Δωρεάν Μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος, για περιορισμένο χρονικό διάστημα
Βιντεοσκοπημένο

ΕΞΑΓΟΡΕΣ & ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ (ADVANCED PROGRAM)


Εμβάθυνση μέσα από case studies
Εισηγητές: Παπαχρήστου Γ., Δημητριάδης Π., Πανόπουλος Γ.

Σε απόθεμα

Τιμή: 350,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 18324
12 ώρες
Εισηγητές: Παπαχρήστου Γ., Δημητριάδης Π., Πανόπουλος Γ.

Με το νέο advanced κύκλο του σεμιναρίου  επιδιώκεται η εμβάθυνση μέσα από την χρήση πρακτικών παραδειγμάτων τόσο κατά το προσυμβατικό όσο και στο συμβατικό στάδιο της λειτουργίας των εξαγορών και συγχωνεύσεων ως τρόποι μεταβολής του φορέα επιχειρηματικής δραστηριότητας. Εξετάζονται οι διαφορετικοί μηχανισμοί που παρέχει το αστικό και το εταιρικό δίκαιο και διαπιστώνονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα εκάστου. Η ανάλυση έχει ως άξονα τα διάφορα συμφέροντα που χρήζουν προστασίας κατά τη μεταβολή αυτή. Γίνεται ανάλυση των βασικών συμβατικών εγγράφων γύρω από τη μεταβίβαση μετοχών (SPA, SHA) καθώς και ανάλυση της διαδικασίας συγχώνευσης επιχειρήσεων με έμφαση στο νέο Ν  4601/2019 για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς. Αυτοτελή ενότητα του Σεμιναρίου αποτελεί η κατανόηση του αντικειμένου των εξαγορών και συγχωνεύσεων μέσα από case studies.  Εξετάζονται επίσης τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα καθενός εξ αυτών, οι βασικοί συμβατικοί όροι  ενός συμφωνητικού μεταβίβασης μετοχών και ενός συμφωνητικού μετόχων και  η διαδικασία συγχώνευσης εταιριών με ταυτόχρονη εμβάθυνση στις αλλαγές που επέφερε ο Ν  4601/2019 για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς.

1. Η αλλαγή  του φορέα της επιχειρηματικής δραστηριότητας με τα μέσα του αστικού δικαίου

α)  Share Deal vs Asset Deal

- Η έννοια της επιχείρησης και της εταιρίας

- Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

- Τα συμφέροντα που πρέπει να προστατευτούν

- Η λειτουργία της ΑΚ  479

- Η φορολογική μεταχείριση

β) Το προσυμβατικό στάδιο

- Ο προσυμβατικός έλεγχος της πωλούμενης επιχείρησης (due diligence)

- Συμφωνίες κατά το προσυμβατικό στάδιο (LoI, MoU, Heads of Terms)

- Συμφωνίες για τον αποκλειστικό χαρακτήρα των διαπραγματεύσεων και τη διασφάλιση ολοκλήρωσης της συναλλαγής (termination fees, no talk / no shop / board recommendation clauses)

γ) Η σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών

-Βασικές ρήτρες

- Το πρόβλημα της ευθύνης για ελαττώματα - Εγγυοδοτικές δηλώσεις

- Signing και Closing

- CPs, Covenants, Conditions Subsequent

-Προστασία από την απρόοπτη μεταβολή συνθηκών

- Εφαρμοστέο δίκαιο- Μέθοδοι επίλυσης διαφορών

δ) Η συμφωνία μετόχων

- Βασικές ρήτρες

- Η διοίκηση της εταιρίας

- Οι περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών

- Οι μέθοδοι επίλυσης αδιεξόδων

 

2. Η αλλαγή του φορέα της επιχειρηματικής δραστηριότητας με τα μέσα του εταιρικού δικαίου 

Α) Εταιρικοί μετασχηματισμοί και ιδίως η συγχώνευση

- Τα προβλήματα του προισχύσαντος δικαίου

- Ο Ν.  4601/2019 Οι βελτιώσεις και τα προβλήματα

- Μορφές συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής

- Η φορολογική νομοθεσία

Β) Η συγχώνευση

- Η διαδικασία της συγχώνευσης

- Αποτελέσματα συγχώνευσης

- Τα συμφέροντα που πρέπει να προστατευτούν

 

3η ημέρα: Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 (17:00 – 21:00)

3. Πρακτική εφαρμογή

Α) Προσυμβατικό στάδιο

- Ρήτρες No-Shop

- Termination Fees

- Lock-Ups

Β) Συμβατικό στάδιο

- Ρήτρες MAC/MAE

- Ρήτρες Non-Reliance

- Representations & Warranties / Indemnities

- Επιστολή Γνωστοποίησης (Disclosure Letter)

- W&I Insurance

Σε δικηγόρους που ασχολούνται με μεταβιβάσεις επιχειρήσεων και μετοχών, με συγχωνεύσεις εταιριών, σε όσους θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους γύρω από το Ν. 4601/2019 περί εταιρικών μετασχηματισμών, καθώς επίσης και σε όσους δικηγόρους, ασκούμενους δικηγόρους και φοιτητές θέλουν να εμβαθύνουν σε βασικές έννοιες του αστικού και του εμπορικού δικαίου και να κατανοήσουν κάποιες από τις πλέον πρακτικές εφαρμογές τους.

Γιώργος Πανόπουλος

Ο Δρ. Γιώργος Πανόπουλος είναι δικηγόρος, εταίρος της Εταιρίας Δικηγόρων Λαμπαδάριος & Συνεργάτες. Είναι διδάκτωρ ιδιωτικού δικαίου του Πανεπιστημίου του Παρισιού Ι (Πάνθεον-Σορβόννη). Έχει συμμετάσχει στην συγγραφή έργων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και αρθρογραφεί συχνά σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά σε ζητήματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, ευρωπαϊκού δικαίου, διεθνούς εμπορικής διαιτησίας. Είναι Επιστημονικός Συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς όπου διδάσκει το μάθημα Εξαγορές και Συγχωνεύσεις και στη Νομική Σχολή της Αθήνας.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με δυνατότητα άτοκων δόσεων   http://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg 

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Back to Top