Δωρεάν Μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος, για περιορισμένο χρονικό διάστημα
Βιντεοσκοπημένο

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ


Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Εισηγητές: Πανταζόπουλος Π.

Σε απόθεμα

Τιμή: 220,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 15623
10 ώρες
Εισηγητές: Πανταζόπουλος Π.

Το σεμινάριο αποσκοπεί στην εξοικείωση των συμμετεχόντων τόσο με τις γενικές δικονομικές διατάξεις που εφαρμόζονται και επί φορολογικών διαφορών όσο κυρίως με τις ειδικότερες ρυθμίσεις που ισχύουν μόνο για αυτές τις τελευταίες διαφορές. Επιχειρείται τόσο η θεωρητική κάλυψη των οικείων ζητημάτων όσο και η παροχή υποστήριξης για την πρακτική τους αντιμετώπιση, με τη χρήση της σχετικής νομολογίας και παραδειγμάτων από την πράξη της δικηγορίας.

Διάγραμμα ύλης

Εισαγωγή στη δικονομία των φορολογικών διαφορών

 • Διάκριση διοικητικών διαφορών ουσίας και ακυρωτικών διαφορών
 • Η έννοια και η φύση της φορολογικής διαφοράς
 • Ουσιαστικές και ακυρωτικές φορολογικές διαφορές

Τα ένδικα βοηθήματα - Η προσφυγή

 • Η ενδικοφανής διαδικασία επί φορολογικών πράξεων και παραλείψεων
 • Αρμοδιότητα καθ’ ύλη και κατά τόπο - Ειδικότερα ζητήματα αρμοδιότητας και συνάφειας στην περίπτωση των φορολογικών διαφορών
 • Η προσφυγή

> Προϋποθέσεις παραδεκτού (προσβαλλόμενες πράξεις, έννομο συμφέρον, προθεσμία)
> Αρμόδιο δικαστήριο
> Περιεχόμενο δικογράφου
> Άσκηση - Παράβολα - Επιδόσεις
> Ανασταλτικό αποτέλεσμα - Ειδικά η αναστολή επί φορολογικών διαφορών
> Προδικασία - Πρόσθετοι λόγοι - Παρέμβαση
> Κύρια διαδικασία: Παράσταση των διαδίκων/Πληρεξουσιότητα - Απόδειξη - Υπομνήματα -
Παραίτηση, κατάργηση δίκης
> Απόφαση: η εξουσία του δικαστηρίου επί φορολογικών διαφορών


Τα ένδικα μέσα

 • Η ανακοπή ερημοδικίας- Η τριτανακοπή
 • Η έφεση

> Προϋποθέσεις παραδεκτού
> Αρμόδιο δικαστήριο
> Περιεχόμενο δικογράφου - Άσκηση - Παράβολα - Επιδόσεις
> Αναστολή εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων επί φορολογικών διαφορών
> Προδικασία
> Κύρια διαδικασία
> Ο δικαστικός έλεγχος επί έφεσης - Μη χειροτέρευση της θέσης του εκκαλούντος

 • Η αίτηση αναθεωρήσεως
 • Η αίτηση αναίρεσης

> Υποκείμενες σε αναίρεση αποφάσεις
> Λοιπές προϋποθέσεις παραδεκτού
> Λόγοι αναίρεσης
> Η απόφαση επί της αναίρεσης

Δεδικασμένο - Η συμμόρφωση της διοίκησης

Δικαστική προστασία κατά το στάδιο είσπραξης των φορολογικών εσόδων

 • Η ανακοπή κατά πράξεων εκτέλεσης

Το πρόγραμμα απευθύνεται ιδίως σε μάχιμους δικηγόρους, αλλά και σε ασκούμενους δικηγόρους, φοιτητές των νομικών σχολών και υποψηφίους σε διαγωνισμούς όπου απαιτείται η κατοχή γνώσεων διοικητικής δικονομίας, οι οποίοι επιθυμούν να εμβαθύνουν στις δικονομικές διατάξεις τις σχετικές ειδικά με τις φορολογικές διαφορές.

Ο Πέτρος Πανταζόπουλος είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο Δημόσιο Δίκαιο και διδακτορικό τίτλο στο φορολογικό δίκαιο από την ίδια Σχολή. Είναι Επιστημονικός Συνεργάτης της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων στο Μακροχρόνιο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης στο φορολογικό δίκαιο του ΟΠΑ και εισηγητής σε σεμινάρια σχετικά με όλα τα φορολογικά αντικείμενα. Έχει συγγράψει και συμμετάσχει στη συγγραφή έργων φορολογικού και διοικητικού δικαίου. Είναι, επίσης, μέλος της επιστημονικής επιτροπής των νομικών περιοδικών ΔΕΕ, ΘΠΔΔ και Επιχείρηση, στα οποία αρθρογραφεί συχνά. Είναι εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας Φορτσάκης - Διακόπουλος - Μυλωνογιάννης και Συνεργάτες.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με δυνατότητα άτοκων δόσεων   http://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg 

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Back to Top