Σάββατο 12 Μαρτίου 2022Βιντεοσκοπημένο

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ

Εισηγητές: Πλιάτσικας Κ.
Σκοπό του Σεμιναρίου αποτελεί η παρουσίαση ειδικών ζητημάτων που αφορούν στην κτήση δικαιώματος επί ακινήτου με τίτλο κτήσης την κληρονομική διαδοχή, ιδίως κατά το στάδιο της κτηματογράφησης και της λειτουργίας Εθνικού Κτηματολογίου. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται, ιδίως, σε πρακτικά προβλήματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων. Μέσα από παραδείγματα και με αναφορά στη νομολογία, επιχειρείται η προσέγγιση όλων των ζητημάτων που αντιμετωπίζει στην πράξη ο εφαρμοστής του Κτηματολογικού Δικαίου. Επίσης, ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στους τρόπους οριστικοποίησης και προστασίας των εγγραπτέων δικαιωμάτων επί οριστικοποιημένων πρώτων εγγραφών, ενόψει της επικείμενης οριστικοποίησης αυτών σε πολλές περιοχές.

Εισαγωγικά
 - Λόγοι κλήσης στην κληρονομική διαδοχή
 - Η κτήση εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου με κληρονομία
 - Η μεταγραφή/καταχώριση του συμβολαιογραφικού εγγράφου αποδοχής κληρονομίας στα δημόσια βιβλία

Η επίδραση της κληρονομικής διαδοχής κατά το στάδιο της κτηματογράφησης
  - Υποβολή δήλωσης εγγραπτέου δικαιώματος κατά το στάδιο της κτηματογράφησης με επίκληση κληρονομικής διαδοχής
  - Διόρθωση προσωρινών κτηματολογικών εγγραφών με τίτλο κτήσης την κληρονομική διαδοχή
  - Κτήση δικαιώματος με κληρονομική διαδοχή κατά το στάδιο της κτηματογράφησης
  - Προστασία εγγραπτέου δικαιώματος που αποκτήθηκε με κληρονομική διαδοχή κατά το στάδιο της κτηματογράφησης (ιδίως η περί κλήρου αγωγή)

Κληρονομική διαδοχή κατά το στάδιο λειτουργίας του Εθνικού Κτηματολογίου
  - Έννοια και είδη κτηματολογικών εγγραφών - Πρώτες και μεταγενέστερες κτηματολογικές εγγραφές - Ανακριβείς κτηματολογικές εγγραφές
  - Δικαστική διόρθωση ανακριβών πρώτων κτηματολογικών εγγραφών με τίτλο κτήσης του δικαιώματος την κληρονομική διαδοχή
    • Διόρθωση ανακριβούς πρώτης κτηματολογικής εγγραφής μέσω της άσκησης αγωγής του άρθρου 6§2 N 2664/1998
    • Διόρθωση ανακριβούς πρώτης κτηματολογικής εγγραφής μέσω της άσκησης αίτησης του άρθρου 6§3 N 2664/1998
    • Διόρθωση ανακριβούς πρώτης κτηματολογικής εγγραφής μέσω της άσκησης αίτησης του άρθρου 6§8 N 2664/1998
  - Εξωδικαστική διόρθωση ανακριβών πρώτων κτηματολογικών εγγραφών με τίτλο κτήσης του δικαιώματος την κληρονομική διαδοχή
    • Διόρθωση ανακριβούς πρώτης κτηματολογικής εγγραφής μέσω της άσκησης αίτησης του άρθρου 6§4 N 2664/1998
    • Διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων ανακριβών πρώτων κτηματολογικών εγγραφών (άρθρο 18 N 2664/1998)
    • Αιτήσεις γεωμετρικών μεταβολών επί ανακριβών πρώτων κτηματολογικών εγγραφών (άρθρο 19§2 N 2664/1998)
  - Καταχώριση μεταγενέστερων εγγραφών με τίτλο κτήσης την κληρονομική διαδοχή
  - Οριστικοποίηση των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών και η επίδραση στην κληρονομική διαδοχή
  - Άσκηση αντιρρήσεων κατά άρνησης Προϊσταμένου Κτηματολογικού Γραφείου (άρθρο 16§5 N 2664/1998) όταν απορρίπτεται αίτηση για καταχώριση συμβολαιογραφικής πράξης αποδοχής κληρονομίας

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικαστές, δικηγόρους που ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με υποθέσεις Κτηματολογικού Δικαίου και, ιδίως δικηγόρους τραπεζικών ιδρυμάτων και εταιριών ειδικού σκοπού, συμβολαιογράφους, τοπογράφους-μηχανικούς, δασολόγους, υποθηκοφύλακες και Προϊσταμένους Κτηματολογικών Γραφείων, φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων ΝΠΔΔ, φοιτητές σχολών με συναφές αντικείμενο, καθώς και εν γένει επιστήμονες και επαγγελματίες συναφών κλάδων.

Κωνσταντίνος Πλιάτσικας

Ο Κωνσταντίνος Πλιάτσικας είναι Δικηγόρος Θεσσαλονίκης (παρ’ Αρείω Πάγω) με ειδικότερο αντικείμενο απασχόλησης το Κτηματολογικό Δίκαιο. Είναι Διδάκτορας Νομικής του ΑΠΘ, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Αστικού Δικαίου και πτυχιούχος Νομικής του ίδιου Τμήματος. Επίσης, από τον Ιανουάριο 2019 διδάσκει Εμπράγματο και Κληρονομικό Δίκαιο ως Επισκέπτης Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (University of Nicosia). Η διδακτορική του διατριβή, η οποία κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2019, έχει τίτλο: Η διόρθωση ανακριβούς πρώτης κτηματολογικής εγγραφής – Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 6§2 ν. 2664/1998». Είναι δικηγόρος με πάγια αντιμισθία στον Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου Θεσσαλονίκης και εργάστηκε ως δικηγόρος του Γραφείου Κτηματογράφησης Θεσσαλονίκης με αντικείμενο τον έλεγχο των υποβληθεισών δηλώσεων εγγραπτέων δικαιωμάτων των Δήμων Θεσσαλονίκης και Κοζάνης. Έχει λάβει μέρος, με εισηγήσεις και παρεμβάσεις, σε πληθώρα πανελλήνιων συνεδρίων με αντικείμενο το Κτηματολογικό Δίκαιο και έχει δημοσιεύσει πλήθος μελετών με συναφές περιεχόμενο.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19212
5 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Πλιάτσικας Κ.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 160,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19212
5 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Πλιάτσικας Κ.
Back to Top