Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021Βιντεοσκοπημένο

GDPR & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

3 χρόνια μετά την εφαρμογή του – Συνήθη λάθη και η διαχείρισή τους – Case studies

Εισηγητές: Τιντζογλίδου N.

Η συμπλήρωση τριών (3) ετών από την εφαρμογή του GDPR σηματοδοτεί την επαλήθευση στην πράξη της μεθοδολογίας συμμόρφωσης των μικρών, μεσαίων, μεγάλων επιχειρήσεων και ομίλων. Παράλληλα, υπήρξε αρκετός χρόνος ώστε να αναδειχθούν τα πιο συχνά λάθη στη φάση της υλοποίησης και διαρκούς παρακολούθησης της συμμόρφωσης στο νομικό πλαίσιο που έθεσε τόσο ο GDPR όσο και ο Ν 4624/2019.
Παρακολουθώντας το παρόν Σεμινάριο, μέσα από μία σειρά case studies που εν τοις πράγμασι απασχόλησαν επιχειρήσεις, ο κάθε εκπαιδευόμενος:
• αποκτά την απαραίτητη εξοικείωση με τον πρακτικό τρόπο συμμόρφωσης των μικρών, μεσαίων, μεγάλων επιχειρήσεων και ομίλων στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο
• κατανοεί τα πιο συχνά λάθη που κάνουν οι επιχειρήσεις ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων ώστε να υιοθετήσει την καλύτερη δυνατή στρατηγική για την προστασία τους
• ενημερώνεται λεπτομερώς για το πώς οφείλει να πράξει κατά τον Νόμο σε περίπτωση παραβίασης, λαμβάνοντας υπόψη και τις πολιτικές και διαδικασίες της επιχείρησης
• προσεγγίζει ειδικά και πρωτότυπα ζητήματα που κλήθηκαν εν μέσω πανδημίας να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις με τη συνδρομή των νομικών τους συμβούλων, αναζητώντας σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση την εξισορρόπηση της προστασίας της ιδιωτικής ζωής με την υποχρέωση προάσπισης της δημόσιας υγείας.

Πρακτικά βήματα συμμόρφωσης εταιρειών
  • Συμμόρφωση εταιριών
  • Διατμηματική συνεργασία
  • Εκπαίδευση προσωπικού
  • Διαρκής παρακολούθηση της συμμόρφωσης
  • Άσκηση Δικαιωμάτων Υποκειμένων
  • Χρόνος διατήρησης δεδομένων και δικαίωμα στη λήθη
  • Case Studies

Συχνές παραβιάσεις και διαχείρισή τους
  • Συχνές παραβιάσεις σύμφωνα με την ΑΠΔΠΧ
  • Δημοσιότητα παραβίασης και δυσφήμηση εταιρίας
  • Διαχείριση παραβίασης
  • Πρόστιμα από ΑΠΔΠΧ, αποζημιωτική και ποινική ευθύνη
  • Προστασία Δεδομένων (Διαδικασίες και Πολιτικές DLP)
  • Case Studies

Προστασία προσωπικών δεδομένων στην περίοδο της πανδημίας COVID
  • Προσωπικά Δεδομένα και νέες τεχνολογίες (social media, cloud, πλατφόρμες, κάμερες ασφαλείας)
  • Θερμομέτρηση κατά την είσοδο σε επιχειρήσεις, τηλεργασία, τηλεκπαίδευση, e-shops
  • Ιατρός εργασίας και δεδομένα υγείας εργαζομένων, διάκριση εμβολιασμένων και μη εργαζομένων από τον εργοδότη, ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID
  • Case Studies

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε νομικούς, οικονομικούς, Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων (DPO) και στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται με τη συμμόρφωση εταιριών με τον GDPR, όπως ενδεικτικά στελέχη ανθρωπίνου δυναμικού (HR), εξυπηρέτησης πελατών, λογιστηρίου, πωλήσεων, μάρκετινγκ, πληροφορικής - I.T. και ασφάλειας δεδομένων.

Νόπη Τιντζογλίδου

Η Νόπη Τιντζογλίδου ασκεί μάχιμη δικηγορία από το 1994 ενώ έχει διατελέσει Διευθύντρια Νομικών Θεμάτων Συνδρομητών και Προσωπικών δεδομένων του Ομίλου ΟΤΕ με εξειδίκευση, μεταξύ άλλων, στη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων και περί απορρήτου των επικοινωνιών, εκπροσωπώντας τον Όμιλο στις διοικητικές Αρχές Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία και πρακτική εμπειρία στον χειρισμό και στις διαδικασίες που απαιτούνται για τη συμμόρφωση εταιρειών με το εθνικό και ευρωπαϊκό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο έχοντας υλοποιήσει έργα συμμόρφωσης Ομίλων, μεγάλων εταιριών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του GDPR και του Ν 4624/2019. Διατηρεί δικηγορικό γραφείο στο Κολωνάκι, το οποίο λειτουργεί κατά κύριο λόγο ψηφιακά και η ομάδα της αποτελείται από εξειδικευμένους στα προσωπικά δεδομένα συνεργάτες.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19010
6 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Τιντζογλίδου N.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 160,00 € Ειδική Τιμή 112,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

3 χρόνια μετά την εφαρμογή του – Συνήθη λάθη και η διαχείρισή τους – Case studies

GDPR & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19010
6 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Τιντζογλίδου N.
Back to Top