Η Νομική Βιβλιοθήκη πιστεύει στη γενναιοδωρία της επιστροφής προς όφελος του κοινού καλού συμμετέχοντας ενεργά σε δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ιδίως προς όφελος της νομικής κοινότητας από την οποία προέρχεται και στην οποία ανήκει. Με σχετική απόφαση του ΔΣ της εταιρίας η οποία βρίσκεται μόνιμα σε ισχύ παραχωρείται το 2% του κύκλου εργασιών της εταιρίας ως ετήσιος προϋπολογισμός χορηγιών και δράσεων κοινωνικής ευθύνης σε δράσεις όπως ενδεικτικά:

Dummy Image

Yποτροφίες

Θέσπιση από το 2019 υποτροφιών σε οικονομικά ευάλωτους, νέους και αριστεύσαντες επιστήμονες και επαγγελματίες (Υποτροφίες «Χάρης Καρατζάς).

Dummy Image

Προσφορά βιβλίων

Προσφορά βιβλίων στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ελεγχόμενης Πρόσβασης AMELib του ΑΠΘ

Dummy Image

Υποστήριξη Συνεδρίων

Οικονομική και οργανωτική υποστήριξη Συνεδρίων -σε ετήσια βάση από το 2000- δεκάδων επιστημονικών συνεδρίων Επιστημονικών Ενώσεων, Δικηγορικών Συλλόγων (e-themis, Ετ. Δικαστ. Λειτουργών, Ένωση Ασκούμενων Νέων Δικηγόρων, Ένωση Ποινικολόγων, Εμπορικολόγων κ.α).

Dummy Image

Φοιτητικές Χορηγίες

Χορηγική υποστήριξη Φοιτητικών Ομάδων Νομικών Σχολών για τη συμμετοχή τους σε διεθνείς πανεπιστημιακούς διαγωνισμούς (Elsa, Jessup, Jean Monnet, Vis Pre Moot κ.α).

Dummy Image

Eνίσχυση βιβλιοθηκών σχολείων

Eνίσχυση βιβλιοθηκών σχολείων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με τη δωρεάν παραχώρηση της σειράς των βιβλίων της Παιδικής Νομικής Βιβλιοθήκης.

Dummy Image

Δράσεις φιλαναγνωσίας

Δράσεις φιλαναγνωσίας με ενίσχυση Βιβλιοθηκών και δωρεάν διάθεση -στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου- χιλιάδων ενεργών τίτλων σε φοιτητές κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών.

Dummy Image

Οικονομική ενίσχυση

Οικονομική ενίσχυση ενώσεων κοινωφελούς σκοπού («Άσυλο του Παιδιού», ΚΕΘΕΑ, Φλόγα κα).

Dummy Image

Παραχώρηση συνεδριακών εγκαταστάσεων

Δωρεάν παραχώρηση Συνεδριακών εγκαταστάσεων για τη διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων Πανεπιστημίων, φοιτητικών συλλόγων και ΜΚΟ (Forum για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, «Διεθνής Διαφάνειας Ελλάς» κ.α.).

Dummy Image

Χορηγίες Εκπαίδευσης Prison of Peace-Greece

Χορηγική υποστήριξη προγραμμάτων εκπαίδευσης & πιστοποίησης κρατούμενων και προσωπικού φυλακών στην κοινωνική διαμεσολάβηση εντός της φυλακής (Πρόγραμμα Prison of Peace-Greece).

Dummy Image

Παραχώρηση συνεδριακών εγκαταστάσεων

Δωρεάν παραχώρηση Συνεδριακών εγκαταστάσεων για την διοργάνωση Επιμορφωτικής Ημερίδας της πρωτοβουλίας φοιτητών (Get Involved, Vis Pre Moot, Elsa κ.α).

Dummy Image

Σύλλογος Αιμοδοτών «Νομική Βιβλιοθήκη»

Δημιουργία το 2019 Συλλόγου Αιμοδοτών «Νομική Βιβλιοθήκη», για την προσφορά αίματος από τους εργαζόμενους της Νομικής βιβλιοθήκης με την συνδρομή του Κοργιαλένειου Μπενάκειου Νοσοκομείου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

Στη Νομική Βιβλιοθήκη σεβόμαστε το περιβάλλον

Ανακυκλώνουμε περίπου 5 τόνους χαρτί ετησίως

Ανακυκλώνουμε περίπου 5 τόνους χαρτί ετησίως

Μονάδες κλιματισμού (inverter)

Χρησιμοποιούμε σύγχρονες μονάδες κλιματισμού (inverter) που εξοικονομούν ενέργεια και δεν είναι ρυπογόνες.

Φωτισμό LED

Αντικαταστήσαμε πάνω από 2000 συμβατικά φωτιστικά σώματα που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις μας με σύγχρονο φωτισμό LED εξοικονόμησης ενέργειας.

Νησίδα πρασίνου

Δημιουργήσαμε στις κεντρικές εγκαταστάσεις μας στο κέντρο της Αθήνας μια νησίδα πρασίνου άνω των 80 τμ με δεκάδες φυτά της Αττικής γης.

Ανακυκλώνουμε όλα τα παλαιά μηχανήματα

Ανακυκλώνουμε όλα τα παλαιά μηχανήματα του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού μας, όταν αυτά αντικαθίστανται από καινούρια

Φίλτρο ενεργού άνθρακα

Εγκαταστήσαμε φίλτρο ενεργού άνθρακα για καθαρό και φιλτραρισμένο νερό

Back to Top