Τρίτη 09 Μαΐου 2023Βιντεοσκοπημένο

ESG: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Το νέο κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ και η επίδραση στις επιχειρήσεις, στη διαφάνεια και στη λογοδοσία

Εισηγητές: Αλεξίου Μ.

H ολοένα και αυξανόμενη ρυθμιστική παρέμβαση στον χρηματοπιστωτικό τομέα για υπεύθυνη και βιώσιμη χρηματοδότηση των επενδύσεων με κριτήρια (ESG), δηλ. κριτήρια κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης, δημιουργεί νέες ανάγκες στην παροχή υπηρεσιών, αλλά και στην οργάνωση των λειτουργιών στις επιχειρήσεις, στους εποπτεύοντες οργανισμούς και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Η κατανόηση των αρχών και του πλαισίου εφαρμογής της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της βιώσιμης ανάπτυξης για τον προσδιορισμό και τη χρηματοδότηση βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων καθίσταται αναγκαία για την πράσινη μετάβαση η οποία αποτελεί την στρατηγική της ΕΕ και της Ελλάδας για το 2030.

 • Γενικές έννοιες και ορισμοί σχετικοί με την εφαρμογή του κανονιστικού
  πλαισίου για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, τη βιώσιμη ανάπτυξη και
  το σύγχρονο επιχειρηματικό μοντέλo
 • Προσδιορισμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση βιώσιμων επιχειρηματικών
  μοντέλων
 • Εργαλεία και μέθοδοι αξιολόγησης βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων
 • Αρχιτεκτονική του Ευρωπαϊκού Προτύπου Απολογισμού Εταιρικής
  Βιωσιμότητας και Δείκτες Εταιρικής Βιωσιμότητας «ESG» (Περιβάλλον,
  Κοινωνία, Διακυβέρνηση)
 • Διεθνείς και κλαδικές προσεγγίσεις Εταιρικής Βιωσιμότητας και καλές
  πρακτικές

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε νομικούς που απασχολούνται στο εταιρικό δίκαιο και ειδικεύονται σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, κανονιστικής συμμόρφωσης και εσωτερικού ελέγχου. Απευθύνεται επίσης και σε επαγγελματίες από ένα ευρύτερο πλαίσιο δραστηριοτήτων, όπως η οικονομική διαχείριση και η διαχείριση του χρηματοπιστωτικού κινδύνου, η διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού και η διαχείριση των πολιτικών για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των ίσων ευκαιριών και της συμμετοχής των γυναικών στην απασχόληση και στη διοίκηση, υπευθύνους προμηθειών και υπευθύνους επικοινωνίας και ενημέρωσης πελατών. Τέλος, το Σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη που ασχολούνται με την εταιρική κοινωνική ευθύνη, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη σύνταξη απολογισμών εταιρικής βιωσιμότητας.

Μαρία Αλεξίου

H Μαρία Αλεξίου είναι νομικός με εξειδίκευση στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι Ειδική σύμβουλος Διοίκησης σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Εταιρικής Βιωσιμότητας, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ελληνικού Δικτύου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, CSR Hellas, επιχειρηματικού σωματείου με περισσότερα από 150 μέλη επιχειρήσεις και επιχειρηματικούς φορείς (2012, www.csrhellas.org) και Μέλος του Δ.Σ. του Ευρωπαϊκού Δικτύου CSR Europe ως εκπρόσωπος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ (www.titan-cement.com). Από το 2021 είναι μέλος της Γραμματείας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (European Sustainability Advisory Group; www.efrag.org) αρμόδιου για την σύνταξη του Ευρωπαϊκού Προτύπου Απολογισμού Εταιρικής Βιωσιμότητας (European Sustainability Reporting Standard). Συνεργάζεται και υποστηρίζει επιχειρήσεις ως ειδική Σύμβουλος από τον Οκτώβριο του 2020 έχοντας διατελέσει Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στον Όμιλο ΤΙΤΑΝ από το 2003 με ευθύνη την εμπέδωση των αρχών της υπεύθυνης και βιώσιμης επιχειρηματικότητας στη στρατηγική και στη λειτουργία σε όλες τις περιοχές δραστηριότητας του Ομίλου. Επίσης συμμετέχει εθελοντικά στο Advisory Board του HIGGS (2017, www.higgs.org) και στην Οργάνωση ΓΗ (www.organizationearth.org). Σε συνεργασία με Ελληνικά και Διεθνή Πανεπιστήμια (μεταξύ άλλων Οικονομικό Παν/νιο Αθηνών, Παν/μιο Αιγαίου, Wharton Business School), και άλλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς υποστηρίζει την ένταξη της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της βιώσιμης ανάπτυξης στην εκπαίδευση των νέων και στην ευρύτερη κατανόηση των αρχών της κοινωνικής ευθύνης και της βιωσιμότητας σε όλες τις επιστήμες, όπως και στην έρευνα και την ανάπτυξη βιώσιμων μοντέλων και καινοτόμων προσεγγίσεων στα ποικίλα και σύνθετα ερωτήματα της σύγχρονης επιχειρηματικότητητας.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19842
9 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Αλεξίου Μ.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 290,00 € Ειδική Τιμή 203,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Το νέο κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ και η επίδραση στις επιχειρήσεις, στη διαφάνεια και στη λογοδοσία

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (ESG)

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19842
9 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Αλεξίου Μ.
Back to Top