Κωδ. 19009|19010
6 ώρες
Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου & Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2021 (18:00 – 21:00)
Εισηγητές: Τιντζογλίδου N.
Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021

GDPR & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ


3 χρόνια μετά την εφαρμογή του – Συνήθη λάθη και η διαχείρισή τους – Case studies
Εισηγητές: Τιντζογλίδου N.

Σε απόθεμα

Κόστος Συμμετοχής: 160,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 19009|19010
6 ώρες
Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου & Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2021 (18:00 – 21:00)
Εισηγητές: Τιντζογλίδου N.

Η συμπλήρωση τριών (3) ετών από την εφαρμογή του GDPR σηματοδοτεί την επαλήθευση στην πράξη της μεθοδολογίας συμμόρφωσης των μικρών, μεσαίων, μεγάλων επιχειρήσεων και ομίλων. Παράλληλα, υπήρξε αρκετός χρόνος ώστε να αναδειχθούν τα πιο συχνά λάθη στη φάση της υλοποίησης και διαρκούς παρακολούθησης της συμμόρφωσης στο νομικό πλαίσιο που έθεσε τόσο ο GDPR όσο και ο Ν 4624/2019.
Παρακολουθώντας το παρόν Σεμινάριο, μέσα από μία σειρά case studies που εν τοις πράγμασι απασχόλησαν επιχειρήσεις, ο κάθε εκπαιδευόμενος:
• αποκτά την απαραίτητη εξοικείωση με τον πρακτικό τρόπο συμμόρφωσης των μικρών, μεσαίων, μεγάλων επιχειρήσεων και ομίλων στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο
• κατανοεί τα πιο συχνά λάθη που κάνουν οι επιχειρήσεις ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων ώστε να υιοθετήσει την καλύτερη δυνατή στρατηγική για την προστασία τους
• ενημερώνεται λεπτομερώς για το πώς οφείλει να πράξει κατά τον Νόμο σε περίπτωση παραβίασης, λαμβάνοντας υπόψη και τις πολιτικές και διαδικασίες της επιχείρησης
• προσεγγίζει ειδικά και πρωτότυπα ζητήματα που κλήθηκαν εν μέσω πανδημίας να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις με τη συνδρομή των νομικών τους συμβούλων, αναζητώντας σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση την εξισορρόπηση της προστασίας της ιδιωτικής ζωής με την υποχρέωση προάσπισης της δημόσιας υγείας.

Πρακτικά βήματα συμμόρφωσης εταιρειών
  • Συμμόρφωση εταιριών
  • Διατμηματική συνεργασία
  • Εκπαίδευση προσωπικού
  • Διαρκής παρακολούθηση της συμμόρφωσης
  • Άσκηση Δικαιωμάτων Υποκειμένων
  • Χρόνος διατήρησης δεδομένων και δικαίωμα στη λήθη
  • Case Studies

Συχνές παραβιάσεις και διαχείρισή τους
  • Συχνές παραβιάσεις σύμφωνα με την ΑΠΔΠΧ
  • Δημοσιότητα παραβίασης και δυσφήμηση εταιρίας
  • Διαχείριση παραβίασης
  • Πρόστιμα από ΑΠΔΠΧ, αποζημιωτική και ποινική ευθύνη
  • Προστασία Δεδομένων (Διαδικασίες και Πολιτικές DLP)
  • Case Studies

Προστασία προσωπικών δεδομένων στην περίοδο της πανδημίας COVID
  • Προσωπικά Δεδομένα και νέες τεχνολογίες (social media, cloud, πλατφόρμες, κάμερες ασφαλείας)
  • Θερμομέτρηση κατά την είσοδο σε επιχειρήσεις, τηλεργασία, τηλεκπαίδευση, e-shops
  • Ιατρός εργασίας και δεδομένα υγείας εργαζομένων, διάκριση εμβολιασμένων και μη εργαζομένων από τον εργοδότη, ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID
  • Case Studies

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε νομικούς, οικονομικούς, Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων (DPO) και στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται με τη συμμόρφωση εταιριών με τον GDPR, όπως ενδεικτικά στελέχη ανθρωπίνου δυναμικού (HR), εξυπηρέτησης πελατών, λογιστηρίου, πωλήσεων, μάρκετινγκ, πληροφορικής - I.T. και ασφάλειας δεδομένων.

Νόπη Τιντζογλίδου

Η Νόπη Τιντζογλίδου ασκεί μάχιμη δικηγορία από το 1994 ενώ έχει διατελέσει Διευθύντρια Νομικών Θεμάτων Συνδρομητών και Προσωπικών δεδομένων του Ομίλου ΟΤΕ με εξειδίκευση, μεταξύ άλλων, στη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων και περί απορρήτου των επικοινωνιών, εκπροσωπώντας τον Όμιλο στις διοικητικές Αρχές Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία και πρακτική εμπειρία στον χειρισμό και στις διαδικασίες που απαιτούνται για τη συμμόρφωση εταιρειών με το εθνικό και ευρωπαϊκό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο έχοντας υλοποιήσει έργα συμμόρφωσης Ομίλων, μεγάλων εταιριών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του GDPR και του Ν 4624/2019. Διατηρεί δικηγορικό γραφείο στο Κολωνάκι, το οποίο λειτουργεί κατά κύριο λόγο ψηφιακά και η ομάδα της αποτελείται από εξειδικευμένους στα προσωπικά δεδομένα συνεργάτες.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με 6 άτοκες δόσεις https://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του κάθε σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 7 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 3 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.

Back to Top