ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΚΦΔ - Δικονομία φορολογικών διαφορών - Αναγκαστική είσπραξη φορολογικών εσόδων
Διαγράμματα - Ερμηνευτικά σχόλια - Υποδείγματα

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 22€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 57,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16382
Μπακάλης Ευ., Πανταζόπουλος Π.

Μετά από δύο περίπου χρόνια και αρκετές μεταβολές που μεσολάβησαν από την πρώτη έκδοση και έχοντας ήδη επαρκές δείγμα από την εφαρμογή του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας στην πράξη, κυκλοφορεί η δεύτερη έκδοση του έργου της διαγραμματικής απεικόνισης και ανάλυσης του ΚΦΔ, όπως και της δικονομίας των φορολογικών διαφορών και της διαδικασίας για την αναγκαστική εκτέλεση προς είσπραξη των φορολογικών εσόδων.

Και αυτή η έκδοση κινείται στο πλαίσιο της πρώτης, να απεικονιστεί δηλαδή ο Κώδικας σχηματικά, με τη μορφή συνοπτικών διαγραμμάτων, ώστε ο χρήστης εύκολα να μπορεί να διατρέξει τους κανόνες δικαίου που θέτει ο Ν 4174/2013, αλλά και να βρει απάντηση στα ερωτήματά του και να οργανώσει τις ενέργειες του, χωρίς να απαιτείται να καταφύγει στο ίδιο το κείμενο του νόμου, παρά μόνο διαβάζοντας το οικείο κάθε φορά διάγραμμα.

Τα διαγράμματα απεικονίζουν ένα άρθρο του ΚΦΔ κάθε φορά (εκτός αν συστηματικοί λόγοι ή λόγοι διευκόλυνσης του αναγνώστη καθιστούν αναγκαία την απεικόνιση περισσοτέρων άρθρων μαζί) και είναι κατανεμημένα ανά ενότητες, σύμφωνα με τα κεφάλαια του Κώδικα. Συμπεριλήφθηκαν νέα διαγράμματα για όλα τα άρθρα που προστέθηκαν μετά την πρώτη έκδοση (πχ. 28Α , 63Α , 65Α ΚΦΔ), όπως και διάγραμμα για τις μεταβατικές διατάξεις του Κώδικα, ιδίως καθώς το σχετικό άρθρο 72 μεταβλήθηκε σημαντικά στο μεταξύ, με προσθήκη, εκτός των άλλων, πολλών νέων παραγράφων. Στην παρούσα έκδοση έχουν ληφθεί υπ’ όψη οι μεταβολές που επήλθαν στη νομοθεσία μέχρι και τον Ν 4537/2018. Επιπλέον, τα διαγράμματα συνοδεύονται από σύντομο ερμηνευτικό σχολιασμό, πάλι ανά ενότητα του Κώδικα, όπου κυρίως δίδονται κατευθυντήριες οδηγίες στον εφαρμοστή του ΚΦΔ, με βάση τις αποφάσεις της ΑΑΔΕ και τις εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα κατ’ εξουσιοδότηση και για την ερμηνεία του Κώδικα, καθώς και της νομολογίας που έχει ήδη προκύψει. Όπου αυτό είναι δυνατό, γίνεται συναφώς προσπάθεια σύνδεσης της ήδη υπάρχουσας νομολογίας με τις νέες ρυθμίσεις.

Για το σκοπό της παρουσίασης κατά το δυνατόν συνολικά της αντιμετώπισης των φορολογικών υποθέσεων, στο Έργο παρουσιάζονται κατά τον ίδιο τρόπο (υπό μορφή διαγραμμάτων και κατόπιν σχολιασμού) τόσο οι δικονομικές ρυθμίσεις που αφορούν ειδικά στις φορολογικές διαφορές όσο και οι διατάξεις του ΚΕΔΕ σχετικά με την εκτέλεση για την είσπραξη των φορολογικών εσόδων, στις οποίες, άλλωστε και ο ΚΦΔ παραπέμπει. Έτσι, ο χρήστης του Έργου έχει τη δυνατότητα να δει σχηματικά όλη την πορεία μίας φορολογικής υπόθεσης, από τη γένεσή της με την εκκίνηση της οικείας διαδικασίας μέχρι τη λήψη μέτρων από τη Φορολογική Διοίκηση για την είσπραξη του σχετικού ποσού που καταλογίστηκε.

Τέλος, παρατίθενται ορισμένα αντιπροσωπευτικά υποδείγματα εγγράφων και ενδίκων βοηθημάτων σχετικών με διαδικασίες του Κώδικα, με συνοπτικές παρατηρήσεις. Το έργο συμπληρώνεται από αλφαβητικό ευρετήριο.

ΜΕΡΟΣ Α΄ Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ) [Διαγράμματα 1-13]
[1] Γενικές Διατάξεις - Πεδίο εφαρμογής - Ορισμοί - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων - Κοινοποίηση - Έντυπα - Προθεσμίες - Φορολογικός εκπρόσωπος - Εγκύκλιοι
Διάγραμμα Σελ. 3
Ερμηνευτικά σχόλια
Γενικά (άρθρο 1 ΚΦΔ) Σελ. 10
Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 2 ΚΦΔ) Σελ. 11
Ορισμοί (άρθρο 3 ΚΦΔ) Σελ. 12
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, ανάθεση καθηκόντων
και εξουσιοδότηση υπογραφής (άρθρο 4 ΚΦΔ) Σελ. 13
Κοινοποίηση πράξεων (άρθρο 5 ΚΦΔ) Σελ. 15
Έντυπα (άρθρο 6 ΚΦΔ) Σελ. 17
Προθεσμίες (άρθρο 7 ΚΦΔ) Σελ. 18
Φορολογικός εκπρόσωπος (άρθρο 8 ΚΦΔ) Σελ. 18
Ερμηνευτικές εγκύκλιοι και οδηγίες (άρθρο 9 ΚΦΔ) Σελ. 19
[2] Φορολογικό Μητρώο [άρθρο 10]
Διάγραμμα Σελ. 21
Ερμηνευτικά σχόλια
Φορολογικό μητρώο - ΑΦΜ (άρθρα 10 - 11 ΚΦΔ) Σελ. 26
[3] Αποδεικτικό Ενημερότητας [άρθρο 12]
Διάγραμμα Σελ. 34
Ερμηνευτικά σχόλια
Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας (άρθρο 12 ΚΦΔ) Σελ. 35
Βεβαίωση οφειλής Σελ. 38
[4] Τήρηση Βιβλίων και Στοιχείων
Διάγραμμα Σελ. 40
Ερμηνευτικά σχόλια
Βιβλία και στοιχεία (άρθρο 13 ΚΦΔ) Σελ. 45
Πληροφορίες από τον φορολογούμενο και από τρίτους
(άρθρα 14, 15, 16 ΚΦΔ) Σελ. 48
Πληροφορίες από τρίτους Σελ. 49
Στοιχεία κ.λπ. σε άλλη γλώσσα Σελ. 51
Διαφύλαξη πληροφοριών - απόρρητο (άρθρο 17-17Α ΚΦΔ) Σελ. 52
Άρση απορρήτου Σελ. 54
Περιπτωσιολογία άρσης απορρήτου Σελ. 56
Υπηρεσίες υπέρ των οποίων αίρεται το απόρρητο Σελ. 58
Δημοσιοποίηση καταλόγων φορολογουμένων Σελ. 60
Κυρώσεις λόγω παραβίασης του φορολογικού απορρήτου Σελ. 61
[5] Υποβολή δηλώσεων
Διάγραμμα Σελ. 62
Ερμηνευτικά σχόλια
Υποβολή δηλώσεων (άρθρα 18, 19, 20 ΚΦΔ) Σελ. 65
[6] Ενδοομιλικές συναλλαγές
Διάγραμμα Σελ. 72
Ερμηνευτικά σχόλια
Φάκελος τεκμηρίωσης (άρθρο 21 ΚΦΔ) Σελ. 75
Προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης
(άρθρο 22 ΚΦΔ) Σελ. 83
[7] Φορολογικοί έλεγχοι
Διάγραμμα Σελ. 90
Ερμηνευτικά σχόλια
Εξουσίες φορολογικής διοίκησης (άρθρο 23 ΚΦΔ) Σελ. 97
Πρόσβαση στα βιβλία και στοιχεία (άρθρο 24 ΚΦΔ) Σελ. 98
Διενέργεια φορολογικού ελέγχου (άρθρο 25 ΚΦΔ) Σελ. 103
Είσοδος σε κατοικία Σελ. 105
Επανέλεγχος Σελ. 107
Επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο (άρθρο 26 ΚΦΔ) Σελ. 110
Μέθοδοι έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης
(άρθρο 27 ΚΦΔ) Σελ. 112
Αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου (άρθρο 28 ΚΦΔ) Σελ. 116
Προσωρινός διορθωτικός πρσδιορισμός του φόρου Σελ. 116
Οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού Σελ. 117
Έκθεση ελέγχου Σελ. 117
Υποθέσεις που ερευνώνται από τη Διεύθυνση Ερευνών
Οικονομικού Εγκλήματος (άρθρο 28Α ΚΦΔ) Σελ. 120
Αμοιβαία διοικητική συνδρομή (άρθρο 29 ΚΦΔ) Σελ. 123
[8] Προσδιορισμός του φόρου
Διάγραμμα Σελ. 128
Ερμηνευτικά σχόλια
Προσδιορισμός φόρου (άρθρα 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37 ΚΦΔ) Σελ. 133
Πράξεις προσδιορισμού του φόρου Σελ. 136
Άμεσος προσδιορισμός Σελ. 136
Διοικητικός προσδιορισμός Σελ. 136
Εκτιμώμενος προσδιορισμός Σελ. 136
Διορθωτικός προσδιορισμός Σελ. 137
Προληπτικός προσδιορισμός Σελ. 139
Έκδοση πράξης προσδιορισμού μετά από απόφαση δικαστηρίου Σελ. 140
Παραγραφή (άρθρο 36 ΚΦΔ) Σελ. 140
Παράταση χρόνου παραγραφής Σελ. 141
Φοροδιαφυγή Σελ. 141
Προσαρμογή στο παλαιότερο μη παραγεγραμμένο έτος Σελ. 142
Μεταβατικές διατάξεις Σελ. 142
Παράταση χρόνου παραγραφής με διάταξη νόμου Σελ. 142
Νομολογιακά πορίσματα και διοικητικές θέσεις περί παραγραφής Σελ. 143
Γενική διάταξη κατά της φοροαποφυγής (άρθρο 38 ΚΦΔ) Σελ. 145
Δικαιολόγηση προσαύξησης περιουσίας (άρθρο 39 ΚΦΔ) Σελ. 146
[9] Είσπραξη
Διάγραμμα Σελ. 153
Ερμηνευτικά σχόλια
Αρμόδια όργανα προς είσπραξη (άρθρο 40 ΚΦΔ) Σελ. 163
Πληρωμή φόρου (άρθρο 41 ΚΦΔ) Σελ. 164
Επιστροφή φόρου (άρθρο 42 ΚΦΔ) Σελ. 164
Πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών - τμηματικής καταβολής
σε δόσεις (άρθρο 43 ΚΦΔ) Σελ. 168
Σειρά εξόφλησης (άρθρο 44 ΚΦΔ) Σελ. 169
Εκτελεστός τίτλος για την είσπραξη (άρθρο 45 ΚΦΔ) Σελ. 170
Λήψη διασφαλιστικών μέτρων (άρθρο 46 ΚΦΔ) Σελ. 170
Ακρόαση στην περίπτωση των διασφαλιστικών μέτρων Σελ. 172
Φύση των μέτρων Σελ. 172
Μη εφαρμογή των μέτρων Σελ. 172
Λήψη των μέτρων Σελ. 173
Πρόσωπα σε βάρος των οποίων λαμβάνονται τα μέτρα Σελ. 174
Αναστολή των μέτρων Σελ. 176
Μεταβατική διάταξη Σελ. 176
Μερική άρση των μέτρων Σελ. 176
Ολική άρση των μέτρων Σελ. 178
Λήψη μέτρων μετά την πτώχευση Σελ. 179
Ακύρωση καταλογιστικών πράξεων λόγων παραγραφής Σελ. 179
Αμφισβήτηση των μέτρων Σελ. 180
Μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης (άρθρα 47, 48, 49 ΚΦΔ) Σελ. 180
Ατομική ειδοποίηση καταβολής οφειλής/υπερημερίας (άρθρο 47 ΚΦΔ) Σελ. 180
Αναγκαστική Εκτέλεση (άρθρο 48 ΚΦΔ) Σελ. 184
Συμψηφισμός Σελ. 184
Λήψη μέτρων σε περίπτωση υπόνοιας καταδολίευσης (άρθρο 49 ΚΦΔ) Σελ. 187
Αλληλέγγυα ευθύνη (άρθρο 50 ΚΦΔ) Σελ. 188
Δικαιώματα ευθυνομένων αλληλεγγύως προσώπων Σελ. 191
Παραγραφή είσπραξης φόρων (άρθρο 51 ΚΦΔ) Σελ. 193
[10] Τόκοι και πρόστιμα
Διάγραμμα Σελ. 195
Ερμηνευτικά σχόλια
Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής (άρθρο 53 ΚΦΔ) Σελ. 206
Διαδικαστικές παραβάσεις (άρθρο 54 ΚΦΔ) Σελ. 208
Μη υποβολή, εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης Σελ. 211
Μη ανταπόκριση σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης Σελ. 212
Άρνηση συνεργασίας κατά το φορολογικό έλεγχο Σελ. 212
Μη εγγραφή στο Μητρώο/Εγγραφή περισσότερες φορές Σελ. 212
Μη συμμόρφωση με τις κατά το άρθρο 13 υποχρεώσεις Σελ. 213
Μη έκδοση, ανακριβής έκδοση φορολογικών στοιχείων Σελ. 214
Φορολογίες κεφαλαίου Σελ. 215
Παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση στη λειτουργία των ΦΗΜ Σελ. 215
Έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης χωρίς τη χρήση ή με τη χρήση
μη εγκεκριμένου ΦΗΜ Σελ. 216
Έκδοση δελτίων και αποδείξεων από το Ολοκληρωμένο Σύστημα
Ελέγχου Εισροών - Εκροών, χωρίς τη χρήση εγκεκριμένου μοντέλου
μηχανισμού σήμανσης Σελ. 216
Μη έκδοση, ανακριβής έκδοση ή λήψη ανακριβών φορολογικών
στοιχείων, για πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ Σελ. 216
Διακίνηση αποθεμάτων χωρίς την ύπαρξη παραστατικών
στοιχείων διακίνησης Σελ. 217
Μη συμμόρφωση με τις κατά την παρ. 3 του άρθρου 20
του Ν 3842/2010 υποχρεώσεις Σελ. 217
Επανάληψη παραβάσεων Σελ. 217
Πρόστιμα για παραβάσεις υποχρεώσεων για την αυτόματη
ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών
(άρθρο 54Γ ΚΦΔ) Σελ. 218
Παραβάσεις φοροδιαφυγής (άρθρο 55 ΚΦΔ) Σελ. 219
Παραπομπή αδικημάτων φοροδιαφυγής σε δίκη (άρθρο 55Α ΚΦΔ) Σελ. 219
Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς/ατελούς
Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών ή Φακέλου Τεκμηρίωσης ενδοομιλικών
συναλλαγών (άρθρο 56 ΚΦΔ) Σελ. 221
Πρόστιμο ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης
(άρθρο 58 ΚΦΔ) Σελ. 221
Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με τον ΦΠΑ (άρθρο 58Α ΚΦΔ) Σελ. 222
Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με παρακρατούμενους φόρους
(άρθρο 59 ΚΦΔ) Σελ. 224
Παρεμπόδιση, υπόθαλψη και συνέργεια (άρθρο 60 ΚΦΔ) Σελ. 225
Απαλλαγή λόγω ανωτέρας βίας (άρθρο 61 ΚΦΔ) Σελ. 225
Επιβολή, κοινοποίηση και πληρωμή τόκων και προστίμων (άρθρο 62 ΚΦΔ) Σελ. 226
[11] Διαδικασίες προσφυγής [άρθρο 63]
Διάγραμμα Σελ. 227
Ερμηνευτικά σχόλια
Ειδική Διοικητική Διαδικασία - Ενδικοφανής προσφυγή
(άρθρο 63 ΚΦΔ) Σελ. 231
Προθεσμία, περιεχόμενο και διαδικασία άσκησης
της ενδικοφανούς προσφυγής Σελ. 231
Διαδικασία εξέτασης ενδικοφανούς προσφυγής Σελ. 233
Εκ του νόμου αναστολή - καταβολή 50% του αμφισβητουμένου ποσού Σελ. 234
Αίτημα αναστολής Σελ. 235
Υπολογισμός τόκων επί αναστολής και θέματα λήψης μέτρων
κατά τη διάρκεια αυτής Σελ. 237
Απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής Σελ. 237
Άσκηση δικαστικής προσφυγής και αναστολή καταβολής
του 50% του αμφισβητούμενου ποσού Σελ. 238
Διαδικασία αμοιβαίου διακανονισμού (άρθρο 63Α ΚΦΔ) Σελ. 239
Αιτιολογία - Βάρος απόδειξης (άρθρα 64, 65 ΚΦΔ) Σελ. 243
Φορολογικό Πιστοποιητικό (άρθρο 65Α ΚΦΔ) Σελ. 244
[12] Εγκλήματα Φοροδιαφυγής [άρθρο 66 ΚΦΔ]
Διάγραμμα Σελ. 247
Ερμηνευτικά σχόλια
ΚΦΔ - Ποινικές Κυρώσεις (άρθρα 66-71) Σελ. 253
Αδίκημα φοροδιαφυγής λόγω μη υποβολής ή υποβολής
ανακριβούς δήλωσης Σελ. 253
Αδίκημα μη απόδοσης, ανακριβούς απόδοσης κ.λπ. φόρου Σελ. 255
Αδίκημα έκδοσης, αποδοχής πλαστών, εικονικών φορολογικών στοιχείων Σελ. 255
Άσκηση ποινικής δίωξης Σελ. 257
Παραγραφή Σελ. 258
Αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 258
[13] Μεταβατικές διατάξεις [άρθρο 72 ΚΦΔ]
Διάγραμμα Σελ. 259
ΜΕΡΟΣ Β΄ Δικονομία φορολογικών διαφορών [Διαγράμματα 1-11]
[1] Φορολογικές Διαφορές [άρθρα 1-2 ΚΔΔ]
Διάγραμμα Σελ. 267
[2] Αρμοδιότητα καθ’ ύλη σε πρώτο βαθμό [άρθρο 6 ΚΔΔ]
Διάγραμμα Σελ. 268
[3] Αρμοδιότητα καθ’ ύλη σε δεύτερο βαθμό [άρθρο 6 ΚΔΔ]
Διάγραμμα Σελ. 269
[4] Αρμοδιότητα κατά τόπο [άρθρο 7 ΚΔΔ]
Διάγραμμα Σελ. 269
[5] Εκπροσώπηση του Δημοσίου - Επιδόσεις [άρθρα 25, 29, 49 ΚΔΔ]
Διάγραμμα Σελ. 270
[6] Ενδικοφανής διαδικασία [άρθρο 63 ΚΔΔ]
Διάγραμμα Σελ. 271
[7] Ενδοστρεφής δίκη στις φορολογικές διαφορές [άρθρο 64 ΚΔΔ]
Διάγραμμα Σελ. 272
[8] Προσφυγή [άρθρα 63 επ. ΚΔΔ]
Διάγραμμα Σελ. 272
[9] Προσωρινή δικαστική προστασία επί προσφυγής [άρθρα 200 επ. ΚΔΔ]
Διάγραμμα Σελ. 276
[10] Έφεση [άρθρα 92 επ. ΚΔΔ]
Διάγραμμα Σελ. 279
[11] Αναστολή εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων [άρθρα 206 επ. ΚΔΔ]
Διάγραμμα Σελ. 281
Ερμηνευτικά σχόλια
Η έννοια της φορολογικής διαφοράς (Άρθρα 2 - 5 ΚΔΔ) Σελ. 282
Ακυρωτικές φορολογικές διαφορές Σελ. 283
Επίλυση φορολογικών διαφορών με αγωγή Σελ. 285
Δέσμευση από αποφάσεις άλλων δικαστηρίων Σελ. 285
Καθ’ ύλην αρμοδιότητα (Άρθρο 6 ΚΔΔ) Σελ. 289
Περισσότερα πρόστιμα ΚΒΣ Σελ. 292
Κατά προτεραιότητα εκδίκαση Σελ. 292
Νομιμοποίηση πληρεξουσίων - Συμπλήρωση παραλείψεων
(Άρθρα 27 - 30 και 139Α ΚΔΔ) Σελ. 292
Νομιμοποίηση εταιρειών Σελ. 295
Πτωχός Σελ. 297
Περιεχόμενο δικογράφου (Άρθρα 45 - 46 ΚΔΔ) Σελ. 298
Επιδόσεις (Άρθρα 47 – 57 ΚΔΔ) Σελ. 301
Προθεσμίες (Άρθρα 60 - 61 ΚΔΔ) Σελ. 304
Προσφυγή (Άρθρα 63 - 70 ΚΔΔ) Σελ. 306
Προσβαλλόμενες πράξεις (Άρθρο 63 ΚΔΔ) Σελ. 306
Ενδικοφανής προσφυγή Σελ. 308
Ενεργητική νομιμοποίηση (Άρθρο 64 ΚΔΔ) Σελ. 310
Παθητική νομιμοποίηση (Άρθρο 65 ΚΔΔ) Σελ. 313
Προθεσμία (Άρθρο 66 ΚΔΔ) Σελ. 313
Διακοπή της προθεσμίας (Άρθρο 67 ΚΔΔ) Σελ. 316
Περιεχόμενο του δικογράφου της προσφυγής (Άρθρο 68 ΚΔΔ) Σελ. 316
Ανασταλτικό αποτέλεσμα της προσφυγής (Άρθρο 69 ΚΔΔ) Σελ. 317
Δεύτερη προσφυγή (Άρθρο 70 ΚΔΔ) Σελ. 319
Εξουσία δικαστηρίου σε περίπτωση προσφυγής (Άρθρο 79 ΚΔΔ) Σελ. 320
Ουσιώδης τύπος της διαδικασίας Σελ. 321
Εξουσία δικαστηρίου Σελ. 322
Αυτεπάγγελτος έλεγχος επί φορολογικών πράξεων Σελ. 324
Φορολογική απαλλαγή Σελ. 325
Χειροτέρευση της θέσης του προσφεύγοντος Σελ. 325
Μεταβολή της πραγματικής βάσης Σελ. 325
Έφεση (Άρθρα 92 - 100 ΚΔΔ) Σελ. 327
Καταβολή ποσοστού του οφειλόμενου φόρου Σελ. 328
Πρόσθετη παρέμβαση (Άρθρο 113 ΚΔΔ) Σελ. 334
Αλληλεγγύως ευθυνόμενα πρόσωπα Σελ. 335
Συνάφεια πράξεων (Άρθρο 122 ΚΔΔ) Σελ. 337
Προδικασία - Επίδοση αντιγράφου της προσφυγής (Άρθρο 126 ΚΔΔ) Σελ. 338
Πρόσθετοι λόγοι (Άρθρο 131 ΚΔΔ) Σελ. 340
Υπόμνημα (Άρθρο 138 ΚΔΔ) Σελ. 341
Παραίτηση (Άρθρο 143 ΚΔΔ) Σελ. 342
Απόδειξη (Άρθρα 144 - 145 ΚΔΔ) Σελ. 342
Αποδεικτικά μέσα (Άρθρα 147 επ. ΚΔΔ) Σελ. 342
Προσωρινή δικαστική προστασία (Άρθρα 200 - 209 ΚΔΔ) Σελ. 343
Αναστολή εκτέλεσης δικαστικής απόφασης Σελ. 348
Παράβολο (Άρθρο 277 ΚΔΔ) Σελ. 355
Συμπλήρωση παραβόλου Σελ. 357
Εκτέλεση της πράξης - Ταμειακή βεβαίωση Σελ. 357
Δήλωση περιουσιακής κατάστασης Σελ. 358
ΜΕΡΟΣ Γ΄ Αναγκαστική είσπραξη φορολογικών εσόδων [Διαγράμματα 1-5]
[1] Αναγκαστική εκτέλεση για την είσπραξη φορολογικών εσόδων [άρθρα 45, 47, 48 ΚΦΔ, ΚΕΔΕ]
Διάγραμμα Σελ. 361
[2] Κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη [άρθρα 10 επ. ΚΕΔΕ]
Διάγραμμα Σελ. 363
[3] Κατάσχεση κινητών στα χέρια τρίτου [άρθρα 30 επ. ΚΕΔΕ]
Διάγραμμα Σελ. 364
[4] Κατάσχεση ακινήτων [άρθρα 35 επ. ΚΕΔΕ]
Διάγραμμα Σελ. 366
[5] Ανακοπές [άρθρα 216 επ. ΚΔΔ]
Διάγραμμα Σελ. 367
Ερμηνευτικά σχόλια
Εκτελεστοί τίτλοι (Άρθρα 45, 47 ΚΦΔ, 2, 4 ΚΕΔΕ) Σελ. 369
Αναστολή εκτέλεσης της διοικητικής πράξης Σελ. 370
Ατομική ειδοποίηση Σελ. 373
Αλληλέγγυα ευθυνόμενα πρόσωπα Σελ. 374
Κοινοποίηση ατομικής ειδοποίησης Σελ. 377
Θάνατος φορολογούμενου Σελ. 379
Ατομική ειδοποίηση - κατάσχεση στα χέρια τρίτου Σελ. 379
Μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης (Άρθρα 9 επ. ΚΕΔΕ) Σελ. 380
Όρια της ευχέρειας του αρμοδίου οργάνου για τη λήψη
του πλέον πρόσφορου μέτρου εκτέλεσης Σελ. 380
Κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη Σελ. 381
Κατάσχεση κινητών στα χέρια τρίτου Σελ. 382
Ανακοπές (Άρθρα 216 επ. ΚΔΔ) Σελ. 385
Ανακοπή κατά ταμειακής βεβαίωσης Σελ. 386
Ανακοπή κατασχετήριας έκθεσης Σελ. 388
Ανακοπή κατά προγράμματος πλειστηριασμού Σελ. 388
Ενεργητική/Παθητική νομιμοποίηση Σελ. 390
Προθεσμία Σελ. 391
Δικόγραφο Σελ. 392
Ανασταλτικό αποτέλεσμα Σελ. 393
Εξουσία δικαστηρίου Σελ. 393
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
1. Απόψεις επί προσωρινού προσδιορισμού προστίμου Σελ. 401
Παρατηρήσεις Σελ. 405
2. Ενδικοφανής προσφυγή και αναστολή Σελ. 407
Παρατηρήσεις Σελ. 413
3. Προσφυγή Σελ. 416
Παρατηρήσεις Σελ. 422
4. Έφεση Σελ. 423
Παρατηρήσεις Σελ. 430
5. Αίτηση αναίρεσης Σελ. 432
Παρατηρήσεις Σελ. 435
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 437
Back to Top