ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 13€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 34,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 14985
Αλεξανδροπούλου Α.

Το Ευρωπαϊκό Εταιρικό Δίκαιο δεν υφίσταται ως ενιαίο κωδικοποιημένο κείμενο. Τις τελευταίες δεκαετίες, ωστόσο έχει επιτευχθεί η προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών μέσω της εκδόσεως σειράς Eυρωπαϊκών Οδηγιών που αφορούν ιδίως τις κεφαλαιουχικές εταιρίες, της εκδόσεως Eυρωπαϊκών Κανονισμών σχετικά με τη δημιουργία υπερεθνικών εταιρικών μορφών καθώς και της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΔικΕΕ»), ιδίως ως προς την ερμηνεία των διατάξεων 49 και 54 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ») για την ελευθερία εγκατάστασης.

Το βιβλίο «Ευρωπαϊκό Εταιρικό Δίκαιο» συγκεντρώνει όλες τις πηγές του Ευρωπαϊκού Εταιρικού Δικαίου. Τα κεφάλαια που πραγματεύεται η συγγραφέας είναι τα εξής: Οι πηγές του Ευρωπαϊκού Εταιρικού Δικαίου, Η ελευθερία εγκατάστασης στο Ευρωπαϊκό Εταιρικό Δίκαιο, 1η Εταιρική Οδηγία - Διατυπώσεις δημοσιότητας, 2η Εταιρική Οδηγία – Περί κεφαλαίου, 3η Εταιρική Οδηγία – Συγχώνευση κεφαλαιουχικών εταιριών, 6η Εταιρική Οδηγία – Διάσπαση κεφαλαιουχικών εταιριών, 10η Εταιρική Οδηγία – Διασυνοριακές συγχωνεύσεις, 11η Εταιρική Οδηγία– Δημοσιότητα υποκαταστημάτων, 12η Εταιρική Οδηγία – Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, 13η Εταιρική Οδηγία – Δημόσιες προσφορές εξαγοράς, Προσχέδιο 14ης Εταιρικής Οδηγίας – Διασυνοριακή μεταφορά έδρας, Ευρωπαϊκές (υπερεθνικές) μορφές εταιριών και ενώσεων προσώπων (Ευρωπαϊκή Εταιρία, Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού, Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρία), Άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων από μετόχους εισηγμένων εταιριών.

Το έργο αποτελεί βοήθημα εργασίας για όσους, ερευνητικά ή επαγγελματικά, ασχολούνται με ζητήματα εταιρικού δικαίου τόσο σε ελληνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συμπληρώνεται με αλφαβητικό ευρετήριο, το οποίο διευκολύνει σημαντικά τον αναγνώστη στην έρευνά του.

1 Οι πηγές του Ευρωπαϊκού Εταιρικού Δικαίου  
Α. ΕισαγωγήΣελ. 1
Β. Πρωτογενές ενωσιακό δίκαιοΣελ. 1
Γ. Παράγωγο ενωσιακό δίκαιοΣελ. 2
Ι. Οι Ευρωπαϊκοί ΚανονισμοίΣελ. 2
ΙΙ. Οι εταιρικές ΟδηγίεςΣελ. 2
2 H ελευθερία εγκατάστασης στο Ευρωπαϊκό Εταιρικό Δίκαιο  
Α. Η θεωρία της καταστατικής και της πραγματικής έδρας ως προς το εφαρμοστέο δίκαιοΣελ. 5
Β. To πρωτογενές ενωσιακό δίκαιοΣελ. 7
Γ. Η νομολογία του ΔικΕΕ για την ελευθερία εγκατάστασηςΣελ. 8
Ι. Daily MailΣελ. 9
ΙΙ. CentrosΣελ. 11
ΙΙΙ. SevicΣελ. 13
ΙV. ?berseeringΣελ. 14
V. Inspire ArtΣελ. 16
VI. CartesioΣελ. 18
VII. ValeΣελ. 21
VIII. Ίδρυμα τύπου Α.Ε.Σελ. 23
 
3 Διατυπώσεις δημοσιότητας  
A. Πρώτη Εταιρική Οδηγία: Περί ΔημοσιότηταςΣελ. 27
I. ΕισαγωγικάΣελ. 27
II. Δημοσιότητα των εταιριώνΣελ. 28
1. Δημοσίευση σε εθνικό δελτίοΣελ. 28
α. Ελάχιστο περιεχόμενο δημοσιεύσεωςΣελ. 28
β. Γλώσσα δημοσίευσης (αρ. 4)Σελ. 30
γ. Επιστολές και έγγραφα παραγγελίας (αρ. 5)Σελ. 30
δ. Υπόχρεοι δημοσίευσης και κυρώσεις (αρ. 6 και 7)Σελ. 31
2. Καταχώρηση σε μητρώοΣελ. 32
ΙΙΙ. Ισχύς των υποχρεώσεων της εταιρίαςΣελ. 33
1. Πράξεις κατά το ιδρυτικό στάδιο - Ευθύνη ιδρυτώνΣελ. 33
2. Πράξεις εκπροσώπων της εταιρίαςΣελ. 33
α. Παράτυπος διορισμόςΣελ. 33
β. Υπέρβαση σκοπούΣελ. 33
γ. Δεσμεύσεις εκ του καταστατικούΣελ. 34
IV. Ακυρότητα της εταιρίαςΣελ. 35
B. Διασύνδεση των εμπορικών μητρώων (Interconnection of business registers directive)Σελ. 37
4 Δεύτερη εταιρική Οδηγία - Περί κεφαλαίου  
Α. ΕισαγωγικάΣελ. 39
Ι. Νομοθετικό πλαίσιοΣελ. 39
ΙΙ. Σκοπός - Ελάχιστη εναρμόνισηΣελ. 39
Β. Το περιεχόμενο της ΟδηγίαςΣελ. 40
Ι. Ίδρυση εταιρίας - Αρχή σταθερού κεφαλαίουΣελ. 40
1. Ελάχιστο περιεχόμενο καταστατικού (αρ. 2-3)Σελ. 40
2. Αριθμός ιδρυτών (αρ. 5)Σελ. 41
3. Ανάληψη υποχρεώσεων πριν από τη σύσταση (αρ. 4)Σελ. 42
4. Ελάχιστο κεφάλαιο (αρ. 6-7)Σελ. 42
 
5. Η μετοχή (αρ. 8-9)Σελ. 42
6. Εισφορά σε είδος (9-12)Σελ. 43
II. Διατήρηση και μεταβολές του κεφαλαίουΣελ. 44
1. Διατήρηση του κεφαλαίουΣελ. 44
α. ΜεταΐδρυσηΣελ. 44
β. Υποχρέωση εισφοράς (14-15) Σελ. 45
γ. Απαγορευμένη διανομή (αρ. 17-18)Σελ. 45
δ. Προμέρισμα (αρ. 17 παρ. 5)Σελ. 46
ε. Σημαντική μείωση (απώλεια) κεφαλαίου (αρ. 19)Σελ. 46
στ. Απόκτηση ίδιων μετοχών από την εταιρία (αρ. 20-28)Σελ. 47
(α) ΓενικάΣελ. 47
(β) Αναγκαστικού δικαίου υποχρεώσεις Σελ. 48
(γ) Προαιρετικές προϋποθέσειςΣελ. 48
(δ) Έννομες συνέπειες επιτρεπτέων και μη επιτρεπτέων αποκτήσεων (αρ. 21)Σελ. 49
(ε) Εξαιρέσεις από τις διατάξεις για τις ίδιες μετοχέςΣελ. 50
(στ) Απαγόρευση χρηματοδότησης τρίτου από την εταιρία για την αγορά δικών της μετοχών (αρ. 25)Σελ. 51
(ζ) Ενεχύραση των ίδιων μετοχών (αρ. 27)Σελ. 52
(η) Απόκτηση ιδίων μετοχών δια μέσου ελέγχου άλλης εταιρίας (αρ. 28)Σελ. 52
2. Μεταβολές του κεφαλαίουΣελ. 53
α. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (29-34)Σελ. 53
(α) Αποκλειστική αρμοδιότητα γενικής συνέλευσηςΣελ. 53
(β) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έναντι μετρητών - Δικαίωμα προτίμησηςΣελ. 55
(γ) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έναντι εισφορών σε είδοςΣελ. 57
i. Εκτίμηση εισφορών σε είδοςΣελ. 57
ii. Δικαίωμα προτίμησης Σελ. 59
(δ) Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος ακύρωσης απόφασης περί αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίουΣελ. 60
(ε) Μερική καταβολή (αρ. 30-31)Σελ. 62
β. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου (αρ. 34-42)Σελ. 63
γ. Απόσβεση κεφαλαίουΣελ. 64
δ. Ανάκληση μετοχώνΣελ. 64
ΙΙΙ. Η αρχή της ίσης μεταχείρισηςΣελ. 65
IV. Εφαρμογή της δεύτερης εταιρικής Οδηγίας στα πιστωτικά ιδρύματαΣελ. 67
 
5 Τρίτη εταιρική Οδηγία - Συγχώνευση κεφαλαιουχικών εταιριών  
Α. ΕισαγωγικάΣελ. 71
Β. Πεδίο εφαρμογήςΣελ. 71
Γ. Διαδικασία στη συγχώνευση με απορρόφησηΣελ. 72
Ι. Σύνταξη σχεδίου συγχώνευσηςΣελ. 72
ΙΙ. Δημοσίευση σχεδίου συγχώνευσης (αρ. 6)Σελ. 73
ΙΙΙ. Σύνταξη λεπτομερούς έκθεσης Σελ. 73
IV. Ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονεςΣελ. 74
V. Έγκριση σχεδίου συγχώνευσης από τη γενική συνέλευση (αρ. 7)Σελ. 74
VI. Πρακτικά γενικής συνέλευσης και σύμβαση συγχώνευσης με δημόσιο έγγραφο (αρ. 16)Σελ. 75
VII. Δημοσίευση της συγχώνευσης (αρ. 18)Σελ. 75
Δ. Προστασία των μετόχωνΣελ. 75
I. ΓενικάΣελ. 75
II. Δικαίωμα πληροφόρησης των μετόχων (αρ. 11)Σελ. 76
III. Αστική ευθύνη διοικούντων και εμπειρογνωμόνωνΣελ. 77
Ε. Προστασία πιστωτών (αρ. 13)Σελ. 77
ΣΤ. Προστασία εργαζομένωνΣελ. 78
Ζ. Συνέπειες συγχώνευσης (αρ. 19)Σελ. 78
Η. Ακυρότητα συγχωνεύσεως (αρ. 22)Σελ. 78
Θ. Συγχώνευση με τη σύσταση νέας εταιρίαςΣελ. 80
Ι. Συγχώνευση με απορρόφηση εταιρίας της οποίας η απορροφώσα κατέχει ποσοστό 90% ή περισσότερο των μετοχών της (αρ. 24-29)Σελ. 80
ΙΑ. Πράξεις που εξομοιώνονται με συγχώνευση (αρ. 30-31)Σελ. 80
6 Έκτη εταιρική Οδηγία - Διάσπαση κεφαλαιουχικών εταιριών  
Α. ΕισαγωγικάΣελ. 81
Β. Μορφές διάσπασηςΣελ. 82
Ι. Διάσπαση μέσω απορρόφησηςΣελ. 82
ΙΙ. Διάσπαση μέσω σύστασης νέων εταιριών (αρ. 21)Σελ. 82
ΙΙΙ. Δυνατός ο συνδυασμός των δύο ανωτέρω μορφών διάσπασης («διάσπαση με απορρόφηση και με σύσταση νέων εταιριών»)Σελ. 83
IV. Απόσχιση (αρ. 25)Σελ. 83
Γ. Διαδικασία διάσπασης με απορρόφησηΣελ. 83
I. Σύνταξη γραπτού σχεδίου διάσπασης (αρ. 3 παρ. 1)Σελ. 83
II. Δημοσίευση του σχεδίου διάσπασης (αρ. 4)Σελ. 84
III. Σύνταξη έκθεσης του διοικητικού οργάνου (αρ. 7)Σελ. 84
IV. Εξέταση του σχεδίου διάσπασης και σύνταξη γραπτής έκθεσης από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες (αρ. 8 παρ. 1)Σελ. 85
V. Έγκριση της διάσπασης από τη γενική συνέλευση (αρ. 5)Σελ. 86
VI. Πρακτικά γενικής συνέλευσης και σύμβαση διάσπασης με δημόσιο έγγραφο (αρ. 14)Σελ. 87
VII. Δημοσίευση της συγχώνευσης σύμφωνα με την 1η οδηγία (αρ. 16) Σελ. 87
Δ. Ημερομηνία έναρξης των αποτελεσμάτων της διάσπασης (αρ. 15)Σελ. 87
Ε. Συνέπειες της διάσπασης (αρ. 17)Σελ. 87
ΣΤ. Προστασία μετόχωνΣελ. 88
Ι. Δικαίωμα πληροφόρησης των μετόχων (αρ. 9)Σελ. 88
ΙΙ. Αστική ευθύνη διοικούντων και εμπειρογνωμόνωνΣελ. 89
Ζ. Προστασία πιστωτώνΣελ. 90
Η. Προστασία εργαζομένωνΣελ. 91
Θ. Ακυρότητα διάσπασης (αρ. 19)Σελ. 91
Ι. Απλουστευμένες διαδικασίες διάσπασηςΣελ. 92
 
7 Δέκατη εταιρική Οδηγία - Διασυνοριακές συγχωνεύσεις  
Α. ΕισαγωγικάΣελ. 93
Ι. Νομοθετικό πλαίσιοΣελ. 93
ΙΙ. Ιστορικό πλαίσιοΣελ. 93
Β. Βασικές αρχές για τη διαδικασία της διασυνοριακής συγχώνευσηςΣελ. 95
Γ. Πεδίο εφαρμογήςΣελ. 95
Δ. Έννοια συγχώνευσηςΣελ. 96
Ε. Προϋποθέσεις (αρ. 4)Σελ. 97
ΣΤ. Διαδικασία διασυνοριακής συγχώνευσηςΣελ. 98
I. Σύνταξη κοινού σχεδίου διασυνοριακής συγχώνευσης (αρ. 5)Σελ. 98
II. Δημοσιότητα σχεδίου (αρ. 6)Σελ. 99
III. Σύνταξη έκθεσης από το διοικητικό όργανο κάθε εταιρίας (αρ. 7)Σελ. 99
IV. Σύνταξη έκθεσης ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων (αρ. 8)Σελ. 100
V. Έγκριση σχεδίου από την καταστατική γενική συνέλευση (αρ. 9)Σελ. 100
VI. Προληπτικός έλεγχος νομιμότητας - Πιστοποιητικό συγχώνευσης (αρ. 10)Σελ. 101
VII. Έλεγχος νομιμότητας της διασυνοριακής συγχώνευσης (αρ. 11)Σελ. 102
VIII. Δημοσίευση συγχώνευσηςΣελ. 102
IX. Απλουστευμένες διατυπώσεις για συγχώνευση μητρικής με θυγατρική που κατέχει εξ ολοκλήρου (100%) ή τουλάχιστον κατά 90% (αρ. 15)Σελ. 102
Ζ. Έναρξη ισχύος της διασυνοριακής συγχώνευσηςΣελ. 103
Η. Συνέπειες της διασυνοριακής συγχώνευσης (αρ. 14)Σελ. 103
Θ. Προστασία των εργαζομένωνΣελ. 104
Ι. Λόγοι ακυρότητας της διασυνοριακής συγχώνευσης (αρ. 17)Σελ. 106
ΙΑ. Νέες νομοθετικές εξελίξειςΣελ. 106
8 Ενδέκατη εταιρική Οδηγία - Δημοσιότητα υποκαταστημάτων  
Α. ΕισαγωγικάΣελ. 107
Β. Ελευθερία εγκατάστασης υποκαταστήματοςΣελ. 107
Γ. Πεδίο εφαρμογήςΣελ. 109
Δ. Δημοσιότητα Σελ. 110
Ι. Υποχρεωτική (αρ. 1 παρ. 1 και αρ. 2 παρ. 1)Σελ. 110
ΙΙ. Προαιρετική (αρ. 2 παρ. 2)Σελ. 111
ΙΙΙ. Δημοσιότητα υποκαταστημάτων τρίτων χωρώνΣελ. 112
Ε. Περισσότερα υποκαταστήματα (αρ. 5)Σελ. 113
ΣΤ. Επιστολές και έγγραφα του υποκαταστήματοςΣελ. 113
Ζ. ΚυρώσειςΣελ. 114
9 Δωδέκατη εταιρική Οδηγία Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης  
Α. ΕισαγωγικάΣελ. 115
Ι. Νομοθετικό πλαίσιοΣελ. 115
ΙΙ. Πεδίο εφαρμογήςΣελ. 115
Β. Ειδικές ρυθμίσεις Σελ. 116
Ι. Ιδιότητα μετόχου - ΕυθύνηΣελ. 116
ΙΙ. Λήψη αποφάσεων - Σύναψη συμβάσεων με εταιρίαΣελ. 116
ΙΙΙ ΔημοσιότηταΣελ. 116
Γ. Νομοθεσία σε εξέλιξηΣελ. 117
Ι. ΕισαγωγήΣελ. 117
ΙΙ. Η Πρόταση νέας Οδηγίας για τις μονοπρόσωπες εταιρίεςΣελ. 117
ΙΙΙ. Έλεγχος νομικής βάσηςΣελ. 118
ΙV. Τα χαρακτηριστικά της SUPΣελ. 119
1. Ίδρυση της εταιρίας Σελ. 119
α. ΕπωνυμίαΣελ. 119
β. Αριθμός ιδρυτώνΣελ. 120
γ. Έδρα της εταιρίας και εφαρμοστέο δίκαιοΣελ. 120
δ. Ελάχιστο κεφάλαιο και μοναδικό εταιρικό μερίδιοΣελ. 120
ε. Καταστατικό - ΤύποςΣελ. 122
στ. Εγγραφή σε μητρώοΣελ. 123
(α) Ηλεκτρονική εγγραφήΣελ. 124
(β) Άδεια ή έγκρισηΣελ. 125
2. Οργάνωση της εταιρίαςΣελ. 125
α. Λήψη αποφάσεωνΣελ. 125
β. ΔιοίκησηΣελ. 126
3. Διατήρηση και μεταβολές του μετοχικού κεφαλαίουΣελ. 126
α. Διανομή μερίσματοςΣελ. 126
β. Αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίουΣελ. 128
4. ΜετατροπήΣελ. 129
5. Συμμετοχή των εργαζομένων στη διοίκηση της εταιρίας Σελ. 129
V. ΕπίλογοςΣελ. 130
10 Δέκατη τρίτη εταιρική Oδηγία - Δημόσιες προσφορές εξαγοράς  
Α. ΕισαγωγικάΣελ. 131
Ι. Η δέκατη τρίτη εταιρική Oδηγία και οι τροποποιήσεις τηςΣελ. 131
ΙΙ. Σκοπός - Ελάχιστη εναρμόνισηΣελ. 131
Β. Το περιεχόμενο της ΟδηγίαςΣελ. 132
Ι. Πεδίο εφαρμογήςΣελ. 132
ΙΙ. Βασικές αρχέςΣελ. 133
1. Ισότιμη μεταχείριση όλων των κατόχων της υπό εξαγορά εταιρίας (παρ. 1 εδ. αʼ)Σελ. 133
2. Επαρκής χρόνος ενημέρωσης των κατόχων τίτλων (παρ. 1 εδ. βʼ)Σελ. 133
3. Συμπεριφορά της διοίκησης προς το συμφέρον της εταιρίας (παρ. 1 εδ. γʼ)Σελ. 133
4. Η απαγόρευση δημιουργίας τεχνητών αγορών τίτλων (παρ. 1 εδ. γʼ)Σελ. 133
5. Η πραγματική δυνατότητα να τηρήσει τις υποχρεώσεις προσφοράς (παρ. 1 εδ. εʼ)Σελ. 133
6. Η μη παρακώλυση της δραστηριότητας της υπό εξαγορά εταιρίας λόγω της προσφοράς (παρ. 1 εδ. στʼ)Σελ. 134
ΙΙΙ. Η εποπτεία των δημοσίων προτάσεωνΣελ. 134
1. Εποπτική αρχήΣελ. 134
 
2. Προσδιορισμός της αρμόδιας αρχής για την εποπτεία της προσφοράςΣελ. 134
3. Επίλυση διαφορώνΣελ. 135
ΙV. Εφαρμοστέο δίκαιοΣελ. 135
V. Προστασία των δικαιωμάτων της μειοψηφίαςΣελ. 136
1. Υποχρεωτική δημόσια πρότασηΣελ. 136
α. Υποχρεωτική προσφοράΣελ. 136
β. Προσφορά σε δίκαιη τιμήΣελ. 136
2. Πληροφόρηση ως προς την προσφοράΣελ. 137
α. Ελάχιστο περιεχόμενο εγγράφου προσφοράς (αρ. 6 παρ. 3)Σελ. 138
β. Χρόνος αποδοχήςΣελ. 139
3. Δικαίωμα αποχώρησης, «Squeeze-out»Σελ. 139
4. Δικαίωμα εξαγοράς «Sell-out»Σελ. 139
VI. Προστασία των εργαζομένωνΣελ. 140
VII. Υποχρεώσεις του συμβουλίου της υπό εξαγορά εταιρίας - Υποχρέωση ουδετερότηταςΣελ. 141
VIII. Εξουδετέρωση μέτρων άμυνας (breakthrough) (αρ. 11)Σελ. 142
IX. ΚυρώσειςΣελ. 143
X. Πληροφορίες ως προς τις αμυντικές δομέςΣελ. 143
ΧΙ. Επιπλέον κανόνες που διέπουν τις προσφορές (αρ. 13)Σελ. 144
11 Προσχέδιο δέκατης τέταρτης εταιρικής Οδηγίας Διασυνοριακή μεταφορά έδραςΣελ. 145
12 Ευρωπαϊκές (υπερεθνικές) μορφές εταιριών και ενώσεων προσώπων  
A. Ευρωπαϊκή Εταιρία - Societas Europaea, "S.E."Σελ. 147
Ι. ΕισαγωγικάΣελ. 147
1. Ιστορικό ΠλαίσιοΣελ. 147
2. Νομοθετικό πλαίσιοΣελ. 149
3. Πεδίο εφαρμογής του ΚανονισμούΣελ. 149
 
 
ΙΙ. Χαρακτηριστικά της Ευρωπαϊκής ΕταιρίαςΣελ. 149
1. Σύσταση Σελ. 149
α. Τρόποι σύστασης της Ευρωπαϊκής Εταιρίας (αρ. 15-36)Σελ. 149
β. Κεφάλαιο - Ευθύνη (αρ. 4-5)Σελ. 150
γ. Νομική προσωπικότητα-έδραΣελ. 150
δ. ΔημοσιότηταΣελ. 152
ε. ΕπωνυμίαΣελ. 152
2. Όργανα της Ευρωπαϊκής ΕταιρείαςΣελ. 152
α. Γενική συνέλευσηΣελ. 152
β. Διοίκηση της SEΣελ. 154
(α) Δυαδικό σύστημαΣελ. 154
(β) Μονιστικό σύστημαΣελ. 155
(γ) Κοινοί κανόνες μονιστικού και δυαδικού συστήματοςΣελ. 155
3. Εφαρμοστέο δίκαιοΣελ. 156
4. Λύση, εκκαθάριση, αφερεγγυότητα, παύση πληρωμώνΣελ. 156
ΙΙΙ. Η συμμετοχή των εργαζομένωνΣελ. 157
Β. Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού σκοπού Σελ. 157
I. Νομοθετικό πλαίσιοΣελ. 157
ΙΙ. ΣκοπόςΣελ. 157
ΙΙΙ. Ίδρυση ΕΟΟΣΣελ. 158
1. Σύσταση-ΔημοσιότηταΣελ. 158
2. ΜέληΣελ. 158
3. Ελάχιστο περιεχόμενο σύμβασηςΣελ. 159
α. ΔιάρκειαΣελ. 159
β. ΕπωνυμίαΣελ. 159
γ. ΈδραΣελ. 159
4. ΚεφάλαιοΣελ. 160
ΙV. Ευθύνη μελώνΣελ. 160
V. ΥποκαταστήματαΣελ. 160
VI. Μεταφορά έδραςΣελ. 160
VII. Όργανα του ομίλουΣελ. 161
1. Tα μέλη του ομίλουΣελ. 161
2. Οι διαχειριστέςΣελ. 161
VIII. ΚέρδηΣελ. 161
IX. Μεταβολές στο πρόσωπο των μελώνΣελ. 162
1. Μεταβίβαση μεριδίουΣελ. 162
2. Είσοδος νέου μέλουςΣελ. 162
3. Παραίτηση μέλουςΣελ. 162
4. Αποκλεισμός μέλουςΣελ. 162
5. Θάνατος κλπ.Σελ. 162
6. Καταβολή συμμετοχήςΣελ. 163
7. Ευθύνη - ΠαραγραφήΣελ. 163
X. ΛύσηΣελ. 163
XI. Αφερεγγυότητα - Παύση πληρωμώνΣελ. 163
XII. Δημόσιο συμφέρονΣελ. 164
XIII. ΦορολογίαΣελ. 164
Γ. Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική ΕταιρίαΣελ. 164
I. ΕισαγωγικάΣελ. 164
1. Νομοθετικό πλαίσιοΣελ. 164
2. Πεδίο εφαρμογήςΣελ. 164
ΙΙ. Χαρακτηριστικά της Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής ΕταιρίαςΣελ. 164
1. Γενικά χαρακτηριστικάΣελ. 164
2. Σύσταση Σελ. 165
α. ΜέληΣελ. 165
β. ΚεφάλαιοΣελ. 166
γ. ΔημοσιότηταΣελ. 167
δ. ΕπωνυμίαΣελ. 167
ε. ΈδραΣελ. 167
3. Ευθύνη μελώνΣελ. 168
4. Τα όργανα της ΕΣΕΣελ. 168
5. Μεταβολή στο πρόσωπο των μελώνΣελ. 168
α. Είσοδος μέλουςΣελ. 168
β. Απώλεια ιδιότητας μέλουςΣελ. 169
6. Εφαρμοστέο δίκαιοΣελ. 169
7. ΛύσηΣελ. 170
8. Συμμετοχή των εργαζομένωνΣελ. 170
13 Άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων από μετόχους εισηγμένων εταιριών  
Α. Η ΟδηγίαΣελ. 171
Ι. ΕισαγωγικάΣελ. 171
1. Ιστορικό ΠλαίσιοΣελ. 171
2. Πεδίο εφαρμογήςΣελ. 172
ΙΙ. Δικαιώματα μετόχωνΣελ. 172
ΙΙΙ. Αποτελέσματα ψηφοφορίας (αρ. 14)Σελ. 173
ΙV. Εφαρμοστέο δίκαιοΣελ. 174
Β. Νομοθεσία σε εξέλιξηΣελ. 174
Ι. ΕισαγωγικάΣελ. 174
ΙΙ. Η νέα πρόταση ΟδηγίαςΣελ. 175
1. Εξακρίβωση των στοιχείων των μετόχων και πληροφόρησή τους από την εταιρίαΣελ. 175
2. Διευκόλυνση άσκησης του δικαιώματος ψήφουΣελ. 177
3. Ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής των θεσμικών επενδυτών και των διαχειριστών περιουσιακών στοιχείωνΣελ. 178
4. Αύξηση της διαφάνειας του ρόλου των πληρεξούσιων συμβούλωνΣελ. 180
5. Ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ των αποδοχών και της απόδοσης των διοικητικών στελεχώνΣελ. 181
6. Ενίσχυση της διαφάνειας και εποπτείας των συναλλαγών συνδεδεμένων μερώνΣελ. 185
ΙΙΙ. ΕπίλογοςΣελ. 187
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 189
 
Back to Top