ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι


Γενική Πολιτειολογία – Εισαγωγή στο Συνταγματικό Δίκαιο και Οργανωτικό Μέρος I

Σε απόθεμα

Τιμή: 70,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16517
Ράικος Α.

Ο παρών τόμος περιλαμβάνει την πέμπτη έκδοση της Γενικής Πολιτειολογίας και του πρώτου τεύχους του πρώτου τόμου του Συνταγματικού Δικαίου. Η έκδοση των έργων αυτών σε έναν τόμο δικαιολογείται από τη στενότατη συγγένεια της Γενικής Πολιτειολογίας και του Συνταγματικού Δικαίου. Για τον λόγο αυτό οι δύο επιστημονικοί κλάδοι αποτελούσαν το περιεχόμενο της πρώην έδρας της Γενικής Πολιτειολογίας και του Συνταγματικού Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου και αποτελούν το περιεχόμενο του μαθήματος της Γενικής Πολιτειολογίας και του Συνταγματικού Δικαίου, που διδάσκεται παραδοσιακά στα δύο πρώτα εξάμηνα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης αυτού. Η πέμπτη έκδοση του δεύτερου τεύχους του πρώτου τόμου και του δεύτερου τόμου του Συνταγματικού Δικαίου περιλαμβάνεται αντίστοιχα στον δεύτερο και στον τρίτο τόμο του παρόντος έργου. Τα «Θεμελιώδη δικαιώματα» αποτελούν τον τρίτο τόμο του παρόντος έργου.

Στο πρώτο μέρος του έργου παρουσιάζεται η Γενική Πολιτειολογία. Πολιτειολογία είναι η επιστήμη που έχει ως αντικείμενο το κράτος και αποτελεί κλάδο της πολιτειακής επιστήμης. Η Γενική Πολιτειολογία εξετάζει το φαινόμενο του κράτους γενικά, ενώ η Ειδική Πολιτειολογία ασχολείται με κάθε συγκεκριμένο κράτος. Η Γενική Πολιτειολογία ασχολείται με την εξέταση του φαινομένου του κράτους. Σύμφωνα με τη θεωρία της νομικής προσωπικότητας, το κράτος είναι νομικό πρόσωπο. Το κράτος υπό τη νομική έννοια είναι λαός εγκατεστημένος μόνιμα σε ορισμένο έδαφος (χώρα) και οργανωμένος σε νομικό πρόσωπο που ασκεί πρωτογενή εξουσία. Από τον συνδυασμό της θεωρίας των τριών στοιχείων με τη θεωρία της νομικής προσωπικότητας προκύπτουν τέσσερα εννοιολογικά στοιχεία του κράτους: λαός, έδαφος (χώρα), πρωτογενής εξουσία και νομική προσωπικότητα.

Ειδικότερα στο έργο εκτενώς αναλύεται το αντικείμενο της Γενικής Πολιτειολογίας, η μέθοδος της Γενικής Πολιτειολογίας, η σχέση της με την πολιτική και τη νομική επιστήμη, η έννοια του κράτους, η γένεση και η κατάργησή του, η διάκριση και οι σύνδεσμοι του κράτους, τα όργανά του. Σε ξεχωριστό κεφάλαιο παρουσιάζεται το πολίτευμα του κράτους, η συγκέντρωση και η αποσυγκέντρωση της κρατικής εξουσίας και το δίκαιο. 

Το δεύτερο μέρος εμπεριέχει την Εισαγωγή στο Συνταγματικό Δίκαιο και εξετάζει το Οργανωτικό μέρος του Συντάγματος. Στο μέρος αυτό, αναλύεται κυρίως το ελληνικό Συνταγματικό Δίκαιο και ειδικότερα ερμηνεύεται συστηματικά το ισχύον Σύνταγμα της Ελλάδος, λαμβάνοντας υπόψη και τα Συντάγματα ορισμένων άλλων σύγχρονων κρατών και ιδίως των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο όρος Συνταγματικό Δίκαιο χρησιμοποιείται με δύο έννοιες, με την έννοια του κλάδου του δικαίου και με την έννοια του επιστημονικού κλάδου που εξετάζει τους κανόνες του κλάδου αυτού. Ο όρος Σύνταγμα χρησιμοποιείται με δύο έννοιες α) με την ουσιαστική και β) με την τυπική. Το Συνταγματικό Δίκαιο αποτελεί τον θεμελιώδη κλάδο του Εσωτερικού Δημοσίου Δικαίου και περιλαμβάνει τους θεμελιώδεις κανόνες οργανώσεως και ασκήσεως της κρατικής εξουσίας. Το Συνταγματικό Δίκαιο είναι το σύνολο των νομικών κανόνων, οι οποίοι καθορίζουν τη μορφή του πολιτεύματος, τα ανώτερα κύρια όργανα του Κράτους, τον τρόπο αναδείξεως και τις αρμοδιότητες αυτών και καταρχήν τις σχέσεις της κρατικής εξουσίας με τα άτομα που υπάγονται σε αυτήν. Με άλλες λέξεις αντικείμενο του Συνταγματικού Δικαίου είναι το Σύνταγμα υπό ουσιαστική έννοια. Οι κανόνες του Συνταγματικού Δικαίου δεν περιλαμβάνονται μόνο στο Σύνταγμα υπό τυπική έννοια (το συνταγματικό κείμενο) αλλά και στους νόμους και στα έθιμα. Το Σύνταγμα υπό τυπική έννοια αποτελεί τον κορμό του Συνταγματικού Δικαίου, που για τον λόγο αυτό πήρε το όνομά του. Το αντικείμενο του Συνταγματικού Δικαίου περιλαμβάνει τα ακόλουθα τρία θέματα: α) τη μορφή του πολιτεύματος, β) τα ανώτερα (κύρια) όργανα του Κράτους, την ανάδειξη, τις αρμοδιότητες και τον τρόπο της ασκήσεως αυτών και τη γ) βασική νομική θέση των ατόμων απέναντι στην κρατική εξουσία. Από τις τρεις κλασικές κρατικές λειτουργίες (νομοθετική, εκτελεστική και δικαστική) η πρώτη αποτελεί αποκλειστικό αντικείμενο του Συνταγματικού Δικαίου. Αντικείμενο του επιστημονικού κλάδου του Συνταγματικού Δικαίου είναι η εξέταση κανόνων του Συνταγματικού Δικαίου.

Σε κατʼ ιδίαν κεφάλαια αναλύονται το αντικείμενο του Συνταγματικού Δικαίου, το Σύνταγμα και η Συντακτική εξουσία, οι πηγές του ελληνικού Συνταγματικού Δικαίου, η έναρξη και η λήξη των νόμων, το πολίτευμα της Ελλάδος, η οργάνωση και η άσκηση της κρατικής εξουσίας, η νομοθετική λειτουργία, η νομοθετική θέση της βουλής και των μελών της, η οργάνωση και η λειτουργία της βουλής, καθώς επίσης και η άσκηση του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Ο προέχων σκοπός του έργου είναι διδακτικός και για τον λόγο αυτό ιδίως η ιστορία των ερμηνευόμενων διατάξεων του Συντάγματος και η βιβλιογραφία περιλαμβάνονται στις υποσημειώσεις.

Στην παρούσα 5η έκδοση, έχει πραγματοποιηθεί επικαιροποίηση και έχεισυμπεριληφθεί νεότερη νομολογία όπως επίσης και σύγχρονα ζητήματα που αναφύονται σχετικά με το αντικείμενο του παρόντος, όπως αυτό περιγράφηκε παραπάνω. Πρόκειται για ένα χρήσιμο εργαλείο όχι μόνο για τους σπουδαστές, αλλά και για τους εφαρμοστές του δικαίου.

Πρόλογος Σελ. 7
Α) ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΟΛΟΓΙΑ Σελ. 9
Πρόλογος της πέμπτης έκδοσης Σελ. 11
Πρόλογος της δεύτερης έκδοσης Σελ. 12
Πρόλογος της πρώτης έκδοσης Σελ. 12
Βιβλιογραφία Σελ. 21
Βραχυγραφίες Σελ. 35
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
§ 1.– Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Σελ. 37
Ι. Η Πολιτειολογία ως κλάδος των πολιτειακών επιστημών Σελ. 37
II. Η Πολιτειολογία ως θεωρητική πολιτειακή επιστήμη Σελ. 38
§ 2.– Η ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ Σελ. 40
Ι. Η κλασική διαίρεση της Πολιτειολογίας γενικά Σελ. 40
II. Το αντικείμενο της Ειδικής Πολιτειολογίας Σελ. 42
§ 3.– ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΟΛΟΓΙΑΣ Σελ. 44
Ι. Η θεματική της Γενικής Πολιτειολογίας Σελ. 45
1. Το κλασικό αντικείμενο της Γενικής Πολιτειολογίας Σελ. 45
2. Το αντικείμενο της Γενικής Πολιτειολογίας στη νεότερη γερμανόγλωσση επιστήμη Σελ. 47
3. Το αντικείμενο της Γενικής Πολιτειολογίας στην ελληνική επιστήμη Σελ. 49
ΙΙ. Η έκταση της εξέτασης του κράτους από τη Γενική Πολιτειολογία Σελ. 49
1. Η κλασική θεωρία των δύο πλευρών του κράτους Σελ. 49
2. Η έκταση της εξέτασης του κράτους από τη Γενική Πολιτειολογία στην νεότερη γερμανόγλωσση επιστήμη Σελ. 52
3. Η έκταση της εξέτασης του κράτους από τη Γενική Πολιτειολογία στην ελληνική επιστήμη Σελ. 55
§ 4.– Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΟΛΟΓΙΑΣ Σελ. 58
Ι. Η μέθοδος της Γενικής Πολιτειολογίας γενικά Σελ. 58
II. Η μέθοδος της Γενικής Πολιτειολογίας στη γερμανόγλωσση επιστήμη Σελ. 60
1. Η κλασική διπλή μέθοδος του G. Jellinek Σελ. 60
2. Ο μεθοδολογικός μονισμός Σελ. 63
α) Η νομική μέθοδος του Kelsen Σελ. 63
β) Η κοινωνιολογική μέθοδος του Heller Σελ. 65
3. Οι μέθοδοι της νεότερης Γενικής Πολιτειολογίας Σελ. 66
III. Η μέθοδος της Γενικής Πολιτειολογίας στην ελληνική επιστήμη Σελ. 68
IV. Οι μέθοδοι σχηματισμού των εννοιών της Γενικής Πολιτειολογίας Σελ. 70
1. Οι βασικές μέθοδοι σχηματισμού των εννοιών Σελ. 70
2. Η τυπολογική μέθοδος του Jellinek Σελ. 73
§ 5.– Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΟΛΟΓΙΑΣ Σελ. 76
Ι. Η ιστορία της Γενικής Πολιτειολογίας στη Γερμανία Σελ. 76
II. Η ιστορία της Γενικής Πολιτειολογίας στη Γαλλία Σελ. 78
III. Η ιστορία της Γενικής Πολιτειολογίας στην Ελλάδα Σελ. 79
§ 6.– Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Σελ. 81
Ι. Η σχέση της Γενικής Πολιτειολογίας με τη Νομική Επιστήμη Σελ. 81
1. Η σχέση της Γενικής Πολιτειολογίας με τη Νομική Επιστήμη στη γερμανόγλωσση επιστήμη Σελ. 81
2. Η σχέση της Γενικής Πολιτειολογίας με τη Νομική Επιστήμη στην ελληνική επιστήμη Σελ. 82
II. Η σχέση της Γενικής Πολιτειολογίας με την Πολιτική Επιστήμη Σελ. 86
1. Η σχέση της Γενικής Πολιτειολογίας με την Πολιτική Επιστήμη στη γερμανόγλωσση επιστήμη Σελ. 86
α) Η κλασική διά­κριση μεταξύ της Γενικής Πολιτειολογίας και της Πολιτικής Επιστήμης στην παλαιότερη επιστήμη Σελ. 86
β) Η διάκριση μεταξύ της Γενικής Πολιτειολογίας και της Πολιτικής Επιστήμης στην νεότερη επιστήμη Σελ. 88
2. Η σχέση της Γενικής Πολιτειολογίας με την Πολιτική Επιστήμη στην ελληνική επιστήμη Σελ. 92
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
§ 7.– Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΑ Σελ. 97
§ 8.– Η ΚΡΑΤΟΥΣΑ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Σελ. 99
Ι. Η έννοια του κράτους Σελ. 99
1. Η θεωρία των τριών στοιχείων του κράτους Σελ. 99
2. Η θεωρία της νομικής προσωπικότητας του κράτους Σελ. 100
ΙΙ. Τα στοιχεία του κράτους Σελ. 101
1. Ο λαός Σελ. 101
α) Η έννοια του λαού Σελ. 101
β) Η διάκριση του λαού από το έθνος Σελ. 101
γ) Η ιθαγένεια Σελ. 102
αα) Η έννοια και η ρύθμιση της ιθαγένειας Σελ. 102
ββ) Η συνταγματική και η διεθνής προστασία της ιθαγένειας Σελ. 103
γγ) Η απόκτηση της ιθαγένειας Σελ. 104
δδ) Η απώλεια της ιθαγένειας Σελ. 113
2. Το έδαφος (χώρα) Σελ. 113
α) Η έννοια του εδάφους Σελ. 113
β) Η έκταση του εδάφους Σελ. 114
γ) Το έδαφος ως στοιχείο του κράτους Σελ. 116
δ) Η νομική σημασία του εδάφους Σελ. 116
ε) Η νομική φύση του εδάφους Σελ. 117
3. Η πρωτογενής εξουσία Σελ. 117
α) Η έννοια της πρωτογενούς εξουσίας Σελ. 117
β) Η κυριαρχία ως εννοιολογικό στοιχείο του κράτους Σελ. 118
4. Η νομική προσωπικότητα Σελ. 121
§ 9.– Η ΘΕΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Σελ. 124
§ 10.– Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ. 127
§ 11.– Η ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Σελ. 129
1. Το καπιταλιστικό κράτος Σελ. 129
2. Η Δικτατορία του Προλεταριάτου Σελ. 130
3. Η ακρατική κοινωνία Σελ. 130
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Η ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ Η ΚΑTΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
§ 12.– Η ΓΕΝΕΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Σελ. 133
§ 13.– Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Σελ. 137
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Η ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
§ 14.– Η ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΑ Σελ. 140
§ 15.– ΟΙ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ Σελ. 142
1. Η θρησκευτικοθεολογική θεωρία Σελ. 142
2. Η θεωρία της δύναμης Σελ. 144
3. Οι νομικές θεωρίες Σελ. 146
α) Η πατριαρχική θεωρία Σελ. 146
β) Η περιουσιακή θεωρία Σελ. 146
γ) Η συμβατική θεωρία Σελ. 146
4. Η ηθική θεωρία Σελ. 150
5. Η ψυχολογική θεωρία Σελ. 150
§ 16.– ΟΙ ΑΝΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ Σελ. 152
1. Ο ιδεολογικός αναρχισμός Σελ. 152
2. Ο θρησκευτικός αναρχισμός Σελ. 156
3. Ο υλιστικός αναρχισμός Σελ. 156
§ 17.– ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Σελ. 158
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΡΑΤΩΝ
§ 18.– Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ Σελ. 162
1. Το ενιαίο κράτος Σελ. 162
2. Το ομοσπονδιακό κράτος Σελ. 164
α) Η έννοια του ομοσπονδιακού κράτους Σελ. 164
β) Η θεωρία περί της διαίρεσης της κυριαρχίας στο ομοσπονδιακό κράτος Σελ. 165
γ) Η κατανομή της κρατικής εξουσίας στο ομοσπονδιακό κράτος Σελ. 170
§ 19.– ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΡΑΤΩΝ Σελ. 171
Ι. Οι σύνδεσμοι κρατών γενικά Σελ. 171
II. Οι επιμέρους σύνδεσμοι κρατών Σελ. 171
1. Η προσωπική ένωση Σελ. 171
2. Η πραγματική ένωση Σελ. 172
3. Η ομοσπονδία κρατών Σελ. 172
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
§ 20.– Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Σελ. 182
§ 21.– ΟΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Σελ. 183
1. Άμεσα και έμμεσα όργανα Σελ. 183
2. Αυτοτελή και μη αυτοτελή όργανα Σελ. 183
3. Αναδεικνύοντα και αναδεικνυόμενα όργανα Σελ. 184
4. Μονοπρόσωπα και συλλογικά όργανα Σελ. 184
5. Νομοθετικά, εκτελεστικά ή διοικητικά και δικαστικά όργανα Σελ. 184
αα) Η καθιέρωση από το ομοσπονδιακό Σύνταγμα της Ελβετίας Σελ. 199
ββ) Η καθιέρωση από τα Συντάγματα των ελβετικών Καντονίων Σελ. 201
§ 22.– Η ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Σελ. 185
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
§ 23.– Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ Σελ. 187
§ 24.– Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΩΝ Σελ. 189
1. Η μοναρχία Σελ. 189
α) Κληρονομική και αιρετή μοναρχία Σελ. 189
β) Απόλυτη και περιορισμένη μοναρχία Σελ. 189
γ) Ταξική, συνταγματική και κοινοβουλευτική μοναρχία Σελ. 190
2. Η αριστοκρατία ή ολιγαρχία Σελ. 191
3. Η δημοκρατία Σελ. 191
α) Απόλυτη και περιορισμένη δημοκρατία Σελ. 191
β) Άμεση, έμμεση ή αντιπροσωπευτική και μικτή δημοκρατία Σελ. 192
γ) Βασιλευόμενη και αβασίλευτη δημοκρατία Σελ. 193
§ 25.– ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ Σελ. 195
Ι. Τα πολιτεύματα των καπιταλιστικών κρατών Σελ. 195
1. Γενικά Σελ. 195
2. Οι σπουδαιότεροι τύποι δημοκρατικού πολιτεύματος Σελ. 196
α) Το κοινοβουλευτικό σύστημα Σελ. 196
β) Το προεδρικό σύστημα Σελ. 197
γ) Το ημιπροεδρικό σύστημα Σελ. 199
δ) Το σύστημα της συνέλευσης Σελ. 201
II. Τα πολιτεύματα των σοσιαλιστικών κρατών Σελ. 204
1. Γενικά Σελ. 204
2. Οι βάσεις των πολιτευμάτων των σοσιαλιστικών κρατών Σελ. 208
α) Ο ηγετικός ρόλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Σελ. 208
β) Το σύστημα των συμβουλίων Σελ. 209
γ) Το σύστημα της συνέλευσης Σελ. 209
δ) Η αρχή της ενότητας των εξουσιών Σελ. 210
ε) Η αρχή του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού Σελ. 210
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
§ 26.– ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ Σελ. 213
1. Το σύστημα της συγκέντρωσης Σελ. 213
2. Το σύστημα της αποσυγκέντρωσης Σελ. 213
§ 27.– Η ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σελ. 218
1. Η ύπαρξη ενός νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου Σελ. 218
2. Η σύμπραξη των μελών Σελ. 219
3. Η αυτοτέλεια Σελ. 221
4. Η εποπτεία του κράτους Σελ. 222
5. Η άσκηση δημόσιας διοίκησης Σελ. 223
α) Το περιεχόμενο της αυτοδιοίκησης γενικά Σελ. 223
β) Το κριτήριο διάκρισης μεταξύ των γενικών και των τοπικών υποθέσεων Σελ. 224
γ) Η διάκριση των υποθέσεων των οργανισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης σε ίδιες και δοτές Σελ. 227
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ
§ 28.– Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Σελ. 230
Ι. Η έννοια του δικαίου Σελ. 230
1. Σύνολο κανόνων Σελ. 230
2. Η ρύθμιση της κοινωνικής συμβίωσης των ανθρώπων από τους κανόνες του δικαίου Σελ. 231
3. Η υποχρεωτικότητα των κανόνων του δικαίου Σελ. 232
ΙΙ. Η διάκριση του δικαίου από άλλα συναφή φαινόμενα Σελ. 233
1. Η διάκριση του δικαίου από την ηθική Σελ. 233
2. Η διάκριση του δικαίου από τα κοινωνικά ήθη ή έθιμα Σελ. 234
§ 29.– Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ Σελ. 235
1. Η θεωρία του συμφέροντος Σελ. 235
2. Η θεωρία της υποταγής ή της μεγαλύτερης αξίας Σελ. 235
§ 30.– ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ. 237
Ι. Η διάκριση του Δημοσίου Δικαίου σε Εσωτερικό και Διεθνές Δημόσιο Δίκαιο Σελ. 237
ΙΙ. Οι κλάδοι του Εσωτερικού Δημοσίου Δικαίου Σελ. 238
1. Συνταγματικό Δίκαιο Σελ. 238
2. Διοικητικό Δίκαιο Σελ. 238
3. Ποινικό Δίκαιο Σελ. 238
4. Δικονομικό Δίκαιο Σελ. 238
5. Εκκλησιαστικό Δίκαιο Σελ. 239
Αλφαβητικό ευρετήριο καθ’ ύλην Σελ. 241
Back to Top