Κωδ. 17861
8 ώρες
Εισηγητές: Γκόρτσος Χ., Δρίτσας Σ., Λιβαδά Χ.
Παρέμβαση: Παπατζήμου Β.
Βιντεοσκοπημένο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ


Ο νέος Ν 4706/2020 και οι αλλαγές που επέρχονται στην πράξη

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Εισηγητές: Γκόρτσος Χ., Δρίτσας Σ., Λιβαδά Χ.
Παρέμβαση: Παπατζήμου Β.

Σε απόθεμα

Τιμή: 230,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 17861
8 ώρες
Εισηγητές: Γκόρτσος Χ., Δρίτσας Σ., Λιβαδά Χ.
Παρέμβαση: Παπατζήμου Β.

Σκοπός του Σεμιναρίου αυτού είναι να παράσχει μια συνολική θεώρηση του νέου νόμου (Ν 4706/2020) για την εταιρική διακυβέρνηση εστιάζοντας στις αλλαγές που επέρχονται σε σχέση με το υφιστάμενο πλαίσιο και την συγκριτική παρουσίαση τους. Κύριο ζητούμενο αποτελεί ο συνδυασμός της θεωρητικής κατάρτισης με πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής και ο σχεδιασμός που πρέπει να κάνουν οι εισηγμένες εταιρίες προκειμένου να συμμορφωθούν έγκαιρα και αποτελεσματικά με το νέο πλαίσιο.

Εισαγωγή (Χρ. Γκόρτσος)
▶ Η προβληματική της εταιρικής διακυβέρνησης
▶ Ποιες εταιρίες αφορά και για ποιον λόγο;
▶ Βασικοί άξονες
▶ Ήπιο ή θετικό δίκαιο; Κανόνες ή κουλτούρα;
▶ Ειδικά χαρακτηριστικά της εταιρικής διακυβέρνησης στον χρηματοπιστωτικό τομέα

Οι νέες διατάξεις του Ν 4706/2020 για το Διοικητικό Συμβούλιο (Χρ. Λιβαδά)
▶ Διάκριση των μελών του ΔΣ σε εκτελεστικά, μη εκτελεστικά μέλη και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη / Υποχρεώσεις
▶ Κριτήρια ανεξαρτησίας
▶ Πολιτική καταλληλότητας
▶ Οι επιτροπές του ΔΣ (σύνθεση, ρόλος, αρμοδιότητες)
▶ Κανονισμός λειτουργίας

Οι νέες διατάξεις του Ν 4706/2020 για τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (Στ. Δρίτσας)
▶ Εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος
▶ Επιτροπή Ελέγχου
▶ Διάρθρωση Εσωτερικού Ελέγχου
▶ Αρμοδιότητες Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

Οι αλλαγές σε σχέση με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Χρ. Λιβαδά)
▶ Δυνατότητες επιλογών της εταιρείας
▶ Δήλωση Εταιρικής διακυβέρνησης

Θέματα ανθρώπινου δυναμικού που αναδεικνύονται από την Εταιρική διακυβέρνηση (Β. Παπατζήμου)
▶ Επιλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου (κριτήρια, διαδικασία, εμπλεκόμενα μέρη)
▶ Αξιολόγηση μελών Διοικητικού Συμβουλίου (τρόποι αξιολόγησης και κριτήρια)
▶ Πολιτική Αποδοχών (σύνταξη κειμένου, εξατομικευμένες έρευνες αποδοχών και παροχών)
▶ Έκθεση Αποδοχών

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη εταιριών, νομικούς συμβούλους και δικηγόρους που δραστηριοποιούνται ή ενδιαφέρονται για την εν λόγω θεματική.

Χρήστος Γκόρτσος

Ο Χρήστος Γκόρτσος είναι Καθηγητής Δημοσίου Οικονομικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ και Επισκέπτης Καθηγητής Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Χρηματοπιστωτικού Δικαίου στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου του Saarland. Σπούδασε, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, νομικά, οικονομικά και χρηματοοικονομική (finance) στη Νομική και την Οικονομική Σχολή του ΕΚΠΑ, στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης, στο Wharton Business School του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνιας, και στο Graduate Institute of International Studies του Πανεπιστημίου της Γενεύης, του οποίου είναι και διδάκτωρ.
Τα βασικά πεδία του ερευνητικού και διδακτικού του έργου είναι το διεθνές, ευρωπαϊκό και Ελληνικό δημόσιο χρηματοπιστωτικό δίκαιο, το δίκαιο των κεντρικών τραπεζών, το δίκαιο της ΟΝΕ και τα θεσμικά οικονομικά, πεδία στα οποία έχει, επίσης, εκτενές συγγραφικό έργο στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Μεταξύ άλλων, είναι επίσης Research Partner στο University Research Priority Program (URPP): FinancialMarketRegulation του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης, εντεταλμένος διδασκαλίας στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο της Νομικής Σχολής του ίδιου Πανεπιστημίου και ακαδημαϊκό μέλος του European Banking Institute (ΕΒΙ). 
Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 διετέλεσε Fernand Braudel Fellow του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας (EUI) και κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2018 Academic Visitor στο St Antony’s College του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης.

Χριστίνα Λιβαδά

Η Χριστίνα Λιβαδά είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο του Εμπορικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο πανεπιστήμιο Panthéon-Assas (Paris II) και είναι διδάκτορας της Νομικής Σχολής Αθηνών. Το συγγραφικό της έργο αφορά κυρίως θέματα τραπεζικού δικαίου, δικαίου της κεφαλαιαγοράς, εταιρικού δικαίου και εταιρικής διακυβέρνησης και δικαίου της προστασίας του καταναλωτή. Είναι μέλος επιστημονικών σωματείων που δραστηριοποιούνται στο εμπορικό και το χρηματοπιστωτικό δίκαιο. Είναι Ειδική Νομική Συνεργάτης της Alpha Bank και δικηγόρος Αθηνών.

Σταμάτης Δρίτσας

Ο Σταμάτης Δρίτσας έχει τριάντα περίπου χρόνια εμπειρία στην ελεγκτική και τη λογιστική. Από το Μάρτιο του 2016, είναι επικεφαλής του Επιστημονικού Συμβουλίου της SOL Crowe και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και επικεφαλής των υπηρεσιών κινδύνου της SOL Crowe Consulting. Είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ), πιστοποιημένο μέλος του Οργανισμού Διεθνών Λογιστών της Αγγλίας (Fellow Member of Association of International Accountants, UK), πιστοποιημένο μέλος του Ινστιτούτου Δημόσιων Λογιστών της Αυστραλίας (Fellow Member of Institute of Public Accountants, Australia) και πιστοποιημένο μέλος του Ινστιτούτου Λογιστών Χρηματοοικονομικής της Αγγλίας (Fellow Member of Institute of Financial Accountants, UK). Είναι επίσης μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Λογιστικής (European Accounting Association)
Ο Δρ. Σταμάτης Δρίτσας διδάσκει τα τελευταία δεκατρία χρόνια εφαρμοσμένη λογιστική, ελεγκτική και εταιρική διακυβέρνηση σε μεταπτυχιακά προγράμματα του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, του ΕΚΠΑ και του Πανεπιστημίου του Πειραιά. Επίσης είναι επιστημονικός υπεύθυνος σε δύο προγράμματα δια βίου μάθησης στο ΕΚΠΑ, ένα εκ των οποίων αφορά στην εταιρική διακυβέρνηση. Έχει δημοσιεύσει πλήθος άρθρων σε έγκυρα επαγγελματικά περιοδικά, ενώ στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής του δραστηριότητας έχει δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συμμετοχές σε επιστημονικά συνέδρια. Είναι συγγραφέας του βιβλίου « Διαβάζοντας τον ισολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις. Η ανάγνωση, οι αριθμοί και οι σημειώσεις», Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2019. Συμμετείχε μαζί με τον Ευάγγελο Περάκη, τον Γεώργιο Σωτηρόπουλο, τη Χριστίνα Λιβαδά, στη συγγραφή του βιβλίου «Το Δίκαιο της Λογιστικής», Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2017, είναι μέλος της συγγραφικής ομάδας του βιβλίου «Δίκαιο Ανώνυμης Εταιρείας Ερμηνεία κατ’ άρθρο του Ν. 4548/2018» υπό την επιμέλεια του κ. Γεωργίου Σωτηρόπουλου, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2020 και επίσης έχει συμμετάσχει στη συγγραφή του βιβλίου «Χρηματοικομική Λογιστική / ΔΛΠ – ΕΛΠ», Εκδόσεις ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΑ, Αθήνα 2015, του οποίου κύριος συγγραφέας είναι ο κ. Γ. Κόντος. 
Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Πειραιά, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη φορολογία και την ελεγκτική του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στη λογιστική και την ελεγκτική από το ίδιο Πανεπιστήμιο, στο οποίο έχει ολοκληρώσει και τη μεταδιδακτορική του έρευνα.

Βερώνη Παπατζήμου

Η Βερώνη Παπατζήμου έχει την ευθύνη των συμβουλευτικών υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού της KPMG στην Ελλάδα. Εργάζεται με ζήλο στην υποστήριξη εταιρειών για τη βελτίωση της απόδοσής τους, την επίτευξη των στόχων τους και την ευθυγράμμισή τους με τη στρατηγική της εταιρείας. Επίσης υποστηρίζει με αφοσίωση στελέχη στην επίτευξη των προσωπικών τους στόχους και στην αποτελεσματική διαχείριση της καριέρα τους.
Εξειδικεύεται σε έργα που αφορούν το ανθρώπινου δυναμικό & την αλλαγή, με έμφαση στη στρατηγική ανθρώπινου δυναμικού με το σχεδιασμό και υλοποίηση ερευνών απόψεων εργαζομένων και διάχυση εταιρικών αξιών, στην ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης της απόδοσης και ανταμοιβών, στην αναγνώριση των δυνατοτήτων στελεχών για περαιτέρω ανάπτυξη και αξιοποίηση μέσω Κέντρων Ανάπτυξης & Αξιολόγησης και σχεδιασμό ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης ταλέντων, στην υποστήριξη στελεχών που βρίσκονται σε φάση μετάβασης σε άλλους τομείς ευθύνης μέσω προγραμμάτων Επαγγελματικής Αποκατάστασης καθώς και στο σχεδιασμό και υποστήριξη μεγάλων ελληνικών και πολυεθνικών οργανισμών στη διαχείριση της αλλαγής. Τέλος, συμβάλει στην προώθηση της δραστηριότητας του ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα μέσα από έρευνες, ομιλίες και άρθρα.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με 6 άτοκες δόσεις https://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του κάθε σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 7 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 3 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.

Back to Top