Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021Βιντεοσκοπημένο

ΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ CASE STUDIES

ΑΕ – ΕΠΕ – ΙΚΕ & ο ρόλος του νομικού συμβούλου στην αντιμετώπιση ενδοεταιρικών συγκρούσεων

Εισηγητές: Σπυρίδωνος Α.

To Σεμινάριο στοχεύει να παρουσιάσει μέσα από την εμπειρία ενός Practitioner και με τρόπο δυναμικό και απαλλαγμένο από στενές νομοτεχνικές τυπικότητες τα σημεία αιχμής του εταιρικού δικαίου που συναντώνται συνηθέστερα στην πράξη με τη χρήση case studies, που εντοπίζονται μεταξύ άλλων και στην προσπάθεια εξισορρόπησης των συμφερόντων μετόχων ή εταίρων κάτω από την ίδια «νομική στέγη» από τη στιγμή της προετοιμασίας μίας εμπορικής επιχειρηματικής δραστηριότητας μέχρι την επιτυχή ολοκλήρωση ή την άδοξη εγκατάλειψη αυτής. Παράλληλα, θα αναδειχθούν όλα τα πλεονεκτήματα της προληπτικής εταιρικής δικηγορίας στην πρόληψη ενδοεταιρικών συγκρούσεων.

 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΙ ΕΞΩΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ – ΠΟΙΟΝ ΩΦΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΝ ΒΛΑΠΤΟΥΝ
     ▶ Πώς να φτιάξουμε το καταστατικό αν είμαστε πλειοψηφία.
     ▶ Πώς να φτιάξουμε το καταστατικό αν είμαστε μειοψηφία.
     ▶ Πώς να φτιάξουμε το καταστατικό αν είμαστε 50-50.
     ▶ Εξωεταιρικές μετοχικές συμφωνίες.
     ▶ Ειδικές καταστατικές ρήτρες (προτίμηση σε μεταβίβαση, αυξημένες απαρτίες – πλειοψηφίες κ.λπ.).

 ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
     ▶ ΑΕ – καταχρηστική στέρηση δικαιώματος ψήφου με δικαστική απόφαση και ακυρώσιμες αποφάσεις ΓΣ / ΔΣ
     ▶ ΑΕ πολυμετοχική με 500 μετόχους – ομάδες μετόχων – έλεγχος διοίκησης – δικαιώματα μειοψηφίας
     ▶ ΑΕ κοινοπρακτική 50-50 με συμμετοχή δύο εταιριών – μετοχική σύμβαση – σύμβαση διαχείρισης – διαφωνίες
     ▶ ΑΕ με τρεις μετόχους μη εισηγμένη – προσωπικές εγγυήσεις μετόχων – αποβολή από τη διοίκηση
     ▶ ΑΕ με δύο μετόχους – αμφισβήτηση μέρους μετοχών – έλεγχος – κακοδιαχείριση
     ▶ ΑΕ με δύο εταίρους – σύγκρουση συμφερόντων – προσωρινό ΔΣ
     ▶ ΕΠΕ με δύο εταίρους – αποκλεισμός του ενός από τον άλλον
     ▶ ΕΠΕ – ΙΚΕ αγωγή λύσης για σπουδαίο λόγο
     ▶ ΙΚΕ – έξοδος πλειοψηφούντος εταίρου και εν τοις πράγμασιν διαχειριστή
     ▶ ΕΠΕ – δικαίωμα προτίμησης και μεταβίβαση σε περισσότερους για διάσπαση της μερίδας

  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – Η ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΑΝΤΙΔΟΤΟ ΣΤΙΣ ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΡΡΑΞΕΙΣ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους της πράξης, νομικούς συμβούλους, επικεφαλής νομικών υπηρεσιών εταιριών, φορέων, οργανισμών, επιχειρηματικούς παράγοντες, οικονομικούς συμβούλους, λογιστές και γενικότερα σε όποιον επιθυμεί να ενημερωθεί για τον χειρισμό και την αντιμετώπιση κρίσιμων εταιρικών υποθέσεων μέσα από την δικηγορική εμπειρία της πράξης.

Αλέξανδρος Π. Σπυρίδωνος

Ο Αλέξανδρος Π. Σπυρίδωνος είναι δικηγόρος Αθηνών με ειδίκευση στο εμπορικό δίκαιο, κάτοχος μεταπτυχιακού LL.M. - London School of Economics (Commercial, Corporate and Media Law), αριστούχος υπότροφος Ιδρύματος Λίλιαν Βουδούρη και αριστούχος Διδάκτωρ Εμπορικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών. Είναι συγγραφέας βιβλίων σε περισσότερες εκδόσεις: Τα δικαιώματα της μειοψηφίας στην Ανώνυμη Εταιρεία», Δίκαιο ΙΚΕ και ΕΠΕ», Διαγράμματα Εταιρικού Δικαίου», Βραχυχρόνιες Μισθώσεις Ακινήτων μέσω Διαδικτυακής Πλατφόρμας» (Νομική Βιβλιοθήκη), έχει επιμεληθεί επιστημονικά τον Κώδικα Μισθώσεις Ακινήτων», συμμετέχει σε Ειδικές διαδικασίες κατά τον Νέο ΚΠολΔ» (Αρεοπαγίτης ε.τ. Ν. Λεοντής), Σύγχρονα ζητήματα δικαίου ακινήτων» και Το Δίκαιο της ΑΕ» (καθ. Ε. Περάκης). Έχει ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια και είναι εισηγητής σε πλήθος σεμιναρίων. Είναι τακτικός αρθρογράφος στον επιστημονικό Τύπο και επιστημονικός συνεργάτης στο περιοδικό Δίκαιο Τεχνολογίας & Επικοινωνίας (ΔΙΤΕ), έχει κάνει επίσης εισηγήσεις για: Έξυπνα Συμβόλαια (Smart contracts) και ελευθερία των συμβάσεων» (ΠαΠει-ΕΣ), Δημόσιο Συμφέρον και Δημόσιες Συμβάσεις» (εισήγηση στην ΕΣΔΙ), Η νομική οντότητα ως νέος θεσμός του εταιρικού δικαίου» (Αναμν. Τομ. Λ. Γεωργακόπουλου, ΤτΕ), Ο προσωρινός (;) χαρακτήρας της ρύθμισης κατάστασης με ασφαλιστικά μέτρα.» (Ένωση Δικονομολόγων) κ.α.. Είναι μέλος της Εταιρείας Μελετών Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου (ΕΜΕΟΔ), Ένωσης Δικονομολόγων, Αστικολόγων, Διαιτησίας, Εμπορικολόγων, ΔΣ Κοινωφελούς Ιδρύματος Βουδούρη, Συλλόγου Αποφοίτων LSE, European Law Observatory on New Technologies (ELONTech).

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 18068
5 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Σπυρίδωνος Α.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 120,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

ΑΕ – ΕΠΕ – ΙΚΕ & ο ρόλος του νομικού συμβούλου στην αντιμετώπιση ενδοεταιρικών συγκρούσεων

ΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ CASE STUDIES

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 18068
5 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Σπυρίδωνος Α.
Back to Top