ΕΞΩΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ

«Παίγνιο» και «Συναλλαγή» στις «Επενδυτικές» Συμβάσεις

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 14€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 37,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 14408
Χριστοδούλου Δ.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Η μονογραφία «Εξωχρηματιστηριακά Παράγωγα – “Παίγνιο” και “Συναλλαγή” στις “Επενδυτικές” Συμβάσεις» αποτελεί προϊόν της έρευνας του συγγραφέα για τον ρόλο της νομικής ρύθμισης των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων ως αίτιο της πιστωτικής κρίσης του 2008. Το έργο έχει τέσσερις άξονες: 1) Διαχείριση κινδύνων και «διπλή κερδοσκοπία βάσει ετερογενούς προσδοκίας», 2) «Νόμιμη αιτία» και «έννομο συμφέρον» στις συναλλαγές, 3) Το νομικό αίτιο της πιστωτικής κρίσης του 2008, και 4) Συμφέρον εξασφάλισης, «συστημικός κίνδυνος» και εκκαθάριση σε κεντρικό αντισυμβαλλόμενο. Η μονογραφία για τα Εξωχρηματιστηριακά Παράγωγα δομείται σε τρία κεφάλαια: i) Οικονομικό αρχέτυπο και οργανωτικές παράμετροι της επαχθούς σύμβασης ή το γενικό που ενυπάρχει στην τάξη που διέπει τις συναλλαγές, ii) Παίγνιο και Στοίχημα – Η νομική ρύθμιση ως ειδική έκφανση της τάξεως που διέπει τις συναλλαγές, και iii) Εξωχρηματιστηριακά παράγωγα – Η «επένδυση» ως κατηγορία επώνυμων συμβάσεων. Ο συγγραφέας αναλύει τις κύριες ενωσιακές ρυθμίσεις [Καν. (ΕΕ) 236/2013 και Καν.(ΕΕ) 648/2012], ενώ αφιερώνει μέρος της μελέτης του στο αγγλοσαξονικό παράδειγμα (ΗΠΑ/Ηνωμένο Βασίλειο), αλλά και στην ενσωμάτωση της MiFID στο εθνικό δίκαιο. Η μονογραφία «Εξωχρηματιστηριακά Παράγωγα» φωτίζει από τη νομική του σκοπιά ένα από τα κυριότερα αίτια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης. Το έργο συμπληρώνεται από πίνακα νομοθετικών πηγών, βιβλιογραφία και αλφαβητικό ευρετήριο.

ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. VII
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣΣελ. XV
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΡΧΕΤΥΠΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚEΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΑΧΘΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΥ ΕΝΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ  
§1. Η ανταλλαγή στην πραγματική οικονομίαΣελ. 17
Ι. Χρήμα, αγορά, τιμή, πίστηΣελ. 17
II. Ανταλλαγή αξιών Σελ. 19
§2. Από τη διμερή οικονομική κατάσταση στη διμερή νομική σχέσηΣελ. 21
Ι. «Νομικοποίηση» προνομικών σχέσεωνΣελ. 21
ΙΙ. Θέση και ρόλος των κανόνων δίκαιης συμπεριφοράςΣελ. 22
ΙII. Η αρχή της αμοιβαιότηταςΣελ. 24
IV. Αυτονομία της βουλήσεως, κοινωνική χρησιμότητα, εξισωτική δικαιοσύνηΣελ. 25
V. Xρέη τιμήςΣελ. 25
VI. H πρακτική της αποτελεσματικής δέσμευσης χωρίς νομική δέσμευσηΣελ. 28
§3. Περί αγοράςΣελ. 30
Ι. Η «κοινότητα της αγοράς»Σελ. 30
ΙΙ. Η αγορά ως τόπος ή πλαίσιο διεξαγωγής της «επιχείρησης»Σελ. 32
ΙΙΙ. Χρηματιστηριοποίηση της οικονομίαςΣελ. 32
ΙV. Οικονομική ενότητα της αγοράς και «ορθότητα» τιμώνΣελ. 34
V. Η τρέχουσα τιμήΣελ. 35
VI. Διαχρονική κερδοσκοπίαΣελ. 35
VII. Η σημασία των πληροφοριώνΣελ. 36
§4. Διαχείριση κινδύνωνΣελ. 37
Ι. Το πολύτροπο φαινόμενο της αβεβαιότητας και του κινδύνουΣελ. 37
ΙΙ. Ασφάλιση και οικονομική ασφάλειαΣελ. 40
ΙΙΙ. Εναλλακτική χρηματοδότηση καλύψεως κινδύνωνΣελ. 41
IV. Ο κίνδυνος από την υπέρμετρη προσφορά «πιστωτικής πίστης» (leverage)Σελ. 48
V. Εμπορευματοποίηση του κινδύνου και συστημικός κίνδυνοςΣελ. 51
VI. Η περίπτωση της «διπλής κερδοσκοπίας» βάσει «ετερογενούς προσδοκίας»Σελ. 54
§5. Το έλλογο και το άλογο στη ζωή των συναλλαγώνΣελ. 57
Ι. Η υπόθεση και το υπόδειγμα της έλλογης ανθρώπινης συμπεριφοράςΣελ. 57
ΙΙ. Το άλογο στις συναλλαγέςΣελ. 59
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ  
ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑ Η ΝΟΜΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΦΑΝΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ  
§6. Το παίγνιο και το στοίχημα ως διμερείς σχέσειςΣελ. 64
Ι. Τα χαρακτηριστικά της ρυθμίσεωςΣελ. 64
ΙΙ. Δεν είναι αμφοτεροβαρείς συμβάσειςΣελ. 64
ΙΙΙ. Η ρύθμιση ειδικότεραΣελ. 68
1. Ο πρωτεύων ή πρωτογενής κανόναςΣελ. 68
2. Η ένσταση του παιγνίου ή του στοιχήματοςΣελ. 70
3. Η κατασκευή του παιγνίου ως ατελούς ενοχήςΣελ. 73
IV. Η ratio Σελ. 76
V. Προς μία νομική δογματική της ασχολίας και του παιγνίου Σελ. 79
VI. Ελευθεριότητα και νομική δέσμευση: μια αναδρομήΣελ. 82
§7. Το παίγνιο και το στοίχημα ως «υπηρεσία»Σελ. 87
Ι. Το παίγνιο και το στοίχημα υπόκεινται σε περαιτέρω ρύθμιση διότι αποτελούν πηγή κινδύνωνΣελ. 87
ΙΙ. Το πρότυπο του ν. 4002/2011Σελ. 91
IΙΙ. Τα λαχείαΣελ. 95
IV. Συνήθειες και νοοτροπίεςΣελ. 95
§8. Ενοχή από σύμβασηΣελ. 98
Ι. Η πορεία ωρίμανσης της ratio legisΣελ. 99
ΙΙ. Το αιτιώδες των συμβατικών ενοχών ως η ειδοποιός διαφορά από το παίγνιο και στοίχημαΣελ. 105
ΙΙΙ. Επαχθείς ή εξ επαχθούς αιτίας συμβάσειςΣελ. 112
1. Επάχθεια και αμοιβαιότητα Σελ. 113
2. Οι επαχθείς συμβάσεις ως εργαλεία οικονομικής συνεργασίας, κυκλοφορίας αγαθών και διαχείρισης κινδύνωνΣελ. 114
§9. Επαχθείς τυχηρές συμβάσεις ή συμβάσεις με στοιχεία κινδύνουΣελ. 116
Ι. Οι τυχηρές ανταλλακτικές συμβάσεις γενικώς και η ασφαλιστική σύμβαση ειδικότερα. Η πλευρά της ζήτησης ασφαλιστικής κάλυψηςΣελ. 117
1. Η "chance" ως νομικός σκοπόςΣελ. 117
2. Πιστωτική έκφανσηΣελ. 117
3. Εξασφαλιστική έκφανσηΣελ. 117
4. Το περιεχόμενο της αναβλητικής αιρέσεως Σελ. 119
5. Αίρεση δικαίουΣελ. 119
6. Το ορισμένο της παροχήςΣελ. 120
ΙΙ. Το ασφαλιστικό συμφέρον essentiale και αίρεση δικαίου της ασφαλιστικής απαίτησηςΣελ. 122
ΙΙΙ. Η υποχρέωση κάλυψης του κινδύνου όσο εκκρεμεί η αίρεση. Η πλευρά της προσφοράς ασφαλιστικής κάλυψηςΣελ. 127
1. Δεσμευμένη και ελεύθερη περιουσία της ασφαλιστικής επιχείρησηςΣελ. 131
2. Τα δύο σκέλη της κρατικής εποπτείαςΣελ. 133
3. Υποχρεώσεις δημοσίου δικαίουΣελ. 134
4. Αρχή του χωρισμού και της μη αναμείξεως των ασφαλιστικών κλάδων και λόγοι κάμψεως της αρχήςΣελ. 135
ΙV. Ουσιαστικά κριτήρια για το νομικό χαρακτηρισμό των τυχηρών συμβάσεωνΣελ. 136
1. Κεφαλαιοποιητικές συμβάσειςΣελ. 136
2. Το αδιατάρακτο της chance όπως έχει συνομολογηθείΣελ. 138
V. Δύο διακριτές και ουσιαστικά διακριτέες καταστάσειςΣελ. 138
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ  
ΕΞΩΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ. Η «ΕΠΕΝΔΥΣΗ» ΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  
§10. Συμβάσεις παραγώγωνΣελ. 144
Ι. Παραλλαγές της ενοχικής συμβάσεωςΣελ. 146
1. Παραλλαγές που αναφέρονται στη δομήΣελ. 146
2. Παραλλαγές που αναφέρονται στο περιεχόμενοΣελ. 147
ΙΙ. Οικονομικός σκοπός ή λειτουργία των συμβάσεων παραγώγωνΣελ. 151
1. Από την ασφάλιση προς τα παράγωγαΣελ. 151
2. H οικονομική λειτουργία των συμβάσεων παραγώγωνΣελ. 152
3. Ο κίνδυνος ως essentiale των συμβάσεων παραγώγωνΣελ. 153
4. Μέσα εμπορίας πιστωτικού κινδύνουΣελ. 154
5. Μέσα έκθεσης σε κίνδυνο βάσει «ετερογενούς προσδοκίας»Σελ. 157
6. Aσύμμετρη έκθεση στον κίνδυνο λόγω «πιστωτικής πίστεως» και λόγω «μοχλεύσεως»Σελ. 158
ΙΙΙ. Το παράγωγο ως πηγή και αιτία απαίτησης και υποχρέωσηςΣελ. 161
1. Απαίτηση υπό αίρεση ή προθεσμίαΣελ. 161
2. Κατάρτιση και καταβολή ή «εκκαθάριση και διακανονισμός» Σελ. 161
3. Το αίτημα για την τυποποίηση των όρων στις εξωχρηματιστηριακές συμβάσεις παραγώγωνΣελ. 162
§11. Από τη χρηματιστηριακή σύμβαση διαφοράς στην εξωχρηματιστηριακή διμερή «επένδυση»Σελ. 165
Ι. Το αίτημα για ασφάλεια δικαίου στις «επενδυτικές» συμβάσεις Σελ. 165
1. Ηνωμένο Βασίλειο: Financial Services and Markets Act 2000 και Gambling Act 2005Σελ. 166
2. Ενσωμάτωση της MiFID στο εθνικό δίκαιο: η περίπτωση της ΓερμανίαςΣελ. 166
3. Η αμερικανική Commodity Futures Modernization Act (CFMA) 2000Σελ. 167
ΙΙ. Το «νέο πρότυπο» ρύθμισης Σελ. 168
1. Χαρακτηριστικά του νέου προτύπουΣελ. 169
2. «Επένδυση»: η νέα δογματική κατηγορία επώνυμων συμβάσεωνΣελ. 171
3. Εποπτευόμενη οικονομική δραστηριότητα Σελ. 174
4. Η σιωπηρή κατάργηση της ένστασης παιγνίου και στοιχήματοςΣελ. 175
5. Μόνο αδειοδοτημένα πρόσωπα μπορούν εγκύρως να επιδίδονται κατ' επάγγελμα σε πράξεις εποπτευόμενης δραστηριότηταςΣελ. 178
6. Επέκταση εφαρμογής του προτύπου της «επένδυσης» επί των εξωχρηματιστηριακών συμβάσεων διαφοράςΣελ. 180
7. Αντί της ενστάσεως παιγνίου, πλέγμα προστασίας με κανόνες δημοσιότητας των συναλλαγών και ενημέρωσης του επενδυτήΣελ. 184
8. Εννοιολογικές μεταστεγάσεις και παρενέργειεςΣελ. 193
ΙΙΙ. Συμβάσεις μεταξύ μη εποπτευόμενων προσώπων Σελ. 194
§12. Το «νέο πρότυπο» και η φορά του πιστωτικού συστήματος προς την κρίση του 2008Σελ. 196
Ι. 'Αγνοια του συστημικού κινδύνου Σελ. 196
ΙΙ. Η πλευρά της προσφοράς ως παράγων της χρηματοπιστωτικής κρίσηςΣελ. 199
ΙΙΙ. Το φαινόμενο της μόχλευσης ως παράγων της πιστωτικής κρίσηςΣελ. 202
ΙV. Η πώληση παραγώγων από πιστωτικά ιδρύματα για ίδιο λογαριασμό (proprietary trading) ως παράγων της πιστωτικής κρίσηςΣελ. 204
§13. Νομοθετικές πρωτοβουλίες μετά την εκδήλωση της κρίσης. Κοινό στίγμαΣελ. 213
Ι. Η νομοθετική πρωτοβουλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Σελ. 213
1. Κανονισμός (ΕΕ) 236/2012: η επιστροφή στην έννοια του ασφαλιστικού συμφέροντοςΣελ. 213
2. Κανονισμός (ΕΕ) 648/2012: προς εκκαθάριση των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων σε κεντρικό αντισυμβαλλόμενοΣελ. 216
ΙΙ. Κατευθυντήριες γραμμές της νέας νομοθεσίας στις ΗΠΑΣελ. 221
III. Το κοινό στίγμα των νομοθετικών πρωτοβουλιών Σελ. 224
ANTI EΠΙΛΟΓΟΥΣελ. 225
ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝΣελ. 235
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 241
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 267
Back to Top