Καλοκαιρινές προσφορές έως -30% για λίγες ημέρες
Βιντεοσκοπημένο

GDPR ΣΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝ (ΕΕ) 2016/679


Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Εισηγητές: Γρατσία Κ., Ζωγραφόπουλος Δ., Παπαχριστοφής Κ.

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 460,00 € Ειδική Τιμή 322,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 16950|16951
8 ώρες
Εισηγητές: Γρατσία Κ., Ζωγραφόπουλος Δ., Παπαχριστοφής Κ.

Στο Σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται οι βασικές αρχές, οι έννοιες και οι απαιτήσεις συμμόρφωσης καθώς και το πώς ο GDPR επηρεάζει τον τρόπο λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων. Θα δοθούν ενδεικτικά παραδείγματα για όλες τις περιπτώσεις, τα οποία βρίσκουν άμεση και πρακτική εφαρμογή στις επιχειρήσεις του κλάδου. Αναλύεται η συμμόρφωση ως Case Studies στις Τουριστικές Επιχειρήσεις, βήμα προς βήμα, ενώ θα αντιμετωπιστούν τα ζητήματα τόσο στη νομική όσο και στην πληροφορική τους διάσταση.

Πλαίσιο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
- Βασικοί ορισμοί με παραδείγματα από τον χώρο των τουριστικών επιχειρήσεων. Εκτελούντες την επεξεργασία στα ξενοδοχεία
- Αναφορά στα ΔΠΧ που επεξεργάζονται τα ξενοδοχεία και τα οποία προέρχονται από registration cards, βιογραφικά, στοιχεία προμηθευτών, κλήση ιατρού για πελάτη του ξενοδοχείου, εκδηλώσεις/συνέδρια κ.ά.
- Νόμιμες βάσεις επεξεργασίας με παραδείγματα προσαρμοσμένα σε διάφορα τμήματα όπως Reservation, Reception (συγκαταθέσεις, συμβάσεις, έννομο συμφέρον και υποχρέωση από τον Νόμο)
- Αναγκαιότητα συγκαταθέσεων, δηλώσεων εχεμύθειας/εμπιστευτικότητας, ενημερώσεων, γνωστοποιήσεων
- Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών (πιστωτικές κάρτες, δεδομένα υγείας, διατροφικές προτιμήσεις, παιδιά)
- Αρχές Επεξεργασίας
- Διαφήμιση/Marketing και profiling (newsletter, loyalty cards και γενικότερα)
- Δικαιώματα Υποκειμένων των Δεδομένων και θέματα ταυτοποίησης
- Διαβιβάσεις δεδομένων (συνεργάτες, διασυνοριακή διαβίβαση κ.λπ)
- Ρόλος του DPO και Best practice για τουριστικούς ομίλους και ειδικότερους κλάδους τουρισμού όπως ιαματικός και θρησκευτικός τουρισμός
- Κυρώσεις και Ευθύνες - Case Studies - Ερωτήσεις

Οργανωτικά Μέτρα
- Συστήματα βιντεοεπιτήρησης
- Αξία Data flow mapping – Αρχείο Δραστηριοτήτων Επεξεργασίας
- Μεθοδολογίες συγκατάθεσης και γνωστοποίησης (ηλεκτρονικές και έντυπες)
- Τήρηση αρχείου και διαχείριση αιτημάτων Υποκειμένων Δικαιωμάτων
- Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Εργαζομένων
- Πολιτική Απορρήτου για Πρ/κα Δεδομένα (Privacy Notice & Cookies)
- Πολιτική Ορθής Λειτουργίας
- Πολιτική Information Security - Σχέδιο Ασφαλείας
- Σχέδιο ανάκαμψης από καταστροφές, Επιχειρησιακή συνέχεια (Business Continuity Planning)
- Υπόλοιπες Πολιτικές, διαδικασίες, φόρμες (ειδική αναφορά στις πιστωτικές κάρτες, online booking systems, channel management)
- Διαδικασία αντιμετώπισης περιστατικών παραβίασης (Data Breach)
- Προϊόντα και υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη την προστασία της ιδιωτικότητας (privacy by default, privacy by design)
- Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού
- Θέματα ασφάλισης (Cyber Insurance)

Τεχνικά Μέτρα (κατάλληλα μέτρα ασφαλείας μετά από IT Audit)
- Κρυπτογράφηση/Ψευδωνυμοποίηση/Masking (τηλεφωνικές κλήσεις, κάμερες, emails, H/Y, πιστωτικές κάρτες)
- WebSites και cloud services
- Ελεγχόμενη πρόσβαση σε αρχεία και συσκευές
- Σύστημα αποτροπής διαρροής εμπιστευτικών αρχείων (Data Loss Prevention)
- Σύστημα αναγνώρισης κακόβουλης δραστηριότητας (SIEM)
- Ενίσχυση μηχανισμών ασφαλείας (Firewalls, antivirus κ.λπ)
- Penetration Tests - Security Best Practices και PCI DSS - Αξία ΙΤ Audit

Βασικά Βήματα Συμμόρφωσης

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε Στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων δηλαδή σε Στελέχη της Διοίκησης (managers, υπεύθυνους λογιστηρίου, διαχείρισης προσωπικού, marketing, εξυπηρέτησης πελατών κ.λπ), σε νομικούς συμβούλους, σε ΙΤ και σε DPO.

Ο Δημήτρης Ζωγραφόπουλος, είναι Δικηγόρος (ΔΝ) - Ειδ. Επιστήμονας και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στο συγκριτικό εργατικό δίκαιο (Université de Strasbourg III - Robert Schuman). Ως μέλος του DAPIX Working Group on Information Exchange and Data Protection (Council of European Union), έχει συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις για το “data protection reform package” (GDPR και Οδηγία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στους τομείς του ποινικού δικαίου).

Η Κική Γρατσία, είναι δικηγόρος με δεκαετή εμπειρία, απασχολούμενη ως νομικός σύμβουλος σε εταιρεία που διατηρεί καταστήματα λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίμων. Εξειδικεύεται στο Εμπορικό Δίκαιο και τα τελευταία 2 χρόνια ασχολείται με θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, έχοντας οριστεί ως Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) σε ελληνικές εταιρίες. Συμμετέχει σε ομάδες συμμόρφωσης έργων GDPR για μεγάλες εταιρείες στο χώρο του Λιανεμπορίου (είδη τροφίμων), μεγάλες Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, Ναυτιλία και στο χώρο της Υγείας.

Ο Κώστας Παπαχριστοφής έχει επαγγελματική εμπειρία στο χώρο της ασφάλειας πληροφοριών που ξεπερνάει τα 20 έτη. Στο διάστημα αυτό, έχει αναλάβει σημαντικούς διοικητικούς ρόλους είτε ως τεχνικός διευθυντής είτε ως υπεύθυνος σε μεγάλα έργα ασφάλειας πληροφοριών. Διαθέτει εμπειρία στον σχεδιασμό, στην ανάπτυξη, στη διαχείριση, στην έρευνα και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα των δικτύων επικοινωνιών, πληροφοριακών συστημάτων, ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων. Είναι μηχανικός τηλεπικοινωνιών, κάτοχος MSc και MBA. Είναι πιστοποιημένος Data Protection Officer (DPO) και πιστοποιημένος Διαχειριστής Έργων (PMP). Συμμετέχει σε ομάδες συμμόρφωσης έργων GDPR για μεγάλες εταιρείες στο χώρο του Λιανεμπορίου (είδη τροφίμων), μεγάλες Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, Ναυτιλία και χώρο Υγείας.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με δυνατότητα άτοκων δόσεων   http://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg 

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Back to Top