ) βλ. λ.
Πραγματογνωμοσύνη (ΠολΔ)

Τηλεπικοινωνίες βλ. λ. Απόρρητο-Παραβίαση
απορρήτου, Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα,
Προσωπικότητα

Τιμολόγια βλ. λ. Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων,
Φορολογικές παραβάσεις, ΦΠΑ

* Τοκογλυφία 1274

Τόκος 1275

Τοξικές Ουσίες - Τοξικομανίες βλ. λ. Ναρκωτικά

Τοπική Αυτοδιοίκηση βλ. και λ. Δημόσιο - Δημόσια
Διοίκηση, Εκλογές 1279

Τόπος βλ. λ. Αρμοδιότητα, Δικαιοδοσία, Κατοικία,
Δικαιοπραξίες, Έγκλημα κ.λπ.

* Τουρισμός 1282

Τράπεζες - Τραπεζικές Εργασίες - Πιστωτικά
Ιδρύματα βλ. και λ. Αλληλόχρεος λογαριασμός,
Απόρρητο, Δάνειο, Εγγυητική επιστολή, Εκτέλεση,
Επιταγή, Κατάσχεση, Πιστωτική κάρτα,
Προστασία καταναλωτή, Σύμβαση εργασίας,
Τόκος, Υπάλληλοι Δημοσίου - ΝΠΔΔ, Υποθήκη,
Φορολογία εισοδήματος 1282

Τραπεζικό Απόρρητο βλ. λ. Απόρρητο

Τριτανακοπή βλ. λ. Ανακοπή - Τριτανακοπή

Τριτεγγύηση 1292

* Τρομοκρατία 1294

Τρόπος βλ. λ. Κληρονομία, Κληροδοσία

Τρόφιμα (ΠοινΔ) βλ. λ. Αγορανομία - Αγορανομικός
Κώδικας

Τύπος (ΠοινΔ) βλ. και λ. Δυσφήμηση, Εξύβριση,
Τύπος (ΣυντΔ) 1295

Τύπος (ΣυντΔ) βλ. και λ. Προσωπικότητα,
Τύπος (ΠοινΔ) 1298

Τύπος Δικαιοπραξίας βλ. λ. Ακυρότητα,
Δικαιοπραξίες κ.λπ.

Τυχερά Παιχνίδια βλ. λ. Παίγνια - Στοιχήματα

Time Sharing βλ. λ. Συμβάσεις (ΕμπΔ)

Υ

Υγεία - Υγειονομική Νομοθεσία βλ. και λ.
Αγορανομία - Αγορανομικός Κώδικας, Αδίκημα -
Αδικοπραξίες, Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, Ιατροί - Ιατρεία,
Κοινωνικές Ασφαλίσεις, Νοσηλευτικά Ιδρύματα,
Ταμεία Ασφαλιστικά - Ταμεία κύριας ασφαλίσεως,
Φάρμακα - Φαρμακεία - Φαρμακοποιοί 1300

* Ύδατα βλ. και λ. Αιγιαλός, Διεθνές Δίκαιο,
Λιμεναρχεία - Λιμένες - Λιμενικά Ταμεία,
Περιβάλλον 1303

Υιοθεσία 1304

Υπάλληλοι (ΠοινΔ) βλ. και λ. Δωροδοκία -
Δωροληψία, Υπεξαίρεση, Υπεξαγωγή εγγράφων 1306

Υπάλληλοι Βουλής βλ. λ. Υπάλληλοι Δημοσίου - ΝΠΔΔ

Υπάλληλοι Δημοσίου - ΝΠΔΔ βλ. και λ.
Δικαστές, Εκπαίδευση Δημόσια, Ισότητα,
Προσφυγή (ΔιοικΔικον), Στρατός, Συντάξεις,
Σώματα ασφαλείας, Υπάλληλοι (ΠοινΔ) 1308

Υπάλληλοι Δικαστηρίων - Υποθηκοφυλακείων
βλ. λ. Υπάλληλοι Δημοσίου - ΝΠΔΔ

Υπάλληλοι Διοικητικοί βλ. λ. Υπάλληλοι Δημοσίου -
ΝΠΔΔ

Υπάλληλοι Διπλωματικοί βλ. λ. Υπάλληλοι Δημοσίου -
ΝΠΔΔ

Υπάλληλοι Εκπαιδευτικοί βλ. λ. Υπάλληλοι Δημοσίου -
ΝΠΔΔ

Υπάλληλοι Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου
βλ. λ. Υπάλληλοι Δημοσίου - ΝΠΔΔ

Υπάλληλοι Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)
βλ. λ. Υπάλληλοι Δημοσίου - ΝΠΔΔ

Υπάλληλοι Σωμάτων Ασφαλείας βλ. λ. Υπάλληλοι
Δημοσίου - ΝΠΔΔ, Σώματα Ασφαλείας

Υπάλληλοι Υπουργείου Εξωτερικών βλ. λ.
Υπάλληλοι Δημοσίου - ΝΠΔΔ

Υπαναχώρηση βλ. και λ. Μισθώσεις εμπορικές,
Μίσθωση πράγματος, Πώληση, Σύμβαση έργου 1317

Υπεξαγωγή εγγράφων 1319

Υπεξαίρεση 1320

Υπεραναμονή-Αναμονή βλ. λ. Ναύλωση

Υπεράκτιες εταιρίες βλ. λ. Εταιρίες

Υπέρβαση εξουσίας (ΠοινΔ) 1322

Υπερημερία βλ. λ. Αγωγή, Αποζημίωση,
Δημόσιο, Διατροφή, Επιμελητήρια, Μεταφορές,
Μηχανικοί, Μίσθωση πράγματος, Πώληση,
Σύμβαση εργασίας, Σύμβαση έργου, Συνδικαλισμός,
Ταμεία Ασφαλιστικά, Τόκος, Υπαναχώρηση

Υπερωρίες βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας

Υπεύθυνος Αστικώς βλ. λ. Δίκη (Ποινική)

Υποβολή Τέκνου (ΠοινΔ) βλ. λ. Οικογένεια -
Οικογενειακή Προστασία 1328

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα 1329

* Υπόδικοι 1337

* Υπόθαλψη εγκληματία 1338

Υποθήκη 1338

Υποθήκη Ναυτική βλ. λ. Εκτέλεση, Ναύλωση,
Πλοίο - Πλοιοκτήτης, Υποθήκη

Υποθηκοφυλακεία - Υποθηκοφύλακες βλ. και λ.
Κτηματολόγιο, Μεταγραφή 1339

Υπόσχεση Χρέους βλ. λ. Χρέος

* Υποτροπή βλ. και λ. Ναρκωτικά 1340

Υποτροφίες βλ. λ. Εκπαίδευση

Υπουργεία - Υπουργοί βλ. λ. Κυβέρνηση

* Υφαίρεση 1341

Υφαλοκρηπίδα βλ. λ. Δίκαιο Διεθνές

Υφαρπαγή Ψευδούς Βεβαιώσεως βλ. λ. Βεβαίωση
Ψευδής

Φ

Φάρμακα - Φαρμακεία - Φαρμακοποιοί βλ. και
λ. Ναρκωτικά, Υγεία - Υγειονομική Νομοθεσία 1342

Φθορά ξένης ιδιοκτησίας 1344

Φοροδιαφυγή βλ. λ. Φορολογικές παραβάσεις -
Φοροδιαφυγή

Φόροι υπέρ Τρίτων βλ. λ. Φορολογίες Ειδικές

Φορολογία ακινήτων 1345

Φορολογία Αυτοκινήτων βλ. λ. Φορολογίες Ειδικές

Φορολογία Γονικών Παροχών βλ. λ. Φορολογία
Κληρονομιών

Φορολογία Δημοσίων Θεαμάτων βλ. λ. Φορολογίες
Ειδικές

Φορολογία Δημοτική - Κοινοτική βλ. και λ.
Διαφήμιση, Κέντρα διασκέδασης, Τέλη,
Φορολογίες ειδικές 1347

Φορολογία Δωρεών βλ. λ. Φορολογία Κληρονομιών

Φορολογία εισοδήματος 1348

Φορολογία Καπνού βλ. λ. Φορολογίες Ειδικές

Φορολογία Καταναλώσεως βλ. λ. Φορολογίες Ειδικές

Φορολογία Κερδών Από Λαχεία βλ. λ. Φορολογία
Κληρονομιών

Φορολογία Κέντρων Διασκεδάσεως βλ. λ.
Κέντρα Διασκεδάσεως, Τέλη, Φορολογία
Δημοτική - Κοινοτική

Φορολογία κληρονομιών, δωρεών, γονικών
παροχών βλ. και λ. Φορολογία εισοδήματος 1365

Φορολογία Κύκλου Εργασιών βλ. λ. Φόρος
Προστιθέμενης Αξίας και Φορολογίες ειδικές

Φορολογία Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας βλ.
στις επιμέρους Φορολογίες, Φορολογία Ακινήτων,
Φορολογική Δικονομία

Φορολογία Μεταβιβάσεως Ακινήτων βλ. λ. Φορολογία
ακινήτων

Φορολογία Οινοπνεύματος βλ. λ. Φορολογίες Ειδικές

Φορολογία πλοίων βλ. και λ. Φόρος Προστιθέμενης
Αξίας 1366

Φορολογία Πολυτελείας βλ. λ. Φορολογίες Ειδικές

Φορολογία Προικών βλ. λ. Φορολογία Κληρονομιών

* Φορολογία στη συγκέντρωση κεφαλαίων
βλ. και λ. Φορολογίες Ειδικές, Φόρος
Προστιθέμενης Αξίας 1367

Φορολογία στην Υπεραξία των Ακινήτων βλ. λ.
Φορολογία Εισοδήματος

Φορολογία Τραπεζικών Εργασιών βλ. λ. Φορολογίες
ειδικές

Φορολογία Χαρτοσήμου βλ. λ. Φορολογίες ειδικές

Φορολογίες Ειδικές βλ. και λ. Τέλη, Φορολογία
στη Συγκέντρωση Κεφαλαίων 1367

Φορολογικά Δικαστήρια βλ. λ. Φορολογική
Διαδικασία, Φορολογική Δικονομία

Φορολογικά κίνητρα βλ. και λ. Επενδύσεις,
Φορολογία εισοδήματος 1370

Φορολογικές παραβάσεις - Φοροδιαφυγή 1371

Φορολογική διαδικασία 1374

Φορολογική Δικονομία βλ. λ. Εκτέλεση (ΔιοικΔικον),
Παράβολο, Προσφυγή (ΔιοικΔικον)

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 1376

Φορτίο βλ. λ. Ναύλωση

Φορτοεκφορτωτές βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας

Φορτωτική βλ. και λ. Διαιτησία, Μεταφ

Back to Top