ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 42,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 42,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 11708
Παναγιωτόπουλος Δ.
  • Εκδοση: 2η 2007
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 288
  • ISBN: 978-960-272-425-5
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Η παρούσα έκδοση αποτελεί το μοναδικό εγχειρίδιο που ασχολείται με τη θεματική των εργασιακών σχέσεων στον αθλητισμό.

Οι αθλητικές εργασιακές σχέσεις παρουσιάζονται σε όλες τους τις εκφάνσεις, όπως διαμορφώνονται στο πλαίσιο της εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς έννομης τάξης.

Στο σύγγραμμα προηγείται μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες των εργασιακών σχέσεων (στοιχεία εργατικού δικαίου, πηγές εργατικού δικαίου και συμβατικές σχέσεις στο αθλητικό πεδίο).

Στη συνέχεια, εξετάζονται η παροχή και προσφορά αθλητικών υπηρεσιών, τα συμβόλαια των αθλητών και η ασφάλισή τους, καθώς και οι επιπτώσεις του κοινοτικού δικαίου στους επαγγελματίες-αμειβόμενους αθλητές.

Ακολούθως, αναλύονται οι προπονητικές υπηρεσίες, και ιδίως η προπονητική δραστηριότητα, η σύμβαση εργασίας προπονητή, οι διαιτητές, η παροχή γυμναστικών υπηρεσιών και η παροχή υπηρεσιών επιστημονικού-τεχνικού συμβούλου.

Σε ιδιαίτερο κεφάλαιο αναπτύσσονται ζητήματα που θέτει η παροχή υπηρεσιών από καθηγητές φυσικής αγωγής.

Περαιτέρω, αναλύεται η επιρροή του ευρωπαϊκού δικαίου στη ρύθμιση των αθλητικών εργασιακών σχέσεων, με αναφορά στη σχετική νομοθεσία και νομολογία.

Το έργο συμπληρώνεται με πλούσια βιβλιογραφία, αλλοδαπή και ελληνική, καθώς και εύχρηστα παραρτήματα νομοθεσίας και νομολογίας.

Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο θεωρητικό αλλά και πρακτικό εγχειρίδιο για κάθε μελετητή και εφαρμοστή του εργατικού και του αθλητικού δικαίου.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 23
Α. Σκοπός του έργου Σελ. 23
Β. Γενική προβληματική - Ερωτήματα Σελ. 24
Γ. Μεθοδολογία Σελ. 24
Δ. Υλικό -Μέσα Σελ. 25
I. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Σελ. 27
A. Στοιχεία εργατικού δικαίου Σελ. 27
1. Βασικές έννοιες Σελ. 27
2. Φύση και διάκριση των συμβάσεων εργασίας Σελ. 28
2.1. Σύμβαση παροχής εξαρτημένης εργασίας Σελ. 28
2.2. Σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών Σελ. 29
2.3. Σύμβαση έργου (άρθρα 681 επ. ΑΚ) Σελ. 30
2.4. Σημασία των διακρίσεων Σελ. 30
2.5. Σύμβαση εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου Σελ. 32
3. Προστασία εργαζομένου Σελ. 33
Β. Πηγές του εργατικού δικαίου Σελ. 35
Γ. Συμβατικές σχέσεις στο αθλητικό πεδίο Σελ. 36
1. Ιδιωτικός τομέας Σελ. 36
2. Δημόσιος τομέας Σελ. 39
3. Αθλητικά επαγγέλματα Σελ. 39
ΙΙ. ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σελ. 41
Α. Αθλητική ιδιότητα και παροχή υπηρεσιών Σελ. 41
1. 'Αθλημα - κατηγορίες αθλητών Σελ. 41
2. Αθλητική ιδιότητα Σελ. 43
2.1. Αθλητική ιδιότητα κατά πλάσμα δικαίου Σελ. 44
2.2 Αθλητική ιδιότητα φύσει δικαίου Σελ. 46
3. Προσφορά αθλητικών υπηρεσιών Σελ. 48
3.1. Υποκρυπτόμενη σύμβαση αμοιβής ερασιτέχνη αθλητή Σελ. 50
4. Δικαιώματα ερασιτεχνών αθλητών Σελ. 54
Β. Συμβόλαια Αθλητών Σελ. 56
1. Επαγγελματίας Αθλητής Σελ. 56
2. Παροχή αθλητικών υπηρεσιών Σελ. 58
2.1. Σύμβαση παροχής αθλητικών υπηρεσιών Σελ. 60
2.2. Φύση της σύμβασης Σελ. 60
3. Συμβόλαιο αμειβόμενου και επαγγελματία αθλητή Σελ. 62
3.1. Περιεχόμενο συμβολαίου Σελ. 62
3.2. Τύπος - Όροι εγκυρότητας συμβολαίου Σελ. 62
3.3. Διάρκεια - ανανέωση συμβολαίου Σελ. 63
3.4. Διακοπή - παράταση συμβολαίου Σελ. 66
3.5. Λύση συμβολαίου Σελ. 67
4. Παροχές - Αποδοχές στους Αθλητές Σελ. 69
5. Συμβατικοί όροι - Κυρώσεις Σελ. 71
6. Υποβιβασμός και αποζημίωση αθλητών Σελ. 72
Γ. Ασφάλιση Αθλητών Σελ. 72
Δ. Επιπτώσεις του κοινοτικού δικαίου στους επαγγελματίες- αμειβόμενους αθλητές Σελ. 74
III. ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σελ. 79
Α. Προπονητική δραστηριότητα Σελ. 79
1. Προϊσχύσαν δίκαιο Σελ. 79
2. Ισχύον δίκαιο Σελ. 81
3. Παροχή προπονητικών υπηρεσιών Σελ. 83
3.1. Επάγγελμα του Προπονητή και Συνταγματικές διατάξεις Σελ. 84
3.2. Ελευθερία επιλογής και άσκησης επαγγέλματος Σελ. 85
Β. Σύμβαση εργασίας προπονητή αθλήματος Σελ. 86
1. Τύπος Συμβάσεως Προπονητή - μη αναδρομική ισχύς Σελ. 86
2. Φύση παροχής προπονητικών υπηρεσιών Σελ. 90
2.1. Κριτήρια διάκρισης Σελ. 91
3. Καταγγελία συμβάσεως προπονητή Σελ. 99
3.1. 'Ακυρη Καταγγελία Σελ. 100
3.2. Συμβατικές απαιτήσεις Σελ. 102
Γ. Διαμεσολαβητές - διαιτητές Σελ. 105
1. Διαμεσολαβητές Αθλητών Σελ. 105
2. Αμειβόμενη διαιτησία Σελ. 105
Δ. Παροχή γυμναστικών υπηρεσιών Σελ. 106
1. Γυμναστήρια - αθλητικές σχολές Σελ. 106
2. Παροχή υπηρεσιών αθλητικών επιστημόνων σε ΟΤΑ Σελ. 108
Ε. Παροχή υπηρεσιών αθλητικού επιστημονικού - τεχνικού συμβούλου Σελ. 109
IV. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σελ. 115
Α. Περί δημόσιας διοίκησης και υπηρεσίας Σελ. 115
Β. Επιστήμων της Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σελ. 120
1. Το επάγγελμα του αθλητικού επιστήμονα Σελ. 120
2. Αθλητικό επάγγελμα και κοινοτικοί κανόνες Σελ. 121
3. Ισοτιμία Τίτλων Σπουδών Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σελ. 124
Γ. Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής Σελ. 126
1. Προϊστάμενος Φυσικής Αγωγής Σελ. 128
2. Σχολικός Σύμβουλος Σελ. 131
3. Διευθυντής Φυσικής Αγωγής Σελ. 136
4. Μετάθεση εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής σε πειραματικά σχολεία Σελ. 136
Δ. Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής σε Τ.Ε.Ι. Σελ. 139
1. Τεχνολογικά Ιδρύματα και ο Νόμος 2916/2001 Σελ. 139
1.1. Εκπαιδευτικοί ειδικών μαθημάτων Σελ. 139
1.2. Η Προκήρυξη πρόσληψης Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων Σελ. 141
Ε. Πρόσληψη Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Σελ. 142
1. Σε ΤΑΔ-ΕΤΑΔ - Προϋποθέσεις Σελ. 142
1.1. Προπονητική εμπειρία Σελ. 143
1.2. Εν ενεργεία Προπονητής Σελ. 144
1.3. Εντοπιότητα και παλαιότητα λήψης πτυχίου Σελ. 145
1.4. Αναδρομική ισχύς και συνταγματικότητα διατάξεων Σελ. 147
2. Προσωρινοί αναπληρωτές και ωρομίσθιοι Σελ. 150
3. Έκδοση πράξης με τη σύμπραξη του διοικουμένου Σελ. 152
3.1. Αιτιολογία πράξης πρόσληψης Σελ. 153
V. ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Σελ. 155
Α. Εισαγωγικά - Τι είναι το Ευρωπαϊκό Δίκαιο Σελ. 155
Β. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Σελ. 158
1. Φύση - Όργανα Σελ. 158
2. Το κοινοτικό δίκαιο Σελ. 162
2.1. Φύση Σελ. 162
2.2. Πηγές Σελ. 164
2.3. Σχέση κοινοτικού - εθνικού δικαίου Σελ. 165
Γ. Το κοινοτικό δίκαιο και η ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων Σελ. 167
1. Πρωτογενές δίκαιο Σελ. 168
2. Ειδικότερα οι κοινοτικές ελευθερίες και η εφαρμογή τους στις εργασιακές σχέσεις Σελ. 170
2.1. Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων Σελ. 170
2.2. Η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών Σελ. 171
3. Δευτερογενές δίκαιο Σελ. 172
4. Η έννοια του εργαζομένου στο κοινοτικό εργατικό δίκαιο Σελ. 175
Δ. Το κοινοτικό δίκαιο και η ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων ειδικότερα στο πεδίο του αθλητισμού Σελ. 179
1. Αθλητισμός και κοινοτικό δίκαιο γενικά Σελ. 179
2. Κοινοτικό δίκαιο και ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων στον αθλητισμό Σελ. 181
3. H υπόθεση Bosman Σελ. 183
4. Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου και σε υπηκόους τρίτων χωρών Σελ. 185
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 187
Α. Ελληνική Σελ. 187
Β. Ξένη Σελ. 195
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Σελ. 203
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Συνταγματικές, νομοθετικές διατάξεις και Κανονισμοί περί εργασίας και παροχής προπονητικών υπηρεσιών Σελ. 203
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Νομοθετικές διατάξεις και Κανονισμοί περί παροχής αθλητικών υπηρεσιών και παροχών σε αθλητές Σελ. 216
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Νομοθετικές διατάξεις περί Αμειβόμενης Διαιτησίας του Ν 2725/1999 Σελ. 257
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Νομολογία περί παροχής αθλητικών και προπονητικών Υπηρεσιών (Περιλήψεις) Σελ. 258
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 287
Back to Top