Δευτέρα 02 Νοεμβρίου 2020Βιντεοσκοπημένο

ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ (Ν 4601/2019) –3o ΤΜΗΜΑ

Η εμπειρία από την εφαρμογή των νέων διατάξεων - Κριτική αποτίμηση και Πρακτική προσέγγιση

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Εισηγητές: Κατσάς Θ., Λιναρίτης Ι.

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η κριτική αποτίμηση και πρακτική προσέγγιση του νέου δικαίου των εταιρικών μετασχηματισμών όπως εφαρμόστηκε τον πρώτο χρόνο από την θέση του σε ισχύ. Εξετάζονται οι δικαιοπολιτικές κατευθύνσεις και σημαίνουσες αλλαγές (καινοτομίες) της νέας νομοθεσίας, όσον αφορά στις συγχωνεύσεις, διασπάσεις και μετατροπές επιχειρήσεων, σε σύγκριση με το προϊσχύσαν δίκαιο. Διακρίνονται οι βασικές ρυθμίσεις γενικής εφαρμογής (ανεξαρτήτως εταιρικού τύπου μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων), συζητούνται επιλεγμένες προβλέψεις που διέπουν μετασχηματισμούς ορισμένων εταιρικών μορφών και καταγράφονται τα στάδια υλοποίησης των κύριων κατηγοριών μετασχηματισμών. Σχολιάζονται, παράλληλα, διαθέσιμα μέσα έννομης προστασίας επιμέρους φορέων συμφερόντων (μετόχων μειοψηφίας, πιστωτών κ.ά.) και κριτήρια για την επιλογή του καταλληλότερου είδους και όρων μετασχηματισμού, προς επίτευξη των στρατηγικών ή των χρηματοοικονομικών στοχεύσεων επιχειρήσεων.

1η ημέρα - Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020 (16:30 - 21:30)

• Εισαγωγή στο νέο εταιρικό δίκαιο των μετασχηματισμών
   - Οι κατηγορίες των μετασχηματισμών - Τα προβλήματα του προϊσχύσαντος δικαίου
   - Η κατάργηση του numerus clausus των μετασχηματισμών και  η ενοποίηση των ρυθμίσεων
   - Οι κατευθύνσεις της νέας νομοθεσίας και η συστηματική του νέου  νόμου

• Συγχώνευση - Έννοια και μορφές
   - Τα 10 στάδια και οι διατυπώσεις της διαδικασίας συγχώνευσης  υπό το νέο δίκαιο
   - Η προστασία των μετόχων και των πιστωτών στη συγχώνευση
   - Η ευθύνη των διαχειριστών και μελών Δ.Σ. και η ακύρωση  της συγχώνευσης

2η ημέρα - Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020 (17:00 - 21:00)

• Διάσπαση - Έννοια και μορφές
   - Η μερική διάσπαση ως νέα, πολύτιμη μορφή μετασχηματισμού
   - Καινοτομίες στο δίκαιο της διάσπασης

• Ειδικά ζητήματα της συγχώνευσης / διάσπασης και ρυθμίσεις ανάλογα με τον εταιρικό τύπο των συγχωνευόμενων / διασπώμενων εταιριών
   -  Τύπος της σύμβασης - Έλεγχος νομιμότητας
   - Αποτελέσματα της συγχώνευσης και διάσπασης

•  Εταιρικοί μετασχηματισμοί εισηγμένων (και συνδεδεμένων) εταιριών
   - Δίκαιο κεφαλαιαγοράς
   - Κανονισμός Χ.Α.

• Μετατροπή εταιριών
   - Eιδικά ζητήματα στη μετατροπή
   - Αυξημένη πλειοψηφία - δικαίωμα εξόδου - αποζημίωση μειοψηφούντων μετόχων
 

 

Το Σεμινάριο απευθύνεται: σε δικηγόρους και νομικούς συμβούλους που θέλουν να διευρύνουν την ικανότητα παροχής νομικών υπηρεσιών σε ΑΕ, αξιοποιώντας τις νέες δυνατότητες και όρους εταιρικής αναδιοργάνωσης και μετασχηματισμών ομίλων επιχειρήσεων, σε στελέχη επιχειρήσεων και Οργανισμών με πανεπιστημιακή εκπαίδευση οικονομικής κατεύθυνσης (σύμβουλοι επιχειρήσεων, οικονομολόγοι, οικονομικοί διευθυντές, λογιστές, τραπεζικά στελέχη και επιχειρηματίες), που θέλουν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους, όσον αφορά τις προϋποθέσεις, όρους και χαρακτηριστικά των πράξεων συγχωνεύσεων, διασπάσεων και μετατροπών επιχειρήσεων και την υλοποίηση των σχετικών διαδικασιών.

Θεόδωρος Κατσάς

Ο Θεόδωρος Κατσάς είναι Εταίρος της δικηγορικής εταιρείας «Μαρίνος – Κατσάς – Λιάσκος & Συνεργάτες» και Λέκτορας Εμπορικού Δικαίου στην Νομική Σχολή του ΔΠΘ. Είναι επίσης μέλος της Ενώσεως Ελλήνων Εμπορικολόγων, μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Περιοδικού «Νομικό Βήμα» του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τραπεζικού και Οικονομικού Δικαίου (A.E.D.B.F.). Εξειδικεύεται στο δίκαιο των εμπορικών συμβάσεων, των εταιρειών, της κεφαλαιαγοράς, της αστικής και εμπορικής αφερεγγυότητας (πτωχευτικό δίκαιο), στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, το δίκαιο των επιχειρηματικών χρηματοδοτήσεων. Έχει πολυετή ενασχόληση ως δικηγόρος και νομικός σύμβουλος σε θέματα δικαίου της κεφαλαιαγοράς, των επιχειρηματικών χρηματοδοτήσεων, των εμπορικών συμβάσεων και του δικαίου προστασίας του καταναλωτή. Έχει επίσης μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων (μονογραφίες, άρθρα, μελέτες και συμμετοχές σε συλλογικά έργα) στο Δίκαιο των εμπορικών συμβάσεων, των εταιρειών, της κεφαλαιαγοράς, της αστικής και εμπορικής αφερεγγυότητας (πτωχευτικό δίκαιο), του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και του δικαίου των επιχειρηματικών χρηματοδοτήσεων.

Ιωάννης Λιναρίτης

Ο Ιωάννης Λιναρίτης είναι Διδάκτωρ Νομικής, Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, Υποδιευθυντής Εταιρικών Σχεδιασμών και Μετασχηματισμών στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Αριστούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, συνέχισε τις σπουδές του στο University of Birmingham (Business School) της Μεγάλης Βρετανίας, όπου απέκτησε M.B.A. in International Banking & Finance (distinction merit) και αργότερα στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα διδακτορικής διατριβής την Πρόσβαση στις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες μέσω Διαδικτύου (Internet Banking). Έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες σε ζητήματα εταιρικού δικαίου, τραπεζικού δικαίου, αστικού δικαίου και δικαίου κεφαλαιαγοράς, συμμετάσχει ως εισηγητής σε συνέδρια, και παράσχει έκτακτες διαλέξεις με αντικείμενο τα Σύνθετα Χρηματοπιστωτικά Μέσα, τη Διαχείριση Τραπεζικών Κινδύνων, τις Ηλεκτρονικές Εμπορικές Συμβάσεις/Έγγραφα/Άυλα Αξιόγραφα, τη Διαχείριση και πώληση Μη εξυπηρετούμενων δανείων κα., στο Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Τομέα Δικαίου των Επιχειρήσεων της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θράκης, στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Αστικού Δικαίου και Εμπορικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Χρηματοοικονομικού & Τραπεζικού Ευρωπαϊκού Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 17773
9 ώρες
Εισηγητές: Κατσάς Θ., Λιναρίτης Ι.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 230,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Η εμπειρία από την εφαρμογή των νέων διατάξεων - Κριτική αποτίμηση και Πρακτική προσέγγιση

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ (Ν 4601/2019) –3o ΤΜΗΜΑ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 17773
9 ώρες
Εισηγητές: Κατσάς Θ., Λιναρίτης Ι.
Αποκτήστε τη συνδυαστική προσφορά
 • Αγοράζονται συχνά μαζί

  Συνδυαστική Προσφορά

  Βιβλίο (Έντυπο)
  Τιμή 143,00 €
  X1
  ΔΙΚΑΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ - Βιβλίο (έντυπο)
  +
  Βιντεοσκοπημένα (Εκπαίδευση/Εκδηλώσεις)
  ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ (Ν 4601/2019) – 3ο ΤΜΗΜΑ - (ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ)
  Η εμπειρία από την εφαρμογή των νέων διατάξεων - Κριτική αποτίμηση και Πρακτική προσέγγιση
  Τιμή 230,00 €
  X1
  ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ (Ν 4601/2019) – 3ο ΤΜΗΜΑ - (ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ)
  =
  Σύνολο:

  από 373,00 €

  281,00 €

  έκπτωση 24.67%

Back to Top