ΕΘΝΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (ΕΘΑΔ)

Συγκριτική μελέτη των ΕΘΑΔ σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 13.4€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 29,40 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17408
Φράγκου Ρ.
Σταυρόπουλος Γ., Συμεωνίδου Καστανίδου Ε.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Σισιλιάνος Λ. Α.

Οι «Εθνικοί Θεσμοί για την προώθηση και προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΘΑΔ)» συνιστούν μια σημαντική καινοτομία στην παγκόσμια διακυβέρνηση, καθώς αποτελούν τον μοναδικό κρατικό μηχανισμό, του οποίου ο σκοπός και η λειτουργία είναι αποκλειστικά αφιερωμένοι στην προστασία και την προώθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Η επιστημονικά πρωτότυπη μονογραφία διερευνά τη σχέση αλληλεπίδρασης που παρατηρείται μεταξύ της «αρχιτεκτονικής» των ΕΘΑΔ και της βασικής αποστολής τους και επιχειρεί να φωτίσει πτυχές και παραμέτρους που αφορούν στη σύσταση, τη λειτουργία και το ρόλο των ΕΘΑΔ. Μέσα από τη σύγκριση των διαφορετικών τύπων ΕΘΑΔ που απαντώνται διεθνώς καταλήγει σε χρήσιμα συμπεράσματα σε σχέση με τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς προοπτικές της συμβολής τους στην προώθηση και την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Το έργο ασχολείται με ένα ως τώρα ανεξερεύνητο από τον Έλληνα μελετητή πεδίο του Δικαίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και αποτελεί ένα πρώτο έναυσμα για την ανάπτυξη του επιστημονικού διαλόγου προς το σκοπό της ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας των ΕΘΑΔ.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Σελ. 1
Α. Γενικά Σελ. 1
Β. Η μεθοδολογική προσέγγιση της έρευνας Σελ. 7
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η σύλληψη και η εξέλιξη της έννοιας των ΕΘΑΔ και οι Αρχές των Παρισίων: μια πορεία παράλληλη
Α. Τα πρώτα βήματα των ΕΘΑΔ Σελ. 12
Β. Η «δεύτερη γέννηση» των ΕΘΑΔ: οι Αρχές των Παρισίων Σελ. 15
α. Η διεθνής αναγνώριση των Αρχών των Παρισίων Σελ. 18
β. Τα όρια και οι προκλήσεις στην εφαρμογή των Αρχών των Παρισίων Σελ. 21
αα. Ο σκοπός των Αρχών των Παρισίων Σελ. 21
ββ. Οι αποδέκτες των Αρχών των Παρισίων Σελ. 23
γγ. Τα «μοντέλα λειτουργίας» των ΕΘΑΔ στα οποία εφαρμόζονται οι Αρχές των Παρισίων Σελ. 25
Γ. Η συμμόρφωση των ΕΘΑΔ με τις Αρχές των Παρισίων και η διαδικασία διαπίστευσής τους Σελ. 27
α. Το Παγκόσμιο Συντονιστικό Όργανο των ΕΘΑΔ (Global Alliance of National Human Rights Institutions, GANHRI) Σελ. 28
β. Η Υποεπιτροπή Διαπίστευσης (Sub-Committee on Accreditation, SCA) Σελ. 29
γ. Η διαδικασία διαπίστευσης των ΕΘΑΔ Σελ. 33
αα. Τα βασικά βήματα της διαδικασίας διαπίστευσης των ΕΘΑΔ Σελ. 33
ββ. Η αξιολόγηση της διαδικασίας διαπίστευσης των ΕΘΑΔ Σελ. 37
Δ. Η έννοια των ΕΘΑΔ σήμερα: ορισμός και τυπολογία Σελ. 43
α. Εννοιολογική προσέγγιση των ΕΘΑΔ Σελ. 43
β. Καλύτερη κατανόηση των «μοντέλων λειτουργίας» των ΕΘΑΔ Σελ. 48
Συμπεράσματα Πρώτου Μέρους Η Ανάγκη Ενίσχυσης του συστήματος αξιολόγησης των ΕΘΑΔ και όχι απαραίτητα επικαιροποίησης των Αρχών των Παρισίων Σελ. 62
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Η Αρχιτεκτονική των ΕΘΑΔ: Βασικές παράμετροι για την εκπλήρωση της αποστολής τους
Α. Ανεξαρτησία των ΕΘΑΔ Σελ. 67
α. Θεσμική ανεξαρτησία των ΕΘΑΔ Σελ. 69
αα. Η εντολή των ΕΘΑΔ Σελ. 69
i. Διττή αρμοδιότητα των ΕΘΑΔ να προωθούν και να προστατεύουν τα δικαιώματα του ανθρώπου Σελ. 69
ii. Το εύρος της εντολής των ΕΘΑΔ Σελ. 71
iii. Νομική θεμελίωση της εντολής των ΕΘΑΔ Σελ. 78
ββ. Οριοθετημένη υλική αρμοδιότητα Σελ. 80
β. Προσωπική ανεξαρτησία των μελών των ΕΘΑΔ Σελ. 83
αα. Η διαδικασία διορισμού και παύσης των μελών των ΕΘΑΔ Σελ. 83
ββ. Το status των μελών των ΕΘΑΔ Σελ. 89
γ. Οικονομική ανεξαρτησία των ΕΘΑΔ Σελ. 92
δ. Λειτουργική ανεξαρτησία των ΕΘΑΔ Σελ. 103
αα. Επιλογή και πρόσληψη του προσωπικού των ΕΘΑΔ Σελ. 103
ββ. Ανάπτυξη των μεθόδων εργασίας των ΕΘΑΔ Σελ. 106
γγ. Διεξαγωγή ερευνών από τους ΕΘΑΔ Σελ. 109
Β. Πλουραλισμός των ΕΘΑΔ Σελ. 111
α. Μέσω της αντιπροσωπευτικότητας των ΕΘΑΔ Σελ. 114
β. Μέσω της συνεργασίας των ΕΘΑΔ με τις κοινωνικές δυνάμεις που συμμετέχουν στην προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου Σελ. 123
αα. Συνεργασία των ΕΘΑΔ με κρατικούς φορείς Σελ. 126
ββ. Συνεργασία των ΕΘΑΔ με μη κρατικούς φορείς Σελ. 138
Γ. Λογοδοσία των ΕΘΑΔ Σελ. 149
α. Η «τυπική» λογοδοσία των ΕΘΑΔ Σελ. 150
β. Η «δημόσια» ή «λαϊκή» λογοδοσία των ΕΘΑΔ Σελ. 155
γ. Η αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των ΕΘΑΔ: αναγκαία προϋπόθεση της λογοδοσίας τους Σελ. 159
Συμπεράσματα Δεύτερου Μέρους Δικλείδα ασφαλείας απέναντι στην ποικιλομορφία των ΕΘΑΔ η ευρεία συνταγματική ή νομοθετική εντολή τους Σελ. 164
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ Η εντολή των ΕΘΑΔ: Κοινοί στόχοι με σκοπό την εκπλήρωση της αποστολής τους
Α. Προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου Σελ. 171
α. Παρακολούθηση ζητημάτων που άπτονται των δικαιωμάτων του ανθρώπου (monitoring) Σελ. 171
β. Διερεύνηση ατομικών αναφορών (complaints handling) σε περιπτώσεις παραβιάσεων των δικαιωμάτων του ανθρώπου Σελ. 181
Β. Προώθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου Σελ. 184
α. Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για ζητήματα που άπτονται των δικαιωμάτων του ανθρώπου Σελ. 186
β. Διοργάνωση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων για τα δικαιώματα του ανθρώπου Σελ. 189
γ. Έρευνα σχετικά με τα δικαιώματα του ανθρώπου Σελ. 194
Γ. Ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο σε θέματα που άπτονται των δικαιωμάτων του ανθρώπου Σελ. 196
α. Υποβολή σε συμβουλευτική βάση «γνωμοδοτήσεων, συστάσεων, προτάσεων ή εκθέσεων» Σελ. 197
β. Ενθάρρυνση για την επικύρωση διεθνών συνθηκών για τα δικαιώματα του ανθρώπου Σελ. 205
γ. Συνδρομή στις εκθέσεις που υποβάλλουν οι εθνικές αρμόδιες Αρχές για τη συμμόρφωσή τους με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα για τα δικαιώματα του ανθρώπου (reporting) Σελ. 208
Δ. Συνεργασία με το διεθνές και περιφερειακό σύστημα των δικαιωμάτων του ανθρώπου Σελ. 211
α. Συνεργασία των ΕΘΑΔ με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών Σελ. 214
αα. ΕΘΑΔ και UN Treaty Bodies Σελ. 216
ββ. ΕΘΑΔ και Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Σελ. 235
i. ΕΘΑΔ και Οικουμενική Περιοδική Αξιολόγηση (UPR) Σελ. 236
ii. ΕΘΑΔ και Ειδικές Διαδικασίες (Special procedures) Σελ. 238
β. Συνεργασία των ΕΘΑΔ με το Συμβούλιο της Ευρώπης και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου Σελ. 240
αα. ΕΘΑΔ και Συμβούλιο της Ευρώπης Σελ. 241
ββ. ΕΘΑΔ και ΕΔΔΑ Σελ. 248
γ. Συνεργασία των ΕΘΑΔ με την Ευρωπαϊκή Ένωση Σελ. 253
αα. ΕΘΑΔ και Θεσμικά όργανα της ΕΕ Σελ. 255
ββ. ΕΘΑΔ και Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ Σελ. 261
δ. Συνεργασία των ΕΘΑΔ με άλλους περιφερειακούς οργανισμούς για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου Σελ. 263
Συμπεράσματα Τρίτου Μέρους Δικλείδα ασφαλείας απέναντι στο εύρος των λειτουργιών των ΕΘΑΔ ο στρατηγικός σχεδιασμός της δράσης τους Σελ. 265
ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ Σελ. 267
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Οι Αρχές σχετικά με το status των Εθνικών Θεσμών (Αρχές των Παρισίων) Σελ. 273
Back to Top