Κωδ. 17493
8 ώρες
Εισηγητές: Γιώργος Πανόπουλος, Παπαχρήστου Γ., Προκόπης Δημητριάδης
Βιντεοσκοπημένο

ΕΞΑΓΟΡΕΣ & ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ


Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Εισηγητές: Γιώργος Πανόπουλος, Παπαχρήστου Γ., Προκόπης Δημητριάδης

Σε απόθεμα

Τιμή: 250,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 17493
8 ώρες
Εισηγητές: Γιώργος Πανόπουλος, Παπαχρήστου Γ., Προκόπης Δημητριάδης

Με το Σεμινάριο αυτό επιδιώκεται η παρουσίαση με τρόπο περιεκτικό και κυρίως πρακτικό του συνόλου των τρόπων μεταβολής του φορέα επιχειρηματικής δραστηριότητας. Εξετάζονται οι διαφορετικοί μηχανισμοί που παρέχει το αστικό και το εταιρικό δίκαιο και διαπιστώνονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα εκάστου. Η ανάλυση έχει ως άξονα τα διάφορα συμφέροντα που χρήζουν προστασίας κατά τη μεταβολή αυτή. Γίνεται ανάλυση των βασικών συμβατικών εγγράφων γύρω από τη μεταβίβαση μετοχών (SPA, SHA), καθώς και ανάλυση της διαδικασίας συγχώνευσης επιχειρήσεων με έμφαση στο νέο Ν 4601/2019 για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς. Με την παρακολούθησή του ο συμμετέχων θα κατανοήσει τους τρόπους μεταβολής του φορέα επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα καθενός εξ αυτών, τους βασικούς συμβατικούς όρους ενός συμφωνητικού μεταβίβασης μετοχών και ενός συμφωνητικού μετόχων και τη διαδικασία συγχώνευσης εταιριών με ταυτόχρονη εμβάθυνση στις αλλαγές που επέφερε ο Ν 4601/2019 για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς.

Share Deal vs Asset Deal

 • Η έννοια της επιχείρησης και της εταιρίας
 • Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
 • Τα συμφέροντα που πρέπει να προστατευτούν
 • Η λειτουργία της ΑΚ 479
 • Η φορολογική μεταχείριση

Το προσυμβατικό στάδιο

 • Ο προσυμβατικός έλεγχος της πωλούμενης επιχείρησης (due diligence)
 • Συμφωνίες κατά το προσυμβατικό στάδιο (LoI, MoU, Heads of Terms)
 • Συμφωνίες για τον αποκλειστικό χαρακτήρα των διαπραγματεύσεων και τη διασφάλιση ολοκλήρωσης της συναλλαγής (termination fees, no talk / no shop / board recommendation clauses)

Η σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών

 • Βασικές ρήτρες
 • Το πρόβλημα της ευθύνης για ελαττώματα - Εγγυοδοτικές δηλώσεις
 • Signing και Closing
 • CPs, Covenants, Conditions Subsequent
 • Προστασία από την απρόοπτη μεταβολή συνθηκών: Οι όροι MAC
 • Εφαρμοστέο δίκαιο - Μέθοδοι επίλυσης διαφορών

Η συμφωνία μετόχων

 • Βασικές ρήτρες
 • Η διοίκηση της εταιρίας
 • Οι περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών
 • Οι μέθοδοι επίλυσης αδιεξόδων

Εταιρικοί μετασχηματισμοί και ιδίως η συγχώνευση

 • Τα προβλήματα του προϊσχύσαντος δικαίου
 • Ο Ν 4601/2019 - Οι βελτιώσεις και τα προβλήματα
 • Μορφές συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής
 • Η φορολογική νομοθεσία

Η συγχώνευση

 • Η διαδικασία της συγχώνευσης
 • Αποτελέσματα συγχώνευσης
 • Τα συμφέροντα που πρέπει να προστατευτούν

Σε δικηγόρους που ασχολούνται με μεταβιβάσεις επιχειρήσεων και μετοχών, με συγχωνεύσεις εταιριών, σε όσους θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους γύρω από τον νέο Ν 4601/2019 περί εταιρικών μετασχηματισμών, καθώς επίσης και σε όσους δικηγόρους, ασκούμενους δικηγόρους και φοιτητές θέλουν να εμβαθύνουν σε βασικές έννοιες του αστικού και του εμπορικού δικαίου και να κατανοήσουν κάποιες από τις πλέον πρακτικές εφαρμογές τους.

Προκόπης Δημητριάδης

O Προκόπης Δημητριάδης είναι δικηγόρος, εταίρος της Εταιρίας Δικηγόρων Λαμπαδάριος & Συνεργάτες. Είναι κάτοχος LL.M. στο εμπορικό δίκαιο από το University of Cambridge και στο αστικό δίκαιο από το ΕΚΠΑ. Έχει αρθρογραφήσει σε νομικά περιοδικά σε ζητήματα αστικού και εταιρικού δικαίου. Διδάσκει το μάθημα Εξαγορές και Συγχωνεύσεις στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Ασκεί μάχιμη δικηγορία με έμφαση, μεταξύ άλλων, σε ζητήματα εξαγορών επιχειρήσεων και στη χρηματοδότηση αυτών.

Γιώργος Πανόπουλος

Ο Δρ. Γιώργος Πανόπουλος είναι δικηγόρος, εταίρος της Εταιρίας Δικηγόρων Λαμπαδάριος & Συνεργάτες. Είναι διδάκτωρ ιδιωτικού δικαίου του Πανεπιστημίου του Παρισιού Ι (Πάνθεον-Σορβόννη). Έχει συμμετάσχει στην συγγραφή έργων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και αρθρογραφεί συχνά σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά σε ζητήματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, ευρωπαϊκού δικαίου, διεθνούς εμπορικής διαιτησίας. Είναι Επιστημονικός Συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς όπου διδάσκει το μάθημα Εξαγορές και Συγχωνεύσεις και στη Νομική Σχολή της Αθήνας.

Γιώργος Παπαχρήστου

Ο Γιώργος Παπαχρήστου είναι δικηγόρος, νομικός σύμβουλος της εταιρίας «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.». Είναι διδάκτωρ αστικού δικαίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει δημοσιεύσει μονογραφία στην προβληματική του αδικαιολόγητου πλουτισμού και αρθρογραφεί τακτικά σε ζητήματα αστικού δικαίου, με έμφαση σε θεματικές του πεδίου των εξαγορών και συγχωνεύσεων. Εκ της θέσης του είχε και έχει ενεργό εμπλοκή σε συναλλαγές αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με 6 άτοκες δόσεις https://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του κάθε σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 7 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 3 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.

Back to Top