Τρίτη 02 Μαΐου 2023Βιντεοσκοπημένο

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ (ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ Ν 4939/2022 ΚΑΙ 4960/2022)

Εισαγωγικά θέματα ένταξης αναγνωρισμένων προσφύγων, ιθαγένειας και επιτροπείας ανηλίκων

Εισηγητές: Φαρμακίδης Μάρκου Κ., Τσεβάς X.

Οι αυξανόμενοι προσφυγικοί πληθυσμοί και οι διαρκείς νομοθετικές αλλαγές στο δίκαιο του ασύλου συνεχίζουν να δημιουργούν ζητήματα συστηματοποίησης της πρακτικής στον κλάδο αυτό του δικαίου, ο οποίος πλέον διαπλέκεται όλο και περισσότερο με άλλους δικαϊκούς κλάδους. Στα ζητήματα καθορισμού του καθεστώτος πρόσφυγα και επικουρικής προστασίας (international protection status determination) προστίθενται πλέον οι ρυθμίσεις για την ένταξη και τα δικαιώματα των αναγνωρισμένων, οι διατάξεις για τους ανηλίκους και εξαιρετικές μορφές προστασίας, όπως η απονεμόμενη στους ανθρώπους που εγκαταλείπουν την Ουκρανία. Το Σεμινάριο αποσκοπεί στην παρουσίαση και αποσαφήνιση των πρόσφατων εξελίξεων στη νομοθεσία και τη νομολογία, τόσο στο πεδίο της γνώσης από συμπληρωματικούς κλάδους όσο και σ’ εκείνο του επίκαιρου χειρισμού των ζητημάτων που συνδέονται με την ιδιότητα του πρόσφυγα. Θα δοθεί έμφαση στις αλλαγές που επέφερε ο νέος Κώδικας, καθώς και στη νεότερη νομολογία των διοικητικών και δικαστικών οργάνων.

• Νομοθετικές εξελίξεις στο δίκαιο διεθνούς προστασίας - σημασία της κωδικοποίησης
• Κώδικας Νομοθεσίας για την υποδοχή, τη διεθνή προστασία πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών και την προσωρινή προστασία σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων αλλοδαπών - (Ν. 4939/2022)
• Εισαγωγικές διακρίσεις για την προστασία των ανηλίκων ημεδαπών, πολιτών ΕΕ και πολιτών τρίτων χωρών
• Εθνικό σύστημα επιτροπείας και πλαίσιο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων - (Ν. 4960/2022)
• Εξελίξεις σε ζητήματα διεθνούς προστασίας και εξέτασης αιτημάτων ασύλου από την πράξη
• Προσωρινή προστασία - Η περίπτωση της Ουκρανίας
• Δικαιώματα αναγνωρισμένων προσφύγων και ζητήματα ένταξης
• Εισαγωγή στις έννοιες της ιθαγένειας και της ανιθαγένειας
• Η διαχείριση συνόρων και η σχέση με το δίκαιο ασύλου


• Τεκμηρίωση δικογράφων (υπομνημάτων, προσφυγών) και αποφάσεων
• Νομολογία και θεματική παρουσίαση αποφάσεων (λόγοι δίωξης, διαδικαστικά ζητήματα κ.λπ.):
    - της Υπηρεσίας Ασύλου,
    - των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών της Αρχής Προσφυγών,
    - των εθνικών δικαστηρίων,
    - του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,
    - του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
    - διεθνών οργάνων και επιτροπών
• Εξελίξεις του διεθνούς, ευρωπαϊκού και εθνικού πλαισίου για το άσυλο σε επίπεδο εκθέσεων, οδηγιών, συστάσεων, κατευθυντήριων γραμμών
• Ζητήματα από την πράξη ανά χώρα καταγωγής

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους που αναλαμβάνουν υποθέσεις ασύλου, χειριστές και άλλους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Ασύλου, αλλά και επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες στον τομέα του προσφυγικού δικαίου και θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις για τη νομική διάσταση του θέματος. Η μεθοδολογική προσέγγιση και η ανάδειξη των πλέον επίκαιρων απαντήσεων σε όλες τις θεματικές καθιστούν το Σεμινάριο κατάλληλο και για δικαστές ή δικηγόρους με εξειδίκευση στον κλάδο, καθώς και ερευνητές του χώρου του προσφυγικού δικαίου και των ζητημάτων που άπτονται άμεσα με τα ζητήματα ασύλου και μετανάστευσης και τις εξελίξεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Χρήστος Τσεβάς

Ο Χρήστος Τσεβάς είναι Διδάκτωρ Νομικής στο δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Ειδικός Συνεργάτης της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και δικηγόρος. Έχει διατελέσει Ειδικός Συνεργάτης για θέματα ασύλου της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόφυγες και της Διεθνούς Καθολικής Επιτροπής Μετανάστευσης (ICMC) και μέλος των Επιτροπών Προσφυγών του π.δ.114/2010, αρμόδιων για τη σε δεύτερο βαθμό κρίση επί αιτημάτων διεθνούς προστασίας. Έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου καθώς και Εξειδικευμένου Δημοσίου Δικαίου στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Bordeaux. Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις του και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν σε ζητήματα ασύλου, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιθαγένειας, θρησκευτικής ελευθερίας.

Κωνσταντίνος Φαρμακίδης-Μάρκου

Ο Κων/νος Φαρμακίδης-Μάρκου είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Έχει διατελέσει μέλος των Επιτροπών Προσφυγών του π.δ.114/2010 (αρμόδιες για την σε δεύτερο βαθμό κρίση επί αιτημάτων διεθνούς προστασίας) και εν συνεχεία Πρόεδρος Επιτροπής. Έχει ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές Φιλοσοφίας Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου. Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις του αφορούν σε ζητήματα ασύλου, ιθαγένειας, σχέσης μεταξύ ποινικής και διοικητικής δίκης και ουσιαστικού ποινικού δικαίου, το 2021 εξέδωσε το έργο τεκμηρίωσης με τίτλο Προσφυγικό δίκαιο: ερμηνευτική προσέγγιση και πρακτική διάσταση». Είναι μέλος του Μητρώου Νομικής Συνδρομής της Υπηρεσίας Ασύλου.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19778
8 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Φαρμακίδης Μάρκου Κ., Τσεβάς X.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 170,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Εισαγωγικά θέματα ένταξης αναγνωρισμένων προσφύγων, ιθαγένειας και επιτροπείας ανηλίκων

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ (ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ Ν 4939/2022 ΚΑΙ 4960/2022)

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19778
8 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Φαρμακίδης Μάρκου Κ., Τσεβάς X.
Back to Top