ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 2016 (Α΄ τόμος: Α-Ι)


Νομολογία – Νομοθεσία – Επιστήμη

Με την αγορά του έντυπου σας προσφέρουμε δωρεάν πρόσβαση στην ηλεκτρονική μορφή του έργου (e-book)

Σε απόθεμα

Τιμή: 85,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 85,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16695
Καρατζά Σ.
Βαρσάνης Κ., Γεωργιάδου Μ., Καλλιαντέρη Μ., Κατζέλα Μ., Λαγού Μ., Μαρινάκης Π., Μπαλογιάννη Ε., Μπαλτάς Σ., Μπιστούνα Υ., Πετροπούλου Π., Σαρρή Σ., Τριάντος Ν., Τσούμας Β.
  • Έκδοση: 2017
  • Σχήμα: 21x28
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 1032
  • ISBN: 1108-2798

Η «Επιθεώρηση Νομολογίας 2016» αποτελεί το πληρέστερο και πιο σύγχρονο έργο όσον αφορά στη συλλογή και επεξεργασία της νομολογίας.

Αποσκοπεί στην έγκαιρη και σφαιρική ενημέρωση του νομικού, αφού τον ενημερώνει άμεσα σε επίπεδο νομολογίας, νομοθεσίας και επιστημονικών συγγραμμάτων, καλύπτοντας έτσι ταυτόχρονα τις ανάγκες της δικαστηριακής πρακτικής και της επιστημονικής κατάρτισης.

Στην Επιθεώρηση Νομολογίας ένα εξειδικευμένο επιτελείο νομικών συνεργατών επεξεργάζεται τις αποφάσεις όλων των δικαστηρίων (διοικητικών, πολιτικών και ποινικών) και όλων των κλάδων του δικαίου που δημοσιεύονται σε όλα τα νομικά περιοδικά που κυκλοφορούν.

Τα θέματα (λήμματα) παρουσιάζονται κατ’ αλφαβητική σειρά σε δύο τόμους, που εκδίδονται έγκαιρα, αμέσως μόλις ολοκληρωθούν τα νομικά περιοδικά του τελευταίου έτους. Κάθε λήμμα περιλαμβάνει όλες τις αποφάσεις που έχουν δημοσιευθεί για το θέμα αυτό το τελευταίο έτος, την ισχύουσα νομοθεσία, τη βιβλιογραφία, τα δημοσιεύματα και αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο που παραπέμπει στη σχετική νομολογία.

Στο τέλος κάθε δεύτερου τόμου συνολικά αλφαβητικά ευρετήρια παραπέμπουν σε όλα τα λήμματα και καθιστούν το έργο ιδιαίτερα χρήσιμο και λειτουργικό.

Α

* Αβαρία 35

* Άγιο Όρος βλ. και λ. Εκκλησία, Θρησκευτική
ελευθερία 36

Άγνοια Νόμου βλ. λ. Νόμος

Άγνωστη Διαμονή βλ. λ. Επίδοση, Κατοικία,
Επίδοση (ΔιοικΔικον)

Αγορανομία - Αγορανομικός Κώδικας 36

Αγοραπωλησία βλ. λ. Πώληση

Αγροζημίες βλ. λ. Αγροτική Νομοθεσία -
Αγροτικά Προϊόντα

Αγροληψία επίμορτη βλ. λ. Μίσθωση πράγματος

Αγροτική ασφάλεια βλ. λ. Αγροτική Νομοθεσία -
Αγροτικά προϊόντα

Αγροτική Νομοθεσία - Αγροτικά Προϊόντα 37

Αγροτικός Κλήρος βλ. λ. Αγροτική Νομοθεσία -
Αγροτικά Προϊόντα

Αγροφυλακή βλ. λ. Αγροτική Νομοθεσία -
Αγροτικά Προϊόντα

Αγχιστεία βλ. λ. Συγγένεια

Αγωγή (ΔιοικΔικον) βλ. και λ. Αρμοδιότητα
(ΔιοικΔικον), Δημόσιο - Δημόσια Διοίκηση,
Δικαιοδοσία (ΔιοικΔικον) 39

Αγωγή (ΠολΔ) βλ. και λ. Αρμοδιότητα (ΠολΔ),
Βιβλία Διεκδικήσεων, Διάδικοι (ΠολΔ),
Δικαιοδοσία (ΠολΔ), Δίκη (Πολιτική), Δικόγραφα,
Εκκρεμοδικία, Έννομο συμφέρον (ΠολΔ),
Επίδοση (ΠολΔ), Νομιμοποίηση, Παραγραφή
(ΑστΔ-ΕμπΔ) κ.λπ. 43

Αγωγή Πολιτική βλ. λ. Πολιτική Αγωγή -
Πολιτικός Ενάγων

Αγωγιάτης βλ. λ. Αυτοκίνητα, Ναύλωση, Μεταφορές

Άδεια προς Δίωξη βλ. λ. Ποινική Δίωξη

Άδεια Εργαζομένων βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας

Άδεια Υπαλλήλων βλ. λ. Υπάλληλοι στη σχετική
κατηγορία

Αδιαίρετη Παροχή βλ. λ. Παροχή

Αδικαιολόγητος πλουτισμός 54

Αδίκημα - Αδικοπραξία βλ. και λ. Αποζημίωση,
Αυτοκίνητα κ.λπ. 57

Άδικη Επίθεση βλ. λ. Απειλή (ΠοινΔ)

Αδυναμία Παροχής βλ. λ. Παροχή

Αεροπορία - Αεροπορικές Συγκοινωνίες βλ.
λ. Μεταφορές 98

Αθέμιτος Ανταγωνισμός βλ. λ. Ανταγωνισμός

Αθλητισμός 100

Αιγιαλός 103

Αίγυπτος - Αιγυπτιώτες βλ. λ. Ομογενείς

Αιδούς προσβολή 113

* Αιμομιξία 114

Αιολική ενέργεια βλ. λ. Ενέργεια

Αίρεση 115

Αισχροκέρδεια βλ. λ. Αγορανομία - Αγορανομικός
Κώδικας

Αισχροκερδείς Συμβάσεις βλ. λ. Συμβάσεις (ΑστΔ),
Συμβάσεις (ΕμπΔ)

Αίτηση ακυρώσεως (ΔιοικΔικον) βλ. και λ.
Αρμοδιότητα (ΔιοικΔικον), Δικαιοδοσία (ΔιοικΔικον),
Διοικητική πράξη, Συλλογικά όργανα 116

Αίτηση ακυρώσεως Αποφάσεως (ΠοινΔικον) βλ. λ.
Απόφαση (ΠοινΔικον)

Αίτηση ακυρώσεως διαδικασίας (ΠοινΔικον) 127

Αίτηση αναιρέσεως (ΔιοικΔικον) βλ. και λ.
Αρμοδιότητα (ΔιοικΔικον), Δημόσιο - Δημόσια
Διοίκηση, Δικαιοδοσία (ΔιοικΔικον) 128

Αίτηση Αναιρέσεως (ΠολΔ) βλ. λ. Αναίρεση (ΠολΔ)

Αίτηση θεραπείας βλ. Προσφυγή (ΔιοικΔικον)

Αίτηση για Χάρη βλ. λ. Ποινές

Αιτία Θανάτου Δωρεά βλ. λ. Δωρεά

Αιτιολογία βλ. λ. Σύνταγμα, Διοικητική πράξη,
Απόφαση

Ακίνητα βλ. λ. Αγροτική νομοθεσία - Αγροτικά
προϊόντα, Αιγιαλός, Απαλλοτρίωση Αναγκαστική,
Αρχαία - Αρχαιότητες, Δημόσια κτήματα,
Δουλείες, Επικαρπία, Εργατική κατοικία,
Κτηματολόγιο, Κυριότητα, Χρησικτησία

Ακολασία - Ακόλαστη πράξη βλ. λ. Αποπλάνηση 136

Ακρόαση (ΣυντΔ) βλ. και λ. Σύνταγμα 137

Ακτοπλοΐα βλ. λ. Πλοίο - Πλοιοκτήτης

Ακυρότητα (ΑστΔ) βλ. και λ. Ανταγωνισμός,
Απάτη, Δημόσια κτήματα, Διαθήκη,
Δικαιοπραξίες, Έγγραφα, Εικονικότητα, Εταιρίες,
Κατάχρηση Δικαιώματος, Κληρονομία, Μισθώσεις
εμπορικές, Πλάνη, Πώληση, Συμβάσεις, Σύμβαση
Εργασίας, Τόκος, Τράπεζες - Τραπεζικές εργασίες -
Πιστωτικά ιδρύματα κ.λπ. 140

Ακυρότητα (ΔιοικΔικον) βλ. λ. Αίτηση Ακυρώσεως,
Διοικητική Πράξη

Ακυρότητα (ΠοινΔικον) βλ. και λ. Αναίρεση
(ΠοινΔικον), Ανάκριση - Ανακριτικές πράξεις,
Αντίκλητος, Δικαστήρια - Δικαστική προστασία,
Εισαγγελείς - Εισαγγελία, Επίδοση (ΠοινΔικον),
Κατηγορούμενος, Κλητήριο θέσπισμα,
Πολιτική αγωγή - Πολιτικώς ενάγων κ.λπ. 152

Ακυρότητα (ΠολΔ) βλ. και λ. Αναγκαστική εκτέλεση,
Διαιτησία, Πλειστηριασμός, Πραγματογνωμοσύνη
κ.λπ. 158

* Αλιεία - Αλιεύματα - Αλιεργάτες 159

Αλληλέγγυα Ενοχή βλ. λ. Ενοχές

Αλληλοβοηθητικά Σωματεία βλ. λ. Σωματεία

Αλληλόχρεος λογαριασμός (ΑστΔ - ΕμπΔ) βλ. και λ.
Αγωγή, Αναγνώριση χρέους, Βιβλία εμπορικά,
Διαταγή πληρωμής, Εγγύηση, Έγγραφα (ΠολΔ),
Τράπεζες - Τραπεζικές εργασίες - Πιστωτικά
Ιδρύματα, Τόκοι 160

Αλλοδαποί βλ. και λ. Έκδοση, ΕΣΔΑ, Ιθαγένεια,
Ομογενείς, Παραμεθόριες περιοχές, Πρόσφυγες 164

* Άμβλωση 170

Αμέλεια (ΑστΔ) 170

Αμέλεια (ΠοινΔ) βλ. και λ. Ανθρωποκτονία,
Σωματικές βλάβες 171

Αμνηστία (ΠοινΔ) βλ. λ. Ποινές

Άμυνα (ΠοινΔ) 179

Αναβολή βλ. λ. Δίκη

Αναγγελία βλ. λ. Πλειστηριασμός, Πτώχευση κ.λπ.

Αναγκαστική Απαλλοτρίωση βλ. λ. Απαλλοτρίωση
Αναγκαστική

Αναγκαστική Διαδοχή βλ. λ. Νόμιμη Μοίρα

Αναγκαστική διαχείριση 179

Αναγκαστική Εκτέλεση βλ. λ. Εκτέλεση

Ανάγκης Κατάσταση βλ. λ. Κατάσταση Ανάγκης

Αναγνώριση χρέους 180

Αναγνωριστική Αγωγή βλ. λ. Αγωγή

Αναδασμός βλ. λ. Αγροτική Νομοθεσία - Αγροτικά
προϊόντα

Αναίρεση (ΔιοικΔικον) βλ. λ. Αίτηση Αναιρέσεως

Αναδοχή χρέους 181

Αναίρεση (ΠοινΔικον) βλ. και λ. Ακυρότητα
(ΠοινΔικον), Απόδειξη (ΠοινΔικον), Απόφαση,
Αρμοδιότητα, Δικαστήρια - Δικαστική προστασία,
Δίκη (Ποινική), Έγγραφα (ΠοινΔικον), Ένδικα μέσα,
Καταλογισμός (ΠοινΔικον), Κατηγορούμενος,
Κλήτευση, Προθεσμίες, Υπέρβαση εξουσίας 185

Αναίρεση (ΠολΔ) βλ. και λ. Έγγραφα (ΠολΔ),
Απόδειξη (ΠολΔ), Δεδικασμένο 197

Ανάκληση βλ. λ. Δικαιοπραξίες, Πληρεξουσιότητα,
Διοικητική Πράξη, Απαλλοτρίωση Αναγκαστική,
Ποινές, Απόλυση με όρους, Έγκληση -
Μήνυση κ.λπ.

Ανακοπή ερημοδικίας (ΠολΔ) 206

Ανακοπή κατά Διαταγής Πληρωμής βλ. λ.
Διαταγή Πληρωμής

Ανακοπή κατά Πράξεων Εκτελέσεως βλ. λ. Εκτέλεση

* Ανακοπή κατά Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής
βλ. λ. Δάση, Δημόσιο - Δημόσια Διοίκηση,
Δημόσια κτήματα 209

Ανακοπή - Τριτανακοπή 209

Ανάκριση - Ανακριτικές πράξεις βλ. και λ.
Ακυρότητα (ΠοινΔικον) 220

Αναμίσθωση βλ. λ. Μίσθωση Πράγματος

Αναμορφωτικά Μέτρα βλ. λ. Ανήλικος

Ανανέωση βλ. λ. Ενοχή

Αναπλειστηριασμός βλ. λ. Πλειστηριασμός

Ανάπηροι - Θύματα πολέμου βλ. και λ. Αντίσταση
εθνική 224

Αναπροσαρμογή Αξίας Ακινήτων των Επιχειρήσεων
βλ. λ. Φορολογία στην Υπεραξία των Ακινήτων

Αναστολή βλ. λ. Ασφαλιστικά μέτρα, Διοικητική Πράξη,
Δίκη (ΔιοικΔικον), Διοικητική εκτέλεση, Εκτέλεση,
Παραγραφή, Ποινές

Αναστολή (ΠολΔ) βλ. και λ. Ασφαλιστικά μέτρα,
Διοικητική εκτέλεση 225

Ανατοκισμός βλ. λ. Τόκος

Αναψηλάφηση 227

Αναψηλάφηση (ΠοινΔικον) βλ. λ. Επανάληψη
Διαδικασίας

Ανέλεγκτο - Ελεγκτό βλ. λ. Αναίρεση (ΠολΔ)

Ανεξάρτητες Αρχές 229

Ανήλικος βλ. και λ. Αποπλάνηση, Γάμος,
Διαζύγιο, Διατροφή, Οικογένεια - Οικογενειακή
προστασία, Πολύτεκνοι, Συγγένεια, Τέκνα,
Υιοθεσία 231

Ανθρώπινα Δικαιώματα - Ατομικά Δικαιώματα βλ. λ.
Ακρόαση, Απόρρητο - Παραβίαση Απορρήτου,
Δικαστήρια - Δικαστική προστασία, Εκκλησία,
Εκπαίδευση, Εργασία, Ισότητα, Ιδιοκτησία,
Κοινωνικές ασφαλίσεις, Οικογένεια - Προσβολή
τιμής, Περιβάλλον, Προσωπική ελευθερία,
Προσωπικότητα, Ραδιοφωνία - Τηλεόραση,
Τύπος

Ανθρωποκτονία 236

Ανίκανοι για Καταλογισμό βλ. λ. Καταλογισμός (ΠοινΔ)

Ανικανότητα (ΠοινΔ) βλ. λ. Καταλογισμός (ΠοινΔ)

Ανταγωγή βλ. λ. Αγωγή

Ανταγωνισμός βλ. και λ. Διακριτικό γνώρισμα,
Διακριτικός τίτλος, Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Επωνυμία, Σήματα 245

Αντέγγραφα βλ. λ. Έγγραφα

Αντέφεση βλ. λ. Έφεση

Αντίγραφα βλ. λ. Έγγραφα

Ανταλλαγή βλ. λ. Πώληση

Ανταλλάξιμη περιουσία βλ. λ. Δημόσια κτήματα

Αντίκλητος (ΔιοικΔικον) βλ. λ. Επίδοση (ΔιοικΔικον)

Αντίκλητος (ΠοινΔικον) βλ. και λ. Επίδοση (ΠοινΔικον)

Αντίκλητος (ΠολΔ) βλ. και λ. Επίδοση (ΠολΔ)

* Αντιποίηση Αρχής βλ. λ. Αντίσταση κατά της Αρχής 262

Αντιπροσώπευση 262

Αντιρρήσεις βλ. λ. Εκτέλεση

Αντίσταση Εθνική 264

Αντίσταση κατά της Αρχής βλ. και λ. Αντιποίηση
Αρχής 264

Αντιφατική Συμπεριφορά βλ. λ. Κατάχρηση
Δικαιώματος

Αντιφώνηση Χρέους βλ. λ. Χρέος

Ανυπακοή βλ λ. Στρατός - Στρατιωτικοί - Υπάλληλοι
Στρατιωτικοί

Ανώνυμη Εταιρία βλ. λ. Εταιρίες

Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο βλ. λ. Δικαστήρια -
Δικαστική Προστασία

Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)
βλ. λ. Ανεξάρτητες Αρχές

Ανωτέρα βία (ΑστΔ) 268

Αξιόγραφα (Γενικά) 269

Αξιόγραφα βλ. λ. Αξιόγραφα (Γενικά), Συναλλαγματική -
Γραμμάτιο σε Διαταγή, Επιταγή, Φορτωτική κ.λπ.

Αξιωματικοί βλ. λ. Στρατός - Στρατιωτικοί - Υπάλληλοι
Στρατιωτικοί

Απαγόρευση (ΑστΔ) βλ. λ. Δικαστική συμπαράσταση

Απαγόρευση εξόδου από τη Χώρα 270

Απαγωγή βλ. και λ. Ανήλικος 271

Απαλλαγή Φορολογική βλ. λ. με σχετικές Φορολογίες

Απαλλοτρίωση αναγκαστική 272

Απάτη (ΑστΔ) 280

Απάτη (ΠοινΔ) βλ. και λ. Δημόσιο (ΠοινΔ) 282

Απείθεια 289

* Απειλή (ΑστΔ) 291

Απειλή (ΠοινΔ) 291

Απέλαση βλ. λ. Αλλοδαποί

* Απεργία (ΕργΔ) 293

Απιστία 293

Απόγραφο βλ. λ. Εκτέλεση

Απόδειξη (ΔιοικΔικον) βλ. και λ. Έγγραφα
(ΔιοικΔικον) 296

Απόδειξη (ΠοινΔικον) βλ. και λ. Αναίρεση
(ΠοινΔικον), Ανάκριση, Έγγραφα (ΠοινΔικον),
Ένδικα μέσα (ΠοινΔικον), Μάρτυρες (ΠοινΔικον),
Πραγματογνωμοσύνη (ΠοινΔικον) 298

Απόδειξη (ΠολΔ) 303

Αποδοχές βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας

* Αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος βλ.
και λ. Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος 305

* Απόδραση κρατουμένου 306

Αποζημίωση 306

Αποθήκες βλ. λ. Τελωνεία - Τελωνειακή Νομοθεσία

* Αποκατάσταση (ΠοινΔικον) 311

Αποκατάσταση Πτωχευτική βλ. λ. Πτώχευση

Αποκατάσταση Ακτημόνων βλ. λ. Αγροτική Νομοθεσία -
Αγροτικά προϊόντα

Αποκατάσταση Προσφύγων βλ. λ. Πρόσφυγες

Αποκέντρωση Διοικητική βλ. λ. Δημόσιο - Δημόσια
Διοίκηση, Τοπική Αυτοδιοίκηση

Αποκήρυξη βλ. λ. Τέκνα

Αποκλήρωση βλ. λ. Διαθήκη, Νόμιμη Μοίρα

Απολογία Κατηγορουμένου βλ. λ. Κατηγορούμενος

Αποθετήριο βλ. Αξιόγραφα (Γενικά)

Απόλυση με όρους βλ. και λ. Εκτέλεση (ΠοινΔικον),
Ποινές 312

Απολωλότα (ΑστΔ) βλ. λ. Κυριότητα

Απόντες βλ. λ. Επιτροπεία - Επίτροπος

Απόπειρα 314

Αποπλάνηση βλ. και λ. Ανήλικος, Ασέλγεια 318

Αποποίηση Κληρονομίας βλ. λ. Κληρονομία,
Κληροδοσία

Απόρρητο - Παραβίαση απορρήτου βλ. και λ.
Τράπεζες - Τραπεζικές Εργασίες - Πιστωτικά
Ιδρύματα 321

Αποσφράγιση βλ. λ. Σφράγιση - Αποσφράγιση

* Απόφαση (ΔιοικΔικον) βλ. και λ. Αγωγή (ΔιοικΔικον),
Αίτηση Ακυρώσεως (ΔιοικΔικον), Αίτηση Αναιρέσεως
(ΔιοικΔικον), Δεδικασμένο (ΔιοικΔικον), Δημόσιο -
Δημόσια Διοίκηση, Δικαιοδοσία (ΔιοικΔικον),
Δίκη (ΔιοικΔικον), Διοικητική Πράξη, Ελεγκτικό
Συνέδριο, Ένδικα μέσα (ΔιοικΔικον),
Επίδοση (ΔιοικΔικον), Έφεση (ΔιοικΔικον) 322

Απόφαση (ΠοινΔικον) 323

Απόφαση (ΠολΔ) 373

Αποχετεύσεις βλ. λ. Οργανισμοί (ΕΥΔΑΠ)

Άρειος Πάγος βλ. λ. Αναίρεση, Αναψηλάφηση,
Δικαστήρια - Δικαστική Προστασία, Ένδικα Μέσα,
Παραπομπή

Αρμοδιότητα (ΔιοικΔικον) 377

Αρμοδιότητα (ΠοινΔικον) 383

Αρμοδιότητα (ΠολΔ) 385

Αρνητική Αγωγή βλ. λ. Αγωγή (ΠολΔ), Κυριότητα

Αρπαγή 392

Αρπαγή Ανηλίκου βλ. λ. Ανήλικος

Αρραβώνας 393

* Αρτοποιεία - Αρτοποιοί - Αρτεργάτες 393

Αρχαία - Αρχαιότητες 394

Αρχή Ισότητας βλ. λ. Ισότητα

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
βλ. λ. Ανεξάρτητες Αρχές

Αρχής Περιύβριση βλ. λ. Περιύβριση Αρχής

Αρχής Αντιποίηση βλ. λ. Αντιποίηση Αρχής

Αρχής Αντίσταση βλ. λ. Αντίσταση κατά της Αρχής

Αρχιτέκτονες βλ. λ. Μηχανικοί

* Αρωγή επιθαλάσσια 405

Ασέλγεια βλ. και λ. Αποπλάνηση 406

Άσεμνα Δημοσιεύματα βλ. λ. Τύπος

Αστικώς Υπεύθυνος βλ. λ. Δίκη (Ποινική)

Αστυνομία - Αστυνομικές Διατάξεις βλ. λ. Σώματα
Ασφαλείας

Άσυλο βλ. λ. Έκδοση, Διατάραξη Οικιακής Ειρήνης,
Εκπαίδευση, Οικογένεια - Οικογενειακή προστασία -
Προσβολή τιμής, Παραβίαση οικιακού ασύλου

Ασφάλεια Αγροτική βλ. λ. Αγροτική νομοθεσία -
Αγροτικά προϊόντα

Ασφάλεια Δημόσια βλ. λ. Σώματα Ασφαλείας

Ασφάλεια Συγκοινωνιών βλ. λ. Συγκοινωνίες

Ασφαλίσεις Γεωργικές (ΟΓΑ) βλ. λ. Κοινωνικές
Ασφαλίσεις

Ασφαλίσεις Κοινωνικές βλ. λ. Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Ασφάλιση ιδιωτική βλ. και λ. Αυτοκίνητα, Κώδικας
Οδικής Κυκλοφορίας 408

Ασφαλιστικά μέτρα 419

Ατομική Ενέργεια βλ. λ. Ενέργεια

Ατομικά Δικαιώματα βλ. λ. Ακρόαση, Απόρρητο -
Παραβίαση Απορρήτου, Δικαστήρια - Δικαστική
προστασία, Εκκλησία, Εκπαίδευση, Εργασία, Ισότητα,
Ιδιοκτησία, Κοινωνικές ασφαλίσεις, Οικογένεια -
Προσβολή τιμής, Περιβάλλον, Προσωπική
ελευθερία, Προσωπικότητα, Ραδιοφωνία -
Τηλεόραση, Τύπος

Ατυχήματα βλ. λ. Αυτοκίνητα, Σύμβαση Εργασίας

Αυθαίρετα Κτίσματα βλ. λ. Πολεοδομία - Χωροταξία

Αυτοδικία 436

Αυτοκίνητα 437

Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ) βλ.
λ. Φορολογία Εισοδήματος

Αυτοσύμβαση βλ. λ. Αντιπροσώπευση,
Συμβάσεις (ΑστΔ)

Αυτουργία βλ. λ. Ηθικός Αυτουργός, Συνέργεια,
Έγκλημα

* Αυτόφωρο έγκλημα βλ. και λ. Έγκλημα -
Εγκληματίας - Εγκληματικότητα 447

Αυτοψία (ΔιοικΔικον) βλ. λ. Απόδειξη (ΔιοικΔικον)

Αυτοψία (ΠοινΔικον) 448

* Αυτοψία (ΠολΔ) 449

Αφάνεια 449

Αφροδίσια Νοσήματα βλ. λ. Πορνεία

Αχρεώστητο βλ. λ. Αδικαιολόγητος Πλουτισμός

Αχρησία βλ. λ. Δουλείες

Άφεση χρέους 450

Β

Βάρος αποδείξεως βλ. λ. Απόδειξη

Βεβαίωση ψευδής 452

Βία ανώτερη βλ. λ. Ανωτέρα Βία

Βία παράνομη 453

Βιαιοπραγία κατ’ ανωτέρου βλ. λ. Στρατός -
Στρατιωτικοί - Υπάλληλοι Στρατιωτικοί

Βιασμός 455

* Βιβλία Διεκδικήσεων 455

Βιβλία Εμπορικά βλ. και λ. Αλληλόχρεος
Λογαριασμός 456

Βιβλία Μεταγραφών βλ. λ. Μεταγραφή

Βιβλία Υποθηκών βλ. λ. Υποθήκη

Βιομηχανία - Βιοτεχνία 457

* Βιομηχανική Ιδιοκτησία βλ. και λ. Ανταγωνισμός,
Ευρεσιτεχνία - Εφευρέσεις, Σήματα 458

Βίος προηγούμενος έντιμος βλ. λ. Ποινές

Βλάβη Σωματική βλ. λ. Σωματικές βλάβες

* Βλασφημία 459

Βόμβες βλ. λ. Εκρηκτικές Ύλες

Βοσκή βλ. λ. Ζώα - Ζωοκλοπές - Ζωοκτονία

Βούλευμα 460

Βουλευτές - Βουλή βλ. και λ. Εκλογές, Κόμματα
πολιτικά 460

Γ

Γάμος βλ. και λ. Διαζύγιο, Διατροφή 463

* Γενετική 466

Γενικές Αποθήκες βλ. λ. Τελωνεία - Τελωνειακή
Νομοθεσία

Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος βλ. λ.
Συνδικαλισμός

Γενικοί Όροι Συναλλαγών βλ. λ. Προστασία
Καταναλωτή

Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός βλ. λ. Πολεοδομία -
Χωροταξία

* Γεωργία - Γεωργικές επιχειρήσεις βλ. λ. Αγροτική
Νομοθεσία - Αγροτικά Προϊόντα 467

Γεωργικά Ενεχυρόγραφα βλ. λ. Ενέχυρο

Γεωργικές Ασφαλίσεις (ΟΓΑ) βλ. λ. Κοινωνικές
ασφαλίσεις

Γεωργικός κλήρος βλ. λ. Αγροτική Νομοθεσία -
Αγροτικά προϊόντα

Γνησιότητα Εγγράφων βλ. λ. Έγγραφα

Γνησιότητα τέκνου βλ. λ. Τέκνα

Γονική μέριμνα βλ. λ. Ανήλικος, Διατροφή, Τέκνα

Γραμμάτιο σε Διαταγή βλ. λ. Συναλλαγματική -
Γραμμάτιο σε Διαταγή

Δ

Δάνειο 468

Δανειστών Καταδολίευση βλ. λ. Καταδολίευση
Δανειστών

Δάση 470

Δασμοί βλ. λ. Τελωνεία - Τελωνειακή Νομοθεσία,
Εισαγωγές - Εξαγωγές

Δεδικασμένο (ΔιοικΔικον) βλ. και λ.
Απόφαση (ΔιοικΔικον) 490

Δεδικασμένο (ΠοινΔικον) 492

Δεδικασμένο (ΠολΔ) 494

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα βλ. και λ.
Ανεξάρτητες Αρχές, Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 497

ΔΕΗ βλ. λ. Οργανισμοί

Δήλωση (Φόρου) βλ. λ. με σχετικές Φορολογίες

Δήμαρχος βλ. λ. Τοπική Αυτοδιοίκηση

Δήμευση βλ. και λ. Κατάσχεση 500

Δήμοι - Κοινότητες βλ. λ. Τοπική Αυτοδιοίκηση

Δημοπρασίες βλ. λ. Συμβάσεις Διοικητικές

Δημόσια Ασφάλεια βλ. λ. Σώματα Ασφαλείας

Δημόσια Διοίκηση βλ. λ. Δημόσιο - Δημόσια Διοίκηση

Δημόσια έργα 503

Δημόσια Έσοδα βλ. λ. Εκτέλεση (ΔιοικΔικον) κ.λπ.

Δημόσια κατάθεση βλ. λ. Ασφαλιστικά Μέτρα,
Παρακαταθήκη - Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Δημόσια κτήματα 508

Δημόσια τάξη 516

Δημόσιες επιχειρήσεις 518

Δημοσιογράφοι βλ. λ. Τύπος

Δημόσιο (ΠοινΔ) 519

Δημόσιο - Δημόσια Διοίκηση βλ. και λ. Αγωγή
(ΔιοικΔικον), Διοικητική πράξη, Εκτέλεση
(ΔιοικΔικον), Συλλογικά όργανα, Συμβάσεις
διοικητικές 541

Δημόσιοι Υπάλληλοι βλ. λ. Υπάλληλοι σχετικής
κατηγορίας

Δημόσιος κατήγορος βλ. λ. Εισαγγελείς - Εισαγγελία

Διαγωνισμοί βλ. λ. Συμβάσεις (Διοικητικές)

Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας βλ. λ. Εκούσια
δικαιοδοσία

Διάδικοι (ΠολΔ) 562

Διαδίκτυο βλ. και λ. Απόρρητο - Παραβίαση
Απορρήτου, Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα,
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Παίγνια - Στοιχήματα 565

Διαδοχή Αναγκαστική βλ. λ. Νόμιμη Μοίρα

Διαδοχή εξ αδιαθέτου βλ. λ. Κληρονομία

Διαζευκτική ευχέρεια βλ. λ. Ενοχή

Διαζύγιο βλ. και λ. Γάμος, Διατροφή 568

Διαθήκη 572

Διαιτησία βλ. και λ. Συλλογικές Διαφορές Εργασίας 577

Διαιτητικά Δικαστήρια βλ. λ. Συλλογικές Διαφορές
Εργασίας

Διακατοχή βλ. λ. Νομή

Διακοπές Δικαστικές βλ. λ. Δικαστικές Διακοπές

Διακοπή Δίκης βλ. λ. Δίκη

Διάκριση Εξουσιών βλ. λ. Σύνταγμα

Διακριτικό γνώρισμα βλ. και λ. Ανταγωνισμός,
Διακριτικός τίτλος, Επωνυμία, Σήματα 581

Διακριτικός τίτλος βλ. λ. Ανταγωνισμός, Διαδίκτυο
Διακριτικό γνώρισμα, Επωνυμία, Σήματα 582

Διαμαρτυρικό βλ. λ. Συναλλαγματική - Γραμμάτιο
σε Διαταγή

* Διαμεσολάβηση 583

Διαμονή βλ. λ. Κατοικία

Διανομή 583

Διαπλαστική Αγωγή βλ. λ. Αγωγή

Διαπλαστικό Δικαίωμα βλ. λ. Κατάχρηση δικαιώματος

Διαπραγματεύσεις 585

Διασπορά ψευδών ειδήσεων ή φημών 588

Διαταγή απόδοσης μισθίου βλ. λ. Μισθώσεις
εμπορικές, Μίσθωση πράγματος 589

Διαταγή πληρωμής βλ. και λ. Επιταγή,
Συναλλαγματική - Γραμμάτιο σε διαταγή 590

Διάταγμα βλ. λ. Νόμος, Σύνταγμα, Διοικητική Πράξη

* Διατάραξη ησυχίας 598

Διατάραξη Κυκλοφορίας βλ. λ. Συγκοινωνίες

Διατάραξη Νομής βλ. λ. Νομή

* Διατάραξη οικιακής ειρήνης 598

Διατροφή βλ. και λ. Ανήλικος, Γάμος, Γονική
μέριμνα, Διαζύγιο, Τέκνα 599

Διαφήμιση 601

Διαχειριστής βλ. λ. Ανήλικος, Απαγόρευση, Εταιρίες,
Οριζόντια Ιδιοκτησία, Κληρονομία κ.λπ.

* Διέγερση 605

Διεθνείς Συμβάσεις βλ. λ. Δίκαιο Διεθνές

Διεκδικήσεων βιβλία βλ. λ. Βιβλία διεκδικήσεων

Διεκδικητική Αγωγή βλ. λ. Αγωγή, Κυριότητα

Διευθυντικό Δικαίωμα (ΕργΔ) βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας

Δίκαιο Διεθνές βλ. και λ. Αλλοδαποί, Δικαιοδοσία,
Διαιτησία, Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Επίδοση,
ΕΣΔΑ, Ιθαγένεια, Μεταφορές 605

Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης βλ. και λ. Ανταγωνισμός,
Γεωργία - Γεωργικές Επιχειρήσεις, Δημόσια Έργα,
Εταιρίες, Ευρεσιτεχνία, Βιομηχανική Ιδιοκτησία,
Ισότητα, Μεταφορές, Πνευματική Ιδιοκτησία,
Προστασία Καταναλωτή, Περιβάλλον, Σήματα,
Σύμβαση Εργασίας, Τηλεπικοινωνίες, Φορολογία 610

Δίκαιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων βλ. λ. Κοινωνικές
Ασφαλίσεις

Δικαιοδοσία (ΔιοικΔικον) 645

Δικαιοδοσία (ΠοινΔικον) βλ. λ. Αρμοδιότητα
(ΠοινΔικον)

Δικαιοδοσία (ΠολΔ) βλ. και λ. Αρμοδιότητα 652

Δικαιοδοσία Διεθνής βλ. λ. Δίκαιο Διεθνές

Δικαιοπραξίες βλ. και λ. Αίρεση, Ακυρότητα (ΑστΔ),
Απάτη (ΑστΔ), Απειλή (ΑστΔ), Αρμοδιότητα (ΠολΔ),
Δωρεά, Εικονικότητα, Ήθη, Παροχή, Πλάνη 658

Δικαιόχρηση (Franchising) βλ. λ. Συμβάσεις (ΕμπΔ)

Δικαίωμα βλ. λ. Κατάχρηση Δικαιώματος

Δικαστές - Δικαστικοί λειτουργοί 666

Δικαστήρια - Δικαστική προστασία 668

Δικαστικά τεκμήρια βλ. λ. Τεκμήρια δικαστικά

Διάδικοι (ΠοινΔικον) βλ. λ. Δίκη (Ποινική)

Δικαστικές διακοπές 672

Δικαστικό Ένσημο βλ. λ. Ένσημο Δικαστικό

Δικαστική συμπαράσταση 672

Δικαστική συνδρομή βλ. λ. Έκδοση

Δικαστικοί επιμελητές 674

Δικαστικοί Υπάλληλοι βλ. λ. Υπάλληλοι Δημοσίου -
ΝΠΔΔ

Δικαστικός Συμβιβασμός βλ. λ. Συμβιβασμός

Δίκη (Διοικητική) βλ. και λ. Αγωγή (ΔιοικΔικον),
Αίτηση ακυρώσεως (ΔιοικΔικον), Αίτηση
Αναιρέσεως (ΔιοικΔικον), Αντίκλητος (ΔιοικΔικον),
Απόφαση (ΔιοικΔικον), Αρμοδιότητα (ΔιοικΔικον),
Δημόσιο - Δημόσια Διοίκηση, Δικαιοδοσία
(ΔιοικΔικον), Διοικητική πράξη, Εκτέλεση
(ΔιοικΔικον), Ένδικα μέσα (ΔιοικΔικον), ΕΣΔΑ,
Έφεση (ΔιοικΔικον), Προσφυγή 674

Δίκη (Ποινική) βλ. και λ. Ευρωπαϊκή Σύμβαση
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 680

Δίκη (Πολιτική) 685

Δικηγόροι - Δικολάβοι - Δικ. Σύλλογοι 687

Δικόγραφα 696

* Δικονομικά αξιώματα - Αρχές Δικαίου βλ. λ.
Δίκη (Πολιτική), Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου 697

Δικονομική Ακυρότητα βλ. Ακυρότητα (ΠοινΔ),
Δίκη (Διοικητική)

Δίοδος βλ. λ. Κυριότητα, Δουλείες

Διοίκηση αλλοτρίων 698

Διοικητικές συμβάσεις βλ. λ. Συμβάσεις διοικητικές

Διοικητική εκτέλεση βλ. λ. Εκτέλεση (ΔιοικΔικον)

Διοικητική πράξη βλ. και λ. Αίτηση ακυρώσεως
(ΔιοικΔικον), Εκτέλεση (ΔιοικΔικον), Δημόσιο -
Δημόσια Διοίκηση, Συλλογικά όργανα 699

Δίωξη Ποινική βλ. λ. Ποινική Δίωξη

* Δόλος (ΑστΔ) 705

Δόλος (ΠοινΔ) 705

Δόση αντί Καταβολής βλ. λ. Ενοχή

Δουλείες 707

Δυσφήμηση 710

Δωδεκάνησος - Δωδεκανησιακή Νομοθεσία 712

Δώρα βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας

Δωρεά 713

Δωροδοκία 714

Δωσιδικία βλ. λ. Αρμοδιότητα

Ε

Έγγραφα (ΔιοικΔικον) βλ. και λ. Απόδειξη
(ΔιοικΔικον), Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα 718

Έγγραφα (ΠοινΔικον) βλ. και λ. Πλαστογραφία 720

Έγγραφα (ΠολΔ) 721

Εγγύηση 725

Εγγυητική επιστολή 731

Εγγυοδοσία 736

Εγκατάλειψη βλ. λ. Ασφάλιση ιδιωτική, Πλοίο -
Πλοιοκτήτης κ.λπ.

Εγκατάλειψη εγκύου 737

Εγκατάλειψη θέσεως βλ. λ. Στρατός - Στρατιωτικοί -
Υπάλληλοι Στρατιωτικοί

Εγκατάλειψη Φυλακής (ΣΠΚ) βλ. λ. Στρατός -

Στρατιωτικοί - Υπάλληλοι Στρατιωτικοί

Έγκλημα - Εγκληματίας - Εγκληματικότητα 737

Έγκλημα Οικονομικό βλ. λ. Ξέπλυμα βρώμικου
χρήματος

Εγκληματική οργάνωση 743

Έγκληση - Μήνυση 746

Έγκριση βλ. λ. Διοικητική Πράξη

Έθιμο βλ. και λ. Δίκαιο Διεθνές 747

Εθνική Αντίσταση βλ. λ. Αντίσταση Εθνική

Εθνική Τράπεζα βλ. λ. Τράπεζες - Τραπεζικές Εργασίες -
Πιστωτικά Ιδρύματα

Εθνικό Ίδρυμα Γεωργικών Μεταλλευτικών Ερευνών
(ΙΓΜΕ) βλ. λ. Ιδρύματα

Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης βλ. λ.
Ανεξάρτητες Αρχές

Εθνικότητα βλ. λ. Ιθαγένεια

Ειδική Εκκαθάριση βλ. λ. Επιχείρηση

Ειδικός Επίτροπος βλ. λ. Επιτροπεία - Επίτροπος

Εικονικότητα 748

Ειρηνοδικείο - Ειρηνοδίκης βλ. λ. Δικαστήρια -
Δικαστική προστασία

Εισαγγελείς - Εισαγγελία βλ. και λ. Ακυρότητα
(ΠοινΔικον), Αναίρεση (ΠοινΔικον), Ανάκριση -
Ανακριτικές πράξεις, Ένδικα μέσα (ΠοινΔικον),
Έφεση (ΠοινΔικον) 751

* Εισαγωγές - Εξαγωγές βλ. λ. Τελωνεία -
Τελωνειακή Νομοθεσία 753

Εισφορές (ΦορΔ) βλ. επιμέρους φορολογίες

Εκβίαση 754

Έκδοση 755

Έκθεση 760

Εκκαθάριση βλ. λ. Εταιρίες, Κληρονομία, Επιχείρηση,
Πτώχευση

* Εκκλησία βλ. και λ. Άγιο Όρος, Θρησκευτική
ελευθερία 762

Εκκρεμοδικία βλ. και λ. Ενστάσεις 762

Εκλογές βλ. και λ. Βουλευτές - Βουλή, Δημόσιο -
Δημόσια Διοίκηση, Εκκλησία, Θρησκευτική
ελευθερία, Εκπαίδευση, Κόμματα πολιτικά,
Συλλογικά όργανα, Τοπική Αυτοδιοίκηση 764

Εκούσια δικαιοδοσία 768

Εκπαίδευση 772

Εκπομπές βλ. λ. Κυριότητα

Εκρηκτικές ύλες βλ. και λ. Εμπρησμός 779

* Έκταξη 781

Εκτέλεση (ΔιοικΔικον) 781

* Εκτέλεση (ΠοινΔικον) βλ. και λ. Απόφαση (ΠοινΔικον),
Ποινή (ΠοινΔικον) 785

Εκτέλεση (ΠολΔ) 786

Εκτέλεση αλλοδαπής αποφάσεως 800

Εκτέλεση ποινής βλ. λ. Ποινές

Εκτέλεση διαθήκης βλ. λ. Διαθήκη

Εκτελωνισμός - Εκτελωνιστές βλ. λ. Τελωνεία -
Τελωνειακή Νομοθεσία

Εκχώρηση 808

Ελαττώματα Πράγματος βλ. λ. Πώληση, Μίσθωση
Πράγματος

Ελαφρυντικές Περιστάσεις βλ. λ. Ποινές

Ελεγκτικό Συνέδριο βλ. και λ. Αρμοδιότητα
(ΔιοικΔικον), Δικαιοδοσία (ΔιοικΔικον),
Έφεση (ΔιοικΔικον), Συντάξεις 810

Ελεύθερες Ζώνες βλ. λ. Τελωνεία - Τελωνειακή
Νομοθεσία

Ελεύθερος Ανταγωνισμός βλ. λ. Ανταγωνισμός

Ελευθερία έκφρασης Τύπου βλ. λ. Τύπος

* Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) 815

Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) βλ.
λ. Οργανισμοί

Εμπορικές μισθώσεις βλ. λ. Μισθώσεις εμπορικές

Εμπορική Αντιπροσωπεία βλ. λ. Συμβάσεις (ΕμπΔ)

Έμποροι - Εμπορικές Πράξεις βλ. και λ.
Αλληλόχρεος λογαριασμός, Βιβλία εμπορικά,
Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εισαγωγές - Εξαγωγές,
Προσωπική κράτηση 815

Έμπρακτη μετάνοια 830

Εμπρησμός βλ. και λ. Εκρητικές ύλες 831

* Εμφύτευση 833

Ένδικα μέσα (ΔιοικΔικον) βλ. και λ. Αίτηση
Αναιρέσεως (ΔιοικΔικον), Έφεση (ΔιοικΔικον),
Προθεσμίες (ΔιοικΔικον) 834

Ένδικα μέσα (ΠοινΔικον) βλ. και λ. Αναίρεση
(ΠοινΔικον), ΕΣΔΑ, Έφεση (ΠοινΔικον),
Κατηγορούμενος, Πολιτική Αγωγή 837

Ένδικα μέσα (ΠολΔ) βλ. και λ. Αναίρεση, Ανακοπή
Ερημοδικίας, Αναψηλάφηση, Έφεση (ΠολΔ) 839

Ενέργεια βλ. και λ. Περιβάλλον, Ανταγωνισμός 839

Ενέχυρο βλ. και Σύμβαση εργασίας 841

Έννομο συμφέρον (ΠολΔ) 843

Ένοπλες Δυνάμεις βλ. λ. Στρατός - Στρατιωτικοί -

Υπάλληλοι Στρατιωτικοί

Ένοπλη Ομάδα βλ. λ. Τρομοκρατία

Ένορκες βεβαιώσεις 844

* Ένορκοι 848

Ενοχή 849

Ένσημο δικαστικό 854

Ενστάσεις 855

Ένταλμα βλ. λ. Προσωρινή Κράτηση

Εντολή βλ. και λ. Αντιπροσώπευση, Αποζημίωση,
Πληρεξουσιότητα, Εταιρίες, Χρηματιστήρια,
Συμβάσεις (ΕμπΔ) 858

Ένωση βλ. λ. Κυριότητα

Εξαίρεση Δικαστών και Δικαστικών Υπαλλήλων βλ.

λ. Δικαστές - Δικαστικοί λειτουργοί

* Εξέταση διαδίκων 859

Έξοδα δικαστικά βλ. και λ. Εγγυοδοσία 860

Εξουσιοδότηση Νομοθετική βλ. λ. Νόμος

Εξύβριση 861

Εξώνηση βλ. λ. Πώληση

Έξωση βλ. λ. Μισθώσεις Εμπορικές, Μίσθωση
Πράγματος

ΕΟΚ βλ. λ. Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επαγγελματική Στέγη βλ. λ. Μισθώσεις Εμπορικές

Εξυγίανση - Εκκαθάριση επιχειρήσεως βλ. λ.
Επιχείρηση

Επανάληψη διαδικασίας 862

Επανάληψη συζητήσεως 867

Επαναφορά πραγμάτων στην προηγούμενη
κατάσταση 868

Επενδύσεις βλ. λ. Επιχείρηση, Φορολογία
εισοδήματος, Χρηματιστήρια 869

Επιβαρυντικές περιστάσεις βλ. λ. Ποινές

Επίδειξη εγγράφων βλ. λ. Έγγραφα

Επίδοση (ΔιοικΔικον) 870

Επίδοση (ΠοινΔικον) βλ. και λ.
Αντίκλητος (ΠοινΔικον) 872

Επίδοση (ΠολΔ) 875

Επιθαλάσσια Αρωγή βλ. λ. Αρωγή επιθαλάσσια

Επικαρπία 879

Επιμέλεια βλ. λ. Ανήλικος

Επιμελητήρια 880

Επιμέτρηση Ποινής βλ. λ. Ποινές

Επιορκία βλ. λ. Ψευδορκία

Επίσκοπος βλ. λ. Εκκλησία

Επιστολές (ΠοινΔ) βλ. λ. Απόδειξη (ΠοινΔικον)

Επιστράτευση πολιτική

Επίσχεση 881

Επιταγή βλ. και λ. Διαταγή πληρωμής 882

Επιταγή προς Εκτέλεση βλ. λ. Εκτέλεση (ΠολΔ)

* Επίταξη 895

* Επιτροπεία - Επίτροπος 895

Επιτροπή Ανταγωνισμού βλ. λ. Ανεξάρτητες Αρχές

Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας βλ. λ. Ενέργεια

Επιχείρηση βλ. και λ. Αναδοχή χρέους, Επενδύσεις,
Σύμβαση εργασίας, Πτώχευση, Φορολογία
εισοδήματος, ΦΠΑ, Φορολογία στη συγκέντρωση
κεφαλαίων 896

* Επωνυμία βλ. λ. Ανταγωνισμός, Διακριτικό
γνώρισμα, Διακριτικός τίτλος, Εταιρίες, Σήμα 899

Επώνυμο βλ. και λ. Όνομα - Ονοματοδοσία

* Έρανοι 899

Έργα δημόσια βλ. λ. Δημόσια Έργα

Εργασία (ΠοινΔ) βλ. και λ. Σύμβαση εργασίας 899

Εργάτες - Τεχνίτες βλ. και λ. Σύμβαση εργασίας 901

Εργατικά Ατυχήματα βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας

Εργατικές διαφορές βλ. και λ. Σύμβαση εργασίας 902

* Εργατική Εστία 910

* Εργατική Κατοικία 910

Ερημοδικία βλ. λ. Ανακοπή Ερημοδικίας

Ερμηνεία αποφάσεως βλ. λ. Απόφαση

Ερμηνεία δικαιοπραξιών βλ. λ. Δικαιοπραξίες

Ερμηνεία νόμου βλ. λ. Νόμος

* Έρευνες (ΠοινΔικον) 911

* Εσχάτη προδοσία 911

Εταιρία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης
(ΕΥΔΑΠ) βλ. λ. Οργανισμοί

Εταιρίες βλ. και λ. Επιχείρηση, Κοινοπραξία,
Συνεταιρισμοί, Φορολογία στη συγκέντρωση
κεφαλαίων, Φορολογικά κίνητρα, Χρηματιστήριο 912

* Ετεροδικία 937

Ετυμηγορία βλ. λ. Ένορκοι

Ευθύνη (ΑστΔ) βλ. λ. Αποζημίωση, Διαπραγματεύσεις,
Δικαιοπραξίες, Αδικαιολόγητος Πλουτισμός

Ευθύνη (ΕμπΔ) βλ. λ. Συναλλαγματική - Γραμμάτιο
σε Διαταγή, Επιταγή κ.λπ.

Ευρεσιτεχνία - Εφευρέσεις βλ. και λ. Βιομηχανική
Ιδιοκτησία, Πνευματική Ιδιοκτησία 937

Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) βλ. λ.
Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
(ΕΣΔΑ) 939

Έφεση (ΔιοικΔικον) βλ. και λ. Αρμοδιότητα
(ΔιοικΔικον), Δικαιοδοσία (ΔιοικΔικον), Ελεγκτικό
Συνέδριο, Ένδικα μέσα (ΔιοικΔικον) 978

Έφεση (ΠοινΔικον) βλ. και λ. Αναίρεση (ΠοινΔικον),
Δίκη (Ποινική), Ένδικα μέσα (ΠοινΔικον),
Κατηγορούμενος, Πολιτική αγωγή, Υπέρβαση
εξουσίας (ΠοινΔ) 982

Έφεση (ΠολΔ) 986

Εφετείο βλ. λ. Δικαστήρια - Δικαστική Προστασία

Εφετείο πολιτικό βλ. λ. Δικαστήρια - Δικαστική
προστασία

Εφευρέσεις βλ. λ. Ευρεσιτεχνία - Εφευρέσεις

Εφημερίδες βλ. λ. Τύπος

Εφοπλιστές βλ. λ. Πλοίο - Πλοιοκτήτης

Εχεμύθεια βλ. λ. Δικηγόροι - Δικολάβοι - Δικηγορικοί
Σύλλογοι

Εχθρικές Περιουσίες βλ. λ. Δίκαιο Διεθνές

F

Factoring βλ. λ. Συμβάσεις (ΕμπΔ)

Franchising βλ. λ. Συμβάσεις (ΕμπΔ)

Ζ

Ζημίες βλ. λ. Αδίκημα - Αδικοπραξία, Αποζημίωση κ.λπ.

* Ζώα - Ζωοκλοπές - Ζωοκτονία 991

Ζώνες βλ. λ. Αιγιαλός, Δίκαιο Διεθνές

Η

Ήθη βλ. και λ. Αδίκημα - Αδικοπραξία, Ανταγωνισμός,
Δικαιοπραξίες, Κατάχρηση δικαιώματος 992

Ηθική Βλάβη βλ. λ. Χρηματική Ικανοποίηση,
Αδίκημα - Αδικοπρ

Back to Top