Κωδ. 19391|19392
8 ώρες
Τρίτη 29 Νοεμβρίου και Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022 (17:00 – 21:00)
Εισηγητές: Μανιάτης Π.
Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ


Η εμπειρία από τη δικαστηριακή πράξη
Εισηγητές: Μανιάτης Π.

Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: 160,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 19391|19392
8 ώρες
Τρίτη 29 Νοεμβρίου και Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022 (17:00 – 21:00)
Εισηγητές: Μανιάτης Π.

Η γνώση των κυριότερων μηχανισμών της διεθνούς δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις και ιδίως των αντίστοιχων εξελιγμένων ειδικότερων μορφών του ενωσιακού δικαίου αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για τον επαγγελματία και τον μελλοντικό επαγγελματία της ποινικής δικαιοσύνης. Ο διαρκώς αυξανόμενος αριθμός ποινικών υποθέσεων με στοιχεία αλλοδαπότητας, καθώς και αιτημάτων παράδοσης υποδίκων ή καταδίκων, καθώς και αναζήτησης ή παράδοσης αποδεικτικών στοιχείων μεταξύ των κρατών αναδεικνύουν τη μεγάλη πρακτική αξία των οικείων νομοθετημάτων και την ανάγκη γνώσης και εξοικείωσης με αυτά.

 • 1η ημέρα: Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022 (17:00 - 21:00)
 • Έννοια και βασικά χαρακτηριστικά της αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις
 • Η Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας (ΕΕΕ)
   -Η Οδηγία 2014/41/ΕΕ και ο ελληνικός εφαρμοστικός Ν 4489/2017
   -Σκοπός της Οδηγίας 2014/41/ΕΕ, περιεχόμενο και τύπος της ΕΕΕ
   -Έκδοση και διαβίβαση της ΕΕΕ
   -Αναγνώριση και εκτέλεση της ΕΕΕ
   -Ο ρόλος της Eurojust και του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου
   -Τα υπερασπιστικά δικαιώματα, ζητήματα κατοχύρωσης και προστασίας τους στην Οδηγία 2014/41/ΕΕ και τον εφαρμοστικό Ν 4489/2017
   -Νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ελληνικών δικαστηρίων αναφορικά στην ΕΕΕ

 

 • 2η ημέρα: Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022 (17:00 - 21:00)
 • Έννοια και βασικά χαρακτηριστικά της έκδοσης
 • Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης (ΕΕΣ)
   -Διακρίσεις έκδοσης – ΕΕΣ
   -Προέλευση και καταβολές του ΕΕΣ
   -Περιεχόμενο και τύπος του ΕΕΣ, η έκδοση και διαβίβαση του ΕΕΣ
   -Εκτέλεση - Περιπτώσεις υποχρεωτικής και δυνητικής μη εκτέλεση του ΕΕΣ
   -Ο κανόνας του «διπλού αξιοποίνου» και η υποχώρησή του
   -Δικονομική χαρτογράφηση της διαδικασίας εκτέλεσης του ΕΕΣ
   -Ο ρόλος της Eurojust και του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου
   -Κύρια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ελληνικών δικαστηρίων αναφορικά στο ΕΕΣ.

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε Δικηγόρους και ασκούμενους δικηγόρους, δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, νομικούς με ενδιαφέρον ή εξειδίκευση στο ευρωπαϊκό ποινικό δίκαιο, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές νομικής με ενδιαφέρον ή εξειδίκευση στο ευρωπαϊκό ποινικό δίκαιο.

Παναγιώτης Μανιάτης

Ο Παναγιώτης Μανιάτης είναι εισαγγελικός λειτουργός με τον βαθμό του Εισαγγελέα Πρωτοδικών. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων, ενός (D.E.S.) στο «Ευρωπαϊκό Κοινοτικό και Διεθνές Δίκαιο» και ενός (Π.Μ.Σ.) στις «Ποινικές και Εγκληματολογικές Επιστήμες» και υποψήφιος Διδάκτωρ Νομικής (Ποινικού Δικαίου). Υπηρετεί στο Ελληνικό Γραφείο στη Eurojust, ως Αναπληρωματικό Εθνικό Μέλος. Παράλληλα, μετέχει, ως εθνικό μέλος σε επιτροπές εμπειρογνωμόνων των Ηνωμένων Εθνών, της Ε.Ε. και του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη διεθνή δικαστική συνεργασία. Έχει μετάσχει σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, επιτροπές αξιολόγησης της Ελλάδος από διεθνείς οργανισμούς, επιτροπές εμπειρογνωμόνων κ.ά., ενώ έχει συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία σε προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ 


Χρήσιμες Πληροφορίες

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Όπου υπάρχει ένδειξη εκπτώσεων για ειδικές κατηγορίες (φοιτητές, ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι και δικαστικοί λειτουργοί) ή άλλες έχουν ισχύ για Online εγγραφές μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στο site www.nb.org

Ειδικότερα στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας

Πολιτική ακυρώσεων

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό (10 εργάσιμες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου) στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Επιδότηση μέσω ΛΑΕΚ 0.24% Paste το παρακάτω

Το σεμινάριο είναι πλήρως επιδοτούμενο από το ειδικό πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη των σεμιναρίων στον ΟΑΕΔ είναι τα υποψήφια στελέχη προς εκπαίδευση να ανήκουν στην μισθοδοσία ΙΚΑ της επιχείρησης και η επιχείρηση να διαθέτει το απαιτούμενο ποσό προς αξιοποίηση. Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει Κωδικό Λειτουργίας Επιχείρησης (ΚΛΕ) & Κωδικό Υλοποίησης Προγραμμάτων (ΚΥΛΠ).

Για την διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων σας, όπου επιλέγετε το εικονίδιο ΛΑΕΚ και αφού ανοίξει η σελίδα, την επιλογή ΛΑΕΚ 0,24%.

Ονοματεπώνυμο εισηγητή: %%

Κωδικός μητρώου ΛΑΕΚ:  %%

Στοιχεία εκπαιδευτικού φορέα:

ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ

Α.Φ.Μ 094443580

ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Διευ/ση: Μαυρομιχάλη 23, 106 80 Αθήνα

Back to Top