Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022Βιντεοσκοπημένο

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν 4808/2021

Ωράριο – Τηλεργασία – Απολύσεις – Επιθεώρηση εργασίας

Εισηγητές: Ρηγάκη Μ., Γκάτζου Μ.

Η ψήφιση του Νόμου 4808/2021 (ΦΕΚ Α΄101/19.06.2021) έχει σημαντική επίδραση σε βασικούς τομείς της λειτουργίας των επιχειρήσεων καθώς επηρέασε το ωράριο, την τηλεργασία, το δίκαιο των απολύσεων ενώ επέφερε και ουσιαστικές αλλαγές στη φύση του ελέγχου από την Επιθεώρηση Εργασίας. Επίσης εισήγαγε νέες υποχρεώσεις αναφορικά με την κύρωση της Σύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τη βία και παρενόχληση στον χώρο εργασίας. Οκτώ μήνες μετά την ψήφιση του Νόμου, είναι αναγκαία μια πρώτη συζήτηση για την πραγματική επίδραση αυτών των ρυθμίσεων στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Επιπλέον πρόσφατες νομολογιακές εξελίξεις καθιστούν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα τη συζήτηση για την εργασία υπό καθεστώς προσωρινής απασχόλησης.

Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας: Άκυρη Απόλυση - Βάρος απόδειξης - Υπερημερία - Αίτημα πρόσθετης αποζημίωσης

Η τηλεργασία: Ατομικοί όροι παροχής τηλεργασίας - Δικαίωμα αποσύνδεσης - Πρόσθετο κόστος επιβάρυνσης τηλεργαζόμενου - Ατομική σύμβαση εργασίας & πολιτικές της επιχείρησης με ελάχιστο περιεχόμενο για παροχή εργασίας σε καθεστώς τηλεργασίας - έλεγχος απόδοσης εργαζόμενου - υγεία και ασφάλεια τηλεργαζόμενου - πρόσβαση της Επιθεώρησης Εργασίας στα μεταδεδομένα και δεδομένα επικοινωνίας της επιχείρησης & του εργαζόμενου

Χρόνος απασχόλησης: Υπερωρία & Υπερεργασία - Χρονικά όρια εργασίας - Διάλειμμα - H ψηφιακή κάρτα εργασίας - Τα διευθυντικά στελέχη - Έλεγχος από την Επιθεώρηση Εργασίας

Ρυθμίσεις για τη βία και παρενόχληση στον χώρο εργασίας: Πολιτικές για την καταπολέμηση της βίας και παρενόχλησης & Πολιτικές για τη διαχείριση των εσωτερικών καταγγελιών - Ο ρόλος του Συνδέσμου σε επίπεδο επιχείρησης - Ο ρόλος του Γιατρού Εργασίας - Προσφυγή από νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων - Επίλυση διαφορών λόγω βίας και παρενόχλησης ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας - Βέλτιστες Πρακτικές - Η αντιμετώπιση περιστατικών βίας και παρενόχλησης σε περίπτωση εργασίας μέσω Εταιρείας Προσωρινής Απασχόλησης

Ψηφιακές πλατφόρμες: τεκμήριο ανεξάρτητης απασχόλησης - συνδικαλιστικά δικαιώματα - υγιεινή και ασφάλεια

Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης: Πρόσφατες Νομολογιακές εξελίξεις

Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας: Συζήτηση εργατικών διαφορών - Ταχεία Διαδικασία Επιβολής Προστίμων

Συμπεράσματα - συζήτηση

Το Σεμινάριο απευθύνεται ιδίως σε δικηγόρους και δικαστές, αλλά και σε λογιστές, επιθεωρητές εργασίας και στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται με ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού.

Μαρία Ρηγάκη

Η Μαρία Ρηγάκη είναι δικηγόρος Αθηνών, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο Εργατικό Δίκαιο. Είναι Director στην δικηγορική εταιρεία Πλατής-Αναστασιάδης και Συνεργάτες, μέλος του παγκόσμιου δικτύου EY Law, με ειδίκευση στο Εργατικό Δίκαιο και το Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης. Έχει εμπειρία σε διαδικασίες ομαδικών απολύσεων, μεταβίβασης προσωπικού, νομικούς ελέγχους σε θέματα εργασιακών σχέσεων και ελέγχους διαδικασιών HR, καθώς και σε θέματα που αφορούν συνθήκες χαρακτηρισμού ανεξάρτητων συνεργατών ως εξαρτημένα εργαζόμενων και θέματα που αφορούν στη λειτουργία επιχειρήσεων προσωρινής απασχόλησης. Έχει επίσης εκτεταμένη εμπειρία στην εφαρμογή πολιτικών εξ’ αποστάσεως απασχόλησης καθώς στην εφαρμογή διαδικασιών σχετικά με Πολιτικές για την καταπολέμηση της βίας και παρενόχλησης στο χώρο εργασίας.

Μαρία Γκάτζου

Η Μαρία Γκάτζου είναι δικηγόρος Αθηνών, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο Εργατικό Δίκαιο, από το ίδιο πανεπιστήμιο. Εργάζεται ως Senior Associate Lawyer στην δικηγορική εταιρεία Πλατής-Αναστασιάδης και Συνεργάτες, μέλος του παγκόσμιου δικτύου EY Law, με εξειδίκευση στο Εργατικό Δίκαιο και το Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης και έχει εμπειρία σε διαδικασίες ομαδικών απολύσεων, μεταβίβασης προσωπικού, νομικούς ελέγχους σε θέματα εργασιακών σχέσεων και ελέγχους διαδικασιών HR. Έχει επίσης εκτεταμένη νομική εμπειρία στην εφαρμογή πολιτικής εξ’ αποστάσεως απασχόλησης και ειδικά θεμάτων που σχετίζονται με την αξιολόγηση της απόδοσης εξ αποστάσεως απασχολούμενων εργαζομένων, υβριδικών μοντέλων απασχόλησης, υγεία και ασφάλεια υπό καθεστώς τηλεργασίας.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19183
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Ρηγάκη Μ., Γκάτζου Μ.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 190,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Ωράριο – Τηλεργασία – Απολύσεις – Επιθεώρηση εργασίας

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν 4808/2021

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19183
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Ρηγάκη Μ., Γκάτζου Μ.
Αποκτήστε τη συνδυαστική προσφορά
Back to Top