ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ


Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 19.05€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 53,00 € Ειδική Τιμή 45,05 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 14734
Αντωνίου Θ.
Αντωνίου Θ., Γεραπετρίτης Γ., Γώγος Κ., Ηλιάδου Αικ., Θεοχαροπούλου Ελ., Μαυρομούστακου Η., Μουστάκας Μ., Πρεβεδούρου Ε., Σαρμάς Ι., Τσικρικάς Δ., Τσιλιώτης Χ., Τσιρωνάς Α.
Κασιμάτης Γ.
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Αντωνίου Θ.

Το παρόν έργο «Γενικές Αρχές Δημοσίου Δικαίου» αποτελεί τον πρώτο τόμο της νέας σειράς της Νομικής Βιβλιοθήκης «Εγχειρίδια Δημοσίου και Ευρωπαϊκού Δημοσίου Δικαίου», η οποία φιλοδοξεί να μεταδώσει σύγχρονες απόψεις, θέσεις και μεθοδολογία για τους κλάδους του Δημοσίου και του Ευρωπαϊκού Δημοσίου Δικαίου. Η νέα σειρά στόχο έχει να συστηματοποιήσει και να καλύψει με επιμέρους μελέτες όλη την ύλη του Δημοσίου και του Ευρωπαϊκού Δημοσίου Δικαίου και κυρίως να εμβαθύνει σε αυτή ξεκινώντας από τις αρχές με τον παρόντα τόμο, περνώντας στα δικαιώματα και καταλήγοντας σε άλλα οργανωτικής και διαδικαστικής φύσεως θέματα που αφορούν το κράτος και τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συντάκτες του παρόντος τόμου που αφορά τις Γενικές Αρχές Δημοσίου Δικαίου αποτελούν Ακαδημαϊκοί, Ανώτατοι Δικαστές και καταξιωμένοι δικηγόροι. Το έργο έχει προλογίσει με τη βαθειά επιστημονική γνώση και εμπειρία που τον διακρίνουν ο Καθηγητής Γ. Κασιμάτης.

Ειδικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζεται η κορυφαία θεμελιώδης αρχή της πολιτικής κοινωνίας, η Δημοκρατική Αρχή. Μεταξύ άλλων αναλύεται η έννοια της αντιπροσώπευσης και της δημοκρατικής νομιμοποίησης, ενώ σε ξεχωριστή ενότητα προσεγγίζεται η δημοκρατική αρχή έξω από το πλαίσιο του Κράτους και σε περίοδο δημοσιονομικής κρίσης. Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά τη διάκριση των εξουσιών. Ερευνάται ειδικότερα από τη συγγραφέα η αρχή της οργανικής διάκρισης των λειτουργιών στο ισχύον Σύνταγμα, οι «τρεις εξουσίες» στα ελληνικά Συντάγματα καθώς και η αντιμετώπιση της αρχής από τη νομολογία. Στο τρίτο κεφάλαιο ακολουθεί η ανάλυση της κοινοβουλευτικής αρχής και εξετάζονται θεσμοί όπως ο κοινοβουλευτισμός και η αρχή της δεδηλωμένης, ενώ παρουσιάζονται αναλυτικά οι επιμέρους εκφάνσεις της κοινοβουλευτικής αρχής. Αντικείμενο του τέταρτου κεφαλαίου είναι η σχέση του κυρίαρχου εθνικού κράτους και κατά συνέπεια του Συντάγματός του με τη διεθνή και υπερεθνική έννομη τάξη, όπου η τελευταία αποκτά ιδιαίτερη πρακτική σημασία με το παγκόσμιας σημασίας εγχείρημα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και ενοποίησης. Στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύεται διεξοδικά η αρχή της νομιμότητας στο πλαίσιο της ελληνικής έννομης τάξης. Εξετάζονται διαδοχικά στις επιμέρους ενότητες οι πηγές του δικαίου που συγκροτούν το «πλέγμα της νομιμότητας», το περιεχόμενο της αρχής και ο έλεγχος της τήρησής της. Το έκτο κεφάλαιο αναφέρεται στην αρχή της αναλογικότητας η οποία αναλύεται σε επιμέρους κεφάλαια που αφορούν μεταξύ άλλων τη σύνδεση της αρχής με τον ορθολογισμό, την εξέτασή της ως τεχνική άρσης συγκρούσεων, την έκταση και τα όρια της εφαρμογής της καθώς και την έννοια της δίκαιης ισορροπίας στη νομολογία του ΕΔΔΑ. Στο έβδομο κεφάλαιο εξετάζεται η έννοια του οικολογικού κράτους και οι συνταγματικές αρχές που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ στο όγδοο κεφάλαιο ακολουθεί μία αναλυτική παρουσίαση των αρχών της διοικητικής αποκέντρωσης και της τοπικής αυτοδιοίκησης η οποία επιχειρείται σε δύο ενότητες που αναφέρονται στη συνταγματική κατοχύρωση του αποκεντρωτικού διοικητικού συστήματος του Κράτους και την συνταγματική διευθέτηση του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αντιστοίχως. Το ένατο κεφάλαιο αφορά το Δημοσιονομικό και το Οικονομικό Σύνταγμα και αποτελείται από δύο επιμέρους κεφάλαια. Στο πρώτο αναλύεται το Δημοσιονομικό Σύνταγμα, όπου γίνεται αρχικά η διάκριση των δημοσιονομικών αρχών συνταγματικού επιπέδου, μεταξύ αυτών που διέπουν την κατάρτιση, ψήφιση και εκτέλεση του νόμου του Κρατικού Προϋπολογισμού και των Προϋπολογισμών των ΟΤΑ και στη συνέχεια εκείνων που διέπουν τη θέσπιση και εκτέλεση των λοιπών δημοσιονομικών νομοθετημάτων, Τέλος, γίνεται ικανή αναφορά στη συνταγματική αρχή – ρήτρα του δημοσιονομικού συμφέροντος του Κράτους, ως την πλέον επίκαιρη και «κορυφαία» σήμερα συνταγματική αρχή που έχει δραματικά «προαχθεί» από τη νομολογία σε θέση γενικού δημοσίου συμφέροντος, χάριν της οποίας υποχωρούν, βάσει της νομολογίας, τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, λόγω της εθνικής δημοσιονομικής -οικονομικής κρίσης. Το δεύτερο μέρος του ένατου κεφαλαίου αφορά το Οικονομικό Σύνταγμα και εξετάζει σε δύο κεντρικές ενότητες αφενός τα οικονομικά δικαιώματα, η έκταση και το είδος των οποίων καθορίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά του οικονομικού Συντάγματος, αφετέρου το ζήτημα του κρατικού παρεμβατισμού στην οικονομία και τη διάκριση των διαφόρων μορφών παρεμβατικής δράσης που το κράτος επιλέγει για να διεισδύσει στην οικονομική ζωή. Στο δέκατο κεφάλαιο το οποίο αφορά τη δίκαιη δίκη ως όχημα της ευρωπαϊκής δικαιοκρατίας ακολουθεί ευσύνοπτη ανάπτυξη της λειτουργίας του άρθρου 6 παρ. 1. Προηγείται ο προσδιορισμός του πεδίου εφαρμογής της διάταξης, ενώ το δεύτερο μέρος αφορά την έκταση της παρεχόμενης προστασίας, η οποία στο πλαίσιο της ανάλυσης κωδικοποιείται στις απαιτήσεις πραγματικής, ουσιαστικής και αποτελεσματικής δικαιοσύνης. Τα δικαιώματα δικαστικής προστασίας και δικαστικής ακροάσεως ερευνώνται στο ενδέκατο κεφάλαιο, όπου αναλύεται το περιεχόμενο και τα υποκείμενα του δικαιώματος δικαστικής προστασίας, ενώ σε επιμέρους ενότητα γίνεται ανάλυση της επίδρασης του δικαιώματος δικαστικής προστασίας κατά τη διαμόρφωση των επιμέρους σταδίων της πολιτικής δίκης.

Ο τόμος προσφέρεται στους αναγνώστες με τη φιλοδοξία να συνδράμει στη γονιμότερη ερμηνευτική επεξεργασία και εφαρμογή του δημοσίου δικαίου. Συμπληρώνεται από επιμέρους και ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο, προς διευκόλυνση των αναγνωστών.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΝΕΑΣ ΣΕΙΡΑΣΣελ. V
ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. VII
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣΣελ. XI
I. ΕισαγωγήΣελ. 4
II. Η δημοκρατία ουσία ή διαδικασία;Σελ. 5
III. Η έννοια της αντιπροσώπευσηςΣελ. 10
IV. Δημοκρατία έξω από το πλαίσιο του κράτουςΣελ. 13
1. Δημοκρατία και Ευρωπαϊκή ΈνωσηΣελ. 14
2. Δημοκρατία και παγκοσμιοποίησηΣελ. 19
V. Το δημοκρατικό πολίτευμα στο ελληνικό ΣύνταγμαΣελ. 20
1. Η έννοια της δημοκρατικής νομιμοποιήσεωςΣελ. 23
2. To ΔημοψήφισμαΣελ. 28
3. Το δικαίωμα στην αντίσταση (άρθρο 120 παρ. 4 Σ)Σελ. 30
4. Η δημοκρατική αρχή σε περίοδο δημοσιονομικής κρίσηςΣελ. 32
I. ΕισαγωγήΣελ. 36
ΙΙ. Η αρχή της οργανικής διάκρισης των λειτουργιών στο ισχύον ΣύνταγμαΣελ. 39
ΙΙΙ. Οι τρεις «εξουσίες» στα ελληνικά ΣυντάγματαΣελ. 45
ΙV. Η αντιμετώπιση της αρχής από τη νομολογίαΣελ. 52
V. Η αναπροσαρμογή της αρχήςΣελ. 61
Ι. Περιεχόμενο και λειτουργίαΣελ. 68
Α. ΠεριεχόμενοΣελ. 68
1. Έννοια και κατοχύρωσηΣελ. 68
2. Αρχή της δεδηλωμένηςΣελ. 70
3. ΚοινοβουλευτισμόςΣελ. 70
4. Κρίση κοινοβουλευτισμούΣελ. 71
 
Β. ΛειτουργίαΣελ. 72
1. Καθορισμός συστήματος κυβέρνησηςΣελ. 72
i. Διακρίσεις συστημάτων κυβέρνησηςΣελ. 72
ii. Κατηγορίες κοινοβουλευτικών συστημάτωνΣελ. 73
2. Οδηγός ερμηνείαςΣελ. 74
ΙΙ. Ιστορική εξέλιξηΣελ. 75
Α. ΠροέλευσηΣελ. 75
Β. Ελληνικό Συνταγματικό ΔίκαιοΣελ. 75
1. Ατελής καθιέρωσηΣελ. 76
2. Ρητή κατοχύρωσηΣελ. 77
i. Σ 1927 και 1952Σελ. 77
ii. Σ 1975Σελ. 78
iii. Αναθεώρηση 1986Σελ. 78
Γ. Ευρωπαϊκό ΔίκαιοΣελ. 80
ΙΙΙ. Επιμέρους εκφάνσειςΣελ. 80
Α. Διορισμός Κυβέρνησης και ψήφος εμπιστοσύνηςΣελ. 80
1. Διορισμός ΚυβέρνησηςΣελ. 81
i. ΔιαδικασίαΣελ. 81
ii Πλειοψηφική εκδοχήΣελ. 82
iii. Μειοψηφική εκδοχήΣελ. 83
2. Ψήφος εμπιστοσύνηςΣελ. 85
Β. Απαλλαγή Κυβέρνησης από τα καθήκοντά τηςΣελ. 88
1. Παραίτηση της κυβέρνησηςΣελ. 88
2. Άρση εμπιστοσύνης βουλήςΣελ. 89
3. Λήξη θητείας πρωθυπουργού ατομικάΣελ. 90
Γ. Διάλυση ΒουλήςΣελ. 91
1. Διάλυση της Βουλής με πρωτοβουλία του Προέδρου της ΔημοκρατίαςΣελ. 91
2. Διάλυση της Βουλής με πρωτοβουλία της ΚυβέρνησηςΣελ. 92
3. Αδυναμία εκλογής Προέδρου της ΔημοκρατίαςΣελ. 93
Δ. Ευθύνη ΥπουργώνΣελ. 93
1. Πολιτική ευθύνηΣελ. 93
i. Ήπιος κοινοβουλευτικός έλεγχος Σελ. 93
ii. Πρόταση δυσπιστίαςΣελ. 97
2. Ποινική ευθύνηΣελ. 98
Ι. Η έννοια του κυρίαρχου συνταγματικού ΚράτουςΣελ. 103
1. Η έννοια του Κράτους κατά το Συνταγματικό ΔίκαιοΣελ. 103
2. Το συνταγματικό Κράτος κατά το Συνταγματικό ΔίκαιοΣελ. 105
3. Το κυρίαρχο Κράτος κατά το Δημόσιο Διεθνές ΔίκαιοΣελ. 107
4. Η έννοια του κυρίαρχου συνταγματικού Κράτους στο Σύνταγμα του 75, όπως ισχύειΣελ. 110
ΙΙ. Η επιλογή του συνταγματικού νομοθέτη για το άνοιγμα της ελληνικής έννομης τάξης στην διεθνή και υπερεθνική έννομη τάξηΣελ. 112
ΙΙΙ. Σύνταγμα και συμμετοχή της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωσηΣελ. 118
1. Το νομικοπολιτικό φαινόμενο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσηςΣελ. 118
2. Η ένταξη της Ελλάδας στις τότε Ευρωπαϊκές ΚοινότητεςΣελ. 120
3. Η συμμετοχή της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Ιδιαίτερα μετά την Μεταρρυθμιστική Συνθήκη της ΛισαβώναςΣελ. 122
IV. Το σύγχρονο συνταγματικό κράτος ενώπιον των μεγάλων (ψευτο;)διλημμάτων: Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση αντί της εθνικής κυριαρχίας ή υπερεθνικό κράτος αντί του κυρίαρχου κράτους;Σελ. 126
V. Επίλογος - ΣυμπεράσματαΣελ. 130
ΕισαγωγήΣελ. 136
Ι. Το πλέγμα της νομιμότηταςΣελ. 137
Α. Οι ενδοκρατικές πηγέςΣελ. 139
1. Το ΣύνταγμαΣελ. 139
2. Ο νόμοςΣελ. 142
3. Oι κανονιστικές πράξεις της ΔιοίκησηςΣελ. 147
α. Κανονιστική αρμοδιότητα εκ του ΣυντάγματοςΣελ. 147
β. Νομοθετική εξουσιοδότησηΣελ. 148
4. Οι γενικές αρχές του δικαίουΣελ. 157
5. Το έθιμοΣελ. 161
6. Η νομολογίαΣελ. 162
Β. Οι διακρατικές πηγέςΣελ. 164
1. Το διεθνές δίκαιοΣελ. 164
α. Οι γενικά παραδεδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίουΣελ. 164
β. Οι διεθνείς συμβάσειςΣελ. 165
2. Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΣελ. 167
α. Πρωτογενές και δευτερογενές ενωσιακό δίκαιοΣελ. 167
β. Σχέση συνταγματικού και ενωσιακού δικαίουΣελ. 171
γ. Η συνάρθρωση του ελέγχου συνταγματικότητας και συμβατότητας προς το δίκαιο της ΈνωσηςΣελ. 176
ΙΙ. Το περιεχόμενο της αρχής της νομιμότηταςΣελ. 179
Α. Η έννοια της υποχρέωσης συμμόρφωσηςΣελ. 179
1. H δέσμια αρμοδιότηταΣελ. 179
2. Η διακριτική ευχέρειαΣελ. 181
Β. Η άμβλυνση της νομιμότηταςΣελ. 187
1. Η σύγκρουση της αρχής της νομιμότητας με τις αρχές της ασφάλειας δικαίου και της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνηςΣελ. 188
2. Η θεωρία των κυβερνητικών πράξεωνΣελ. 190
ΙΙΙ. Ο έλεγχος τήρησης της αρχής της νομιμότηταςΣελ. 193
Α. Είδη ελέγχουΣελ. 193
1. Ο διοικητικός έλεγχοςΣελ. 193
2. Ο δικαστικός έλεγχοςΣελ. 194
Β. Το περιεχόμενο του ελέγχου νομιμότητας (οι διάφορες μορφές παρανομίας) Σελ. 195
1. Η εξωτερική νομιμότηταΣελ. 196
α. Η αναρμοδιότηταΣελ. 196
β. Η παράβαση ουσιώδους τύπουΣελ. 197
2. Η εσωτερική νομιμότηταΣελ. 200
α. Η παράβαση κατʼουσία διατάξεων νόμουΣελ. 200
β. Κατάχρηση εξουσίαςΣελ. 203
Γ. Οι συνέπειες της παρανομίας για την ισχύ της πράξηςΣελ. 204
1. Ακυρώσιμες ή ακυρωτέες πράξειςΣελ. 205
2. Ανυπόστατες πράξειςΣελ. 206
3. Άκυρες πράξειςΣελ. 208
Ι. Αναλογικότητα και ορθολογισμόςΣελ. 212
ΙΙ. Συνάρτηση στόχων και μέσων στο δημοκρατικό ΚράτοςΣελ. 215
ΙΙΙ. Η αρχή της αναλογικότητας ως τεχνική άρσεως συγκρούσεωνΣελ. 218
ΙV. Η δίκαιη ισορροπία στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του ΑνθρώπουΣελ. 223
V. Έκταση και όρια εφαρμογής της αρχής της αναλογικότηταςΣελ. 227
VI. Αρχή της αναλογικότητας και δικαιοσύνηΣελ. 232
VII. Η σημασία της αποκεντρωμένης εφαρμογής της αρχής της αναλογικότηταςΣελ. 235
VIΙΙ. Υπεροχή της δημοκρατικής μεθόδου κατά την αναζήτηση της δίκαιης αναλογίαςΣελ. 238
IX. Το άρθρο 25, παράγραφος 1 του ισχύοντος ελληνικού Συντάγματος για την αρχή της αναλογικότηταςΣελ. 240
I. Εισαγωγή: Το φυσικό περιβάλλον ως αυτοτελώς προστατευόμενο έννομο αγαθόΣελ. 244
II. Το οικολογικό κράτος: Ο προσανατολισμός της κρατικής εξουσίας στην προστασία του περιβάλλοντος - το περιβαλλοντικό κεκτημένοΣελ. 245
III. Το επιθυμητό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας: Η αρχή της αειφόρου ή βιώσιμης ανάπτυξηςΣελ. 249
IV. Συνταγματικές αρχές που διέπουν την προστασία του περιβάλλοντοςΣελ. 251
1. Η αρχή της πρόληψηςΣελ. 251
2. Η αρχή της προφύλαξηςΣελ. 252
3. Η αρχή της οικονομικής επιβάρυνσης του ρυπαντήΣελ. 253
V. Το πρόβλημα της σύγκρουσης μεταξύ προστασίας του περιβάλλοντος και της οικονομικής ανάπτυξης στο επίπεδο του συνταγματικού δικαίουΣελ. 255
VI. Η ειδική προστασία των δασών και των φυσικών οικοτόπωνΣελ. 258
Ι. ΕισαγωγήΣελ. 264
ΙΙ. Η συνταγματική κατοχύρωση του αποκεντρωτικού διοικητικού συστήματος του ΚράτουςΣελ. 267
Α. Η έννοια της Διοικητικής Αποκέντρωσης του ΚράτουςΣελ. 267
Β. Η οργάνωση του αποκεντρωτικού διοικητικού συστήματος του ΚράτουςΣελ. 269
Γ. Η κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των περιφερειακών και των κεντρικών κρατικών οργάνωνΣελ. 277
ΙΙΙ. Η συνταγματική διευθέτηση του θεσμού της Τοπικής ΑυτοδιοίκησηςΣελ. 282
Α. Η πρόβλεψη ιδιαιτέρων Νομικών Προσώπων (ΟΤΑ) αρμοδίων επί ειδικής κατηγορίας υποθέσεων (τοπικές υποθέσεις)Σελ. 283
1. Η θεσμοθέτηση ιδιαιτέρων Νομικών Προσώπων (ΟΤΑ) στην Τοπική ΑυτοδιοίκησηΣελ. 283
2. Οι ΟΤΑ αρμόδιοι επί ειδικής κατηγορίας υποθέσεων (τοπικές υποθέσεις)Σελ. 295
Β. Το αιρετό των οργάνων των ΟΤΑΣελ. 302
Γ. Η διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑΣελ. 312
Δ. Η εποπτεία του Κράτους επί των ΟΤΑΣελ. 315
IV. ΣυμπεράσματαΣελ. 319
Α. Συνταγματικές αρχές του νόμου του Κρατικού Προϋπολογισμού και των Προϋπολογισμών των ΟΤΑΣελ. 329
1. Συνταγματικές αρχές του νόμου του Κρατικού ΠροϋπολογισμούΣελ. 329
i. Η αρχή της εθνικής δημοσιονομικής κυριαρχίαςΣελ. 330
ii. Ο προέχων ρόλος της εκτελεστικής εξουσίας και η συνεργασία αυτής με τη Βουλή (άρθρο 79 παρ. 1 και 3 και 72 παρ. 1 του Συντάγματος)Σελ. 331
iii. Η αρχή του κοινοβουλευτικού ελέγχου των εσόδων και των δαπανών σε προληπτικό και κατασταλτικό επίπεδοΣελ. 333
α. Οι κοινοβουλευτικοί θεσμοί του Κρατικού Προϋπολογισμού και του Απολογισμού (άρθρο 79 του Συντάγματος)Σελ. 333
β. Η αρχή της διαφάνειας και οι συνιστώσες αυτής αρχές της ενότητας, της καθολικότητας και του ετήσιου του Κρατικού Προϋπολογισμού και η σύγχρονη αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης (άρθρο 79 του Συντάγματος)Σελ. 334
2. Συνταγματικές αρχές των προϋπολογισμών των ΟΤΑΣελ. 335
i. Η αρχή κατάρτισης αυτοτελούς προϋπολογισμούΣελ. 336
ii. Η αρχή της αναλογίας και της αυτόματης συσχέτισης πόρων και αρμοδιοτήτωνΣελ. 336
iii. H διενέργεια των δαπανών των ΟΤΑ και ο έλεγχος αυτών κατά τρόπο ανεξάρτητο από τα κρατικά όργαναΣελ. 337
3. Ο δικαστικός έλεγχος εκτέλεσης των δημοσίων δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο (άρθρο 98 του Συντάγματος)Σελ. 337
i. Το Ελεγκτικό Συνέδριο ως Ανώτατο Δημοσιονομικό ΔικαστήριοΣελ. 338
ii. Ο προληπτικός και κατασταλτικός έλεγχος νομιμότητας των δαπανών Σελ. 339
Β. Συνταγματικές αρχές κατά τη θέσπιση και εκτέλεση των λοιπών δημοσιονομικών νομοθετημάτωνΣελ. 341
1. Η αρχή της νομιμότητας (άρθρα 78, 80, 73 παρ. 2 του Συντάγματος)Σελ. 341
i. Η αρχή της τυπικής νομιμότητας του φόρου και της απονομής συντάξεων (άρθρο 78 παρ. 1 και 4)Σελ. 341
ii. Η αρχή της νομιμότητας των εν γένει δαπανών του Κράτους (άρθρο 80)Σελ. 343
iii. Η αρχή της ειδικότητας των συνταξιοδοτικών νομοσχεδίων (άρθρο 73 παρ. 2 εδ. β)Σελ. 343
2. H αρχή της δημοσιονομικής ισότητας (άρθρο 4 παρ. 1 και 5 του Συντάγματος)Σελ. 344
i. Η αρχή της ισότητας κατά τη διάθεση του δημοσίου χρήματοςΣελ. 344
ii. Η αρχή της ισότητας ενώπιον των δημοσίων βαρώνΣελ. 345
α. Η αρχή της ίσης θυσίας και οι αρχές της αναλογικής φορολογικής ισότητας και καθολικότητας του φόρουΣελ. 346
β. Η αρχή της ίσης θυσίας και ο κανόνας της αστικής ευθύνης του Κράτους από νόμιμες ενέργειες των οργάνων τουΣελ. 347
3. Συνταγματικοί χρονικοί περιορισμοί στη διάθεση του δημοσίου χρήματος και στην επιβολή των οικονομικών βαρών των πολιτώνΣελ. 348
i. Συνταγματικοί χρονικοί περιορισμοί στη διάθεση του δημοσίου χρήματοςΣελ. 348
ii. Χρονικοί περιορισμοί στην επιβολή οικονομικών βαρών (78 παρ. 2 του Συντάγματος)Σελ. 350
4. Η αρχή ή το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου στη δημοσιονομική - δημοσιολογιστική και φορολογική διαδικασία (άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγματος)Σελ. 353
i. Η αρχή της προηγούμενης ακρόασης στον καταλογισμό δημοσιονομικών ελλειμμάτωνΣελ. 353
ii. Η αρχή της προηγούμενης ακρόασης στις πράξεις επιβολής φόρουΣελ. 354
iii. Η αρχή της προηγούμενης ακρόασης στις πράξεις επιβολής προστίμουΣελ. 355
Γ. Η συνταγματική αρχή του δημοσιονομικού συμφέροντοςΣελ. 356
1. Εννοιολογικά στοιχεία του δημοσιονομικού συμφέροντος του Κράτους - Πηγές - Διάκριση από άλλες έννοιεςΣελ. 357
i. Βασικά εννοιολογικά στοιχείαΣελ. 357
ii. ΠηγέςΣελ. 358
iii. Διάκριση από άλλες έννοιεςΣελ. 358
2. Σύγχρονο περιεχόμενο - Ορολογία - ΛειτουργίεςΣελ. 359
i. Σύγχρονο περιεχόμενο της έννοιας - ΟρολογίαΣελ. 359
ii. ΛειτουργίεςΣελ. 360
3. Δικαστικός έλεγχος του δημοσιονομικού συμφέροντος του ΚράτουςΣελ. 360
Α. Οικονομικά δικαιώματαΣελ. 365
1. Οικονομική ελευθερία (άρθρο 5 παρ. 1 Συντ.)Σελ. 366
i. ΈννοιαΣελ. 367
ii. ΜορφέςΣελ. 367
α. Ελευθερία των συμβάσεωνΣελ. 367
β. Επαγγελματική ελευθερίαΣελ. 368
γ. Ελευθερία του ανταγωνισμούΣελ. 368
iii. ΠεριορισμοίΣελ. 369
α. Τα δικαιώματα των άλλωνΣελ. 369
β. Το ΣύνταγμαΣελ. 370
γ. Τα χρηστά ήθηΣελ. 370
2. Ιδιωτική οικονομική πρωτοβουλία (άρθρο 106 παρ. 2 Συντ.)Σελ. 371
i. ΈννοιαΣελ. 371
ii. ΜορφέςΣελ. 372
α. Ελευθερία του εμπορίου και της βιομηχανίαςΣελ. 372
β. Ελευθερία ίδρυσης κερδοσκοπικών ενώσεωνΣελ. 372
γ. Ελευθερία του ανταγωνισμούΣελ. 373
iii. ΠεριορισμοίΣελ. 373
α. Η ελευθερίαΣελ. 374
β. Η ανθρώπινη αξιοπρέπειαΣελ. 374
γ. Η εθνική οικονομίαΣελ. 374
δ. Η κοινωνική ειρήνη και το γενικό συμφέρονΣελ. 375
3. Προστασία της ατομικής ιδιοκτησίας (άρθρο 17 Συντ.)Σελ. 376
i. Έννοια και αντικείμενο προστασίαςΣελ. 376
α. Η φύση της προστασίαςΣελ. 376
β. Το αντικείμενο προστασίαςΣελ. 377
ii. ΠεριορισμοίΣελ. 378
α. Γενικοί περιορισμοίΣελ. 378
β. Ειδικοί περιορισμοίΣελ. 379
Β. Κρατικός παρεμβατισμός στην οικονομίαΣελ. 379
1. Κρατική ρύθμιση και συμμετοχή στην οικονομίαΣελ. 380
2. Κοινωνικό κράτος δικαίου (άρθρο 25 παρ. 1 Συντ.)Σελ. 380
3. Οικονομικό σύστημα και οικονομικό ΣύνταγμαΣελ. 381
ΕισαγωγήΣελ. 387
1. Πεδίο εφαρμογήςΣελ. 389
1.1 Ratione materiaeΣελ. 389
1.2 Ratione personaeΣελ. 390
1.3 Ratione temporisΣελ. 392
1.4 Ratione lociΣελ. 393
2. Η έκταση της παρεχόμενης προστασίαςΣελ. 393
2.1 Απαίτηση πραγματικής δικαιοσύνηςΣελ. 393
2.2 Απαίτηση ουσιαστικής δικαιοσύνηςΣελ. 394
2.3 Απαίτηση αποτελεσματικής δικαιοσύνηςΣελ. 396
Αντί επιλόγουΣελ. 400
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 402
ΙΙ. Το δικαίωμα δικαστικής προστασίαςΣελ. 405
1. Περιεχόμενο του δικαιώματοςΣελ. 405
2. Υποκείμενα του δικαιώματοςΣελ. 414
3. Η επίδραση του δικαιώματος δικαστικής προστασίας κατά τη διαμόρφωση των επιμέρους σταδίων της πολιτικής δίκηςΣελ. 416
ΙΙΙ. Το δικαίωμα δικαστικής ακροάσεωςΣελ. 433
ΕΝΙΑΙΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 441
 
Back to Top