ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Έννοια, Ρυθμιστικό πλαίσιο και Διακυβέρνηση

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 16€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 36,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18182
Μαριά Ε.– Α.

Η μονογραφία «Γενετικοί Πόροι στο Δίκαιο του Περιβάλλοντος» είναι ένα πρωτότυπο, πλήρες και εμπεριστατωμένο έργο, που φιλοδοξεί να συμβάλει στη συζήτηση για την αξιοποίηση των γενετικών πόρων της Ελλάδας, ως χώρας-παρόχου τέτοιων πόρων χάρη στην πλούσια βιοποικιλότητα και του μεγάλου ενδημισμού της. Το βιβλίο προσεγγίζει κριτικά τη θέση των γενετικών πόρων στο δίκαιο του περιβάλλοντος και μεταξύ άλλων, στην ύλη του περιλαμβάνει:

  • Διεξοδική ανάλυση της νομική έννοιας των γενετικών πόρων και της παραδοσιακής γνώσης και πώς αυτές συνδέονται μεταξύ τους
  • Τι ορίζεται ως «γενετικό υλικό» σύμφωνα με το διεθνές και ενωσιακό δίκαιο
  • Εξέταση της Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα (ΣΒΠ) – (ορισμοί, σκοποί, κ.τ.λ.) και του ρυθμιστικού πλαισίου της Πρόσβασης και του Καταμερισμού Οφελών (ΠΚΟ)
  • Ανάλυση των επιπέδων διακυβέρνησης των γενετικών πόρων και των εμπλεκόμενων στην έρευνα και αξιοποίησή τους
  • Μελέτη του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια και των αλλαγών που αυτό έφερε στο πεδίο του διεθνούς δικαίου του περιβάλλοντος
  • Το ρυθμιστικό πλαίσιο της πρόσβασης στους γενετικούς πόρους από πλευράς ελληνικού δημοσίου δικαίου του περιβάλλοντος και Δικαίου της ΕΕ - Συμμόρφωση του εθνικού δικαίου με τις ενωσιακές και διεθνείς δεσμεύσεις
  • Παρουσίαση της ισχύουσας κατάστασης του συστήματος ΠΚΟ, των προβλημάτων εφαρμογής του και σκιαγράφηση της πορείας προς το μέλλον

Το ιδιαίτερο αυτό έργο απευθύνεται στους νομικούς, οι οποίου ασχολούνται με το θέμα των γενετικών πόρων, στη διοίκηση, στους χρήστες και παρόχους γενετικών πόρων (πανεπιστήμια/ερευνητικά κέντρα, τράπεζες γενετικού υλικού, εταιρίες που παράγουν αγροτικά, φαρμακευτικά και χημικά προϊόντα, τρόφιμα, καλλυντικά ή από τον χώρο της βιοτεχνολογίας, βιοενέργειας, κ.ά.).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Σελ. XIX
ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σελ. XXIII
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 1
Σκοπός και διάρθρωση της μονογραφίας Σελ. 10
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Γενετικοί πόροι, παραδοσιακή γνώση και επίπεδα διακυβέρνησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
1. Οι γενετικοί πόροι και η παραδοσιακή γνώση στην ιστορία της ανθρωπότητας και ο ρόλος του δικαίου του περιβάλλοντος Σελ. 19
2. Η ιστορική διαδρομή της ανακάλυψης, εκμετάλλευσης και αξιοποίησης των γενετικών πόρων και της παραδοσιακής γνώσης Σελ. 20
2.1. Το δόγμα “terra nullius” της αποικιοκρατίας Σελ. 20
2.2. Η αρχή της κοινής κληρονομιάς της ανθρωπότητας Σελ. 22
2.3. Η αρχή της εθνικής κληρονομιάς Σελ. 25
3. Η πορεία προς την ωρίμανση της νομικής ρύθμισης σε διεθνές, ενωσιακό και εθνικό επίπεδο. Ο ρόλος του δικαίου προστασίας του περιβάλλοντος Σελ. 26
3.1. Η Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα και το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια στο διεθνές στερέωμα - ο πυλώνας της Πρόσβασης και του Καταμερισμού Οφελών (ΠΚΟ) από τη χρησιμοποίηση των γενετικών πόρων Σελ. 26
3.2. Η Ευρωπαϊκή Ένωση για τους γενετικούς πόρους Σελ. 29
3.3. Τα εθνικά δίκαια Σελ. 31
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
1. Η νομική έννοια των γενετικών πόρων Σελ. 33
2. Οι διεπιστημονικές όψεις και η ιστορική εξέλιξη της νομικής έννοιας των γενετικών πόρων Σελ. 34
2.1. Οι ορισμοί και οι σκοποί της Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα (ΣΒΠ) Σελ. 37
2.2. Ο νομικός ορισμός των γενετικών πόρων και η σχέση του με το γενετικό υλικό Σελ. 38
2.2.1. Ο ορισμός του “γενετικού υλικού” στο διεθνές και ενωσιακό δίκαιο: από τις λειτουργικές μονάδες κληρονομικότητας στις βιοχημικές ενώσεις και τα “παράγωγα” Σελ. 41
2.2.2. Η διεύρυνση του νομικού ορισμού των γενετικών πόρων με την έννοια των “παραγώγων” στο Πρωτόκολλο της Ναγκόγια Σελ. 44
2.3. Η αξία του γενετικού υλικού Σελ. 45
2.4. Οι επιρροές από την εξέλιξη των τομέων της επιστήμης και της τεχνολογίας στον νομικό ορισμό των γενετικών πόρων Σελ. 47
2.5. Οι νέες τάσεις στην επιστήμη και η νομική έννοια των γενετικών πόρων Σελ. 53
2.5.1. Πληροφορία της Ψηφιακής Αλληλουχίας (ΠτΨΑ) Σελ. 53
2.5.2. Κριτική προσέγγιση και ερμηνεία των νομικών ορισμών των γενετικών πόρων και του γενετικού υλικού υπό το πρίσμα της ΠτΨΑ Σελ. 68
3. Συμπερασματικές σκέψεις για τη νομική έννοια των γενετικών πόρων και τη νομική φύση τους Σελ. 71
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
1. Η νομική έννοια της παραδοσιακής γνώσης που συνδέεται με τους γενετικούς πόρους Σελ. 80
2. Η γεωγραφία της παραδοσιακής γνώσης Σελ. 80
3. Η εξέλιξη της σύγχρονης νομικής έννοιας της παραδοσιακής γνώσης Σελ. 81
3.1. Οι πρωτοβουλίες των διεθνών οργανισμών και η υιοθέτηση διεθνών Συμβάσεων Σελ. 82
3.2. Το κίνημα του “ιθαγενισμού” Σελ. 84
3.3. Η έννοια της παραδοσιακής γνώσης στα διεθνή κείμενα Σελ. 86
3.3.1. Η περίπτωση της Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα (ΣΒΠ) Σελ. 86
3.3.2. Τα μετά τη ΣΒΠ διεθνή κείμενα Σελ. 94
3.3.3. Το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια Σελ. 101
3.3.4. Το ενωσιακό δίκαιο Σελ. 108
4. Συμπερασματικές σκέψεις για τη νομική έννοια της παραδοσιακής γνώσης στο διεθνές και περιφερειακό επίπεδο Σελ. 110
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
1. Τα επίπεδα της διακυβέρνησης των γενετικών πόρων Σελ. 112
1.1. Η βιολογική ποικιλότητα και οι γενετικοί πόροι ως “συμπλέγματα καθεστώτων” Σελ. 113
1.2. Η διακυβέρνηση των γενετικών πόρων και τα επίπεδά της Σελ. 114
1.3. Η ιστορική διαδρομή της διακυβέρνησης των γενετικών πόρων Σελ. 115
1.4. Η συνθετότητα των επιπέδων διακυβέρνησης των γενετικών πόρων Σελ. 117
2. Οι δρώντες και τα εμπλεκόμενα μέρη στο ρυθμιστικό σύστημα της Πρόσβασης και του Καταμερισμού Οφελών (ΠΚΟ) από τη χρησιμοποίηση των γενετικών πόρων Σελ. 117
3. Η πολυπλοκότητα εφαρμογής του συστήματος ΠΚΟ Σελ. 120
3.1. Οι εμπλεκόμενοι διεθνείς οργανισμοί και διαδικασίες Σελ. 121
3.2. Ένα δυναμικό δίκτυο νομικών σχέσεων Σελ. 123
3.3. Τα πολλαπλά επίδεδα διακυβέρνησης και οι διάφοροι πόλοι του ρυθμιστικού συστήματος ΠΚΟ Σελ. 124
3.4. Τα αχαρτογράφητα ζητήματα Σελ. 126
4. Η ειδική ορολογία και οι έννοιες-κλειδιά Σελ. 127
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Το ρυθμιστικό πλαίσιο των γενετικών πόρων στο διεθνές, ενωσιακό και εθνικό δίκαιο του περιβάλλοντος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
1. H ρυθμιστική καινοτομία του συστήματος ΠΚΟ και τα εργαλεία ρύθμισης στο διεθνές δίκαιο του περιβάλλοντος Σελ. 131
2. Η Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα (ΣΒΠ) Σελ. 132
2.1. Oι σκοποί της Σύμβασης Σελ. 134
2.2. Οι πυλώνες Σελ. 135
2.3. Οι διατάξεις της ΣΒΠ για την ΠΚΟ Σελ. 136
2.4. Η σχέση της ΣΒΠ με τη Συμφωνία για τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας στον Τομέα του Εμπορίου (TRIPs) Σελ. 141
2.5. Κριτική προσέγγιση της ΣΒΠ Σελ. 143
2.5.1. Οι καινοτομίες Σελ. 144
2.5.2. Οι αιτιάσεις Σελ. 145
2.6. Τα όργανα της ΣΒΠ και η πορεία προς το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια Σελ. 150
2.6.1. Τα όργανα της ΣΒΠ Σελ. 150
2.6.2. Τα προσαρτημένα στη ΣΒΠ Πρωτόκολλα Σελ. 151
2.6.3. Η πορεία προς το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια Σελ. 151
3. Το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια Σελ. 154
3.1. Διάρθρωση του Πρωτοκόλλου Σελ. 155
3.1.1. Το αναλυτικό προοίμιο Σελ. 156
3.1.2. Ο στόχος Σελ. 159
3.1.3. Ο σκοπός Σελ. 161
3.1.4. Το πεδίο εφαρμογής Σελ. 162
3.1.5. Η σχέση του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια με άλλα εργαλεία-Συμβάσεις Σελ. 164
3.2. Οι διατάξεις των τριών πυλώνων του Πρωτοκόλλου Σελ. 175
3.2.1. Η Πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και την παραδοσιακή γνώση Σελ. 175
3.2.2. Ο Δίκαιος και ισότιμος καταμερισμός των οφελών Σελ. 177
3.2.3. Η Συμμόρφωση Σελ. 180
3.2.4. Οι παραδοσιακές γνώσεις Σελ. 183
3.3. Άλλες διατάξεις του Πρωτοκόλλου Σελ. 184
3.4. Οι καινοτομίες του Πρωτοκόλλου σε σχέση με τη ΣΒΠ Σελ. 185
3.5. Η κριτική κατά του Πρωτοκόλλου Σελ. 189
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
1. Οι ρυθμίσεις για τους γενετικούς πόρους στο Δίκαιο της ΕΕ Σελ. 193
2. Ο Κανονισμός 511/2014/ΕΕ (Κανονισμός ΠΚΟ) Σελ. 196
2.1. Οι ορισμοί - Η εννοιολογική συμβολή του Κανονισμού Σελ. 198
2.2. Πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού : ο πυλώνας της συμμόρφωσης των χρηστών Σελ. 201
2.2.1. Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής Σελ. 202
2.2.2. Χρονικό πεδίο εφαρμογής Σελ. 204
2.2.3. Η μη αναδρομική εφαρμογή του Κανονισμού Σελ. 204
2.2.4. Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής Σελ. 208
2.3. Βασικές αρχές του Κανονισμού, μηχανισμοί και εργαλεία Σελ. 213
2.3.1. Υποχρεωτικοί μηχανισμοί διασφάλισης της συμμόρφωσης των χρηστών - Η υποχρέωση δέουσας επιμέλειας Σελ. 213
2.3.2. Υποχρεωτικοί Μηχανισμοί παρακολούθησης της συμμόρφωσης των χρηστών – σημεία ελέγχου Σελ. 218
2.3.3. Υποχρεωτικοί μηχανισμοί ελέγχου και επιβολής κυρώσεων Σελ. 222
2.3.4. Τα εθελοντικά εργαλεία Σελ. 224
2.4. Υποχρεώσεις κρατών-μελών Σελ. 229
2.5. Οι λοιπές διατάξεις τους Κανονισμού Σελ. 230
3. Εκτελεστικός Κανονισμός 2015/1866/ΕΕ Σελ. 231
4. Τα πρώτα συμπεράσματα από την εφαρμογή του Κανονισμού ΠΚΟ. Η πρώτη έκθεση αξιολόγησης της αποτελεσματικότητάς του Σελ. 232
5. Κριτική προσέγγιση του ενωσιακού πλαισίου εφαρμογής του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια στην ΕΕ Σελ. 234
5.1. Τα θετικά του ενωσιακού πλαισίου Σελ. 234
5.2. Οι αιτιάσεις και οι ενστάσεις Σελ. 236
5.3. Οι ελλείψεις και τα προβλήματα εφαρμογής Σελ. 237
5.4. Η επίδραση του Κανονισμού ΠΚΟ στους ερευνητικούς οργανισμούς και τις ιδιωτικές εταιρείες Σελ. 238
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
1. Οι γενετικοί πόροι και το σύστημα της Πρόσβασης και του Καταμερισμού των Οφελών (ΠΚΟ) από τη χρησιμοποίησή τους στο ελληνικό δίκαιο του περιβάλλοντος Σελ. 240
2. Η πρόσβαση στους γενετικούς πόρους στο ελληνικό δημόσιο δίκαιο του περιβάλλοντος Σελ. 241
2.1. Οι πηγές της νομοθεσίας για την πρόσβαση στο πλαίσιο των δασικών ειδών, των μελισσοτροφικών φυτών και των πρώτων προστατευόμενων περιοχών Σελ. 241
2.2. Το μετά το Σύνταγμα του 1975 νομοθετικό πλαίσιο - Η εξέλιξη στη νομοθεσία για την πρόσβαση Σελ. 244
2.2.1. Η πρόσβαση στο πλαίσιο των προστατευόμενων ειδών χλωρίδας και πανίδας Σελ. 245
2.2.2. Η πρόσβαση μέσα από την προστασία της φύσης και του τοπίου Σελ. 248
2.2.3. Η πρόσβαση στο φυτικό γενετικό υλικό Σελ. 251
2.2.4. Η πρόσβαση στους γενετικούς πόρους Σελ. 253
2.2.5. Αξιολόγηση των ισχυουσών διατάξεων της μετά το Σύνταγμα 1975 περιόδου Σελ. 257
3. Η συμμόρφωση του εθνικού δικαίου με τις ενωσιακές και διεθνείς δεσμεύσεις Σελ. 258
3.1. Η ΚΥΑ εφαρμογής του Κανονισμού ΠΚΟ Σελ. 259
3.1.1. Συμμόρφωση με το άρθρο 6 του Κανονισμού ΠΚΟ για τον ορισμό Αρμόδιας Εθνικής Αρχής Σελ. 260
3.1.2. Συμμόρφωση με το άρθρο 11 του Κανονισμού ΠΚΟ για τις κυρώσεις παράβασης των διατάξεών του Σελ. 262
3.2. Ο Κυρωτικός Νόμος 4617/2019 Σελ. 264
3.2.1. Νομοτεχνική διάρθρωση - Η Αρμόδια Εθνική Αρχή Σελ. 264
3.2.2. Οι εξουσιοδοτήσεις Σελ. 265
4. Κριτική ανάγνωση της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας για την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους. Οι αδυναμίες και οι ελλείψεις Σελ. 270
5. Οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες για την ελληνική έννομη τάξη Σελ. 274
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Η ανατομία των πυλώνων ένταξης των γενετικών πόρων στο δίκαιο του περιβάλλοντος και τα εγειρόμενα νομικά ζητήματα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
1. Οι τομείς ένταξης των γενετικών πόρων στο δίκαιο του περιβάλλοντος Σελ. 279
2. Η χρησιμοποίηση των γενετικών πόρων για επιστημονική έρευνα ή/και εμπορική χρησιμοποίηση Σελ. 279
2.1. Η περίπτωση της επιστημονικής έρευνας Σελ. 281
2.1.1. Τι είναι “έρευνα και ανάπτυξη” των γενετικών πόρων ; Σελ. 283
2.1.2. Τα προβλήματα των ερευνητών Σελ. 284
2.2. Η περίπτωση της εμπορικής αξιοποίησης Σελ. 285
3. Η πρόσβαση και ο δίκαιος και ισότιμος καταμερισμός των οφελών Σελ. 286
3.1. Η πρόσβαση μέσω Προηγούμενης Συναίνεσης μετά από Πληροφόρηση (PIC) και Αμοιβαία Αποδεκτών Όρων (ΜΑΤ) Σελ. 288
3.1.1. Ιστορικές καταβολές της έννοιας PIC Σελ. 288
3.1.2. Η ρήτρα επιφύλαξης PIC στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια Σελ. 290
3.1.3. Χώρα-πάροχος και PIC Σελ. 293
3.1.4. Η σχέση μεταξύ PIC και MAT Σελ. 294
3.1.5. H έγκριση και η συμμετοχή των αυτοχθόνων και τοπικών κοινοτήτων για την πρόσβαση σε γενετικούς πόρους ως νέα συνιστώσα PIC Σελ. 295
3.1.6. Τα χαρακτηριστικά της εθνικής νομοθεσίας πρόσβασης Σελ. 298
3.1.7. Ειδικά θέματα ΠΚΟ που πρέπει να ληφθούν υπόψη από τις εθνικές νομοθεσίες Σελ. 303
3.2. Ο δίκαιος και ισότιμος καταμερισμός των οφελών - Οι κύριοι κανόνες Σελ. 306
3.3. Η αλληλεπίδραση δημοσίου διεθνούς - ιδιωτικού διεθνούς δικαίου στην ΠΚΟ Σελ. 307
4. Η συμμόρφωση με τους κανόνες ΠΚΟ Σελ. 311
4.1. Συμμόρφωση σε διεθνές, ενωσιακό και εθνικό επίπεδο Σελ. 311
4.1.1. Ο διεθνής μηχανισμός συμμόρφωσης Σελ. 313
4.1.2. Συμμόρφωση με την ενωσιακή νομοθεσία Σελ. 317
4.1.3. Τα εγχώρια μέτρα συμμόρφωσης Σελ. 319
4.2. Παρακολούθηση της χρησιμοποίησης των γενετικών πόρων Σελ. 322
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
1. Τα εγειρόμενα νομικά ζητήματα οριζόντιας κλίμακας Σελ. 324
1.2. Το ζήτημα της αναδρομικής ή μη εφαρμογής του ρυθμιστικού συστήματος ΠΚΟ Σελ. 324
1.2.1. H στάση του διεθνούς δικαίου Σελ. 325
1.2.2. H τοποθέτηση του ενωσιακού δικαίου Σελ. 328
1.2.3.Οι προτάσεις των εθνικών δικαίων Σελ. 329
1.2.4. Η αναδρομική ή μη εφαρμογή του συστήματος ΠΚΟ στην περίπτωση των ex situ διατηρούμενων γενετικών πόρων Σελ. 331
1.2.5. Οι αφετηρίες ως προς το χρονικό πεδίο εφαρμογής των απαιτήσεων ΠΚΟ Σελ. 333
2. Η διατύπωση των ορισμών βάσης σε επίπεδο διεθνούς δικαίου και η συμμόρφωση του ενωσιακού και των εθνικών δικαίων Σελ. 334
2.1. Οι διατυπώσεις των ορισμών βάσης στη ΣΒΠ, το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια και τον Κανονισμό ΠΚΟ Σελ. 335
2.2. Οι προτάσεις της θεωρίας Σελ. 335
2.3. Η στάση των εθνικών δικαίων Σελ. 336
3. Η νομική φύση των Αμοιβαία Αποδεκτών Όρων (ΜΑΤ) Σελ. 340
4. Η προσέγγιση του συστήματος ΠΚΟ υπό το φως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Σελ. 342
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
Αρχές νομικής μεταχείρισης και ρύθμισης των γενετικών πόρων στο δίκαιο του περιβάλλοντος: Υφιστάμενη κατάσταση του συστήματος ΠΚΟ, προβλήματα εφαρμογής και πορεία προς το μέλλον
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
1. Οι αρχές νομικής μεταχείρισης και ρύθμισης των γενετικών πόρων στο δίκαιο του περιβάλλοντος Σελ. 348
2. Χαρακτηριστικά στοιχεία της διακυβέρνησης των γενετικών πόρων Σελ. 350
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
1. Υφιστάμενη κατάσταση του συστήματος ΠΚΟ Σελ. 352
2. Προβλήματα εφαρμογής, θετικές εξελίξεις και προοπτικές Σελ. 353
2.1. Προβλήματα εφαρμογής οριζόντιου χαρακτήρα Σελ. 353
2.1.1. Κατακερματισμός των νομοθεσιών Σελ. 353
2.1.2. Μη ενιαία χρήση όρων Σελ. 354
2.1.3. Μη συνεκτικές και ενιαίες προσεγγίσεις Σελ. 355
2.1.4. Μη σαφής διευκόλυνση της έρευνας για μη εμπορικούς σκοπούς Σελ. 355
2.1.5. Πρόσθετες απαιτήσεις συμμόρφωσης Σελ. 355
2.1.6. Διαφοροποιήσεις ως προς το χρονικό σημείο επέλευσης και εφαρμογής των δικαιωμάτων των παρόχων Σελ. 355
2.1.7. Απουσία μέτρων συμμόρφωσης χρηστών στις παραδοσιακές χώρες - παρόχους Σελ. 356
2.1.8. Απουσία ενιαίων διεθνών και ενωσιακών προτύπων Σελ. 356
2.2. Οι θετικές εξελίξεις και οι προοπτικές Σελ. 357
2.2.1. Νέες νομοθεσίες Σελ. 357
2.2.2. Ευρεία αποδοχή του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια Σελ. 357
2.2.3. Ορισμοί νέων όρων Σελ. 357
2.2.4. Θετικές πρωτοβουλίες διευκόλυνσης της συμμόρφωσης με τους κανόνες ΠΚΟ του Πρωτοκόλλου Σελ. 358
2.2.5. Μέτρα συμμόρφωσης χρηστών Σελ. 358
2.2.6. Διαφοροποιημένη προσέγγιση για εμπορική και μη εμπορική έρευνα Σελ. 358
2.2.7. Καθιέρωση αρμόδιων εθνικών αρχών και ορισμός των καθηκόντων τους Σελ. 359
2.2.8. Ποικιλία προσεγγίσεων ως προς τους τρόπους καταμερισμού οφελών Σελ. 359
2.3. Η πορεία προς το μέλλον Σελ. 360
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 363
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 391
Back to Top