ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ


Πανεπιστημιακές Παραδόσεις

Σε απόθεμα

Τιμή: 45,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17563
Σταμέλος Χ.

Το έργο «Φιλοσοφία του Δικαίου - Πανεπιστημιακές Παραδόσεις» παρουσιάζει, μέσα από ευσύνοπτη ανάλυση και χαρακτηριστικά παραδείγματα, τις κύριες θεωρίες για τη φιλοσοφία του δικαίου. Επιπλέον, αναδεικνύει τη σημασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων ως αυτοτελών αξιών και ως φιλοσοφικών θεμελίων των κυρίων κλάδων του δικαίου και προτείνει την ολιστική ανάλυση του δικαίου, η οποία προσπαθεί να συνδυάζει αρμονικά τις θεωρίες δικαίου και άλλων επιστημών· Αποδέχεται τις γενικές αρχές ηθικής του φυσικού δικαίου, όταν αυτές είναι πανανθρώπινες (οι άνθρωποι και η αξιοπρέπειά τους ως ύψιστη αξία), στο πλαίσιο του νομικού θετικισμού διακρίνει μεταξύ de lege lata και de lege ferenda, και με πνεύμα νεορεαλιστικό συσχετίζει οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές προσεγγίσεις για να καταστεί εργαλείο που θα προτείνει τελικά στο μέλλον τις βέλτιστες δυνατές λύσεις με αποτελέσματα και οφέλη για όλους τους ανθρώπους και ιδίως για τα ανθρώπινα, ατομικά, πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματά τους σε καθεστώς φιλελεύθερου κράτους δικαίου αναφορικά με κάθε κλάδο δικαίου.

Το βιβλίο συμβάλλει στη σταδιακή προσέγγιση των εννοιών της φιλοσοφίας του δικαίου από τους φοιτητές, ώστε να τους διευκολύνει κατά τη μελέτη τους και την περαιτέρω έρευνά τους

Πρόλογος Σελ. VII
Εισαγωγή
Τι είναι δίκαιο; Τι είναι νόμος; Τι είναι δικαιοσύνη; Σελ. 1
Πρώτο Μέρος Θεωρίες Φιλοσοφίας Δικαίου Σελ. 13
Κεφάλαιο Α Φυσικό Δίκαιο Σελ. 16
α. Κύρια σημεία Σελ. 16
β. Κύριοι θεωρητικοί εκφραστές Σελ. 19
γ. Ανάλυση, κριτική Σελ. 23
δ. Παραδείγματα Σελ. 26
Κεφάλαιο Β Νομικός Θετικισμός Σελ. 29
α. Κύρια σημεία Σελ. 29
β. Κύριοι θεωρητικοί εκφραστές Σελ. 32
γ. Ανάλυση, κριτική Σελ. 32
δ. Παραδείγματα Σελ. 39
Κεφάλαιο Γ Νομικός Φορμαλισμός-Πραγματισμός Σελ. 41
α. Κύρια σημεία Σελ. 41
β. Κύριοι θεωρητικοί εκφραστές Σελ. 41
γ. Ανάλυση, κριτική Σελ. 43
δ. Παραδείγματα Σελ. 45
Κεφάλαιο Δ Νομικός Ρεαλισμός Σελ. 49
α. Κύρια σημεία Σελ. 49
β. Κύριοι θεωρητικοί εκφραστές Σελ. 55
γ. Ανάλυση, κριτική Σελ. 59
δ. Παραδείγματα Σελ. 64
Κεφάλαιο Ε Νομικός Φιλελευθερισμός Σελ. 65
α. Κύρια σημεία Σελ. 65
β. Κύριοι θεωρητικοί εκφραστές Σελ. 66
γ. Ανάλυση, κριτική Σελ. 66
δ. Παραδείγματα Σελ. 67
Κεφάλαιο ΣΤ Οικονομική Ανάλυση του Δικαίου και Ωφελιμισμός Σελ. 68
α. Κύρια σημεία Σελ. 68
β. Κύριοι θεωρητικοί εκφραστές Σελ. 71
γ. Ανάλυση, κριτική Σελ. 72
δ. Παραδείγματα Σελ. 80
Κεφάλαιο Ζ Κριτικές Νομικές Σπουδές, Μαρξισμός, Μαοϊσμός, Φεμινισμός, Δίκαιο και Λογοτεχνία, Ιστορική Σχολή, Ελεύθερο Δίκαιο, Κοινωνικές και Κοινωνιολογικές Νομικές Θεωρίες, Νομική Ανθρωπολογία, Κριτικός Ρασιοναλισμός (Ορθολογισμός), Νομικός Ερμηνευτισμός, Νομικός ή Κανονιστικός Πλουραλισμός (σύγχρονες θεωρίες και μετανεωτερικότητα) Σελ. 84
α. Κύρια σημεία Σελ. 84
β. Κύριοι θεωρητικοί εκφραστές Σελ. 91
γ. Ανάλυση, κριτική Σελ. 93
δ. Παραδείγματα Σελ. 105
Δεύτερο Μέρος Φιλοσοφία Δικαίου, Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ατομικές Ελευθερίες Σελ. 117
Κεφάλαιο Η Δημόσιο Δίκαιο και Ανθρώπινα Δικαιώματα Σελ. 119
α. Κύρια σημεία Σελ. 119
β. Κύριοι έμπρακτοι υποστηρικτές και θεωρητικοί εκφραστές Σελ. 141
γ. Ανάλυση, κριτική Σελ. 143
δ. Παραδείγματα Σελ. 153
Κεφάλαιο Θ Ποινικό Δίκαιο, Ευθανασία, Ανθρωποκτονία και Θανατική Ποινή Σελ. 168
α. Κύρια σημεία Σελ. 168
β. Κύριοι θεωρητικοί εκφραστές Σελ. 170
γ. Ανάλυση, κριτική Σελ. 170
δ. Παραδείγματα Σελ. 170
Κεφάλαιο Ι Ιδιωτικό Δίκαιο και Ελευθερία Συναλλαγών Σελ. 186
Κεφάλαιο ΙΑ Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελευθερία Κίνησης Σελ. 199
Κεφάλαιο ΙΒ Διεθνές Δίκαιο και Ελευθερία Σκέψης Σελ. 214
Επίμετρο Η Φιλοσοφία του Δικαίου στην Κύπρο και η διεθνής Φιλοσοφία του Δικαίου στην Ψηφιακή Εποχή του 21ου αιώνα Σελ. 221
Ερωτήματα Σελ. 239
Νομολογία Σελ. 242
Παράρτημα Ι Αγγλική Ορολογία Σελ. 243
Παράρτημα ΙΙ Ζαν-Ζακ Ρουσσώ Σελ. 245
Παράρτημα ΙΙΙ Εισηγητική Έκθεσις ΑΚ, Γ. Μπαλής Σελ. 247
Βιβλιογραφία Σελ. 249
Ευρετήριο ονομάτων Σελ. 269
Ευρετήριο εννοιών Σελ. 272
Back to Top