Κωδ. 19619|19620|19621
12 ώρες
29 Νοεμβρίου, 1 & 8 Δεκεμβρίου 2022 (Τρίτη - Πέμπτη) 17:00 - 21:00
Εισηγητές: Παπαχρήστου Γ., Δημητριάδης Π.
Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022

ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)


Εμβάθυνση μέσα από case studies
Εισηγητές: Παπαχρήστου Γ., Δημητριάδης Π.
Early bird 15% για εγγραφές έως 30 Οκτωβρίου 2022

Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: Κανονική Τιμή 350,00 € Ειδική Τιμή 297,50 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 19619|19620|19621
12 ώρες
29 Νοεμβρίου, 1 & 8 Δεκεμβρίου 2022 (Τρίτη - Πέμπτη) 17:00 - 21:00
Εισηγητές: Παπαχρήστου Γ., Δημητριάδης Π.

Με το νέο κύκλο του Σεμιναρίου, επιδιώκεται η εμβάθυνση μέσα από τη χρήση πρακτικών παραδειγμάτων τόσο κατά το προσυμβατικό όσο και στο συμβατικό στάδιο της λειτουργίας των εξαγορών και συγχωνεύσεων ως τρόποι μεταβολής του φορέα επιχειρηματικής δραστηριότητας. Εξετάζονται οι διαφορετικοί μηχανισμοί που παρέχει το αστικό και το εταιρικό δίκαιο και διαπιστώνονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα εκάστου. Η ανάλυση έχει ως άξονα τα διάφορα συμφέροντα που χρήζουν προστασίας κατά τη μεταβολή αυτή. Γίνεται ανάλυση των βασικών συμβατικών εγγράφων γύρω από τη μεταβίβαση μετοχών (SPA, SHA) καθώς και ανάλυση της διαδικασίας συγχώνευσης επιχειρήσεων με έμφαση στον Ν 4601/2019 για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς. Αυτοτελή ενότητα του Σεμιναρίου αποτελεί η κατανόηση του αντικειμένου των εξαγορών και συγχωνεύσεων μέσα από case studies. Εξετάζονται επίσης τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα καθενός εξ αυτών, οι βασικοί συμβατικοί όροι ενός συμφωνητικού μεταβίβασης μετοχών και ενός συμφωνητικού μετόχων και η διαδικασία συγχώνευσης εταιριών με ταυτόχρονη εμβάθυνση στις αλλαγές που επέφερε ο Ν 4601/2019 για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς.

1η ημέρα: Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022 (17:00 – 21:00)

Η αλλαγή του φορέα της επιχειρηματικής δραστηριότητας με τα μέσα του αστικού δικαίου
 - Share Deal vs Asset Deal
   • Η έννοια της επιχείρησης και της εταιρίας
   • Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
   • Τα συμφέροντα που πρέπει να προστατευτούν
   • Η λειτουργία της ΑΚ 479
   • Η φορολογική μεταχείριση

 - Το προσυμβατικό στάδιο
    • Ο προσυμβατικός έλεγχος της πωλούμενης επιχείρησης (due diligence)
    • Συμφωνίες κατά το προσυμβατικό στάδιο (LoI, MoU, Heads of Terms)
    • Συμφωνίες για τον αποκλειστικό χαρακτήρα των διαπραγματεύσεων και τη διασφάλιση ολοκλήρωσης της συναλλαγής (termination fees, no talk / no shop / board recommendation clauses)

  - Η σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών
    • Βασικές ρήτρες
    • Το πρόβλημα της ευθύνης για ελαττώματα
    • Εγγυοδοτικές δηλώσεις
    • Signing και Closing
    • CPs, Covenants, Conditions Subsequent
    • Προστασία από την απρόοπτη μεταβολή συνθηκών
    • Εφαρμοστέο δίκαιο
    • Μέθοδοι επίλυσης διαφορών

  - Η συμφωνία μετόχων
    • Βασικές ρήτρες
    • Η διοίκηση της εταιρίας
    • Οι περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών
    • Οι μέθοδοι επίλυσης αδιεξόδων


2η ημέρα: Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022 (17:00 – 21:00)

Η αλλαγή του φορέα της επιχειρηματικής δραστηριότητας με τα μέσα του εταιρικού δικαίου

  - Εταιρικοί μετασχηματισμοί και ιδίως η συγχώνευση
    • Τα προβλήματα του προϊσχύσαντος δικαίου
    • Ο Ν 4601/2019: Οι βελτιώσεις και τα προβλήματα
    • Μορφές συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής
    • Η φορολογική νομοθεσία

  - Η συγχώνευση
    • Η διαδικασία της συγχώνευσης
    • Αποτελέσματα συγχώνευσης
    • Τα συμφέροντα που πρέπει να προστατευτούν


3η ημέρα: Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022 (17:00 – 21:00)

Πρακτική εφαρμογή  - Προσυμβατικό στάδιο
    • Ρήτρες Non-Shop
    • Termination Fees
    • Lock-Ups

  - Συμβατικό στάδιο
    • Ρήτρες MAC/MAE
    • Ρήτρες Non-Reliance
    • Representations & Warranties / Indemnities
    • Επιστολή Γνωστοποίησης (Disclosure Letter)
    • W&I Insurance

Σε δικηγόρους που ασχολούνται με μεταβιβάσεις επιχειρήσεων και μετοχών, με συγχωνεύσεις εταιριών, σε όσους θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους γύρω από τον Ν 4601/2019 περί εταιρικών μετασχηματισμών, καθώς επίσης και σε όσους δικηγόρους, ασκούμενους δικηγόρους και φοιτητές θέλουν να εμβαθύνουν σε βασικές έννοιες του αστικού και του εμπορικού δικαίου και να κατανοήσουν κάποιες από τις πλέον πρακτικές εφαρμογές τους.

Προκόπης Δημητριάδης

O Προκόπης Δημητριάδης είναι δικηγόρος, εταίρος της Εταιρίας Δικηγόρων Λαμπαδάριος & Συνεργάτες. Είναι κάτοχος LL.M. στο εμπορικό δίκαιο από το University of Cambridge και στο αστικό δίκαιο από το ΕΚΠΑ. Έχει αρθρογραφήσει σε νομικά περιοδικά σε ζητήματα αστικού και εταιρικού δικαίου. Διδάσκει το μάθημα Εξαγορές και Συγχωνεύσεις στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Ασκεί μάχιμη δικηγορία με έμφαση, μεταξύ άλλων, σε ζητήματα εξαγορών επιχειρήσεων και στη χρηματοδότηση αυτών.

Γιώργος Παπαχρήστου

Ο Γιώργος Παπαχρήστου είναι δικηγόρος, νομικός σύμβουλος της εταιρίας Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.». Είναι διδάκτωρ αστικού δικαίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει δημοσιεύσει μονογραφία στην προβληματική του αδικαιολόγητου πλουτισμού και αρθρογραφεί τακτικά σε ζητήματα αστικού δικαίου, με έμφαση σε θεματικές του πεδίου των εξαγορών και συγχωνεύσεων. Εκ της θέσης του είχε και έχει ενεργό εμπλοκή σε συναλλαγές αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ 


Χρήσιμες Πληροφορίες

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Όπου υπάρχει ένδειξη εκπτώσεων για ειδικές κατηγορίες (φοιτητές, ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι και δικαστικοί λειτουργοί) ή άλλες έχουν ισχύ για Online εγγραφές μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στο site www.nb.org

Ειδικότερα στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας

Πολιτική ακυρώσεων

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό (10 εργάσιμες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου) στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Φυσική Παρουσία (Δια Ζώσης)

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων με φυσική παρουσία οργανώνεται σε υπερσύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Αθήνα, Μαυρομιχάλη 23), σε απόσταση 200 μέτρων από την οδό Ακαδημίας και το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Βίντεο (On-demand)

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα edu.nb.org παρέχει την δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων από το χώρο σας μέσω Η/Υ ή laptop με μία απλή σύνδεση Internet.

Βίντεο (Live Streaming)

Ίσες ευκαιρίες παρακολούθησης για τους υποψήφιους σε όλη την επικράτεια. Aπευθείας σύνδεση του εκπαιδευόμενου μέσω internet από τον χώρο του εκπαιδευόμενου με μοναδική προϋπόθεση τη χρήση Η/Υ ή laptop και τη σύνδεσή του με μια απλή γραμμή ADSL. Ενεργή - διαδραστική συμμετοχή του εκπαιδευόμενου την ώρα της διεξαγωγής του μαθήματος με δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων γραπτά ή προφορικά και ταυτόχρονη λήψη απάντησης από τον εισηγητή, σαν να είναι ο εκπαιδευόμενος φυσικά παρών.
Back to Top