Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022Βιντεοσκοπημένο

ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.)

Σύμφωνα με τον νέο Ν 4919/2022

Εισηγητές: Αθανασάκη Ε.

Το Σεμινάριο θα παρουσιάσει και θα εξηγήσει ως προς την πρακτική εφαρμογή τους τις νέες διατάξεις του Ν 4919/2022 (ΦΕΚ Α΄ 71), όσον αφορά στην τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου. Ο ενδιαφερόμενος θα ενημερωθεί για τις σημαντικές αλλαγές που επήλθαν στη δομή, λειτουργία αλλά και το εν γένει νομικό καθεστώς του ΓΕΜΗ. Αντικείμενο του σεμιναρίου θα αποτελέσουν ζητήματα όπως οι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ, η εμπορική δημοσιότητα, οι υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ και το πληροφοριακό σύστημα, η διαδικασία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ, πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε εμπορική δημοσιότητα, η εμπορική δημοσιότητα υποκαταστημάτων αλλοδαπών χωρών, η πρόσβαση στο Γ.Ε.ΜΗ και κάθε άλλο θέμα σχετιζόμενο με την λειτουργία του υπό το φως πάντοτε των πρόσφατων νομοθετικών αλλαγών.

• Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.):
    -  Σκοπός,
    -  υπόχρεοι,
    -  εμπορική δημοσιότητα,
    -  συστατική δημοσιότητα,
    -  έννομα αποτελέσματα εμπορικής δημοσιότητας

• Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. και Πληροφοριακό Σύστημα

• Διαδικασία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ

• Πράξεις και Στοιχεία που υποβάλλονται σε Εμπορική δημοσιότητα

• Εμπορική Δημοσιότητα Υποκαταστημάτων Αλλοδαπών Εταιριών

• Πρόσβαση στο Γ.Ε.ΜΗ.

• Τήρηση άλλων μητρώων στο πληροφοριακό σύστημα Γ.Ε.ΜΗ.

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες που αναλαμβάνουν τη σύσταση εταιρίας όπως είναι οι λογιστές, οι δικηγόροι και οι συμβολαιογράφοι, σε δικηγόρους και νομικούς συμβούλους που ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με το εταιρικό δίκαιο, σε υπαλλήλους του Γ.Ε.ΜΗ. και των επιμελητηρίων, σε λογιστές και οικονομολόγους, σε υπεύθυνους κανονιστικής συμμόρφωσης, όπως επίσης και σε οικονομικούς διευθυντές και managers που επιθυμούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στον τομέα αυτό.

Ελένη Αθανασάκη

Η Ελένη Αθανασάκη είναι Προϊσταμένη Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ της Διεύθυνσης Εταιριών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Επιστημονική Συνεργάτιδα του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και έχει δεκαετή εμπειρία στη Διεύθυνση Εταιρειών (Τμήμα Εταιρικού Δικαίου και ΓΕΜΗ). Οι σπουδές της αφορούν στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών, ενώ έχει Μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία και στο Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική. Είναι Εισηγήτρια του ΕΚΔΔΑ (500 ώρες διδασκαλίας σε σεμινάρια με αντικείμενο το εταιρικό Δίκαιο, το Γ.Ε.ΜΗ. και τις Υπηρεσίες μιας Στάσης [ΥΜΣ] για τη σύσταση επιχειρήσεων), ενώ έχει κάνει Εισηγήσεις με το ίδιο αντικείμενο στο Οικονομικό Επιμελητήριο Αθηνών και στον σύνδεσμο ΑΕ και ΕΠΕ.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19430
3 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Αθανασάκη Ε.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 130,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Σύμφωνα με τον νέο Ν 4919/2022

ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.)

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 19430
3 ώρες
Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Εισηγητές: Αθανασάκη Ε.
Back to Top