Βιντεοσκοπημένο

ΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ CASE STUDIES


ΑΕ – ΕΠΕ – ΙΚΕ & ο ρόλος του νομικού συμβούλου στην αντιμετώπιση ενδοεταιρικών συγκρούσεων
Εισηγητές: Σπυρίδωνος Α.

Σε απόθεμα

Τιμή: 120,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 18068
5 ώρες
Εισηγητές: Σπυρίδωνος Α.

To Σεμινάριο στοχεύει να παρουσιάσει μέσα από την εμπειρία ενός Practitioner και με τρόπο δυναμικό και απαλλαγμένο από στενές νομοτεχνικές τυπικότητες τα σημεία αιχμής του εταιρικού δικαίου που συναντώνται συνηθέστερα στην πράξη με τη χρήση case studies, που εντοπίζονται μεταξύ άλλων και στην προσπάθεια εξισορρόπησης των συμφερόντων μετόχων ή εταίρων κάτω από την ίδια «νομική στέγη» από τη στιγμή της προετοιμασίας μίας εμπορικής επιχειρηματικής δραστηριότητας μέχρι την επιτυχή ολοκλήρωση ή την άδοξη εγκατάλειψη αυτής. Παράλληλα, θα αναδειχθούν όλα τα πλεονεκτήματα της προληπτικής εταιρικής δικηγορίας στην πρόληψη ενδοεταιρικών συγκρούσεων.

 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΙ ΕΞΩΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ – ΠΟΙΟΝ ΩΦΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΝ ΒΛΑΠΤΟΥΝ
     ▶ Πώς να φτιάξουμε το καταστατικό αν είμαστε πλειοψηφία.
     ▶ Πώς να φτιάξουμε το καταστατικό αν είμαστε μειοψηφία.
     ▶ Πώς να φτιάξουμε το καταστατικό αν είμαστε 50-50.
     ▶ Εξωεταιρικές μετοχικές συμφωνίες.
     ▶ Ειδικές καταστατικές ρήτρες (προτίμηση σε μεταβίβαση, αυξημένες απαρτίες – πλειοψηφίες κ.λπ.).

 ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
     ▶ ΑΕ – καταχρηστική στέρηση δικαιώματος ψήφου με δικαστική απόφαση και ακυρώσιμες αποφάσεις ΓΣ / ΔΣ
     ▶ ΑΕ πολυμετοχική με 500 μετόχους – ομάδες μετόχων – έλεγχος διοίκησης – δικαιώματα μειοψηφίας
     ▶ ΑΕ κοινοπρακτική 50-50 με συμμετοχή δύο εταιριών – μετοχική σύμβαση – σύμβαση διαχείρισης – διαφωνίες
     ▶ ΑΕ με τρεις μετόχους μη εισηγμένη – προσωπικές εγγυήσεις μετόχων – αποβολή από τη διοίκηση
     ▶ ΑΕ με δύο μετόχους – αμφισβήτηση μέρους μετοχών – έλεγχος – κακοδιαχείριση
     ▶ ΑΕ με δύο εταίρους – σύγκρουση συμφερόντων – προσωρινό ΔΣ
     ▶ ΕΠΕ με δύο εταίρους – αποκλεισμός του ενός από τον άλλον
     ▶ ΕΠΕ – ΙΚΕ αγωγή λύσης για σπουδαίο λόγο
     ▶ ΙΚΕ – έξοδος πλειοψηφούντος εταίρου και εν τοις πράγμασιν διαχειριστή
     ▶ ΕΠΕ – δικαίωμα προτίμησης και μεταβίβαση σε περισσότερους για διάσπαση της μερίδας

  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – Η ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΑΝΤΙΔΟΤΟ ΣΤΙΣ ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΡΡΑΞΕΙΣ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους της πράξης, νομικούς συμβούλους, επικεφαλής νομικών υπηρεσιών εταιριών, φορέων, οργανισμών, επιχειρηματικούς παράγοντες, οικονομικούς συμβούλους, λογιστές και γενικότερα σε όποιον επιθυμεί να ενημερωθεί για τον χειρισμό και την αντιμετώπιση κρίσιμων εταιρικών υποθέσεων μέσα από την δικηγορική εμπειρία της πράξης.

Αλέξανδρος Π. Σπυρίδωνος

Ο Αλέξανδρος Π. Σπυρίδωνος είναι δικηγόρος Αθηνών με ειδίκευση στο εμπορικό δίκαιο, κάτοχος μεταπτυχιακού LL.M. - London School of Economics (Commercial, Corporate and Media Law), αριστούχος υπότροφος Ιδρύματος Λίλιαν Βουδούρη και αριστούχος Διδάκτωρ Εμπορικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών. Είναι συγγραφέας βιβλίων σε περισσότερες εκδόσεις: Τα δικαιώματα της μειοψηφίας στην Ανώνυμη Εταιρεία», Δίκαιο ΙΚΕ και ΕΠΕ», Διαγράμματα Εταιρικού Δικαίου», Βραχυχρόνιες Μισθώσεις Ακινήτων μέσω Διαδικτυακής Πλατφόρμας» (Νομική Βιβλιοθήκη), έχει επιμεληθεί επιστημονικά τον Κώδικα Μισθώσεις Ακινήτων», συμμετέχει σε Ειδικές διαδικασίες κατά τον Νέο ΚΠολΔ» (Αρεοπαγίτης ε.τ. Ν. Λεοντής), Σύγχρονα ζητήματα δικαίου ακινήτων» και Το Δίκαιο της ΑΕ» (καθ. Ε. Περάκης). Έχει ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια και είναι εισηγητής σε πλήθος σεμιναρίων. Είναι τακτικός αρθρογράφος στον επιστημονικό Τύπο και επιστημονικός συνεργάτης στο περιοδικό Δίκαιο Τεχνολογίας & Επικοινωνίας (ΔΙΤΕ), έχει κάνει επίσης εισηγήσεις για: Έξυπνα Συμβόλαια (Smart contracts) και ελευθερία των συμβάσεων» (ΠαΠει-ΕΣ), Δημόσιο Συμφέρον και Δημόσιες Συμβάσεις» (εισήγηση στην ΕΣΔΙ), Η νομική οντότητα ως νέος θεσμός του εταιρικού δικαίου» (Αναμν. Τομ. Λ. Γεωργακόπουλου, ΤτΕ), Ο προσωρινός (;) χαρακτήρας της ρύθμισης κατάστασης με ασφαλιστικά μέτρα.» (Ένωση Δικονομολόγων) κ.α.. Είναι μέλος της Εταιρείας Μελετών Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου (ΕΜΕΟΔ), Ένωσης Δικονομολόγων, Αστικολόγων, Διαιτησίας, Εμπορικολόγων, ΔΣ Κοινωφελούς Ιδρύματος Βουδούρη, Συλλόγου Αποφοίτων LSE, European Law Observatory on New Technologies (ELONTech).

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με 6 άτοκες δόσεις https://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του κάθε σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 7 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 3 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.

Το σεμινάριο είναι πλήρως επιδοτούμενο από το ειδικό πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη των σεμιναρίων στον ΟΑΕΔ είναι τα υποψήφια στελέχη προς εκπαίδευση να ανήκουν στην μισθοδοσία ΙΚΑ της επιχείρησης και η επιχείρηση να διαθέτει το απαιτούμενο ποσό προς αξιοποίηση. Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει Κωδικό Λειτουργίας Επιχείρησης (ΚΛΕ) & Κωδικό Υλοποίησης Προγραμμάτων (ΚΥΛΠ).

Για την διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων σας, όπου επιλέγετε το εικονίδιο ΛΑΕΚ και αφού ανοίξει η σελίδα, την επιλογή ΛΑΕΚ 0,24%.

Ονοματεπώνυμο εισηγητή: Αλέξανδρος Π. Σπυρίδωνος

Κωδικός μητρώου ΛΑΕΚ:  51674

Στοιχεία εκπαιδευτικού φορέα:

ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ

Α.Φ.Μ 094443580

ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Διευ/ση: Μαυρομιχάλη 23, 106 80 Αθήνα

Back to Top