Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022Βιντεοσκοπημένο

EΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Ιδίως τα stock options, τα ομαδικά ασφαλιστήρια και οι αμοιβές μελών ΔΣ ΑΕ
Εισηγητές: Πάσσιου Δ., Κουμπαρούλη Σ.

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η σφαιρική προσέγγιση των εργοδοτικών παροχών προς τους εργαζόμενους, από τη σκοπιά των συναφών και αλληλοσυμπληρούμενων κλάδων του Εργατικού και Φορολογικού Δικαίου, με έμφαση σε σύγχρονες μορφές εργοδοτικών παροχών, όπως οι συμφωνίες προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock options), τα ομαδικά ασφαλιστήρια κ.λπ., καθώς και στην ειδική περίπτωση των αμοιβών των μελών ΔΣ ανωνύμων εταιρειών, και την αντιμετώπισή τους, αφενός στο πλαίσιο της σύμβασης εργασίας, αφετέρου, από τη σκοπιά της φορολογίας εισοδήματος, με αναφορά στη θέση της νομολογίας, των ερμηνευτικών εγκυκλίων, αλλά και των θέσεων της Διοίκησης, όπως προκύπτουν μέσα και από τις πρόσφατες αποφάσεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

Διάκριση μισθολογικών παροχών και εργοδοτικών παροχών με αμφισβητούμενο μισθολογικό χαρακτήρα
  - Νόμιμες και συμβατικές αποδοχές - Η δυνατότητα συμψηφισμού (καταλογισμού) στις υπέρτερες των νομίμων αποδοχών
  - Οικειοθελείς παροχές και η νομολογιακή αντιμετώπιση αυτών (ρήτρα ανάκλησης και ρήτρα ελευθεριότητας)
  - Παροχές για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της επιχείρησης
  - Η κάλυψη δαπανών
  - Η έννοια των τακτικών αποδοχών και η σημασία αυτής (παροχές που συνδέονται με αυτές)

Φορολογική αντιμετώπιση του εισοδήματος από μισθωτή εργασία
  - Έννοια της εξαρτημένης εργασίας για τους σκοπούς του ΚΦΕ
  - Υποκείμενα του φόρου
  - Αμοιβές που αποτελούν εισόδημα από μισθωτή εργασία κατά τον ΚΦΕ
  - Υπολογισμός Φόρου Εισοδήματος

Εργοδοτικές παροχές σε είδος / Φορολογική μεταχείριση
  - Ειδικές περιπτώσεις εργοδοτικών παροχών σε είδος και η αντιμετώπισή τους από τη ελληνική νομολογία των
εργατικών δικαστηρίων.
  - Τι θεωρείται παροχή σε είδος κατά τον ΚΦΕ και ποια είναι η φορολογική της μεταχείριση
  - Δικαιώματα προαίρεσης (stock options) απόκτησης μετοχών /φορολογική αντιμετώπιση
  - Ομαδικά ασφαλιστήρια εργαζομένων/φορολογική μεταχείριση

Δάνεια σε εργαζόμενους από τον εργοδότη

Απαλλαγές και εξαιρέσεις φορολογίας εισοδήματος από μισθωτή εργασία κατά τον ΚΦΕ/Μειώσεις Φόρου

Η ειδική περίπτωση των αμοιβών των μελών ΔΣ ανώνυμης εταιρίας
  - Οι διακρίσεις των αμοιβών των μελών ΔΣ του άρθρου 109 του Ν 4548/2018
  - Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών με βάση τις διακρίσεις του άρθρου 109 του Ν 4548/2018

Παρουσίαση της πρόσφατης νομολογίας. Η θέση της Διοίκησης μέσα από τις αποφάσεις της ΔΕΔ

Το Σεμινάριο απευθύνεται ιδίως σε δικηγόρους, νομικούς συμβούλους και λογιστές εταιριών, φοροτεχνικούς και λογιστές, στελέχη διευθύνσεων ανθρώπινου δυναμικού επιχειρήσεων, που επιθυμούν να ενημερωθούν για σύγχρονα ζητήματα του εργατικού και φορολογικού δικαίου, που αφορούν τις εργοδοτικές παροχές που καταβάλλονται σε εργαζόμενους.

Δήμητρα Πάσσιου

Η Δήμητρα Πάσσιου είναι Δικηγόρος, Εταίρος της δικηγορικής εταιρίας Saplegal - Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες από το έτος 2011. Είναι πτυχιούχος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι κάτοχος του διπλώματος εξειδίκευσης στο Φορολογικό Δίκαιο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει πολυετή εμπειρία στον τομέα της διοικητικής και φορολογικής νομοθεσίας. Εκπροσωπεί ελληνικές και αλλοδαπές εταιρίες και φυσικά πρόσωπα σε θέματα άμεσων και έμμεσων φόρων ενώπιον των διοικητικών αρχών και των διοικητικών δικαστηρίων. Αρθρογραφεί τακτικά για επίκαιρα ζητήματα φορολογικού ενδιαφέροντος σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά, έχει συμμετάσχει ως εισηγήτρια σε επιστημονικά συνέδρια και σε πολυάριθμα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά σεμινάρια Φορολογικής Νομοθεσίας.

Σπυριδούλα Κουμπαρούλη

Η Σπυριδούλα Κουμπαρούλη είναι senior associate της δικηγορικής εταιρίας Saplegal - Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες από το έτος 2018 και εξειδικεύεται στο Εργατικό Δίκαιο. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου του ίδιου Πανεπιστημίου στον Τομέα του Εργατικού Δικαίου. Εκπροσωπεί και συμβουλεύει εγχώριες και αλλοδαπές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, καλύπτοντας ζητήματα σε όλο το φάσμα του ατομικού και συλλογικού εργατικού δικαίου, και παρέχει νομική υποστήριξη στον έλεγχο και το χειρισμό των εργασιακών σχέσεων στο πλαίσιο εξαγορών και μετασχηματισμών επιχειρήσεων.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19143|19144
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Πάσσιου Δ., Κουμπαρούλη Σ.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 120,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Ιδίως τα stock options, τα ομαδικά ασφαλιστήρια και οι αμοιβές μελών ΔΣ ΑΕ

Eργοδοτικές παροχές και φορολογική αντιμετώπιση

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19143|19144
4 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Πάσσιου Δ., Κουμπαρούλη Σ.
Back to Top