ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Αθλητικές και προπονητικές υπηρεσίες

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 12€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 32,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16540
Αναγνωστόπουλος Ι.
Αναγνωστόπουλος Ι.

Το ανά χείρας έργο έχει ως κύριο αντικείμενο τις εργασιακές σχέσεις στον χώρο του αθλητικού δικαίου. Η έρευνα επί του αντικειμένου τούτου ξεκίνησε σε μια χρονική περίοδο, όπου η διάκριση, στην πράξη, μεταξύ προσφοράς και παροχής υπηρεσιών στον αθλητισμό, δηλαδή, ουσιαστικά, μεταξύ ερασιτέχνη κι επαγγελματία αθλητή, ήταν ακόμη ζητούμενο στην Ευρώπη.  

Εντός αυτού του πλαισίου, πρώτιστης σημασίας ήταν να αναλυθεί και να περιγραφεί η έννοια της εργασίας γενικά, οι μορφές και τα κριτήρια διάκρισης των εργασιακών σχέσεων, με αναφορές στη σχετική Ευρωπαϊκή και Διεθνή Νομοθεσία, εστιάζοντας εν τέλει στην εργασία στον Αθλητισμό καθώς και στο βαθμό επίδρασης και στην έκταση εφαρμογής του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σ’ αυτόν.

Στη συνέχεια, γίνεται προσπάθεια αποσαφήνισης της έννοιας και των τομέων της εργασίας στην αθλητική δραστηριότητα, ενώ διακρίνεται ο ερασιτεχνικός απ’ τον επαγγελματικό αθλητισμό, όχι μόνο σε θεωρητικό επίπεδο, όπου συχνά αυτή η διάκριση είναι τεχνητή, αλλά και στην πράξη, όπου διδάσκεται ο αναγνώστης να διακρίνει πιθανές υποκρυπτόμενες συμβάσεις ερασιτεχνών, κατά τ’ άλλα, αθλητών.

Ακολουθεί μια συστηματική συγκριτική έρευνα μεταξύ των εργασιακών σχέσεων του κοινού εργαζομένου με αυτές του αθλητή εργαζομένου, για πρώτη φορά τόσο εκτεταμένη και λεπτομερής, από την οποία προκύπτει και αναδεικνύεται σαφέστατα η ιδιομορφία των αθλητικών εργασιακών σχέσεων, μέσα από τη διερεύνηση εφαρμογής ή μη κοινών εργασιακών μορφών στο αθλητικό πεδίο εργασίας, όπως δανεισμός αθλητών, αναγκαστική σύμβαση εργασίας στον αθλητισμό, δεσμεύσεις κατά την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου αθλητή κ.λπ. Τέλος, παρουσιάζονται το επάγγελμα του προπονητή, οι προϋποθέσεις εγκυρότητας της απασχόλησής του καθώς και η επαγγελματική διαιτησία ως παροχή υπηρεσιών.

Σημαντική πρωτοτυπία του παρόντος βιβλίου, σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο, είναι ο συγκριτικός πίνακας, όπου αντιπαρατίθενται οι διαφορές των εργασιακών σχέσεων μεταξύ κοινού εργαζομένου και αθλητή εργαζομένου. Ο πίνακας αυτός, μαζί με την εκτεταμένη βιβλιογραφία, τη νομοθεσία και τη νομολογία, όχι μόνο Ελληνική, αλλά και Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, θα βοηθήσουν ιδιαίτερα τους μελετητές και τους ενδιαφερομένους για την παροχή υπηρεσιών στον Αθλητισμό.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. V
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σελ. VII
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Σελ. XIII
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 1
1. ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΗ
1.1 Έννοια της εργασίας Σελ. 5
1.1.1 Μορφές εργασιακών σχέσεων Σελ. 7
1.2 Κριτήρια διάκρισης εργασιακών σχέσεων Σελ. 10
1.2.1 Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας Σελ. 10
1.2.2 Σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών Σελ. 16
1.2.3 Αναγκαστική σύμβαση εργασίας Σελ. 17
1.2.4 Σύμβαση εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου Σελ. 18
1.2.5 Καταγγελία συμβάσεως εργασίας Σελ. 20
1.2.6 Νομικές ρυθμίσεις για την εργασία στον Αθλητισμό Σελ. 22
1.2.6.1 Στο ελληνικό πεδίο εργασίας Σελ. 22
1.2.6.2 Εργασία κατά το Δίκαιο Ευρωπαϊκών Χωρών Σελ. 24
1.2.6.2.1 Ευρωπαϊκές και Διεθνείς διατάξεις για την εργασία και τον αθλητισμό Σελ. 25
1.2.6.2.2 Δικαιώματα του «πολίτη» στην Ε.Ε. Σελ. 26
1.2.6.2.3 Έννοια του «εργαζόμενου» κατά το Δίκαιο της Ε.Ε. Σελ. 29
1.2.6.2.4 Έννοια της «νόμιμης αγοράς εργασίας» κατά το Δίκαιο της Ε.Ε. Σελ. 31
1.3 Ελευθερία της εργασίας - Προϋποθέσεις Σελ. 33
1.3.1 Ελεύθερη κυκλοφορία – διαμονή – εγκατάσταση Σελ. 36
1.3.2 Δικαίωμα συνεγκατάστασης Σελ. 40
1.4 Αθλητική Νομοθεσία Ευρωπαϊκών Χωρών και Χωρών εκτός Ε.Ε. Σελ. 41
2. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
2.1 Πεδίο εργασίας στην αθλητική δραστηριότητα Σελ. 55
2.2 Τομείς παροχής εργασίας στον Αθλητισμό Σελ. 55
2.2.1 Επαγγελματικός και ερασιτεχνικός αθλητισμός Σελ. 57
2.2.1.1 Συνέπειες απόφασης Bosman στον ευρωπαϊκό χώρο Σελ. 63
2.3 Φύση και κατηγορίες συμβάσεων εργασίας στον Αθλητισμό Σελ. 66
2.3.1 Φύση συμβάσεων εργασίας κοινού και Αθλητικού Δικαίου Σελ. 67
2.3.2 Κριτήρια σύμβασης εργασίας κοινού και Αθλητικού Δικαίου Σελ. 68
3. ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
3.1 Μορφές Σύμβασης στον Αθλητισμό Σελ. 75
3.1.1 Συμβόλαιο παροχής αθλητικών υπηρεσιών Σελ. 78
3.1.1.1 Μονομερής κατάρτιση συμβολαίου Σελ. 83
3.2 Δανεισμός αθλητών – υποσχετική Σελ. 89
3.3 Εγγραφές – Μετεγγραφές αθλητών Σελ. 92
3.3.1 Ανταλλάγματα κατά τις μετεγγραφές αθλητών Σελ. 97
3.4 Υποκρυπτόμενη σύμβαση ερασιτέχνη αθλητή Σελ. 100
3.5 Αναγκαστική σύμβαση στον Αθλητισμό Σελ. 106
3.6 Εφαρμογή της Συνθήκης Ε.Ε. στις αθλητικές συμβάσεις Σελ. 107
3.6.1 Άμεση εφαρμογή Συνθήκης Ε.Ε. Σελ. 107
3.6.2 Περιορισμός αθλητών υπηκόων τρίτων χωρών Σελ. 108
4. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ - ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
4.1 Αθλητική ιδιότητα και παροχή εργασίας Σελ. 113
4.1.1 Ιδιωτικό συμφωνητικό προσφοράς υπηρεσιών στον αθλητισμό Σελ. 114
4.2 Δίκαιο της Ε.Ε. και παροχή υπηρεσιών στον αθλητισμό Σελ. 115
4.3 Επαγγελματίας - Αμειβόμενος – Ερασιτέχνης αθλητής Σελ. 123
4.4 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας στον Αθλητισμό Σελ. 128
4.5 Προπονητής και προπονητική ιδιότητα Σελ. 129
4.5.1 Άδεια άσκησης επαγγέλματος και παροχή προπονητικών υπηρεσιών Σελ. 133
4.5.2 Συμβόλαιο παροχής υπηρεσιών Σελ. 135
4.5.2.1 Τρόποι λύσης σύμβασης Σελ. 138
4.5.2.2 Περιπτωσιολογία Σελ. 140
4.6 Επαγγελματική Διαιτησία ως παροχή υπηρεσιών Σελ. 142
5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
5.1 Ελληνική Σελ. 145
5.2 Ξενόγλωσση Σελ. 153
6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
6.1 Νομοθεσία Σελ. 159
[1] ΣΥΝΤΑΓΜΑ Σελ. 160
[2] ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 2725/1999 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΑΘΛΗΤΕΣ Σελ. 161
[3] ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ FIFA Σελ. 175
[4] ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ Ν 2371/1996 Σελ. 183
6.2 Νομολογία Σελ. 184
6.2.1 Ελληνική Σελ. 184
6.2.2 Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου Σελ. 193
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
Πίνακας 1 - Διαφορές Εργασιακών Σχέσεων Σελ. 72
Πίνακας 2 - Χρησιμοποιηθείσα νομολογία ελληνικών δικαστηρίων και δικαιοδοτικών οργάνων Σελ. 184
Πίνακας 3 - Χρησιμοποιηθείσα νομολογία Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώην ΔΕΚ), αλλοδαπών δικαστηρίων και δικαιοδοτικών οργάνων Σελ. 193
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 197
Back to Top