Κωδ. 18269|18270
5 ώρες
Τετάρτη 19 Μαΐου 2021 (16:00 - 21:00)
Εισηγητές: Γιαννακάκης I., Ζωγραφόπουλος Δ.
Τετάρτη 19 Μαΐου 2021

GDPR & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ


Οι προκλήσεις της πανδημίας Covid – 19
Εισηγητές: Γιαννακάκης I., Ζωγραφόπουλος Δ.

Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: 330,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 18269|18270
5 ώρες
Τετάρτη 19 Μαΐου 2021 (16:00 - 21:00)
Εισηγητές: Γιαννακάκης I., Ζωγραφόπουλος Δ.

Ο ΓΚΠΔ περιέχει περισσότερες ειδικές αναφορές στις επεξεργασίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τον σκοπό της παροχής υπηρεσιών υγείας, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, και υπογραμμίζεται ότι το σύνολο των διατάξεών του εφαρμόζεται στις επεξεργασίες αυτές παράλληλα με ισχύουσες εθνικές ρύθμίσεις, ιδίως του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, για τα Εθνικά Μητρώα Ασθενών, για τον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας, κλπ. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας (νοσοκομεία, κλινικές, φαρμακευτικές εταιρίες, ασφαλιστικές εταιρίες, κ.λπ.) έχουν πλέον απαλλαγεί από τη γενική υποχρέωση γνωστοποίησης τήρησης αρχείου ή λήψης άδειας για την επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και οφείλουν συμμόρφωση με βάση τη θεμελιώδη αρχής της λογοδοσίας. Υπάρχουν πλέον εναλλακτικοί τρόποι προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την υγεία και αυστηρότερες κυρώσεις για την αθέμιτη επεξεργασία τους. Οι ανάγκες διαχείρισης της πανδημίας Covid-19 έχουν εισάγει πλήθος επεξεργασιών δεδομένων υγείας. Σκοπός, συνεπώς, του Σεμιναρίου είναι αφενός να ενημερώσει αφετέρου να διευκρινίσει όλα τα σημεία εκείνα του Κανονισμού που συνδέονται με την προστασία των δεδομένων υγείας ενόψει ιδίως της επιβολής σημαντικότατων σε ύψος διοικητικών κυρώσεων σε βάρος των υπευθύνων επεξεργασίας.

• Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων - Ο αντίκτυπος στον τομέα της παροχής υπηρεσιών υγείας

• Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα και Φαρμακευτικές Εταιρίες

• Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα & Πάροχοι υπηρεσιών υγείας (Νοσοκομεία, Κλινικές, Ιδιώτες ιατροί, κλπ.)

• Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα και Εταιρίες Διεξαγωγής Κλινικών Ερευνών (CROs)

• Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της διαχείρισης της πανδημίας Covid-19 (Εθνικό Μητρώο Ασθενών Covid-19, Διάγνωση και ιχνηλάτηση της Covid-19, rapid tests, Εθνικό Μητρώο Ασθενών - Βεβαίωση εμβολιασμού)

• Ειδικά θέματα (σύντομες αναφορές σε ιατρικές εξετάσεις εργαζομένων / υποψηφίων προς ασφάλιση ή τραπεζικό δάνειο / φάκελος ασθενούς - ασφαλισμένου / ιατρικός τουρισμός κ.λπ.)

• Τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα για τους Υπεύθυνους Επεξεργασίας και Εκτελούντες την Επεξεργασία στον χώρο της Υγείας και ο ρόλος του DPO

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, νομικούς συμβούλους, ιατρούς, φαρμακοποιούς, στελέχη φορέων, επιχειρήσεων και εταιριών που κινούνται στον χώρο της υγείας και ενδεικτικά νοσοκομεία & διαγνωστικά κέντρα, κλινικές, φαρμακευτικές εταιρίες, ασφαλιστικές εταιρίες και σε όποιον άλλον εμπλέκεται με την επεξεργασία δεδομένων υγείας.

Ιωάννης Γιαννακάκης

Ο Ιωάννης Γιαννακάκης είναι δικηγόρος στον Άρειο Πάγο. Εργάστηκε σε μεγάλες πολυεθνικές και ελληνικές εταιρείες ως νομικός σύμβουλος. Εξειδικεύεται στην προστασία προσωπικών δεδομένων και είναι ο πλέον πιστοποιημένος Έλληνας Data Protection Officer παγκοσμίως καθώς κατέχει έξι διεθνείς πιστοποιήσεις μεταξύ των οποίων την κορυφαία πιστοποίηση στον τομέα του Data Protection, αυτή του Fellow of Information Privacy από τον International Association of Privacy Professionals. Έχει διπλή πιστοποίηση από τον International Association of Privacy Professionals (IAPP) ως Certified Information Privacy Professional for Europe (CIPP/E), & Certified Information Privacy Manager (CIPM) καθώς και πιστοποίηση από τον έγκυρο βρετανικό Οργανισμό IT Governance ως GDPR Practicioner.

Δημήτρης Ζωγραφόπουλος

Ο Δημήτρης Ζωγραφόπουλος εείναι Δικηγόρος (ΔΝ) - Ειδ. Επιστήμονας και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στο συγκριτικό εργατικό δίκαιο (Université de Strasbourg III - Robert Schuman). Ως μέλος του DAPIX Working Group on Information Exchange and Data Protection (Council of European Union), έχει συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις για το “data protection reform package” (GDPR και Οδηγία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στους τομείς του ποινικού δικαίου).

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με 6 άτοκες δόσεις https://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του κάθε σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 7 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 3 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.

Το σεμινάριο είναι πλήρως επιδοτούμενο από το ειδικό πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη των σεμιναρίων στον ΟΑΕΔ είναι τα υποψήφια στελέχη προς εκπαίδευση να ανήκουν στην μισθοδοσία ΙΚΑ της επιχείρησης και η επιχείρηση να διαθέτει το απαιτούμενο ποσό προς αξιοποίηση. Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει Κωδικό Λειτουργίας Επιχείρησης (ΚΛΕ) & Κωδικό Υλοποίησης Προγραμμάτων (ΚΥΛΠ).

Για την διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων σας, όπου επιλέγετε το εικονίδιο ΛΑΕΚ και αφού ανοίξει η σελίδα, την επιλογή ΛΑΕΚ 0,24%.

Ονοματεπώνυμο εισηγητή: Ιωάννης Γιαννακάκης

Κωδικός μητρώου ΛΑΕΚ:  62503

Στοιχεία εκπαιδευτικού φορέα:

ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ

Α.Φ.Μ 094443580

ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Διευ/ση: Μαυρομιχάλη 23, 106 80 Αθήνα

Back to Top