Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022Βιντεοσκοπημένο

GDPR: ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Εισηγητές: Ζωγραφόπουλος Δ.

Το Σεμινάριο έχει στο επίκεντρο της θεματικής του την πλήρη και σφαιρική ενημέρωση σχετικά με την αστική και διοικητική (ΑΠΔΠΧ) ευθύνη του υπευθύνου επεξεργασίας, των υπευθύνων επεξεργασίας από κοινού και του εκτελούντος την επεξεργασία, με βάση τις ρυθμίσεις του Γενικού Κανονισμού (Καν ΕΕ 2016/679) και του Ν 4624/2019, λαμβάνοντας υπόψη και τη νομολογία των δικαστηρίων και της ΑΠΔΠΧ, ενώ περιλαμβάνει case studies. Η κατάρτιση αυτή είναι απαραίτητη καθώς η αρχή της λογοδοσίας δικαίως θεωρείται ως η κορωνίδα των θεμελιωδών αρχών της σύννομης επεξεργασίας κάθε κατηγορίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για το λόγο αυτό, το σύστημα των ουσιαστικών αστικών και διοικητικών κυρώσεων αποτελεί ένα από τους βασικούς πυλώνες λειτουργίας του GDPR.

 • Η αρχή της λογοδοσίας του υπευθύνου επεξεργασίας
 • Η έννοια της παράβασης των διατάξεων του GDPR
 • Η φύση της ευθύνης του υπευθύνου επεξεργασίας
 • Η ζημία του υποκειμένου των δεδομένων
 • Ο προσδιορισμός της αιτιώδους συνάφειας ανάμεσα στο ζημιογόνο γεγονός και στη ζημία του υποκειμένου
 • Πλήρης και ουσιαστική αποζημίωση του υποκειμένου
 • Η κατανομή της ευθύνης
     - έναντι του υποκειμένου σε περίπτωση υπευθύνων επεξεργασίας
       από κοινού
     - έναντι του υποκειμένου σε περίπτωση εκτέλεσης επεξεργασίας
 • Η έννοια της εκπροσώπησης του υποκειμένου
 • Αποτελεσματική, αναλογική και αποτρεπτική επιβολή διοικητικών προστίμων
 • Τα κριτήρια επιβολής διοικητικών προστίμων
 • Σχέση διοικητικών προστίμων και αστικής ευθύνης
 • Η ευθύνη της ΑΠΔΠΧ έναντι του υποκειμένου

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε όποιον επιθυμεί να έχει σαφή γνώση της έννοιας της λογοδοσίας και των συνεπειών της, μέσα από το σύστημα αστικών και διοικητικών κυρώσεων του GDPR και, ιδίως, σε δικηγόρους, νομικούς συμβούλους επιχειρήσεων, DPOs, εργασιακούς συμβούλους, στελέχη κανονιστικής συμμόρφωσης, στελέχη ανθρωπίνου δυναμικού (ενδεικτικά HR Managers κ.ά), επαγγελματικές ενώσεις και οποιονδήποτε εμπλέκεται με τη συμμόρφωση στην πράξη από φορείς και Oργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων εργαζομένων.

Δημήτρης Ζωγραφόπουλος

Ο Δημήτρης Ζωγραφόπουλος, είναι Δικηγόρος (ΔΝ) - Ειδ. Επιστήμο- νας και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στο συγκριτικό εργατικό δί- καιο (Université de Strasbourg III - Robert Schuman). Ως μέλος του DAPIX Working Group on Information Exchange and Data Protection (Council of European Union), έχει συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις για το “data protection reform package” (GDPR και Οδηγία για την προστασία δεδομέ- νων προσωπικού χαρακτήρα στους τομείς του ποινικού δικαίου). Έχει δι- δάξει στις Νομικές Σχολές του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημί- ου Αθηνών. Επίσης, από το έτος 2008, διδάσκει στο Εθνικό Κέντρο Δημόσι- ας Διοίκησης - Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΕΚΔΔΑ - ΙΝΕΠ).

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19384
5 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Ζωγραφόπουλος Δ.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 180,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

GDPR: ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19384
5 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Ζωγραφόπουλος Δ.
Back to Top