ΕΠΙΤΟΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ


Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 16.8€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 48,00 € Ειδική Τιμή 40,80 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17500
Πολυχρονόπουλος Αθ.

Στην τρίτη έκδοση του έργου «Επιτομή Εμπορικού Δικαίου» παρουσιάζεται συστηματικά το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ανά κλάδο του εμπορικού δικαίου με έμφαση στην πρακτική θεώρηση των σχετικών θεμάτων. Η ύλη ταξινομείται σε δέκα κεφάλαια που καλύπτουν ολόκληρο σχεδόν το φάσμα της βασικής εμπορικής νομοθεσίας, δηλ.:

  • το εμπορικό δίκαιο και τη διαμεσολάβηση, ως θεσμοί του εμπορικού δικαίου
  • το γενικό μέρος του εμπορικού δικαίου και τις εμπορικές πράξεις
  • το δίκαιο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας
  • τις συμβάσεις χρηματοδότησης επιχειρήσεων
  • το δίκαιο του ανταγωνισμού
  • τα αξιόγραφα
  • τις εμπορικές εταιρίες
  • το πτωχευτικό δίκαιο
  • το ναυτικό δίκαιο και
  • το ασφαλιστικό δίκαιο

Με τον τρόπο που παρουσιάζεται η ύλη του βιβλίου, παρέχεται στον χρήστη η απαιτούμενη ολοκληρωμένη ενημέρωση, ενώ παράλληλα διευκρινίζονται και τα τυχόν αμφιλεγόμενα θέματα που αφορούν το εκάστοτε εξεταζόμενο αντικείμενο του συγκεκριμένου κλάδου.

Το έργο αποτελεί ένα διδακτικό εγχειρίδιο για νέους δικηγόρους που ασχολούνται με το γνωστικό αντικείμενο του εμπορικού δικαίου, για ασκούμενους δικηγόρους, για υποψηφίους σε διαγωνισμούς και για νομικούς που ξεκινούν τη γνώση τους στο εμπορικό δίκαιο.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. VII
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Σελ. XXIX
1. ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ H ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
§ 1. Ιστορία Σελ. 3
§ 2. To εμπορικό δίκαιο
2.1. Γενικά Σελ. 3
2.2. Οι κανόνες του εμπορικού δικαίου Σελ. 4
2.3. Η διαμεσολάβηση Σελ. 4
2.3.1. Η κυκλοφορία των οικονομικών αγαθών και των υπηρεσιών (τομείς-κλαδοι παραγωγής) Σελ. 4
2.3.2. Είδη διαμεσολάβησης (ενδεικτικά) Σελ. 5
2.3.3. Η χρησιμότητα των διακρίσεων διαμεσολάβησης Σελ. 6
2.3.4. Τα λοιπά στοιχεία της διαμεσολάβησης (κίνδυνος, κέρδος) Σελ. 6
2.3.5. Ορισμοί της εμπορικής δραστηριότητας, του εμπορίου, της αγοράς, του οικονομικού συστήματος, του οικονομικού συντάγματος. Σελ. 6
2.4. Η επιχείρηση (firm) Σελ. 7
2. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
§ 3. Γενικό μέρος εμπορικού δικαίου Σελ. 11
§ 4. Οι εμπορικές πράξεις
4.1. Πρωτότυπα εμπορικές πράξεις Σελ. 11
4.2. Κατ’ αναλογία πρωτότυπα εμπορικές πράξεις Σελ. 11
4.3. Παράγωγα εξ υποκείμενου και εξ αντικειμένου εμπορικές πράξεις Σελ. 12
4.4. Αμφιμερώς εμπορικές πράξεις Σελ. 13
4.5. Ετερομερώς εμπορικές πράξεις Σελ. 13
§ 6. Οι πρωτότυπα εμπορικές πράξεις του χερσαίου εμπορίου (αρ. 2 ΔΑΕ)
6.1. Σύμβαση αγοράς προς μεταπώληση Σελ. 14
6.2. Επιχείρηση χειροτεχνίας Σελ. 15
6.3. Επιχείρηση παραγγελίας Σελ. 16
6.4. Επιχείρηση μετακόμισης (χερσαία μεταφορά) Σελ. 18
6.5. Επιχείρηση προμήθειας Σελ. 18
6.6. Επιχείρηση πρακτορείας Σελ. 18
6.7. Επιχείρηση πλειστηριασμών (δημοπρασιών) Σελ. 19
6.8. Επιχείρηση δημοσίων θεαμάτων Σελ. 19
6.9. Kολλυβιστικές εργασίες Σελ. 20
6.10. Τραπεζικές εργασίες Σελ. 20
6.11. Μεσιτικές εργασίες Σελ. 21
6.12. Συναλλαγματικές και οι αποστολές χρημάτων από τόπο σε τόπο Σελ. 22
§ 7. Οι πρωτότυπα εμπορικές πράξεις του θαλάσσιου εμπορίου (αρ. 3 ΔΑΕ)
7.1. Επιχείρηση κατασκευής πλοίου (ναυπήγηση) Σελ. 22
7.2. Αγορά πλοίου Σελ. 22
7.3. Πώληση πλοίου Σελ. 23
7.4. Μεταπώληση πλοίου Σελ. 23
7.5. Θαλάσσιες αποστολές Σελ. 23
7.6. Αγορά ή πώληση αρμένων, εξαρτιών και ζωοτροφιών Σελ. 23
7.7. Ναύλωση Σελ. 23
7.8. Ναυτικό δάνειο Σελ. 24
7.9. Ασφάλιση Σελ. 24
7.10. Όσα άλλα συναλλάγματα αφορούν τη ναυτική εμπορία Σελ. 24
7.11. Συμβάσεις ναυτολόγησης Σελ. 25
7.12. Συμβάσεις εργασίας ναυτικών εμπορικών πλοίων Σελ. 25
§ 8. Οι πρωτότυπα εμπορικές πράξεις με νεώτερους νόμους Σελ. 25
§ 9. Η εμπορική ιδιότητα
9.1. Ορισμός του εμπόρου Σελ. 26
9.2. Προϋποθέσεις κτήσης της εμπορικής ιδιότητας Σελ. 26
9.2.1. Ουσιαστικό σύστημα Σελ. 26
9.2.2. Τυπικό σύστημα Σελ. 29
9.3. Ο κατά τεκμήριο έμπορος Σελ. 29
9.4. Οι συνέπειες της εμπορικής ιδιότητας Σελ. 29
9.5. Απώλεια της εμπορικής ιδιότητας Σελ. 33
§ 10. Τα εμπορικά βιβλία
10.1. Γενικά Σελ. 34
10.2. Τα υποχρεωτικά εμπορικά βιβλία του ΕμπΝ Σελ. 35
10.3. Οι κανόνες κανονικής τήρησης των εμπορικών βιβλίων Σελ. 35
10.4. Η αποδεικτική δύναμη των εμπορικών βιβλίων Σελ. 35
10.5. Ανακοίνωση των εμπορικών βιβλίων αρ. 14 ΕμπΝ Σελ. 36
10.6. Εμφάνιση των εμπορικών βιβλίων αρ. 15 ΕμπΝ Σελ. 37
3. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
§ 11. Το δίκαιο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας
11.1. Ορισμός Σελ. 41
11.2. Η εμπορική επωνυμία Σελ. 42
11.2.1. Ορισμός Σελ. 42
11.2.2. Διακρίσεις εμπορικών επωνυμιών Σελ. 43
11.2.3. Απόκτηση της εμπορικής επωνυμίας Σελ. 43
11.2.4. Αρχές που διέπουν την εμπορική επωνυμία Σελ. 44
11.2.5. Η προστασία της εμπορικής επωνυμίας Σελ. 44
11.2.6. Παραγραφή Σελ. 45
11.3. Ο διακριτικός τίτλος Σελ. 46
11.3.1. Ορισμός Σελ. 46
11.3.2. Απόκτηση του διακριτικού τίτλου Σελ. 46
11.3.3. Η προστασία του διακριτικού τίτλου Σελ. 46
11.4. Το σήμα (αρ. 121 επ. Ν 4072/2012 ο.τ. Ν 4155/2013, N 4635/2019) Σελ. 46
11.4.1. Ορισμός Σελ. 46
11.4.2. Διακρίσεις Σελ. 47
11.4.3. Απόκτηση του δικαιώματος επί του σήματος Σελ. 48
11.4.4. Προϋποθέσεις παραδοχής της δήλωσης σήματος (τυπικό σύστημα) Σελ. 49
11.4.5. Εκμετάλλευση Σελ. 51
11.4.6. Απώλεια του δικαιώματος επί του σήματος Σελ. 52
11.4.7. Προστασία Σελ. 53
11.4.8. Παραγραφή Σελ. 54
11.5. Η ευρεσιτεχνία (Ν 1733/1987) Σελ. 54
11.5.1. Ορισμός της εφεύρεσης Σελ. 54
11.5.2. Το δικαίωμα επί της εφεύρεσης Σελ. 55
11.5.3. Ο πρωτουργός της εφεύρεσης Σελ. 55
11.5.4. Ο δικαιούχος διπλώματος ευρεσιτεχνίας Σελ. 56
11.5.5. Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Σελ. 56
11.5.6. Είδη διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας Σελ. 56
11.5.7. Η διαδικασία απονομής διπλώματος ευρεσιτεχνίας Σελ. 57
11.5.8. Απαιτούμενες προϋποθέσεις της εφεύρεσης για να απονεμηθεί δίπλωμα Σελ. 58
11.5.9. Ακυρότητα του διπλώματος ευρεσιτεχνίας (αρ. 15 Ν 1733/1987) Σελ. 59
11.5.10. Οι λόγοι ακυρότητας του διπλώματος ευρεσιτεχνίας Σελ. 59
11.5.11. Έκπτωση από του διπλώματος ευρεσιτεχνίας(αρ. 16 Ν 1733/1987) Σελ. 60
11.5.12. Η μεταβίβαση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας (αρ. 12 Ν 1733/1987) Σελ. 60
11.5.13. Εκμετάλλευση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας (αρ. 10, 11, 12, 13, 14 Ν 1733/1987) Σελ. 61
11.5.14. Η προστασία του διπλώματος ευρεσιτεχνίας (αρ. 17 Ν 1733/1987) Σελ. 62
11.5.15. Παραγραφή αρ. 17 παρ. 4 Σελ. 63
11.6. Οι τεχνολογικές καινοτομίες Ν 1733/1987 Σελ. 63
11.6.1 Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας (Π.Υ.Χ) Σελ. 63
11.6.2. Οι τεχνικοί νεωτερισμοί Σελ. 63
11.7. Σύμβαση μεταφοράς τεχνολογίας Σελ. 64
11.8. Βιομηχανικά και βιοτεχνικά σχέδια και υποδείγματα (Ν 2417/1996, ΠΔ 259/1997) Σελ. 65
11.9. Συλλογικά διακριτικά (Kανονισμός ΕΕ 1151/2012) Σελ. 65
11.10. Διακριτικά που προστατεύονται από το αρ. 13 Ν 146/1914 (διακριτικά ουσιαστικού συστήματος) Σελ. 66
4. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
§ 12. Συμβάσεις χρηματοδότησης επιχειρήσεων
12.1. Η σύμβαση δικαιόχρησης franchising Σελ. 71
12.2. H σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing (Ν 1665/1986 ο.τ.) Σελ. 71
12.3. Η σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων factoring (Ν 1905/1990 ο.τ) Σελ. 72
12.4. Η σύμβαση αγοράς επιχειρηματικής απαίτησης forfaiting (Ν 1905/1990 ο.τ.) Σελ. 73
12.5. Τιτλοποίηση απαιτήσεων (Ν 3156/2003) Σελ. 73
5. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
§ 13. Ο αθέμιτος ανταγωνισμός Ν 146/1914
13.1. Ορισμός Σελ. 77
13.2. Γενική ρήτρα αρ. 1 Ν 146/1914 Σελ. 78
13.2.1. Η σχέση της διάταξης αρ. 1 Ν 146/1914 και της διάταξης αρ. 919 ΑΚ Σελ. 79
13.2.2. Ενδεικτικές περιπτώσεις εφαρμογής αρ. 1 Ν 146/1914 Σελ. 79
13.3. Αθέμιτες πράξεις εναντίον όλων των ανταγωνιστών Σελ. 81
13.3.1. Ψευδής διαφήμιση αρ. 3 Ν 146/1914 («μικρή γενική ρήτρα») Σελ. 81
13.3.2. Ψευδής δημόσια αναγγελία εκποίησης εμπορευμάτων προερχομένων από πτώχευση, αρ. 6 Ν 146/1914 Σελ. 82
13.3.3. Ψευδής δημόσια αναγγελία εκποίησης εμπορευμάτων προερχομένων από διάλυση καταστήματος, αρ. 7 Ν 146/1914 Σελ. 82
13.4. Αθέμιτες πράξεις εναντίον συγκεκριμένου ανταγωνιστή Σελ. 83
13.4.1. Απλή δυσφήμηση κατά ανταγωνιστή αρ. 11 Ν 146/1914 και συκοφαντική δυσφήμηση κατά ανταγωνιστή αρ. 12 Ν 146/1914 Σελ. 83
13.4.2. Προσβολή διακριτικών ουσιαστικού συστήματος αρ. 13 Ν146/1914 Σελ. 84
13.4.3. Αθέμιτη ανακοίνωση ή χρήση εμπορικών και βιομηχανικών απορρήτων αρ. 16-18 Ν 146/1914. Σελ. 85
13.4.4. Καταχρηστική εκμετάλλευση της οικονομική εξάρτησης αρ. 18α Ν 146/1914 Σελ. 86
13.5. Προστασία Σελ. 86
13.5.1. Αστική Σελ. 86
13.5.2. Ποινική Σελ. 87
13.5.3. Παραγραφή Σελ. 87
§ 14. Το δίκαιο προστασίας της ελευθερίας του ανταγωνισμού Ν 3959/2011 ο.τ, αρ. 101, 102, 107, 108 ΣΛΕΕ, ΕΚ 139/2004
14.1. Ορισμός Σελ. 88
14.2. Η ανεξάρτητη αρχή «Επιτροπή Ανταγωνισμού ΕΑ» Σελ. 88
14.3. Κυρώσεις Σελ. 88
14.4. Οι παραβάσεις Ν 3959/11 ο.τ (αρ. 101, 102 ΣΛΕΕ) Σελ. 89
14.4.1. Ενδεικτικές περιπτώσεις παραβάσεων αρ. 1 Ν 3959/2011 Σελ. 89
14.4.2. Αστικές αποζημιώσεις σε ζημιωθέντες τρίτους με βάση το Ν 4529/2018 Σελ. 90
6. ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ
§ 15. Αξιόγραφα
15.1. Ορισμός Σελ. 95
15.2. Τα στοιχεία του αξιογράφου Σελ. 95
15.2.1. Έγγραφο Σελ. 95
15.2.2. Ενσωμάτωση (εγχάρτωση) - Αρχή της παρακολουθηματικότητας Σελ. 95
15.2.3. Ιδιωτικό δικαίωμα Σελ. 95
15.2.4. Πρόβλεψη στον Νόμο - Άϋλος τίτλος Σελ. 95
15.3. Νομιμοποιητικά σύμβολα Σελ. 96
15.4. Νομιμοποιητικά έγγραφα Σελ. 96
15.5. Θεωρίες γέννησης του αξιόγραφου Σελ. 97
15.6. Διακρίσεις των αξιογράφων Σελ. 97
15.6.1. Διακρίνονται ανάλογα με το βαθμό ενσωμάτωσης (εγχάρτωσης) του δικαιώματος στο έγγραφο Σελ. 97
15.6.2. Διακρίνονται ανάλογα της εμπορευσιμότητας δηλ. του προσδιορισμού του δικαιούχου της απαίτησης και του τρόπου μεταβίβασης Σελ. 98
15.6.3. Διακρίνονται ανάλογα με τη φύση του δικαιώματος που ενσωματώνουν Σελ. 100
15.6.4. Διακρίνονται ανάλογα της μορφή τους Σελ. 101
15.7. Συναλλαγματική Ν 5325/1932 ΕΝΣ (τα αναφερόμενα παρακάτω άρθρα παραπέμπουν στον ΕΝΣ) Σελ. 102
15.7.1. Ορισμός Σελ. 103
15.7.2. Ρήτρες που μπορεί να θέσει ο εκδότης Σελ. 103
15.7.3. Άκυρη και λευκή συναλλαγματική Σελ. 103
15.7.4. Αρχή του απροβλήτου των ενστάσεων αρ. 17 ΕΝΣ, αρ. 78 παρ. 2 ΝΔ 17.7.1923 Σελ. 104
15.7.5. Μεταβίβαση της συναλλαγματικής Σελ. 105
15.7.6. Αποδοχή της συν/κης Σελ. 108
15.7.7. Τριτεγγύηση Σελ. 109
15.7.8. Λήξη της συν/κης Σελ. 111
15.7.9. Πληρωμή της συν/κης Σελ. 111
15.7.10. Ευθεία αγωγή - Αναγωγή Σελ. 112
15.7.11. Παραγραφή αρ. 70 Σελ. 114
15.7.12. Αδικαιολόγητος πλουτισμός αρ. 80 Σελ. 114
15.7.13. Κληρονομική διαδοχή Σελ. 115
15.8. Γραμμάτιο N 5325/1932 ΕΝΣ (τα αναφερόμενα παρακάτω άρθρα παραπέμπουν στον ΕΝΣ) Σελ. 116
15.8.1. Ορισμός Σελ. 117
15.8.2. Διαφορές γραμματίου - συναλλαγματικής Σελ. 117
15.9. Επιταγή Ν 5960/1933 (τα παρακάτω αναφερόμενα άρθρα παραπέμπουν στον Ν 5960/1933) Σελ. 118
15.9.1. Ορισμός Σελ. 118
15.9.2. Η πληρώτρια τράπεζα και ο εκδότης επιταγής Σελ. 119
15.9.3. Ο κομιστής επιταγής Σελ. 120
15.9.4. Αρχή του απροβλήτου των ενστάσεων αρ. 22, αρ. 78 ΝΔ 17.7.1923, 892 ΑΚ Σελ. 120
15.9.5. Μεταβίβαση της επιταγής Σελ. 121
15.9.6. Τριτεγγύηση Σελ. 123
15.9.7. Αναγωγή Σελ. 124
15.9.8. Είδη επιταγής Σελ. 125
15.9.9. Παραγραφή αρ. 52 Σελ. 126
15.9.10. Αδικαιολόγητος πλουτισμός αρ. 60 Ν 5960/1933 Σελ. 127
15.9.11. Διαφορές συν/κης-επιταγής Σελ. 127
15.9.12. Κληρονομική διαδοχή Σελ. 129
15.10. Φορτωτική Σελ. 129
15.11. Αποθετήριο ή Αποθηκόγραφο Σελ. 130
15.12. Ενεχυρόγραφο Σελ. 130
15.13. Ασφαλιστήριο Σελ. 130
15.14. Διατακτική (εμπορική έκταξη- εντολή πληρωμής εμπόρου επί εμπόρου) Σελ. 131
15.15. Χρεωστικό ομόλογο Σελ. 131
7. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
§ 16. Εταιρείες
16.1. Ορισμός Σελ. 135
16.2. Διακρίσεις Σελ. 135
16.3. H αστική εταιρεία με ή χωρίς νομική προσωπικότητα αρ. 741-784 ΑΚ, αρ. 270 Ν 4072/2012 Σελ. 137
16.3.1. Ορισμός Σελ. 137
16.3.2. Χαρακτηριστικά της εταιρικής σύμβασης Σελ. 138
16.3.3. Εταιρικός δεσμός-εταιρική ιδιότητα Σελ. 140
16.3.4. Τα δικαιώματα των εταίρων Σελ. 140
16.3.5. Οι υποχρεώσεις των εταίρων Σελ. 141
16.3.6. Εταιρική αγωγή Σελ. 142
16.3.7. Η διαχείριση - εκπροσώπηση Σελ. 142
16.3.8. Η ευθύνη των εταίρων για χρέη έναντι των τρίτων δανειστών Σελ. 145
16.3.9. Μεταβολές στον αριθμό και τα πρόσωπα των εταίρων Σελ. 145
16.3.10. Λύση της εταιρείας Σελ. 147
16.3.11. Αναβίωση Σελ. 150
16.4. Η ομόρρυθμη εταιρεία Σελ. 151
16.4.1. Ορισμός Σελ. 151
16.4.2. Χαρακτηριστικά της ομόρρυθμης εταιρείας Σελ. 151
16.4.3. Η σύσταση της ομόρρυθμης εταιρείας Σελ. 152
16.4.4. Τροποποίηση του καταστατικού Σελ. 153
16.4.5. Ανώμαλη ή de facto ή εν τοις πράγμασι ΟΕ Σελ. 154
16.4.6. Τα δικαιώματα των εταίρων (σε συνέχεια της διάκρισης σε εταιρικά και ατομικά δικαιώματα όπως προεκτέθηκε στην αστική εταιρεία) Σελ. 154
16.4.7. Οι υποχρεώσεις των εταίρων Σελ. 155
16.4.8. Εταιρική αγωγή Σελ. 156
16.4.9. Η διαχείριση - εκπροσώπηση Σελ. 156
16.4.10. Η ευθύνη των ομορρύθμων εταίρων για εταιρικά χρέη έναντι των τρίτων δανειστών Σελ. 158
16.4.11. Μεταβολές στον αριθμό και τα πρόσωπα των εταίρων Σελ. 158
16.4.12. Λύση της εταιρείας Σελ. 160
16.4.13. Αναβίωση Σελ. 163
16.4.14. Μετασχηματισμοί. Συγχώνευση-διάσπαση-μετατροπή. Σελ. 163
16.4.15. Ειδική παραγραφή αρ. 269 Σελ. 170
16.5. Η ετερόρρυθμη εταιρεία (απλή) Σελ. 170
16.5.1. Ορισμός Σελ. 170
16.5.2. Η νομική θέση του ετερόρρυθμου εταίρου (δικαιώματα - υποχρεώσεις) Σελ. 170
16.5.3. Η σύσταση της ετερόρρυθμης εταιρείας Σελ. 172
16.5.4. Τροποποίηση του καταστατικού Σελ. 174
16.5.5. Ανώμαλη ή de facto ή εν τοις πράγμασι ΕΕ Σελ. 174
16.5.6. Η ευθύνη του ετερορρύθμου εταίρου για εταιρικά χρέη και ζημιές Σελ. 175
16.5.7. Αλλαγή στον αριθμό και τα πρόσωπα των εταίρων. Λύση - Εκκαθάριση - Αναβίωση - Μετατροπή Σελ. 176
16.5.8. Ειδικές ρυθμίσεις ΕΕ Σελ. 176
16.6. Η ετερόρρυθμη εταιρεία (κατά μετοχές) Σελ. 176
16.7. Η αφανής εταιρεία Σελ. 177
16.7.1.Ορισμός Σελ. 177
16.7.2. Στοιχεία της αφανούς εταιρείας Σελ. 177
16.7.3. Η νομική θέση του αφανούς εταίρου Σελ. 178
16.8. Η κοινοπραξία Σελ. 178
16.8.1. Ορισμός Σελ. 178
16.8.2. Ιδρυση Σελ. 179
16.8.3. Εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 179
16.9. Η ανώνυμη εταιρεία (ΑΕ) Ν 4548/2018, 4587/2018, N 4601/2019. Σελ. 180
16.9.1. Ορισμός Σελ. 180
16.9.2. Διαδικασία σύστασης (ίδρυσης) ΑΕ Σελ. 181
16.9.3. Ακυρότητα ΑΕ Σελ. 193
16.9.4. Τα όργανα της ΑΕ Σελ. 195
16.9.5. Τα δικαιώματα των μετόχων (διοίκησης και περιουσιακά - ατομικά και συλλογικά) Σελ. 216
16.9.6. Είδη τίτλων που εκδίδονται από ΑΕ αρ. 33 Σελ. 222
16.9.7. Αύξηση ΜΚ αρ. 23-28 Σελ. 241
16.9.8. Μείωση ΜΚ αρ. 29-31 Σελ. 244
16.9.9. Αποθεματικά αρ. 158 Σελ. 246
16.9.10. Λύση ΑΕ αρ 164-170 Σελ. 247
16.9.11. Αναβίωση αρ. 171 Σελ. 249
16.9.12. Μετασχηματισμοί AE. Συγχώνευση-διάσπαση-μετατροπή Ν 4601/2019 Σελ. 250
16.9.13. Συγχώνευση Σελ. 250
16.9.13. Διάσπαση Σελ. 254
16.9.14. Μετατροπή Σελ. 256
16.9.15. Αρμοδιότητα δικαστηρίων αρ. 3 Σελ. 258
16.9.16. Ποινικές διατάξεις αρ. 176-181 Ν 4548/2018 Σελ. 259
16.10. H εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) Ν 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε με το Ν 4541/2018 Σελ. 260
16.10.1. Ορισμός Σελ. 260
16.10.2. Διαδικασία ίδρυσης (σύστασης) ΕΠΕ Σελ. 261
16.10.3. Υπό ίδρυση ΕΠΕ Σελ. 264
16.10.4. Ακυρότητα ΕΠΕ Σελ. 265
16.10.5. Τα όργανα της ΕΠΕ Σελ. 266
16.10.6. Μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων αρ. 28-29 Σελ. 271
16.10.7. Είσοδος νέου εταίρου ΕΠΕ - Έξοδος - Αποκλεισμός εταίρου ΕΠΕ Σελ. 273
16.10.8. Ευθύνη εταίρων ΕΠΕ έναντι τρίτων Σελ. 274
16.10.9. Λύση - Εκκαθάριση - Αναβίωση Σελ. 275
16.10.10. Μετασχηματισμός. Συγχώνευση - διάσπαση - μετατροπή Σελ. 277
16.10.11. Αρμοδιότητα δικαστηρίων αρ. 59α Σελ. 278
16.10.12. Ποινικές διατάξεις αρ. 60 Ν 3190/1955 ο.τ. Σελ. 278
16.11. H ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (ΙΚΕ) αρ. 43-120 Ν 4072/2012 Σελ. 279
16.11.1. Ορισμός Σελ. 279
16.11.2. Διαδικασία ίδρυσης (σύστασης) ΙΚΕ. Σελ. 279
16.11.3. Υπό ίδρυση ΙΚΕ Σελ. 282
16.11.4. Ακυρότητα ΙΚΕ Σελ. 283
16.11.5. Τα όργανα της ΙΚΕ Σελ. 283
16.11.6. Μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων. Σελ. 287
16.11.7. Είσοδος νέου εταίρου ΙΚΕ - Έξοδος - Αποκλεισμός εταίρου Σελ. 289
16.11.8. Λύση - Εκκαθάριση - Αναβίωση Σελ. 290
16.11.9. Μετασχηματισμός. Συγχώνευση - διάσπαση - μετατροπή. Σελ. 291
16.11.10. Αρμοδιότητα Δικαστηρίου για επίλυση διαφορών ΙΚΕ αρ. 48 Σελ. 293
16.11.11. Ποινικές διατάξεις αρ. 119 Ν 4072/2012 Σελ. 294
16.12. Συνεταιρισμοί Σελ. 294
16.13. Ιδιαίτερες εταιρικές μορφές της ναυτιλίας Σελ. 294
8. ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
§ 17. Πτωχευτικό δίκαιο
1. Ορισμός πτώχευσης Σελ. 299
2. Έννοια όρου «νομική κατάσταση» της πτώχευσης Σελ. 299
3. Πτώχευση ενώσεων προσώπων οικονομικού σκοπού που δεν έχουν νομική προσωπικότητα Σελ. 299
4. Αδυναμία πτώχευσης του δημοσίου των ΟΤΑ και ΝΠΔΔ και του ιδρύματος Σελ. 299
5. Πτώχευση της αστικής εταιρείας με νομική προσωπικότητα, σωματείων, δικηγορικής εταιρείας, υπό προϋποθέσεις Σελ. 300
6. Ειδική εκκαθάριση τραπεζών Σελ. 300
7. Πτώχευση θανόντος Σελ. 300
8. Δυνατότητα πτώχευσης εμπόρου, ο οποίος, προβλέποντας την οικονομική του κατάρρευση παραιτείται της εμπορικής του ιδιότητος Σελ. 300
9. Πτώχευση μονοπρόσωπης ΑΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ. Αποτελέσματα ως προς τον μοναδικό μέτοχο ή εταίρο Σελ. 300
10. Πτώχευση εμπόρου που δεν έπαυσε τις πληρωμές του Σελ. 300
11. Αποτελέσματα της πτώχευσης ως προς τον ετερόρρυθμο εταίρο, επί πτώχευσης ΕΕ Σελ. 301
12. Έννοια χρεωκοπίας (χρεοκοπίας) Σελ. 301
13. Έννοιες πτωχευτικής - μεταπτωχευτικής - εξωπτωχευτικής περιουσίας Σελ. 301
14. Διάκριση των πιστωτών στην πτώχευση και ειδικότερα των πτωχευτικών πιστωτών Σελ. 302
15. Πρόσωπα που μπορούν να ζητήσουν την πτώχευση εμπόρου Σελ. 303
16. Επίκληση των προϋποθέσεων της πτώχευσης από τον αιτούντα. Πότε απορρίπτεται η αίτηση του αν και συντρέχουν οι ουσιαστικές προϋποθέσεις Σελ. 303
17. Δημοσιότητα της πτωχευτικής απόφασης Σελ. 304
18. Αρμόδιο δικαστήριο κήρυξης της πτώχευσης. Περιεχόμενο της πτωχευτικής απόφασης Σελ. 304
19. Ένδικα μέσα και βοηθήματα που επιτρέπονται κατά της πτωχευτικής απόφασης. Εκτελεστότητα αυτής. Αναστολές. Διαδικασία εκδίκασης Σελ. 304
20. Προληπτικά μέτρα πριν την πτώχευση Σελ. 305
21. Όργανα της πτώχευσης Σελ. 305
22. Έννοια του διαχειριστή αφερεγγυότητας (πρώην συνδίκου) Σελ. 305
23. Η συνέλευση των πιστωτών ως όργανο της πτώχευσης Σελ. 305
24. Σύγκληση της συνέλευσης των πιστωτών Σελ. 305
25. Λήψη απόφασης από τη συνέλευση των πιστωτών Σελ. 306
26. Διαφορές αναγκαστικής εκτέλεσης και πτώχευσης Σελ. 306
27. Προσωπικές συνέπειες της πτώχευσης ως προς το πρόσωπο του οφειλέτη Σελ. 307
28. Περιουσιακές συνέπειες της πτώχευσης: Πτωχευτική απαλλοτρίωση. Περιουσιακές σχέσεις των συζύγων Σελ. 307
29. Ανάθεση της διοίκησης της πτωχευτικής περιουσίας στον διαχειριστή αφερεγγυότητας (πρώην σύνδικο) Σελ. 308
30. Στάδια της πτωχευτικής απαλλοτρίωσης Σελ. 308
31. Εμπορικά δικαιώματα που καταλαμβάνονται από τη πτωχευτική απαλλοτρίωση Σελ. 308
32. Συνέπειες της πτώχευσης ως προς τους πτωχευτικούς πιστωτές Σελ. 309
33. Ληξιπρόθεσμο των απαιτήσεων από συν/κη και γραμμάτιο Σελ. 309
34. Συνέπειες της πτώχευσης ως προς τους ενέγγυους πιστωτές Σελ. 310
35. Συνέπειες της πτώχευσης ενός από τους εις ολόκληρον οφειλέτες έναντι του δανειστή Σελ. 310
36. Συνέπειες της πτώχευσης ως προς τις εκκρεμείς συμβάσεις και τον συμψηφισμό Σελ. 310
37. Δικονομικές συνέπειες της πτώχευσης Σελ. 312
38. Έννοιες δικαιώματος αποχωρισμού και πτωχευτικής διεκδίκησης Σελ. 312
39. Σύμβαση πώλησης εμπορευμάτων επί πιστώσει πριν την πτώχευση χωρίς παρακράτηση της κυριότητας. Αποτελέσματα στην περίπτωση που ο πωλητής παρέδωσε τα εμπορεύματα στον μεταφορέα του οφειλέτη που πτώχευσε Σελ. 313
40. Διεκδίκηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας εναντίον του οφειλέτη (πτωχού). Παθητική νομιμοποίηση. Σελ. 313
41. Έννοια πτωχευτικής ανάκλησης πράξεων Σελ. 314
42. Καθορισμός ύποπτης περιόδου Σελ. 314
43. Δικαιώματα του οφειλέτη (πτωχεύσαντος) όσον αφορά την ύποπτη περίοδο Σελ. 314
44. Πράξεις υποχρεωτικής πτωχευτικής ανάκλησης Σελ. 315
45. Πράξεις δυνητικής πτωχευτικής ανάκλησης Σελ. 315
46. Πράξεις εξαιρούμενες της πτωχευτικής ανάκλησης Σελ. 315
47. Ανακλητική αγωγή από τον διαχειριστή αφερεγγυότητας Σελ. 315
48. Διαταγή πληρωμής κατά του οφειλέτη που πτώχευσε για μη πληρωμή τιμολογίων πώλησης εμπορευμάτων. Δυνατότητα ανάκλησης συναλλαγής Σελ. 316
49. Παραγραφή της αξίωσης ανάκλησης πράξης Σελ. 316
50. Αστική ευθύνη διοικητών κεφαλαιουχικών εταιρειών που πτώχευσαν έναντι δανειστών Σελ. 316
51. Εργασίες της πτώχευσης πριν το σχέδιο αναδιοργάνωσης Σελ. 317
52. Προσωρινή συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της επιχείρησης. Ο οφειλέτης μπορεί να συνεχίσει την επιχείρησή του Σελ. 317
53. Έκθεση του διαχειριστή αφερεγγυότητας (πρώην συνδίκου) αρ. 70 Σελ. 317
54. Η συνέλευση πιστωτών αρ. 84 Σελ. 318
55. Επιλογές μετά την επαλήθευση των απαιτήσεων Σελ. 318
56. Έννοια και σκοπός του σχεδίου αναδιοργάνωσης. Περιεχόμενο. Νομική του φύση Σελ. 318
57. Περιορισμοί εκ του νόμου όσον αφορά το σχέδιο αναδιοργάνωσης. Αρχή της ίσης μεταχείρισης Σελ. 319
58. Διαδικασία επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης Σελ. 319
59. Αποτελέσματα της επικύρωσης του σχεδίου Σελ. 319
60. Αποτέλεσμα της ακύρωσης του σχεδίου μετά την επικύρωση. Σε ποια περίπτωση ματαιώνεται Σελ. 319
61. Τρόποι περάτωσης πτώχευσης Σελ. 320
62. Σε τι διαφέρει η περάτωση της πτώχευσης λόγω ολοσχερούς εξόφλησης των πιστωτών από την ανάκληση της πτωχευτικής απόφασης λόγω εξόφλησης Σελ. 320
63. Έννοια παύσης των εργασιών της πτώχευσης ελλείψει περιουσίας Σελ. 320
64. Έννοια ένωσης των πιστωτών Σελ. 321
65. Τι σημαίνει «ένωση» πιστωτών Σελ. 321
66. Τρόπος κατάταξης χρεών στον πτωχευτικό πίνακα διανομής Σελ. 321
67. Τρόπος εκποίησης των ακινήτων της πτωχευτικής περιουσίας κατά την ένωση Σελ. 321
68. Ανάκτηση ατομικών διώξεων πιστωτών σε περίπτωση μη ικανοποίησής τους και περάτωσης της πτώχευσης Σελ. 322
69. Δυνατότητα κήρυξης του πτωχεύσαντος ως συγγνωστού. Γιατί ο οφειλέτης απαιτεί να χαρακτηρισθεί συγγνωστός Σελ. 322
70. Τι είναι η χορήγηση β’ ευκαιρίας στον οφειλέτη φυσικό πρόσωπο (απαλλαγή) Σελ. 323
71. Έννοια διαδικασίας εξυγίανσης Σελ. 323
9. ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
§ 18. Ναυτικό δίκαιο
1. Νομική έννοια του πλοίου Σελ. 327
2. Στοιχεία πράξης νηολόγησης πλοίου Σελ. 327
3. Νηολόγηση ναυπηγούμενου πλοίου. Έννοια ναυπηγούμενου Σελ. 327
4. Τρόπος απόκτησης παραγώγως και πρωτοτύπως της κυριότητας επί πλοίου Σελ. 328
5. Τεχνική έννοια του πλοίου Σελ. 328
6. Στοιχεία εξατομίκευσης του πλοίου Σελ. 328
7. Προϋποθέσεις για να αποκτήσει το πλοίο την Ελληνική εθνικότητα (σημαία) Σελ. 328
8. Νομική συνέπεια στην περίπτωση που τα υλικά ναυπήγησης διαθέτει ο εργοδότης ή ο ναυπηγός Σελ. 329
9. Νομικός χαρακτήρας της σύμβασης ναυπήγησης. Ποιες διατάξεις δεν εφαρμόζονται Σελ. 329
10. Πώς αποκτάται η κυριότητα πλοίου με χρησικτησία Σελ. 329
11. Ποιο δίκαιο ρυθμίζει τα εμπράγματα δικαιώματα επί πλοίου Σελ. 329
12. Έννοιες κυρίου, συμπλοιοκτήτη και εφοπλιστή πλοίου Σελ. 329
13. Έννοιες του όρου «εφοπλισμός» Σελ. 330
14. Έννοια συμπλοιοκτησίας Σελ. 330
15. Μη επιτρεπτό σύναψης συμπλοιοκτησίας επί πολλών πλοίων Σελ. 330
16. α) Τρόπος λήψης αποφάσεων στη συμπλοιοκτησία β) Τι γίνεται αν λόγω μη επίτευξης συμφωνίας από τη πλειοψηφία των μερίδων συμπλοιοκτησίας δυσκολεύεται η εκμετάλλευση του πλοίου Σελ. 331
17. Ποιος διορίζεται διαχειριστής της συμπλοιοκτησίας Σελ. 331
18. Πότε ο διορισμός, παραίτηση ή ανάκληση διαχειριστή αντιτάσσονται κατά τρίτων Σελ. 331
19. Περιεχόμενο εκπροσωπευτικής εξουσίας του διαχειριστή έναντι τρίτων Σελ. 331
20. Συνέπεια της άρνησης συμπλοιοκτήτη να συμμετέχει σε επισκευές μεγάλης έκτασης ή σε καταβολή για την οποία χωρεί παραχώρηση αρ. 85 ΚΙΝΔ Σελ. 332
21. Δικαιώματα απολυθέντος συμπλοιοκτήτη που είναι και μέλος του πληρώματος του πλοίου Σελ. 332
22. Ευθύνη των συμπλοιοκτητών έναντι τρίτων Σελ. 332
23. Μη λύση της συμπλοιοκτησίας με το θάνατο ή την πτώχευση συμπλοιοκτήτη Σελ. 332
24. Μεταβίβαση μερίδας συμπλοιοκτησίας Σελ. 332
25. Υποθήκευση μερίδας ή του πλοίου εκ μέρους της συμπλοιοκτησίας Σελ. 332
26. Περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτούνται για την λήψη απόφασης τα 2/3 των μερίδων συμπλοιοκτησίας Σελ. 333
27. Περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτούνται για την λήψη απόφασης τα 4/5 των μερίδων συμπλοιοκτησίας Σελ. 333
28. Περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται για τη λήψη απόφασης το 1/2, 1/4 των μερίδων συμπλοιοκτησίας ή και ενός συμπλοιοκτήτη Σελ. 333
29. Λόγοι λύσης συμπλοιοκτησίας Σελ. 333
30. α) Διορισμός πλοιάρχου β) Αρμοδιότητες του πλοίαρχου ως εκπροσώπου της κρατικής εξουσίας Σελ. 334
31. Υποχρεώσεις και δικαιώματα του πλοίαρχου Σελ. 334
32. Ναυτιλιακά έγγραφα Σελ. 335
33. Ουσιώδη στοιχεία της σύμβασης ναυτολόγησης ναυτικού Σελ. 335
34. Υπαναχώρηση πλοιάρχου από τη σύμβαση ναυτολόγησης Σελ. 336
35. Απαγόρευση φόρτωσης πραγμάτων από ναυτικό χωρίς άδεια πλοιάρχου Σελ. 336
36. Δικαιώματα του ναυτικού αν ναυαγήσει το πλοίο Σελ. 336
37. Δικαιώματα του ναυτικού σε περίπτωση ασθένειας του Σελ. 336
38. Λόγοι λύσης της σύμβασης ναυτολόγησης ναυτικού Σελ. 336
39. Δικαίωμα παλιννόστησης ναυτικού Σελ. 337
40. Δικαιώματα απολυθέντος ναυτικού αν κατά την άφιξη του πλοίου σε λιμάνι δεν του καταβάλλονται τα έξοδα παλιννόστησης ή οι μισθοί του Σελ. 337
41. Ευθύνη του πλοιοκτήτη για πράξεις του πλοιάρχου Σελ. 337
42. Απαλλαγή πλοιοκτήτη των ευθυνών του αρ. 84 ΚΙΝΔ Σελ. 337
43. Παραχώρηση του αρ. 85 ΚΙΝΔ Σελ. 338
44. Συνέπεια της δήλωσης του αρ. 90 ΚΙΝΔ Σελ. 338
45. Έννοια σύμβασης ναύλωσης Σελ. 338
46. Υποχρεώσεις του εκναυλωτή για τη φόρτωση Σελ. 338
47. Υποχρέωση υπεραναμονής Σελ. 339
48. Υποχρέωση του εκναυλωτή σχετικά με το χρόνο φόρτωσης Σελ. 339
49. Καθορισμός του χρόνου του απόπλου όταν πρόκειται για μεταφορά πραγμάτων Σελ. 340
50. Λοιπές υποχρεώσεις του εκναυλωτή μετά την φόρτωση Σελ. 340
51. Δικαιώματα εκναυλωτή αν ο παραλήπτης-ναυλωτής αρνείται να παραλάβει το φορτίο ή δεν εμφανίζεται Σελ. 340
52. Ευθύνη του εκναυλωτή Σελ. 341
53. Υπολογισμός τιμής όσον αφορά την αποζημίωση του ναυλωτή σε περίπτωση βλάβης φορτίου Σελ. 341
54. Ζημιές για τις οποίες δεν ευθύνεται ο εκναυλωτής Σελ. 341
55. Κυριότερες υποχρεώσεις του ναυλωτή Σελ. 342
56. Οφειλόμενος ναύλος αν δεν έχει συμφωνηθεί στη σύμβαση Σελ. 342
57. Υπολογισμός του ναύλου αν δεν συμφωνήθηκε Σελ. 342
58. Δικαιώματα εκναυλωτή σε περίπτωση που δεν πληρώθηκε ο ναύλος Σελ. 342
59. Δικαίωμα υπαναχώρησης ναυλωτή σε ολική ή μερική ναύλωση Σελ. 343
60. Περιπτώσεις κατά τις οποίες υποχρεώνεται o ναυλωτής να καταβάλει ολόκληρο το ναύλο Σελ. 343
61. Υπαναχώρηση ναυλωτή μετά την φόρτωση σε σύμβαση μεταφοράς πραγμάτων Σελ. 343
62. Λύση σύμβασης ναύλωσης πριν την έναρξη του πλου Σελ. 343
63. Έννοια φορτωτικής Σελ. 343
64. Ονομαστικό εισιτήριο Σελ. 344
65. Δικαίωμα υπαναχώρησης του επιβάτη πριν τον απόπλου Σελ. 344
66. Διακοπή ταξιδίου επιβάτη λόγω ασθενείας του Σελ. 344
67. Δικαιώματα κληρονόμων ως προς τον καταβληθέντα ναύλο σε περίπτωση θανάτου του επιβάτη Σελ. 344
68. Έννοια πλοηγού Σελ. 344
69. Ευθυνόμενα πρόσωπα επί σύγκρουσης όταν οδηγούσε το σκάφος ο πλοηγός Σελ. 345
70. Έννοια ναυτικού πράκτορα Σελ. 345
71. Ευθύνη ναυτικού πράκτορα Σελ. 345
72. Έννοια αβαρίας Σελ. 345
73. Υποθήκευση πλοίου Σελ. 345
74. Προσημείωση υποθήκης σε πλοίο Σελ. 345
75. Έννοια προτιμώμενης υποθήκης Σελ. 346
76. Έννοια ναυτικής πίστης Σελ. 346
77. Είδη ναυτικών προνομίων Σελ. 346
78. Έννοια επιθαλάσσιας αρωγής Σελ. 346
10. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
§ 18. Ασφαλιστικό δίκαιο
1. Έννοια ασφάλισης Σελ. 349
2. Έννοια ασφαλιστικής κάλυψης Σελ. 349
3. Ουσιώδη στοιχεία της ασφάλισης Σελ. 349
4. Ορισμός της ασφαλιστικής σύμβασης. Σελ. 349
5. Τύπος ασφαλιστικής σύμβασης Σελ. 349
6. Ασφαλιστήριο Σελ. 350
7. Περιεχόμενο της ασφαλιστικής σύμβασης Σελ. 350
8. Έννοια ασφαλιστικού συμφέροντος Σελ. 350
9. Μη ύπαρξη ασφαλιστικού συμφέροντος Σελ. 350
10. Διακρίσεις ασφάλισης. Παράδειγμα. Σελ. 350
11. Καθορισμός ασφαλίσματος Σελ. 351
12. Πρόσωπα που λαμβάνουν μέρος στην ασφαλιστική σύμβαση Σελ. 352
13. Έννοια ασφαλιστικών βαρών Σελ. 352
14. Απαλλαγή του ασφαλιστή για καταβολή του ασφαλίσματος Σελ. 353
15. Παραγραφή των αξιώσεων των ζημιωθέντων κατά του ασφαλιστή Σελ. 354
16. Έννοια υποχρεωτικής ασφάλισης οχημάτων Σελ. 354
17. Ασφαλιστική υποκατάσταση Σελ. 354
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 355
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 359
Back to Top