Βιντεοσκοπημένο

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ


Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Εισηγητές: Πάσσιου Δ.

Σε απόθεμα

Τιμή: 155,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 17653
4 ώρες
Εισηγητές: Πάσσιου Δ.

Στο Σεμινάριο θα γίνει μια ολοκληρωμένη παρουσίαση των διατάξεων της Φορολογικής Νομοθεσίας σε σχέση με την έννοια της «φορολογικής κατοικίας» φυσικών και νομικών προσώπων, με ανάλυση των σχετικών ρυθμίσεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, των ερμηνευτικών εγκυκλίων αλλά και των θέσεων της Διοίκησης μέσα και από τις πρόσφατες αποφάσεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών. Θα αναπτυχθεί το ζήτημα της εναλλακτικής φορολογικής κατοικίας φυσικών προσώπων (Non Domiciled Resident), το οποίο εισήχθη πρώτη φορά στην ελληνική νομοθεσία με τον πρόσφατο Ν 4646/2019 και συγκεκριμένα θα παρουσιαστούν σε βάθος οι όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής αλλά και τι συνεπάγεται η εν λόγω ρύθμιση. Εξάλλου, ειδική αναφορά θα γίνει στο ζήτημα της φορολογικής κατοικίας των νομικών σχημάτων που εδρεύουν σε κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς ή σε κράτη μη συνεργάσιμα στο φορολογικό τομέα (off shore).

Ι. Η έννοια της φορολογικής κατοικίας φυσικών προσώπων βάσει των διατάξεων του ΚΦΕ και του ΟΟΣΑ

- Πότε ένα φυσικό πρόσωπο θεωρείται φορολογικός κάτοικος Ελλάδος
   Ειδικά ζητήματα:
   (α) η φορολογική κατοικία φυσικού προσώπου που ασκεί ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα
   (β) η φορολογική κατοικία των συζύγων
   (γ) τα κριτήρια προσδιορισμού φορολογικής κατοικίας
   (δ) η περίπτωση της διπλής κατοικίας

- Η μεταβολή της φορολογικής κατοικίας φυσικού προσώπου
   (α) η διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας
   (β) η αναδρομική μεταβολή της φορολογικής κατοικίας
   (γ) ειδικά ζητήματα από τη μεταβολή φορολογικής κατοικίας σε τρίτα κράτη και σε κράτη μη συνεργάσιμα ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς

- Η φορολογική αντιμετώπιση κατοίκων εξωτερικού
   (α) φορολογική αντιμετώπιση του εισοδήματος από ακίνητα στην Ελλάδα φορολογικού κατοίκου αλλοδαπής,
   (β) H συμμετοχή σε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες φορολογικού κατοίκου αλλοδαπής.

- Η έννοια της εναλλακτικής φορολογικής κατοικίας φυσικών προσώπων (Non Domiciled Resident). Η διαδικασία για την υπαγωγή στην εναλλακτική φορολογική κατοικία
   (α) το παράδειγμα άλλων κρατών
   (β) η φορολογική αντιμετώπιση των υπαχθέντων στην εναλλακτική φορολογική κατοικία

ΙΙ. Η έννοια της φορολογικής κατοικίας νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων

   - Οι προϋποθέσεις για την απόκτηση φορολογικής κατοικίας νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας στην Ελλάδα/ Το κριτήριο του τόπου άσκησης της πραγματικής 
     διοίκησης/ Νομικές οντότητες με καταστατική έδρα σε κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς ή σε κράτη μη συνεργάσιμα στο φορολογικό τομέα
   - Η έννοια της μόνιμης εγκατάστασης αλλοδαπών επιχειρήσεων

ΙΙΙ. Η πρόσφατη νομολογία του ΔΕΕ και των ελληνικών δικαστηρίων. Η θέση της Διοίκησης μέσα από τις αποφάσεις της ΔΕΔ.

Το Σεμινάριο απευθύνεται ιδίως σε δικηγόρους, νομικούς συμβούλους, φοροτεχνικούς και λογιστές, που επιθυμούν να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις στα ζητήματα της φορολογικής κατοικίας των φυσικών και νομικών προσώπων και εταιριών.

Δήμητρα Πάσσιου

H Δήμητρα Πάσσιου είναι Δικηγόρος, Εταίρος της δικηγορικής εταιρίας Saplegal - Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες από το 2011. Είναι πτυχιούχος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι κάτοχος του διπλώματος εξειδίκευσης στο Φορολογικό Δίκαιο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει πολυετή εμπειρία στον τομέα της διοικητικής και φορολογικής νομοθεσίας. Εκπροσωπεί ελληνικές και αλλοδαπές εταιρίες και φυσικά πρόσωπα σε θέματα άμεσων και έμμεσων φόρων ενώπιον των διοικητικών αρχών και των διοικητικών δικαστηρίων. Αρθρογραφεί τακτικά για επίκαιρα ζητήματα φορολογικού ενδιαφέροντος σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά, ενώ έχει συμμετάσχει ως εισηγήτρια σε επιστημονικά συνέδρια και σε πολυάριθμα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά σεμινάρια Φορολογικής Νομοθεσίας.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με 6 άτοκες δόσεις https://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του κάθε σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 7 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 3 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.

Back to Top