Βιντεοσκοπημένο

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ Ν 4646/2019 - ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ


Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Εισηγητές: Πανταζόπουλος Π.

Σε απόθεμα

Τιμή: 220,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 17504
10 ώρες
Εισηγητές: Πανταζόπουλος Π.

Το Σεμινάριο θα εισαγάγει τον συμμετέχοντα στο κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με τη φορολογική διαδικασία. Μέσα από την παρουσίαση και την ανάλυση του συστήματος του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και των αποφάσεων και των εγκυκλίων που τον συνοδεύουν, αλλά και της ήδη υφιστάμενης νομολογίας, ο συμμετέχων θα κατανοήσει τις αρχές και τις έννοιες της φορολογικής διαδικασίας, όπως τις εισήγαγε ή τις αναμόρφωσε ο ΚΦΔ, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει έγκαιρα και επαρκώς τις φορολογικές υποθέσεις του. Με τον τρόπο αυτό θα εξοικειωθεί με τη διαδικασία επιβολής και είσπραξης σχεδόν όλων των φόρων που υφίστανται σήμερα, θα κατανοήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του απέναντι στη Φορολογική Διοίκηση και θα γνωρίζει πώς μπορεί να αμυνθεί αποτελεσματικά απέναντι στον καταλογισμό και τα μέτρα σε βάρος των εντολέων του από τις φορολογικές Αρχές.

 • Πεδίο εφαρμογής - αρχές του ΚΦΔ - γενικές διατάξεις
 • Κοινοποιήσεις εγγράφων και πράξεων
 • Προθεσμίες
 • Φορολογικός Εκπρόσωπος
 • Εγκύκλιοι από την ΑΑΔΕ
 • Φορολογικό μητρώο
 • Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας (ΑΦΕ)
 • Λογιστικό σύστημα - Λογιστικά αρχεία
 • Υποβολή φορολογικών δηλώσεων
 • Πληροφορίες από τον φορολογούμενο και τρίτους - Απόρρητο
 • Φορολογικός έλεγχος
 • Πράξεις προσδιορισμού του φόρου
 • Είσπραξη του φόρου
 • Παραγραφή
 • Διασφαλιστικά μέτρα
 • Ευθύνη διοικούντων νομικά πρόσωπα
 • Μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης
 • Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής - Φορολογικές παραβάσεις και κυρώσεις
 • Διαδικασία αμοιβαίου διακανονισμού
 • Ενδικοφανής προσφυγή - Διαδικασία στο διοικητικό δικαστήριο

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, φορολογικούς και οικονομικούς συμβούλους και στελέχη γενικά επιχειρήσεων, λογιστές και στελέχη της ΑΑΔΕ και δικαστικούς λειτουργούς, που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους πάνω στη φορολογική διαδικασία.

Πέτρος Πανταζόπουλος

Ο Πέτρος Πανταζόπουλος, δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, είναι διδάκτωρ φορολογικού δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Φορτσάκης - Διακόπουλος - Μυλωνογιάννης και Συνεργάτες. Στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας παρέχει νομικές συμβουλές και εκπροσωπεί στα διοικητικά δικαστήρια και το Συμβούλιο της Επικρατείας σε φορολογικές υποθέσεις μεγάλες ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις και ιδιώτες. Είναι Μεταδιδακτορικός Ερευνητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου διδάσκει φορολογικό δίκαιο σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Είναι, επίσης, διδάσκων στο Μακροχρόνιο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης στο φορολογικό δίκαιο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και εισηγητής σε σεμινάρια σχετικά με όλα τα φορολογικά αντικείμενα. Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή πολλών έργων φορολογικού και διοικητικού δικαίου. Είναι, επίσης, μέλος της επιστημονικής επιτροπής των νομικών περιοδικών Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών, Θεωρία και Πράξη του Διοικητικού Δικαίου και Επιχείρηση, στα οποία αρθρογραφεί συχνά. Τέλος, είναι μέλος ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Φορολογικού Δικαίου και Δημοσιονομικών Μελετών και του Ελληνικού Παραρτήματος της ΙFA.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με 6 άτοκες δόσεις https://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του κάθε σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 7 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 3 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.

Back to Top