Καλοκαιρινές προσφορές έως -30% για λίγες ημέρες
Κωδ. 19384|19385|19386
5 ώρες
Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022 (16:30 - 21:30)
Εισηγητές: Ζωγραφόπουλος Δ.
Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022

GDPR: ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ


Εισηγητές: Ζωγραφόπουλος Δ.

Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: 180,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 19384|19385|19386
5 ώρες
Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022 (16:30 - 21:30)
Εισηγητές: Ζωγραφόπουλος Δ.

Το Σεμινάριο έχει στο επίκεντρο της θεματικής του την πλήρη και σφαιρική ενημέρωση σχετικά με την αστική και διοικητική (ΑΠΔΠΧ) ευθύνη του υπευθύνου επεξεργασίας, των υπευθύνων επεξεργασίας από κοινού και του εκτελούντος την επεξεργασία, με βάση τις ρυθμίσεις του Γενικού Κανονισμού (Καν ΕΕ 2016/679) και του Ν 4624/2019, λαμβάνοντας υπόψη και τη νομολογία των δικαστηρίων και της ΑΠΔΠΧ, ενώ περιλαμβάνει case studies. Η κατάρτιση αυτή είναι απαραίτητη καθώς η αρχή της λογοδοσίας δικαίως θεωρείται ως η κορωνίδα των θεμελιωδών αρχών της σύννομης επεξεργασίας κάθε κατηγορίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για το λόγο αυτό, το σύστημα των ουσιαστικών αστικών και διοικητικών κυρώσεων αποτελεί ένα από τους βασικούς πυλώνες λειτουργίας του GDPR.

 • Η αρχή της λογοδοσίας του υπευθύνου επεξεργασίας
 • Η έννοια της παράβασης των διατάξεων του GDPR
 • Η φύση της ευθύνης του υπευθύνου επεξεργασίας
 • Η ζημία του υποκειμένου των δεδομένων
 • Ο προσδιορισμός της αιτιώδους συνάφειας ανάμεσα στο ζημιογόνο γεγονός και στη ζημία του υποκειμένου
 • Πλήρης και ουσιαστική αποζημίωση του υποκειμένου
 • Η κατανομή της ευθύνης
     - έναντι του υποκειμένου σε περίπτωση υπευθύνων επεξεργασίας
       από κοινού
     - έναντι του υποκειμένου σε περίπτωση εκτέλεσης επεξεργασίας
 • Η έννοια της εκπροσώπησης του υποκειμένου
 • Αποτελεσματική, αναλογική και αποτρεπτική επιβολή διοικητικών προστίμων
 • Τα κριτήρια επιβολής διοικητικών προστίμων
 • Σχέση διοικητικών προστίμων και αστικής ευθύνης
 • Η ευθύνη της ΑΠΔΠΧ έναντι του υποκειμένου

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε όποιον επιθυμεί να έχει σαφή γνώση της έννοιας της λογοδοσίας και των συνεπειών της, μέσα από το σύστημα αστικών και διοικητικών κυρώσεων του GDPR και, ιδίως, σε δικηγόρους, νομικούς συμβούλους επιχειρήσεων, DPOs, εργασιακούς συμβούλους, στελέχη κανονιστικής συμμόρφωσης, στελέχη ανθρωπίνου δυναμικού (ενδεικτικά HR Managers κ.ά), επαγγελματικές ενώσεις και οποιονδήποτε εμπλέκεται με τη συμμόρφωση στην πράξη από φορείς και Oργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων εργαζομένων.

Δημήτρης Ζωγραφόπουλος

Ο Δημήτρης Ζωγραφόπουλος, είναι Δικηγόρος (ΔΝ) - Ειδ. Επιστήμο- νας και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στο συγκριτικό εργατικό δί- καιο (Université de Strasbourg III - Robert Schuman). Ως μέλος του DAPIX Working Group on Information Exchange and Data Protection (Council of European Union), έχει συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις για το “data protection reform package” (GDPR και Οδηγία για την προστασία δεδομέ- νων προσωπικού χαρακτήρα στους τομείς του ποινικού δικαίου). Έχει δι- δάξει στις Νομικές Σχολές του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημί- ου Αθηνών. Επίσης, από το έτος 2008, διδάσκει στο Εθνικό Κέντρο Δημόσι- ας Διοίκησης - Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΕΚΔΔΑ - ΙΝΕΠ).

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ 


Χρήσιμες Πληροφορίες

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Όπου υπάρχει ένδειξη εκπτώσεων για ειδικές κατηγορίες (φοιτητές, ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι και δικαστικοί λειτουργοί) ή άλλες έχουν ισχύ για Online εγγραφές μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στο site www.nb.org

Ειδικότερα στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας

Πολιτική ακυρώσεων

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό (10 εργάσιμες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου) στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

Επιδότηση μέσω ΛΑΕΚ 0.24% Paste το παρακάτω

Το σεμινάριο είναι πλήρως επιδοτούμενο από το ειδικό πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη των σεμιναρίων στον ΟΑΕΔ είναι τα υποψήφια στελέχη προς εκπαίδευση να ανήκουν στην μισθοδοσία ΙΚΑ της επιχείρησης και η επιχείρηση να διαθέτει το απαιτούμενο ποσό προς αξιοποίηση. Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει Κωδικό Λειτουργίας Επιχείρησης (ΚΛΕ) & Κωδικό Υλοποίησης Προγραμμάτων (ΚΥΛΠ).

Για την διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων σας, όπου επιλέγετε το εικονίδιο ΛΑΕΚ και αφού ανοίξει η σελίδα, την επιλογή ΛΑΕΚ 0,24%.

Ονοματεπώνυμο εισηγητή: %%

Κωδικός μητρώου ΛΑΕΚ:  %%

Στοιχεία εκπαιδευτικού φορέα:

ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ

Α.Φ.Μ 094443580

ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Διευ/ση: Μαυρομιχάλη 23, 106 80 Αθήνα

Φυσική Παρουσία (Δια Ζώσης)

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων με φυσική παρουσία οργανώνεται σε υπερσύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Αθήνα, Μαυρομιχάλη 23), σε απόσταση 200 μέτρων από την οδό Ακαδημίας και το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Βίντεο (On-demand)

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα edu.nb.org παρέχει την δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων από το χώρο σας μέσω Η/Υ ή laptop με μία απλή σύνδεση Internet.

Βίντεο (Live Streaming)

Ίσες ευκαιρίες παρακολούθησης για τους υποψήφιους σε όλη την επικράτεια. Aπευθείας σύνδεση του εκπαιδευόμενου μέσω internet από τον χώρο του εκπαιδευόμενου με μοναδική προϋπόθεση τη χρήση Η/Υ ή laptop και τη σύνδεσή του με μια απλή γραμμή ADSL. Ενεργή - διαδραστική συμμετοχή του εκπαιδευόμενου την ώρα της διεξαγωγής του μαθήματος με δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων γραπτά ή προφορικά και ταυτόχρονη λήψη απάντησης από τον εισηγητή, σαν να είναι ο εκπαιδευόμενος φυσικά παρών.
Back to Top