ΕΣΔΑ ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ

Η επίδραση της νομολογίας του ΕΔΔΑ στο ελληνικό οικογενειακό δίκαιο

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 16€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 36,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18057
Κωστοπούλου Μ. Α.
Σταθόπουλος Μ., Φουντεδάκη Κ.
Η μονογραφία «ΕΣΔΑ και ίδρυση της συγγένειας» εξετάζει την επίδραση της νομολογίας του ΕΔΔΑ στο ελληνικό δίκαιο ίδρυσης της συγγένειας. Το έργο αναλύει υπό το φως της ΕΣΔΑ τόσο τις παραδοσιακές οικογενειακές σχέσεις όσο και τα νεωτερικά οικογενειακά σχήματα και εντοπίζει τα σημεία σύμπλευσης ή τριβής με το ελληνικό δίκαιο. Το έργο αποτυπώνει για πρώτη φορά στην ελληνική βιβλιογραφία την εναρμονισμένη ερμηνεία του ελληνικού δικαίου ίδρυσης της συγγένειας προς τις γενικές αρχές και επιταγές της ΕΣΔΑ και αποτελεί χρήσιμο οδηγό για δικαστές, δικηγόρους και ακαδημαϊκούς.
Προλογικό σημείωμα (Μ. Σταθόπουλος) Σελ. VII
Πρόλογος (Κ. Φουντεδάκη) Σελ. XIII
Σημείωμα συγγραφέως Σελ. XVII
Κυριότερες συντομογραφίες Σελ. XXIX
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 1
§ 1. Η επίδραση της νομολογίας του ΕΔΔΑ στην εθνική έννομη τάξη Σελ. 2
§ 2. Επιλογή και οριοθέτηση θέματος Σελ. 5
§ 3. Μεθοδολογία της διατριβής Σελ. 7
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | Μεθοδολογικά και ερμηνευτικά εργαλεία του ΕΔΔΑ Σελ. 9
§1. Εργαλεία για τη διαπίστωση του κατά πόσον το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ είναι εφαρμοστέο Σελ. 9
I. Οι αυτόνομες έννοιες στο πλαίσιο της ΕΣΔΑ Σελ. 9
Α. Η σημασία των αυτόνομων εννοιών Σελ. 11
Β. Οι αυτόνομες έννοιες ως ερμηνευτικά εργαλεία Σελ. 13
II. Η ιδιωτική και η οικογενειακή ζωή ως αυτόνομες έννοιες Σελ. 15
Α. Οι επιμέρους εκφάνσεις της «ιδιωτικής ζωής» στο άρθρο 8 Σελ. 16
Β. Από την «ιδιωτική» στην «οικογενειακή ζωή» Σελ. 18
III. «Ο πραγματικός ή αποτελεσματικός οικογενειακός δεσμός» ως στοιχείο της έννοιας της οικογενειακής ζωής Σελ. 19
Α. Από το τυπικό κριτήριο στο λειτουργικό κριτήριο Σελ. 19
Β. ... και πέραν αυτού: διορθωτικές παράμετροι Σελ. 21
§ 2. Εργαλεία και έννοιες για τη διαπίστωση της τήρησης του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ Σελ. 23
I. Η λειτουργία της παραγράφου 2 του άρθρου 8 Σελ. 23
II. Οι θετικές υποχρεώσεις των κρατών Σελ. 25
Α. Η σημασία των θετικών υποχρεώσεων στην ΕΣΔΑ Σελ. 26
1. Η έννοια και η νομική βάση Σελ. 26
2. Ο σκοπός και οι επιπτώσεις Σελ. 28
Β. Οι θετικές υποχρεώσεις ως μηχανισμός προστασίας της οικογένειας Σελ. 29
III. Η σημασία του περιθωρίου εκτίμησης του κράτους Σελ. 31
Α. Η έννοια και η νομική βάση Σελ. 31
Β. Το εύρος και οι σχετικές παράμετροι Σελ. 35
IV. Η αρχή της αποτελεσματικότητας Σελ. 41
V. Τα βέλτιστα συμφέροντα του παιδιού Σελ. 42
VI. Ειδικότερα η λειτουργία του άρθρου 8 σε συνδυασμό προς το άρθρο 14 της ΕΣΔΑ (απαγόρευση των διακρίσεων) Σελ. 44
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Η μετεξέλιξη των παραδοσιακών οικογενειακών σχέσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι | Η «εξασθένιση» της επίδρασης του γάμου στη θεμελίωση της συγγένειας Σελ. 48
§ 1. Η εξομοίωση έγγαμων και ανύπαντρων μητέρων ως προς τη θεμελίωση της μητρότητας Σελ. 48
I. Η ίδρυση συγγένειας με τη μητέρα στον ΑΚ Σελ. 49
ΙΙ. Διεθνή κείμενα για τις ανύπαντρες μητέρες Σελ. 51
ΙΙI. Η απόφαση του ΕΔΔΑ Marckx κατά Βελγίου Σελ. 52
ΙV. Συσχετισμός της νομολογίας του ΕΔΔΑ με το ελληνικό δίκαιο Σελ. 55
§ 2. Η άρση των διακρίσεων σε βάρος των παιδιών εκτός γάμου στο θέμα της πατρότητας Σελ. 57
I. Το καθεστώς των εκτός γάμου παιδιών πριν τον Ν. 1329/1983: οι βασικές επιλογές του νομοθέτη Σελ. 58
ΙΙ. Από το κοινωνικό στίγμα στη νομική εξομοίωση: η συμβολή της νομολογίας του ΕΔΔΑ Σελ. 59
IΙI. Η εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με τη νομολογία του ΕΔΔΑ Σελ. 61
IV. Ρυθμιστικά κατάλοιπα στον ΑΚ και συσχετισμός τους με τη νομολογία του ΕΔΔΑ Σελ. 64
Α. Το επώνυμο του παιδιού Σελ. 64
Β. Η άσκηση της γονικής μέριμνας Σελ. 65
V. Ρυθμιστικά κατάλοιπα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες Σελ. 70
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ | Η αρχή της προστασίας του συμφέροντος του παιδιού ως καταλύτης στα ζητήματα θεμελίωσης και προσβολής της πατρότητας Σελ. 74
§ 1. Παιδί με «νομικό πατέρα» Σελ. 74
I. Γενικές παρατηρήσεις για τη μεθοδολογία του ΕΔΔΑ Σελ. 75
ΙΙ. Η προσβολή της πατρότητας από τον νομικό πατέρα Σελ. 78
Α. Το ζήτημα του άκαμπτου χαρακτήρα των προθεσμιών για την προσβολή της πατρότητας Σελ. 78
1. Οι προθεσμίες προσβολής της πατρότητας από τον νομικό πατέρα στον ΑΚ Σελ. 80
α. Η προθεσμία για την ανατροπή του τεκμηρίου καταγωγής από γάμο Σελ. 80
β. Η προθεσμία για την ανατροπή της συγγένειας που θεμελιώθηκε σε εκούσια αναγνώριση Σελ. 83
2. Η νομολογία του ΕΔΔΑ Σελ. 86
3. Συσχετισμός της νομολογίας του ΕΔΔΑ με το ελληνικό δίκαιο Σελ. 89
α. Η προθεσμία για την ανατροπή του τεκμηρίου καταγωγής από γάμο Σελ. 90
β. Η προθεσμία για την ανατροπή της συγγένειας που θεμελιώθηκε σε εκούσια αναγνώριση Σελ. 92
Β. Η αναψηλάφηση απόφασης που καθορίζει την πατρότητα λόγω μεταγενέστερης πραγματογνωμοσύνης DNA Σελ. 93
1. Οι διατάξεις του ΚΠολΔ Σελ. 94
α. Η δυνατότητα άσκησης αναψηλάφησης από τον νομικό πατέρα Σελ. 94
β. Η προβλεπόμενη προθεσμία (άρ. 598 ΚΠολΔ) Σελ. 97
2. Η νομολογία του ΕΔΔΑ: εξέταση DNA και συμφέρον του παιδιού Σελ. 97
α. Η συνεκτίμηση της εξέτασης DNA Σελ. 98
β. Ο αποκλεισμός της εξέτασης DNA Σελ. 101
3. Συσχετισμός της νομολογίας του ΕΔΔΑ με το ελληνικό δίκαιο Σελ. 103
α. Η δυνατότητα άσκησης αναψηλάφησης από τον νομικό πατέρα υπό το φως του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ Σελ. 103
β. Η προθεσμία της αναψηλάφησης (άρ. 598 ΚΠολΔ) υπό το φως του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ Σελ. 105
IIΙ. Το δικαίωμα του βιολογικού πατέρα να προσβάλει την πατρότητα και να συνδεθεί νομικά με τον βιολογικό του απόγονο Σελ. 107
Α. Η έλλειψη κοινής συνισταμένης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο Σελ. 108
1. Οι νομοθεσίες που αποκλείουν τον φυσικό πατέρα από την προσβολή της πατρότητας Σελ. 108
2. Οι νομοθεσίες που προβλέπουν δικαίωμα προσβολής της πατρότητας από τον φυσικό πατέρα Σελ. 110
3. Ανομοιογένεια ρυθμίσεων και περιθώριο εκτίμησης κρατών στη νομολογία του ΕΔΔΑ Σελ. 112
Β. Η διαφορετική μεταχείριση της περίπτωσης προσβολής πατρότητας που ιδρύθηκε λόγω γάμου και εκείνης που ιδρύθηκε λόγω αναγνώρισης Σελ. 112
1. Οι διατάξεις στον ΑΚ και η ερμηνεία τους Σελ. 113
α. Η ανατροπή του τεκμηρίου καταγωγής από γάμο Σελ. 113
β. Η αμφισβήτηση της εκούσιας αναγνώρισης Σελ. 118
γ. Η αντιφατική θέση των ελληνικών δικαστηρίων Σελ. 119
2. Η νομολογία του ΕΔΔΑ Σελ. 120
3. Επίδραση της νομολογίας του ΕΔΔΑ Σελ. 121
Γ. Η προσβολή του τεκμηρίου καταγωγής από γάμο και το συμφέρον του παιδιού Σελ. 123
1. Το καθεστώς στον ΑΚ Σελ. 123
2. Η νομολογία του ΕΔΔΑ: η αρχή της βιολογικής αλήθειας και το συμφέρον του παιδιού Σελ. 124
α. Η κυριαρχία της βιολογικής αλήθειας Σελ. 125
β. Ο περιορισμός της κυριαρχίας της βιολογικής αλήθειας Σελ. 128
γ. Η εφαρμογή της νομολογίας στην απόφαση Μαρίνης κατά Ελλάδας Σελ. 131
3. Η ερμηνεία των διατάξεων του ΑΚ υπό το φως της νομολογίας του ΕΔΔΑ Σελ. 133
§ 2. Παιδί χωρίς «νομικό πατέρα» Σελ. 136
Ι. Το ζήτημα της προθεσμίας για τη δικαστική αναγνώριση που ζητά το παιδί Σελ. 136
Α. Η ελαστικοποίηση της προθεσμίας Σελ. 136
1. Οι επιλογές του Έλληνα νομοθέτη Σελ. 136
α. Η προθεσμία στην ΑΚ 1483 παρ. 1 β΄ Σελ. 137
β. Η υπόθεση Κωνσταντινίδης: τα πραγματικά περιστατικά και οι παραδοχές των ελληνικών δικαστηρίων Σελ. 139
2. Ο άκαμπτος χαρακτήρας των προθεσμιών για τη δικαστική αναγνώριση της πατρότητας που ζητά το παιδί στη νομολογία του ΕΔΔΑ Σελ. 141
α. Η εκπνοή της προθεσμίας πριν την ενηλικίωση του παιδιού Σελ. 142
β. Η σημασία της γνώσης της βιολογικής αλήθειας από το παιδί Σελ. 143
γ. Η υπόθεση Κωνσταντινίδης στο ΕΔΔΑ Σελ. 145
3. Η δυνατότητα ελαστικοποίησης της προθεσμίας της ΑΚ 1483 υπό το φως της νομολογίας του ΕΔΔΑ Σελ. 148
Β. Η ευνοϊκότερη μεταχείριση των παιδιών, οι γονείς των οποίων έχουν τελέσει επιγενόμενο γάμο, ως προς την προθεσμία αναγνώρισης πατρότητας Σελ. 149
1. Το απρόθεσμο της δικαστικής αναγνώρισης στην περίπτωση επιγενόμενου γάμου των γονέων κατά τον ΑΚ Σελ. 149
2. Η νομολογία του ΕΔΔΑ Σελ. 150
3. Η ερμηνεία των ΑΚ 1483 παρ. 2 εδ. β΄ και 1473 υπό το φως της νομολογίας του ΕΔΔΑ Σελ. 151
II. Η μη πρόβλεψη υποχρέωσης υποβολής σε εξέταση DNA στη δίκη για την αναγνώριση της πατρότητας Σελ. 151
Α. Οι επιλογές του Έλληνα νομοθέτη Σελ. 152
Β. Η άρνηση υποβολής σε εξέταση DNA και η προστασία του παιδιού στη νομολογία του ΕΔΔΑ Σελ. 153
Γ. Η ερμηνεία του ελληνικού δικαίου υπό το φως της ΕΣΔΑ Σελ. 155
ΙΙΙ. Ειδικότερα ζητήματα στην εκούσια αναγνώριση Σελ. 156
A. Απουσία συναίνεσης της μητέρας και συμφέρον του παιδιού Σελ. 156
1. Οι επιλογές του Έλληνα νομοθέτη Σελ. 156
2. Η νομολογία του ΕΔΔΑ Σελ. 158
3. Συσχετισμός της νομολογίας του ΕΔΔΑ με το ελληνικό δίκαιο Σελ. 158
Β. Η έλλειψη δικαιοπρακτικής ικανότητας του πατέρα Σελ. 159
1. Οι επιλογές του Έλληνα νομοθέτη Σελ. 159
2. Η νομολογία του ΕΔΔΑ Σελ. 160
3. Συσχετισμός της νομολογίας του ΕΔΔΑ με το ελληνικό δίκαιο Σελ. 161
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IIΙ | Η υιοθεσία ανηλίκων από ετερόφυλα ζευγάρια και πρόσωπα χωρίς σύζυγο ή σύντροφο Σελ. 162
§ 1. Δικαίωμα στο υιοθετείν; Σελ. 163
Ι. Το παιδί και οι θετοί γονείς Σελ. 163
Α. Η φιλοσοφία του θεσμού της υιοθεσίας ανηλίκων στο ελληνικό δίκαιο Σελ. 163
Β. Το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ σε σχέση προς την υιοθεσία Σελ. 166
Γ. Ηλικιακά όρια και συμφέρον του παιδιού Σελ. 169
1. Βασικές κατευθύνσεις του ελληνικού δικαίου Σελ. 170
2. Η νομολογία του ΕΔΔΑ: η απόφαση Schwizgebel κατά Ελβετίας Σελ. 172
α. Τα πραγματικά περιστατικά και οι παραδοχές των εθνικών δικαστηρίων Σελ. 172
β. Η ανυπαρξία κοινών αρχών στις επιμέρους ευρωπαϊκές νομοθεσίες Σελ. 173
γ. Οι παραδοχές του ΕΔΔΑ Σελ. 175
3. Το ελληνικό δίκαιο υπό το φως της νομολογίας του ΕΔΔΑ Σελ. 177
Δ. Το ζήτημα της (μη) αναγνώρισης υιοθεσίας που τελέστηκε στο εξωτερικό Σελ. 179
1. Το ελληνικό δίκαιο και η ερμηνεία του Σελ. 180
2. Η νομολογία του ΕΔΔΑ: η απόφαση Νεγρεπόντης-Γιαννίσης κατά Ελλάδας Σελ. 183
α. Τα πραγματικά περιστατικά και η κρίση των ελληνικών δικαστηρίων Σελ. 183
β. Οι παραδοχές του ΕΔΔΑ Σελ. 186
3. Η τάση για διεθνή αναγνώριση των υφισταμένων οικογενειακών καταστάσεων και η εφαρμογή της στο ελληνικό δίκαιο Σελ. 187
ΙΙ. Το παιδί και οι φυσικοί γονείς Σελ. 189
Α. Βασικές επιλογές του Έλληνα νομοθέτη για τη συναίνεση των γονέων Σελ. 190
1. Έλλειψη δικαιοπρακτικής ικανότητας και έκπτωση από τη γονική μέριμνα Σελ. 190
2. Ανάκληση της συναίνεσης για υιοθεσία Σελ. 193
3. Συναίνεση του βιολογικού αλλά όχι νομικού γονέα Σελ. 194
4. Υιοθεσία από τον σύζυγο του ενός γονέα παρά τις αντιρρήσεις του άλλου νομικού γονέα Σελ. 195
Β. Η συμμετοχή των φυσικών γονέων στη διαδικασία της υιοθεσίας κατά τη νομολογία του ΕΔΔΑ Σελ. 196
1. Έλλειψη δικαιοπρακτικής ικανότητας και έκπτωση από τη γονική μέριμνα Σελ. 197
2. Ανάκληση της συναίνεσης για υιοθεσία Σελ. 199
3. Συναίνεση του βιολογικού αλλά όχι νομικού γονέα Σελ. 200
4. Υιοθεσία από τον σύζυγο του ενός γονέα παρά τις αντιρρήσεις του άλλου νομικού γονέα Σελ. 203
Γ. Η θέση των φυσικών γονέων στο ελληνικό δίκαιο υπό το φως της νομολογίας του ΕΔΔΑ Σελ. 205
1. Έλλειψη δικαιοπρακτικής ικανότητας και έκπτωση από τη γονική μέριμνα: δικονομικές εγγυήσεις Σελ. 205
2. Ανάκληση της συναίνεσης για υιοθεσία Σελ. 206
3. Συναίνεση του βιολογικού αλλά όχι νομικού γονέα Σελ. 208
4. Υιοθεσία από τον σύζυγο του ενός γονέα παρά τις αντιρρήσεις του άλλου νομικού γονέα Σελ. 209
§ 2. Δικαιώματα του παιδιού που υιοθετείται Σελ. 210
Ι. Η συμμετοχή του παιδιού στη διαδικασία υιοθεσίας Σελ. 210
Α. Η συμμετοχή του παιδιού κατά το ελληνικό δίκαιο Σελ. 211
Β. Η κατοχύρωση της συμμετοχής του παιδιού σε διεθνή κείμενα Σελ. 213
Γ. Οι εγγυήσεις της συμμετοχής του παιδιού κατά τη νομολογία του ΕΔΔΑ Σελ. 214
Δ. Το ελληνικό δίκαιο για τη συμμετοχή του παιδιού στην υιοθεσία υπό το φως της νομολογίας του ΕΔΔΑ Σελ. 218
IΙ. Η ένταξη του παιδιού στην οικογένεια του θετού γονέα Σελ. 219
A. Το καθεστώς του υιοθετημένου παιδιού στον ΑΚ Σελ. 219
Β. Η νομολογία του ΕΔΔΑ για τη σχέση του θετού γονέα με το παιδί Σελ. 222
Γ. Το ελληνικό δίκαιο για την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια του θετού γονέα υπό το φως της νομολογίας του ΕΔΔΑ Σελ. 225
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Η αποδοχή των νεωτερικών οικογενειακών σχέσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I | Ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή από ετερόφυλα ζευγάρια και πρόσωπα χωρίς σύζυγο ή σύντροφο Σελ. 228
§1. Η εξωσωματική γονιμοποίηση Σελ. 230
I. Η ανάκληση της συναίνεσης για την υποβολή σε ΙΥΑ Σελ. 231
Α. Οι επιλογές του Έλληνα νομοθέτη Σελ. 231
Β. Η νομολογία του ΕΔΔΑ: η απόφαση Evans κατά Ηνωμένου Βασιλείου Σελ. 235
Γ. Το ελληνικό δίκαιο υπό το φως της νομολογίας του ΕΔΔΑ Σελ. 238
II. Η προεμφυτευτική γενετική διάγνωση Σελ. 241
Α. Οι επιλογές του Έλληνα νομοθέτη Σελ. 241
Β. Η νομολογία του ΕΔΔΑ: η απόφαση Costa και Pavan κατά Ιταλίας Σελ. 244
Γ. Το ελληνικό δίκαιο υπό το φως της νομολογίας του ΕΔΔΑ Σελ. 246
III. Η διάθεση πλεονάζοντος γεννητικού υλικού για ερευνητικούς σκοπούς Σελ. 248
Α. Οι επιλογές του Έλληνα νομοθέτη Σελ. 250
Β. Η νομολογία του ΕΔΔΑ: η απόφαση Parrillo κατά Ιταλίας Σελ. 251
1. Εξέταση της υπόθεσης υπό το πρίσμα του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ Σελ. 252
2. Εξέταση της υπόθεσης υπό το πρίσμα του άρθρου 1 του Προσθέτου Πρωτοκόλλου στην ΕΣΔΑ Σελ. 253
Γ. Το ελληνικό δίκαιο υπό το φως της νομολογίας του ΕΔΔΑ Σελ. 253
IV. Η χρησιμοποίηση γεννητικού υλικού δότη Σελ. 255
Α. Η πρόβλεψη της ετερόλογης τεχνητής γονιμοποίησης στην Ελλάδα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο Σελ. 255
Β. Η νομολογία του ΕΔΔΑ: η υπόθεση S.H. και άλλοι κατά Αυστρίας Σελ. 256
Γ. Συσχετισμός της νομολογίας του ΕΔΔΑ με το ελληνικό δίκαιο Σελ. 259
§2. Το ειδικότερο ζήτημα της παρένθετης μητρότητας Σελ. 259
I. Οι επιλογές του Έλληνα νομοθέτη Σελ. 263
Α. Προϋποθέσεις παρένθετης μητρότητας στην Ελλάδα Σελ. 263
Β. Διαδικασίες παρένθετης μητρότητας στην αλλοδαπή Σελ. 265
II. Η νομολογία του ΕΔΔΑ Σελ. 266
Α. Ύπαρξη βιολογικού δεσμού με τον κοινωνικό γονέα Σελ. 266
Β. Απουσία βιολογικού δεσμού με τον κοινωνικό γονέα Σελ. 271
Γ. Γνωμοδότηση ΕΔΔΑ και μεταγενέστερη νομολογία: τάση για διεθνή αναγνώριση των υφισταμένων οικογενειακών καταστάσεων; Σελ. 274
Δ. Σύνθεση της νομολογίας του ΕΔΔΑ Σελ. 277
III. Το ελληνικό δίκαιο υπό το φως της νομολογίας του ΕΔΔΑ Σελ. 278
Α. Ίδρυση της συγγένειας στην Ελλάδα Σελ. 278
Β. Ίδρυση της συγγένειας στην αλλοδαπή Σελ. 280
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ | Απόκτηση παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια και άτομα με ομοφυλοφιλικό σεξουαλικό προσανατολισμό Σελ. 281
§1. Το ιδιαίτερο καθεστώς των έγγαμων ζευγαριών στη νομολογία του ΕΔΔΑ Σελ. 281
§2. Υιοθεσία από πρόσωπα με ομοφυλοφιλικό σεξουαλικό προσανατολισμό και από ομόφυλα ζευγάρια Σελ. 283
I. Το στοιχείο του σεξουαλικού προσανατολισμού στο ελληνικό δίκαιο υιοθεσίας Σελ. 284
ΙΙ. Συγκριτική επισκόπηση εθνικών νομοθεσιών και Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την υιοθεσία παιδιών του 2008 Σελ. 286
Α. Συγκριτική επισκόπηση εθνικών νομοθεσιών σε επίπεδο Συμβουλίου της Ευρώπης Σελ. 286
Β. Η αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την υιοθεσία παιδιών (2008) Σελ. 288
ΙΙΙ. Η νομολογία του ΕΔΔΑ για τη διάκριση λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού στην υιοθεσία: η πορεία προς την πρόσβαση στην υιοθεσία Σελ. 289
Α. Η μονογονεϊκή υιοθεσία από πρόσωπο με ομοφυλοφιλικό σεξουαλικό προσανατολισμό Σελ. 289
Β. Η υιοθεσία παιδιού από τον ομόφυλο σύζυγο ή σύντροφο του γονέα του Σελ. 291
1. Η απόφαση Gas και Dubois κατά Γαλλίας Σελ. 292
2. Η απόφαση Χ. και άλλοι κατά Αυστρίας Σελ. 293
α. Τα δεδομένα της υπόθεσης Σελ. 293
β. Οι παραδοχές του ΕΔΔΑ Σελ. 294
γ. Κριτική Σελ. 297
Γ. Υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια Σελ. 299
IV. Το ελληνικό δίκαιο υπό το φως της νομολογίας του ΕΔΔΑ Σελ. 300
§3. Η ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή από ομόφυλα ζευγάρια Σελ. 301
Ι. Οι επιλογές του Έλληνα νομοθέτη Σελ. 302
Α. Πρόσβαση στην ΙΥΑ Σελ. 302
Β. Διαδικασίες ΙΥΑ στην αλλοδαπή Σελ. 305
ΙΙ. Η οπτική γωνία της ΕΣΔΑ Σελ. 306
Α. Εξέταση υπό το πρίσμα του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ Σελ. 308
Β. Εξέταση υπό το πρίσμα της απαγόρευσης των διακρίσεων (άρθρο 14 σε συνδυασμό προς το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ) Σελ. 309
III. Το ελληνικό δίκαιο υπό το φως της ΕΣΔΑ Σελ. 310
Συμπεράσματα Σελ. 313
Βιβλιογραφία Σελ. 321
Ευρετήριο αποφάσεων, γνωμοδοτήσεων και γνωμών Σελ. 343
Ευρετήριο κυριότερων λημμάτων Σελ. 357
Back to Top