ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ

Η απόφαση πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ και ο ελληνικός νόμος ενσωμάτωσης (Ν 3251/2004)

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 9.5€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 22,50 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18148
Ορφανός Σ.
Καλφέλης Γ.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Το έργο «Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης» αποτελεί μια σύγχρονη από πλευράς μεθοδολογικής και δογματικής, εκτεταμένη και συστηματική μελέτη του κομβικής σημασίας συγκεκριμένου δικονομικού μέτρου, το οποίο παρουσιάζει ακόμα εντονότερο ενδιαφέρον ενόψει της σύστασης και της λειτουργίας στην πράξη του θεμελιώδους θεσμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ο οποίος καλείται να θεραπεύσει αρκετές από τις πιθανές παθογένειες» της συγκεκριμένης διαδικασίας.

Εξετάζει αναλυτικά σημαντικά δογματικά θέματα και τις αρχές:

 • της ειδικότητας
 • της αμοιβαίας αναγνώρισης
 • του διττού αξιόποινου
 • του ne bis in idem
 • της απαγόρευσης έκδοσης ημεδαπών
 • της απαγόρευσης έκδοσης λόγω πολιτικού εγκλήματος,

Επίσης, αναλύει κρίσιμα δικονομικά ζητήματα όπως:

 • τον περιορισμό των δικονομικών δικαιωμάτων του Αρείου Πάγου
 • την έφεση ενώπιον του Αρείου Πάγου
 • τη νομική φύση της κρίσης του Συμβουλίου Εφετών 
 • το παραδεκτό και η αοριστία της έφεσης
 • την παραίτηση από την έφεση

και παρουσιάζει προτάσεις αναφορικά με τη λειτουργία του εν λόγω εντάλματος, δηλαδή την επίτευξη της αμοιβαίας εμπιστοσύνης» στην ΕΕ, την αξιοποίηση των αρμοδιοτήτων της Eurojust, κ.λπ.

Απευθύνεται σε δικηγόρους, δικαστές, εισαγγελείς, φορείς του Δημοσίου και γενικότερα σε κάθε ενασχολούμενο με το συγκεκριμένο αντικείμενο.

Εισαγωγή Σελ. 19
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Η απόφαση πλαίσιο για το ΕΕΣ Σελ. 21
Ι. Η δικαστική συνεργασία των κρατών μελών και η εναρμόνιση ποινικού δικαίου στην ΕΕ Σελ. 22
ΙΙ. Ο θεσμός της έκδοσης Σελ. 29
ΙΙΙ. Τo «νομικό εργαλείο» της απόφασης πλαίσιο μέχρι και σήμερα Σελ. 32
ΙV. Η φύση και δεσμευτικότητα των αποφάσεων πλαίσιο Σελ. 34
V. Η «γέννηση» του ΕΕΣ Σελ. 36
VI. Η έννοια του EEΣ Σελ. 38
VII. Η φύση του ΕΕΣ Σελ. 40
VIII. Oι σημαντικές επιμέρους ρυθμίσεις της απόφασης πλαίσιο για το ΕΕΣ Σελ. 42
IX. Οι καινοτόμες ρυθμίσεις της απόφασης πλαίσιο Σελ. 43
Χ. Η νομιμοποιητική βάση του ΕΕΣ Σελ. 45
XI. Η «αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης» στα πλαίσια του ΕΕΣ Σελ. 49
ΧΙΙ. Η κριτική του ΕΕΣ σε σχέση με τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα Σελ. 52
ΧΙΙΙ. Η ειδικότερη κριτική του ΕΕΣ σε σχέση με δημοκρατικό έλλειμμα ΕΕ Σελ. 56
ΧΙV. Η κριτική των καινοτόμων ρυθμίσεων «παράδοσης» που αντίκεινται στις ρυθμίσεις καθεστώτος της έκδοσης Σελ. 57
i. Η άρση της αρχής της ειδικότητας Σελ. 57
ii. Η άρση της απαγόρευσης έκδοσης για πολιτικά εγκλήματα Σελ. 59
iii. Η άρση της απαγόρευσης της έκδοσης ημεδαπών Σελ. 60
iv. Η αρχή ne bis in idem Σελ. 64
v. Το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη Σελ. 67
vi. Η άρση της αρχής του διττού αξιοποίνου Σελ. 70
XV. Η ειδικότερη ανάλυση του άρθρου 2 παρ. 2 της απόφασης πλαίσιο Σελ. 73
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Ο νόμος ενσωμάτωσης της απόφασης πλαίσιο (Ν 3251/2004)
Ι. Η σύγκριση Ν 3251/2004 και Ν 4165/1961 Σελ. 99
ΙΙ. Η συνοπτική περιγραφή των διατάξεων του νόμου Σελ. 102
ΙΙΙ. Η κριτική του Ν 3251/2004 Σελ. 105
ΙV. Η κατάργηση της αρχής του διπλού αξιοποίνου Σελ. 107
V. Η αντισυνταγματικότητα της κατάργησης της αρχής του διττού αξιοποίνου Σελ. 108
VI. Οι γραμματικοί και ερμηνευτικοί περιορισμοί εφαρμογής του άρθρου 10 παρ. 2 Ν 3251/2004 Σελ. 110
VII. Ο περιορισμός της αρχής της ειδικότητας Σελ. 114
VIII. Η έκδοση ημεδαπών Σελ. 117
IX. Η απαγόρευση έκδοσης λόγω πολιτικού εγκλήματος Σελ. 125
Χ. Η αρχή ne bis in idem Σελ. 127
XI. Άλλα γενικότερα ζητήματα του ΕΕΣ Σελ. 137
i. Η δίωξη της «ίδιας πράξης» από τις ελληνικές αρχές Σελ. 137
ii. Oι περιορισμοί των δικονομικών δικαιωμάτων εκζητουμένου Σελ. 140
iii. Η απαγόρευση της αναδρομικότητας των ποινικών νόμων Σελ. 142
XII. Το ένδικο μέσο της έφεσης Σελ. 144
i. Τα άρθρα 22 παρ.1 Ν 3251/2004 και 451 ΚΠΔ Σελ. 145
ii. Η νομική φύση της κρίσης του Συμβουλίου Εφετών Σελ. 148
iii. Το παραδεκτό και η αοριστία της έφεσης Σελ. 152
iv. Οι λόγοι της έφεσης Σελ. 157
v. Η παραίτηση από την έφεση Σελ. 161
vi. Η διαδικασία συζήτησης της έφεσης Σελ. 161
vii. Η αποδοχή της έφεσης Σελ. 165
XIII. Άλλα δικονομικά ζητήματα Σελ. 167
i. Η διόρθωση της απόφασης του δικαστικού συμβουλίου Σελ. 167
ii. Η αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους Σελ. 168
iii. Η αφαίρεση του χρόνου κράτησης στο κράτος εκτέλεσης του εντάλματος Σελ. 169
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Προτάσεις για τη λειτουργία του ΕΕΣ
Ι. Η επίτευξη της «αμοιβαίας εμπιστοσύνης» στην ΕΕ Σελ. 173
ΙΙ. Η εναρμόνιση σε επίπεδο ουσιαστικού ποινικού δικαίου Σελ. 174
ΙΙΙ. Η εναρμόνιση στο επίπεδο της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Σελ. 175
IV. Η αξιοποίηση των αρμοδιοτήτων της Eurojust (Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο) Σελ. 176
V. Οι απαραίτητες τροποποιήσεις επί της απόφασης πλαίσιο για το ΕEΣ Σελ. 177
VI. Oι νομοθετικές τροποποιήσεις σε εθνικό επίπεδο Σελ. 179
VII. Η πρόσφατη ευρωπαϊκή δικονομική εξέλιξη της σύστασης του θεσμού της ευρωπαϊκής εισαγγελίας Σελ. 184
Επίλογος Σελ. 197
Back to Top