Βιντεοσκοπημένο

GDPR & ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Εισηγητές: Ασλανίδης Γ.

Σκοπός του θεματικού σεμιναρίου είναι να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις σε νέους και υφιστάμενους Υπεύθυνους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) που αφορούν στον χώρο της πληροφορικής, εφόσον δεν είναι εξοικειωμένοι με τους τεχνικούς όρους του Γενικού Κανονισμού, ώστε να μπορούν να κατανοήσουν και να συμμετέχουν ενεργά στην επιλογή και εφαρμογή των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που στοιχειοθετούν την Ασφάλεια Πληροφοριών, όπως την περιγράφει ο νέος Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων στα άρθρα 25, 32, 33, 34, 35. Φιλοδοξία επίσης του σεμιναρίου είναι να λειτουργήσει σαν ένα σημείο αναφοράς για έναν DPO, καθώς περιγράφει με συνοπτικό τρόπο, όλο το εύρος των θεμάτων της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών και των Συστημάτων Ασφαλείας με τα οποία θα έρθει σε επαφή και να τον εξοικειώσει με αυτά.

  • Διασύνδεση των άρθρων του GDPR που αναφέρονται σε τεχνολογικά και οργανωτικά μέτρα, όπως τα “32.Security of processing”, “25. Data protection by design & by default”, “33 και 34.Data breach notification”, με τις τεχνολογίες πληροφορικής.
  • Αποσαφήνιση του ρόλου των Συστημάτων Πληροφορικής και του Λογισμικού, στην επεξεργασία, αρχειοθέτηση και ασφάλεια των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
  • Παρουσίαση του βασικού υπολογιστικού συστήματος και των τμημάτων που το απαρτίζουν ώστε να γίνουν κατανοητοί οι κίνδυνοι που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα.
  • Περιγραφή και κατηγοριοποίηση του λογισμικού, σαν τμήμα ενός υπολογιστικού συστήματος, του τρόπου λειτουργίας του και την οργάνωση των δεδομένων σε Βάσεις Δεδομένων.
  • Επεξήγηση της λειτουργίας δικτύων, Internet, των δικτυακών συσκευών που τα υλοποιούν, των κινδύνων που επιφέρουν και των υποχρεώσεων που δημιουργούνται κατά τις διαβιβάσεις των προσωπικών δεδομένων όπως αναφέρονται στο Kεφάλαιο V του Γενικού Κανονισμού.
  • Παρουσίαση των συστημάτων ασφαλείας και των σκοπών που αυτά επιτελούν στην προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Δικηγόρους, Στελέχη Κανονιστικής Συμμόρφωσης και εν γένει επαγγελματίες που πρόκειται να ασχοληθούν με την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων χωρίς να είναι εξοικειωμένοι με τον χώρο της Πληροφορικής.

Ο Γεώργιος Ασλανίδης είναι στέλεχος της Διεύθυνσης Συστημάτων Πληροφορικής Ελληνικού Τραπεζικού Ιδρύματος, εξωτερικός συνεργάτης της CyberNoesis IKE και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του (ISC)2 Hellenic Chapter υπεύθυνος για θέματα εκπαίδευσης και συνεδρίων. Έχει περισσότερα από είκοσι πέντε χρόνια επαγγελματική εμπειρία σε πολλαπλά αντικείμενα στον χώρο της πληροφορικής, της ασφάλειας πληροφοριών και στη διοίκηση μεγάλων έργων πληροφορικής σε εθνικούς και πολυεθνικούς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς. Η ενασχόλησή του στον χώρο της Ασφάλειας Πληροφορικής περιλαμβάνει θέματα διαχείρισης υπο δομών, ανάπτυξης πολιτικής ασφάλειας, ανάλυσης κινδύνων, ανάπτυξη σχεδίων επιχειρηματικής συνέχειας και αποκατάστασης από καταστροφή,θέματα κανονιστικής και θεσμικής συμμόρφωσης, όπως επίσης και θέματα αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και υλοποίησης τεχνολογιών ασφάλειας. Κατέχει B.Sc. σαν Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από την Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων, είναι πιστοποιημένος με CISSP από το 2004, είναι (ISC) 2Authorized Instructor και πιστοποιημένος DPO Executive, με πολλές εκπαιδεύσεις και πιστοποιήσεις στον χώρο της πληροφορικής (CISSP, ITIL v3, CISCO, Microsoft, IBM etc.)

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με δυνατότητα άτοκων δόσεων   http://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg 

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Κωδ. 16331|16332
4 ώρες
Εισηγητές: Ασλανίδης Γ.

Σε απόθεμα

Τιμή: 315,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

GDPR & ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Κωδ. 16331|16332
4 ώρες
Εισηγητές: Ασλανίδης Γ.
Back to Top