ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ, ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 10,99 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 10,99 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18881
Αθανασίου Λ., Σωτηρόπουλος Γ.
ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΣΕΠΗΣ LEX COLORATA
  • Εκδοση: 13η 2023
  • Σχήμα: 12x17
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 432
  • ISBN: 978-618-08-0201-6

Στο παρόν έργο «Γενικό μέρος - Βιομηχανική Ιδιοκτησία - Αξιόγραφα - Αθέμιτος Ανταγωνισμός» περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες ισχύουσες διατάξεις του Εμπορικού Νόμου, οι νεότερες διατάξεις για το Γ.Ε.ΜΗ. (Ν 4919/2022), οι διατάξεις του Ν 1733/1987 για την ευρεσιτεχνία, οι διατάξεις του νέου Ν 4679/2020 για τα σήματα, οι διατάξεις για τα βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα, καθώς και οι διατάξεις των Ν 5325/1932 και Ν 5960/1933 για τη συναλλαγματική και την επιταγή αντίστοιχα.

Η παρούσα 13η έκδοση «Γενικό μέρος - Βιομηχανική Ιδιοκτησία - Αξιόγραφα - Αθέμιτος Ανταγωνισμός» είναι ενημερωμένη και με τους πρόσφατους νόμους: Ν 5066/2023 (που επέφερε αλλαγές στο Ν 4919/2022 για τις Υ.Μ.Σ. και Γ.Ε.ΜΗ.) και Ν 4982/2022 (που επέφερε αλλαγές σε ευρεσιτεχνία, σήματα). 

Το έργο συνοδεύεται από αναλυτικά περιεχόμενα και εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ VII

Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

[1] ΒΔ της 19.4/1.5.1835

Περί του Εμπορικού Νόμου

ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ

ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ

Περί των Εμπόρων [Άρθρα 1-7] 1

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Περί Εμπορικών Βιβλίων [Άρθρα 8-17] 1

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ

Περί εταιριών

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

Περί διαφόρων εταιριών και των κανόνων αυτών [Άρθρα 18-50] 3

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Περί των μεταξύ συνεταίρων διαφορών
και περί του τρόπου της κρίσεως αυτών [Άρθρα 51-64] 5

ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

Περί χωρισμού υπαρχόντων [Άρθρα 65-69] 5

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟΝ

Περί παραγγελιοδόχων

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

Περί των παραγγελιοδόχων εν γένει [Άρθρα 90-94] 7

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Περί των παραγγελιοδόχων των αναδεχομένων την διά γης
ή δι’ ύδατος μετακόμισιν [Άρθρα 95-101] 8

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ

Περί του αγωγιάτου [Άρθρα 102-107] 9

ΤΜΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟΝ

Περί Αγοράς και Πωλήσεως [Άρθρο 108] 10

[2] ΒΔ της 2/14.5.1835

Περί αρμοδιότητος Εμποροδικείων

[Άρθρα 1-8] 11

[3] Ν 4919/2022

Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019
για την τροποποίηση της Oδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ [Άρθρα 1-2] 13

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ [Άρθρα 3-6] 15

ΜΕΡΟΣ Β’

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ [Άρθρα 7-14] 22

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) [Άρθρα 15-19] 37

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ [Άρθρα 20-24] 42

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ. [Άρθρα 25-32] 53

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ
ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ [Άρθρα 33-35] 63

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ [Άρθρα 36-45] 68

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ. [Άρθρα 46-48] 80

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ [Άρθρα 49-51] 83

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’

ΤΗΡΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ.Ε.ΜΗ.
[Άρθρα 52-56] 91

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
[Άρθρα 57-59] 97

ΜΕΡΟΣ Γ΄

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 60-63] 104

ΜΕΡΟΣ Δ΄

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ [Άρθρo 64] 104

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 105


Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

[4] Ν 1733/1987

Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία και σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Ο.Β.Ι.) [Άρθρo 1] 107

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Γενικές Διατάξεις - Δικαιούχοι [Άρθρo 5-6] 110

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Διαδικασία χορήγησης Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας [Άρθρa 7-9] 114

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Δικαιώματα από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και διάρκεια ισχύος του
[Άρθρa 10-11] 122

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Διαδοχή και άδειες εκμετάλλευσης [Άρθρa 12-14A] 124

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Ακυρότητα - Έκπτωση - Προστασία [Άρθρa 15-17Ζ ] 134

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Δίπλωμα τροποποίησης [Άρθρο 18] 144

ΜΕΡΟΣ Γ΄

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Πιστοποιητικό υποδείγματος χρησιμότητας [Άρθρο 19] 145

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Τεχνικοί νεωτερισμοί και βραβεία [Άρθρο 20] 146

ΜΕΡΟΣ Δ΄

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ [Άρθρa 21-22Λ] 148

ΜΕΡΟΣ Ε΄

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ [Άρθρο 23] 168

[5] Ν 4679/2020

Εμπορικά σήματα - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών-μελών
περί σημάτων και της Οδηγίας 2004/48/ΕΚ σχετικά
με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Έννοια και προϋποθέσεις προστασίας [Άρθρα 1-6] 172

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Περιεχόμενο του δικαιώματος - Έκταση προστασίας [Άρθρα 7-15] 185

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

Το σήμα ως περιουσιακό αγαθό [Άρθρα 16-19] 193

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

Διαδικασία καταχώρισης [Άρθρα 20-37] 196

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

Προσβολή σήματος [Άρθρα 38-48] 225

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

Παραίτηση, έκπτωση από το δικαίωμα, ακυρότητα [Άρθρα 49-55] 239

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

Σήματα πιστοποίησης και συλλογικά σήματα [Άρθρα 56-70] 249

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

Διεθνή σήματα [Άρθρα 71-82] 258

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’

Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Άρθρα 83-84] 266

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’

Σήματα αλλοδαπών καταθετών [Άρθρο 85] 268

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’

Ειδικές, μεταβατικές και τελικές διατάξεις [Άρθρα 86-90] 269

[6] Ν 2417/1996

Κύρωση του Διακανονισμού της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων της 6ης Νοεμβρίου 1925, όπως αναθεωρήθηκε στη Χάγη στις 28 Νοεμβρίου 1960 και της Συμπληρωματικής Πράξης της Στοκχόλμης της 14ης Ιουλίου 1967, όπως τροποποιήθηκε
στη Στοκχόλμη στις 28 Σεπτεμβρίου 1979

[Άρθρο πρώτο] 273

ΔΙΑKΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ ΓΙA ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚAΤAΘΕΣΗ
ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣXΕΔΙΩΝ ΚAΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ 6ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1925

ΠΡAΞΗ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ ΤΗΣ 28ΗΣ ΝOΕΜΒΡΙΟΥ 1960 [Άρθρα 1-33] 273

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ ΤΗΣ 14ΗΣ ΙΟΥΛΙΟY 1967,
ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠOΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙOY 1979
[Άρθρα δεύτερο-πέμπτο] 294

[7] ΠΔ 259/1997

Διατάξεις εφαρμογής του Διακανονισμού της Χάγης
για τη διεθνή κατάθεση των βιομηχανικών σχεδίων
και υποδειγμάτων που κυρώθηκε με το Ν 2417/1996
και διατάξεις για τον εθνικό τίτλο προστασίας

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 1-2] 297

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΘΗΚΕ ΜΕ
ΤΟ Ν 2417/1996 - ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΤΗΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ [Άρθρα 3-11] 299

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Εθνική Προστασία - Ακυρότητα [Άρθρα 12-16] 302

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Δικαιούχοι - Μεταβίβαση [Άρθρα 17-19] 308

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Διαδικασία καταχώρισης - Πιστοποιητικό - Βιβλία [Άρθρα 20-25] 309

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Δικαιώματα που παρέχει το σχέδιο ή υπόδειγμα [Άρθρα 26-29Α] 316

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Τελικές και μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 30-31] 321

Γ. ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ

[8] Ν 5325/1932

Περί συναλλαγματικής και γραμματίου εις διαταγήν

ΤΙΤΛΟΣ Ι

Περί συναλλαγματικής

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’

Περί εκδόσεως και τύπου συναλλαγματικής [Άρθρα 1-10] 323

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’

Περί οπισθογραφήσεως [Άρθρα 11-20] 326

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’

Περί αποδοχής [Άρθρα 21-29] 329

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’

Περί τριτεγγυήσεως [Άρθρα 30-32] 331

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’

Περί λήξεως [Άρθρα 33-37] 332

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ’

Περί πληρωμής [Άρθρα 38-42] 334

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ’

Περί αναγωγής ελλείψει αποδοχής και ελλείψει πληρωμής
[Άρθρα 43-54] 336

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η’

Περί παρεμβάσεως

1. Γενικαί διατάξεις [Άρθρο 55] 343

2. Κατά παρέμβασιν αποδοχή [Άρθρα 56-58] 343

3. Κατά παρέμβασιν πληρωμή [Άρθρα 59-63] 344

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ’

Περί πλειόνων αντιτύπων και αντιγράφων

1. Πλείονα αντίτυπα [Άρθρα 64-66] 346

2. Αντίγραφα [Άρθρα 67-68] 347

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι’

Περί αλλοιώσεων [Άρθρα 69] 348

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ’

Περί παραγραφής [Άρθρα 70-71] 348

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ’

Γενικαί διατάξεις [Άρθρα 72-74] 349

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

Περί γραμματίου εις διαταγήν [Άρθρα 75-78] 349

ΤΙΤΛΟΣ IIΙ

Ειδικαί διατάξεις [Άρθρα 79-89] 351

ΤΙΤΛΟΣ IV

Διατάξεις Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου [Άρθρα 90-96] 353

Τελικαί διατάξεις [Άρθρα 97-100] 355


[9] Ν 5960/1933

Περί Επιταγής

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’

Περί εκδόσεως και τύπου της επιταγής [Άρθρα 1-13] 357

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’

Περί μεταβιβάσεως [Άρθρα 14-24] 360

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’

Περί τριτεγγυήσεως [Άρθρα 25-27] 363

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’

Περί εμφανίσεως και πληρωμής [Άρθρα 28-36] 364

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’

Περί διγράμμου επιταγής και περί επιταγής εις λογαριασμόν
[Άρθρα 37-39] 366

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ’

Περί αναγωγής ελλείψει πληρωμής [Άρθρα 40-48] 368

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄

Περί πλειόνων αντιτύπων [Άρθρα 49-50] 372

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄

Περί αλλοιώσεων [Άρθρο 51] 373

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄

Περί παραγραφής [Άρθρα 52-53] 373

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι’

Γενικαί διατάξεις [Άρθρα 54-57] 373

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ’

Πρόσθετοι διατάξεις [Άρθρα 58-69] 374

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ’

Διατάξεις Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου [Άρθρα 70-76] 376

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ’

Δικονομικαί, φορολογικαί και ποινικαί διατάξεις [Άρθρα 77-80] 378

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔ’

Τελικαί Διατάξεις [Άρθρα 81-82] 379

[10] ΝΔ της 17.7./13.8.1923

Περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄

Περί δικαιογράφων εις τον κομιστήν και εις διαταγήν

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤOΝ

Γενικαί διατάξεις [Άρθρο 68] 381

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Περί ανωνύμων χρεωγράφων [Άρθρα 69-75] 381

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ

Περί δικαιογράφων εις διαταγήν [Άρθρα 76-80] 382

[11] ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
ΠΔ 456/1984

ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ

Ανώνυμα χρεόγραφα [Άρθρα 888-900] 383

Δ. ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

[12] Ν 146/1914

Περί αθεμίτου ανταγωνισμού

[Άρθρα 1-24] 387

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 401

Σελ. 1

Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

[1] ΒΔ της 19.4/1.5.1835*

Περί του Εμπορικού Νόμου

Όπως δημοσιεύθηκε με το ΒΔ της 19 Απριλίου/1 Μαΐου 1835, αναδημοσιεύθηκε –μετά τις τροποποιήσεις του με τους νόμους ΨΛΣΤ/1878 (περί πτωχεύσεως και χρεωκοπίας), ΓΦΟΔ/1910 και ΓΨΙΖ/1910– με το ΒΔ 16.6.1910 και τροποποιήθηκε με μεταγενέστερους νόμους, αναφερόμενους στην τροποποιούμενη διάταξη.

[Άρθρα 1-69, 90-101]

ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ

ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ

Περί των Εμπόρων

Άρθ. 1 Έμποροι είναι όσοι μετέρχονται πράξεις εμπορικάς και κύριον επάγγελμα έχουν την εμπορίαν.

Άρθ. 2.-7 [Καταργήθηκαν με το άρθρο 31 Ν 1329/1983.]

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Περί Εμπορικών Βιβλίων

Άρθ. 8 Πας έμπορος, εκτός των άλλων βιβλίων τα οποία είναι μεν εν χρήσει εις το εμπόριον, αλλ’ όχι και απαραιτήτως αναγκαία, οφείλει να έχει εν βιβλίον, ονομαζόμενον ημερολόγιον, παριστάνον αφ’ ημέρας εις ημέραν την περιουσίαν και τα χρέη του, τας εμπορι-

Σελ. 2

κάς του εργασίας, τας συναλλαγματικάς του διαπραγματεύσεις, τας αποδοχάς ή οπισθογραφήσεις, και εν γένει παν ό,τι λαμβάνει ή πληρώνει εφ’ οιωδήποτε λόγω και φανερώνον κατά μήνα το ποσόν της οικιακής του δαπάνης.

Χρεωστεί να θέτη εις φάκελλον τας οποίας λαμβάνει επιστολάς και ν’ αντιγράφη εις βιβλίον όσας αποστέλλει.

Άρθ. 9 Χρεωστεί να κάμνη κατ’ έτος ιδιόγραφον απογραφήν των κινητών και ακινήτων πραγμάτων του και της περιουσίας και του χρέους του και να την αντιγράφη κατ’ έτος εις ειδικόν επί τούτου βιβλίον.

Άρθ. 10 Το ημερολόγιον και το των απογραφών βιβλίον πρέπει να μονογράφωνται και θεωρώνται άπαξ του ενιαυτού. Το προς αντιγραφήν των επιστολών βιβλίον δεν υπόκειται εις ταύτην την διατύπωσιν.

Όλα δε τα βιβλία πρέπει να συντάσσωνται κατά χρονολογικήν τάξιν, χωρίς άγραφα διαστήματα, χάσματα, ή παραπομπάς εις το περιθώριον.

Άρθ. 11 Τα βιβλία, τα οριζόμενα εν τοις ανωτέρω 8 και 9 άρθροις, πρέπει να αριθμώνται, μονογραφώνται, και θεωρώνται είτε παρά τινός των εμποροδικών, είτε παρά του δημάρχου, ή ενός των παρέδρων του, κατά τον συνήθη τύπον, και δωρεάν.

Οι έμποροι οφείλουν να διατηρούν τα βιβλία ταύτα επί δέκα έτη.

Άρθ. 12 Τα τακτικώς συντεταγμένα εμπορικά βιβλία δύναται να παραδεχθή ο δικαστής ως απόδειξιν εις τας μεταξύ εμπόρων περί εμπορικών υποθέσεων διαφοράς.

Άρθ. 13 Τα βιβλία τα οποία χρεωστούν να έχουν οι μετερχόμενοι το εμπόριον, αν δεν εφυλάχθησαν αι ανωτέρω ορισθείσαι διατυπώσεις, δεν ημπορούν να προσαχθώσιν, ουδέ να παρέξωσι πίστιν ενώπιον δικαστηρίου υπέρ των εχόντων αυτά, μη αθετουμένων εκ τούτου των περί πτωχεύσεως και χρεωκοπίας ωρισμένων.

Σελ. 3

Άρθ. 14 Το δικαστήριον δεν δύναται να διατάξη την ενώπιον αυτού εμφάνισιν των βιβλίων και των απογραφών, ειμή οσάκις πρόκειται περί κληρονομίας, κοινότητος υπαρχόντων, διαλύσεως εταιρείας, και εν περιπτώσει πτωχεύσεως.

Άρθ. 15 Διαδικαζομένης τινός υποθέσεως, ο δικαστής δύναται και αυτεπαγγέλτως να διατάξη την εμφάνισιν των βιβλίων, διά να λάβη αντίγραφα των αφορώντων την δικαζομένην υπόθεσιν χωρίων.

Άρθ. 16 Εάν τα βιβλία των οποίων η εμφάνισις επροσφέρθη, εζητήθη, ή διετάχθη, ευρίσκωνται μακράν της καθέδρας του δικαστηρίου του επιλαβομένου της υποθέσεως, οι δικασταί δύνανται να παραγγείλουν εις το τοπικόν δικαστήριον των εμποροδικών, ή να διατάξουν ένα των ειρηνοδικών, να εξετάση τα βιβλία ταύτα, και να κάμη έγγραφον έκθεσιν περί του περιεχομένου, και να την στείλη εις το επιλαβόμενον της υποθέσεως δικαστήριον.

Άρθ. 17 Εάν εκείνος, του οποίου τα βιβλία προβάλλονται ως παρεκτικά πίστεως, δεν θέλη να τα εμφανίση, ο δικαστής δύναται να επαγάγη όρκον εις τον άλλον διάδικον.

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ

Περί εταιριών**

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

Περί διαφόρων εταιριών και των κανόνων αυτών

Άρθ. 18-28 [Καταργήθηκαν με το άρθρο 294 παρ. 2 του Ν 4072/2012.]

Άρθ. 29-37 [Καταργήθηκαν με το άρθρο 80 παρ. 13 Ν 3604/2007.]

Σελ. 4

Άρθ. 38-39 [Καταργήθηκαν με το άρθρο 294 παρ. 2 του Ν 4072/2012.]

Άρθ. 40 [Καταργήθηκε με το άρθρο 80 παρ. 13 Ν 3604/2007.]

Άρθ. 41 Καμμία διά μαρτύρων απόδειξις δεν ημπορεί να είναι δεκτή κατά του περιεχομένου των καταστατικών της εταιρίας εγγράφων ή υπέρ άλλων όρων παρά τους εις τα έγγραφα ταύτα διαλαμβανομένους, ούτε περί των προβαλλομένων λόγων, ως λεχθέντων δήθεν πριν γενή, εν ω εγίνετο, ή αφού έγινε το έγγραφον, αν και η ποσότης, περί ης πρόκειται ο λόγος, είναι κατωτέρα των εκατόν πεντήκοντα φράγκων.

Άρθ. 42 [Καταργήθηκε με το άρθρο 115παρ. 1 περ .γ΄ του Ν 4635/2019 (ΦΕΚ Α΄ 167/30.12.2019).]

Άρθ. 43*** Η περίληψις πρέπει να περιέχη τα ονόματα και παρώνυμα, την ιδιότητα και την διαμονήν των συνεταίρων, όχι όμως και των μετόχων ή ετερορρύθμων, την εμπορικήν επωνυμίαν της εταιρίας, τους συνεταίρους οι οποίοι διωρίσθησαν να διευθύνουν, να διοικούν, και να υπογράφουν επ’ ονόματι της εταιρίας, την ποσότητα των καταβληθέντων ή καταβληθησομένων χρημάτων, κατά μερίδα ή καθ’ ετερορρυθμίαν, την εποχήν καθ’ ην η εταιρία άρχεται και καθ’ ην παύει.

Άρθ. 44**** Η περίληψις των καταστατικών της εταιρίας εγγράφων υπογράφεται, αν είναι δημόσια, παρά των συμβολαιογράφων, αν

Σελ. 5

δε ιδιόγραφα, παρ’ όλων μεν των συνεταίρων, εάν η εταιρία είναι ομόρρυθμος, υπό μόνων δε των αλληλεγγύων ή των εχόντων την διεύ­θυνσιν της εταιρίας συνεταίρων, αν είναι ετερόρρυθμος, είτε διαιρείται εις μερίδια είτε μη.

Άρθ. 45 [Καταργήθηκε με το άρθρο 80 παρ. 13 Ν 3604/2007.]

Άρθ. 46* Η μετά την προθεσμίαν εξακολούθησις εταιρίας τινός πρέπει να αποδεικνύεται διά δηλώσεως των συνεταίρων.

Η δήλωσις αύτη και όλα τα έγγραφα τα περί διαλύσεως εταιρίας τινός προ της προθεσμίας της διά την διάρκειαν αυτής ωρισμένης εις το καταστατικόν έγγραφον, πάσα αλλαγή ή παραίτησις συνεταίρων, πάσα νέα συνομολογία, πας νέος όρος, πάσα μεταβολή της εταιρικής επωνυμίας, υπόκεινται εις τας διατυπώσεις τας εις τα άρθρα 42, 43 και 44 διαλαμβανομένας.

Η παράλειψις των διατυπώσεων τούτων τιμωρείται κατά τας ποινικάς διατάξεις της τρίτης παραγράφου του 42 άρθρου.

Άρθ. 47-50 [Καταργήθηκαν με το άρθρο 294 παρ. 2 του Ν 4072/2012.]

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Περί των μεταξύ συνεταίρων διαφορών και περί του τρόπου της κρίσεως αυτών

Άρθ. 51-63 [Καταργήθηκαν αρχικά σιωπηρά από την Πολιτική Δικονομία και ρητά από το άρθρο 7 παρ. 1 ΕισΝΚΠολΔ, ΑΝ 44/1967].

Άρθ. 64 [Καταργήθηκε με το άρθρο 294 παρ. 2 του Ν 4072/2012].

ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

Περί χωρισμού υπαρχόντων

Άρθ. 65 Πάσα περί χωρισμού υπαρχόντων αγωγή κινείται, ανακρίνεται, και δικάζεται κατά τας διατάξεις του πολιτικού νόμου,

Σελ. 6

(βιβλ. Γ΄ τίτλ. Ε΄ κεφ. β΄ τμήμα 3), και της Πολιτικής Δικονομίας, (μέρος δεύτερον, βιβλίον Α΄ τίτλος Ζ΄).

Σημ.: Οι παραπομπές αναφέρονται στον Γαλλικό Αστικό Κώδικα και στην Γαλλ. Πολιτική Δικονομία.

Άρθ. 66 Πάσα απόφασις διατάσσουσα σωματικήν διάστασιν ή διάζευξιν μεταξύ συζύγων, ο εις των οποίων ήθελε είσθαι έμπορος, θέλει υποβάλλεσθαι εις τας παρά του άρθρου 872 της Πολιτικής Δικονομίας οριζομένας διατυπώσεις. Εν ελλείψει τούτου, οι δανεισταί είναι πάντοτε δεκτοί να προτείνωσι την ανακοπήν, καθ΄ όσον αφορά τα συμφέροντά των, και να αναιρέσωσι πάσαν εκκαθάρισιν γενομένην δυνάμει της αποφάσεως ταύτης.

Σημ.: Ο νόμος εννοεί την Γαλλική Πολιτική Δικονομία.

Άρθ. 67 Παντός γαμικού συναλλάγματος μεταξύ συζύγων, ο εις των οποίων ήθελε είσθε έμπορος, θέλει κοινοποιείσθαι περί­ληψις, εντός ενός μηνός από της χρονολογίας τους, εις τα παρά του άρθρου 872 της Πολιτικής Δικονομίας ωρισμένα γραφεία και συνέδρια, δια να εκτίθεται εις το πινάκιον, συμφώνως με το αυτό άρθρον. Η περίληψις αύτη θέλει διαλαμβάνει, αν οι δύο σύζυγοι έχουν κοινά ή χωριστά τα υπάρχοντα ή αν εσυμφώνησαν προίκιον διοίκησιν.

Άρθ. 68 Ο συμβολαιογράφος παρά του οποίου ήθελε γενή το γαμικόν συνάλλαγμα, χρεωστεί να κάμη την παρά του προηγουμένου άρθρου διατασσομένην κοινοποίησιν, άλλως τιμωρείται με εκατόν φράγκων, πρόστιμον, και περιπλέον καθαιρείται και γίνεται υπεύθυνος προς τους δανειστάς, αν αποδειχθή ότι η παράλειψις έγινε κατά δολίαν συνεννόησιν.

Άρθ. 69 Η αυτή κοινοποίησις θέλει γενή, και επί ταις αυταίς ποιναίς, εντός ενός έτους από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου, παρ΄ όλων των συζύγων, όσοι, έχοντες χωριστά τα υπάρ-

Σελ. 7

χοντα ή συνεζευγμένοι όντες υπό προίκιον διοίκησιν, ήθελον

μετέρχεσθαι το έργον του εμπόρου καθ΄ ην στιγμήν δημοσιευθή ο νόμος ούτος.

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟΝ

Περί παραγγελιοδόχων

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

Περί των παραγγελιοδόχων εν γένει

Άρθ. 90 Παραγγελιοδόχος είναι όστις ενεργεί υπό το ιδικόν του ή υπό εταιρικόν όνομα προς λογαριασμόν ενός τινος παραγγελέως.

Άρθ. 91 Τα καθήκοντα και τα δικαιώματα του παραγγελιοδόχου, όστις ενεργεί εν ονόματι παραγγελέως τινός, προσδιορίζονται παρά του πολιτικού νόμου, βιβλ. Γ’ τίτλος ΙΓ’.

Άρθ. 92 Πας παραγγελιοδόχος όστις έκαμε προκαταβολάς περί πραγματειών, αι οποίαι εις αυτόν εστάλησαν από άλλην πόλιν διά να πωληθούν εις λογαριασμόν παραγγελέως τινός, έχει, προς απόληψιν των προκαταβολών του, τόκων και εξόδων, προνόμιον επί της τιμής των πραγματειών, αν ευρίσκωνται εις την διάθεσίν του, εις τας αποθήκας του, ή εις δημόσιον αποδοχείον, ή αν, πριν εισέτι φθάσωσι, δύναται να αποδείξη διά φορτωτικού ή αγωγιαστηρίου εγγράφου, την προς αυτόν γενομένην αποστολήν των.

Άρθ. 93 Αν αι πραγματείαι επωλήθησαν και παρεδόθηκαν προς λογαριασμόν του παραγγελέως, ο παραγγελιοδόχος απολαμβάνει εκ του προϊόντος της πωλήσεως το κεφάλαιον των προκαταβολών του, τα έξοδα και τους τόκους, κατά προτίμησιν των άλλων δανειστών του παραγγελέως.

Άρθ. 94 Κανένα δάνειον, καμμία προκαταβολή ή πληρωμή γενομένη ένεκα πραγματειών παρακατεθειμένων ή παραδεδομένων παρ’ ανθρώπου διαμένοντος εις τον αυτόν όπου και ο παραγγελιοδόχος τόπον δεν παρέχει προνόμιον εις τον παραγγελιοδόχον ή θε-

Σελ. 8

ματοφύλακα, αν δεν συμμορφωθή με τας διατάξεις του πολιτικού νόμου (βιβλ. Γ΄, τίτλ. ΙΖ΄) περί δανείων επί ενεχύρω.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Περί των παραγγελιοδόχων των αναδεχομένων την διά γης ή δι’ ύδατος μετακόμισιν

Άρθ. 95 Ο παραγγελιοδόχος, όστις αναδέχεται την διά γης ή δι’ ύδατος μετακόμισιν, χρεωστεί να καταγράφη εις το ημερολόγιόν του το είδος και την ποσότητα των πραγματειών, προσέτι δε και την αξίαν των, αν γενή περί τούτο αίτησις.

Άρθ. 96 Είναι εγγυητής, ότι αι πραγματείαι θέλουν φθάσει εντός της εις το αγωγιαστήριον έγγραφον ωρισμένης προθεσμίας, εκτός αν νομίμως αποδείξη ότι εμποδίσθη εξ ακαταμαχήτου δυνάμεως.

Άρθ. 97 Είναι υπεύθυνος περί πάσης αβαρίας ή φθοράς των πραγματειών και πραγμάτων, αν εις το αγωγιαστήριον έγγραφον δεν συνωμολογήθη το εναντίον ή αν δεν υπήρξεν ακαταμάχητος δύναμις.

Άρθ. 98 Είναι υπεύθυνος περί των πράξεων του μεσολαβούντος παραγγελιοδόχου, προς τον οποίον διευθύνει τας πραγματείας.

Άρθ. 99 [Καταργήθηκε με το άρθρο 8 ΕισΝΑΚ.]

Άρθ. 100 Το αγωγιαστήριον έγγραφον συσταίνει συνάλλαγμα μεταξύ του αποστολέως και του αγωγιάτου ή μεταξύ του αποστολέως, του παραγγελιοδόχου, και του αγωγιάτου.

Άρθ. 101 Το αγωγιαστήριον πρέπει να είναι χρονολογημένον.

Πρέπει να εκφράζει το είδος και το βάρος ή το ποσόν των προς μετακόμισιν πραγμάτων· την προθεσμίαν, εντός της οποίας πρέπει να εκτελεσθεί η μετακομιδή.

Πρέπει να φανερώνει το όνομα και την κατοικίαν του παραγγελιοδόχου, διά του οποίου η μετακομιδή γίνεται, αν υπάρχει, το όνομα

Σελ. 9

εκείνου προς τον οποίον αι πραγματείαι διευθύνονται, το όνομα και την διαμονήν του αγωγιάτου, την τιμήν του αγωγίου, την ένεκα αργοπορίας οφειλομένην αποζημίωσιν.

Υπογράφεται παρά του αποστολέως ή παρά του παραγγελιοδόχου.

Φέρει δε εις το περιθώριον τα σημεία και τους αριθμούς των προς μετακομιδήν πραγμάτων.

Το αγωγιαστήριον αντιγράφεται παρά του παραγγελιοδόχου εις βιβλίον αριθμημένον και μονογραφημένον, χωρίς κενά διαστήματα και κατά συνέχειαν.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ

Περί του αγωγιάτου

Άρθ. 102 Ο αγωγιάτης είναι υπεύθυνος περί της απωλείας των μετακομιζομένων πραγμάτων, εκτός αν τούτο συμβή εξ ακαταμαχήτου δυνάμεως.

Είναι υπεύθυνος περί πάσης αβαρίας, εκτός εκείνων αι οποίαι προέρχονται από ίδιον του πράγματος ελάττωμα, ή εξ ακαταμαχήτου δυνάμεως.

Άρθ. 103 Αν εξ ακαταμαχήτου δυνάμεως η μετακομιδή δεν έγινε κατά την συμφωνηθείσαν προθεσμίαν, ο αγωγιάτης δεν χρεωστεί αποζημίωσιν ένεκα της αργοπορίας.

Άρθ. 104 Η παραλαβή των μετακομισθέντων πραγμάτων και η πληρωμή του αγωγίου σβύνουν πάσαν κατά του αγωγιάτου αγωγήν.

Άρθ. 105 Αν συμβή αποποίησις ή διαφορά ως προς την παραλαβήν των μετακομισθέντων πραγμάτων, η κατάστασις αυτών εξετάζεται και βεβαιούται υπό δοκιμαστών, διωρισμένων παρά του προέδρου των εμποροδικών ή, εν ελλείψει τούτου, παρά του ειρηνοδίκου, δυνάμει διατάγματος, γενομένου κάτωθεν της περί τούτο αναφοράς.

Σελ. 10

Τα πράγματα ταύτα δύνανται να παρακατατεθώσι, να μεσεγγυηθώσι, και επομένως να μετακομισθώσιν εις δημόσιον αποδοχείον.

Δύναται και να πωληθή υπέρ του αγωγιάτου μέρος ισότιμον του αγωγίου.

Άρθ. 106 Αι διατάξεις του παρόντος τμήματος είναι κοιναί εις τους λεμβάρχους και εις τους εργολάβους ταχυπόρων και δημοσίων αμαξών.

Άρθ. 107 Πάσα κατά του παραγγελιοδόχου και του αγωγιάτου αγωγή περί απωλείας ή αβαρίας των πραγματειών παραγράφεται, επί μεν των εντός του Κράτους γενομένων αποστολών μετά έξ μήνας, επί δε των εκτός αυτού μετά εν έτος από της ημέρας, καθ’ ην η μετακομιδή των πραγματειών έπρεπε να γενή, αν πρόκειται περί απωλείας ή αφ’ ης έγινεν η παράδοσις αυτών, αν πρόκειται περί αβαρίας· εξαιρούνται αι περιπτώσεις καθ’ ας ήθελε συμβή απάτη ή απιστία.

ΤΜΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟΝ

Περί Αγοράς και Πωλήσεως

Άρθ. 108 Η αγορά και η πώλησις αποδεικνύεται δια δημοσίων εγγράφων, δι’ ιδιογράφων, δια σημειώσεως ή λογαριασμού κολλυβιστού τινός ή μεσίτου, υπογεγραμμένου εν τάξει παρά των συναλλαττομένων, δια τιμολογίου αποδεδειγμένου, δια της αλληλογραφίας, δια των βιβλίων των συναλλαττομένων, δια μαρτύρων, όταν το δικαστήριον ήθελε κρίνει δεκτήν την δια μαρτύρων απόδειξιν.

Σελ. 11

[2] ΒΔ της 2/14.5.1835

Περί αρμοδιότητος Εμποροδικείων

[Άρθρα 1-8]

Άρθ. 1 Τα εμποροδικεία κρίνουν 1) πάσαν διαφοράν αφορώσαν τας μεταξύ εμπόρων και τραπεζιτών υποχρεώσεις και συναλλαγάς, 2) πάσαν μεταξύ οποιωνδήποτε διαφοράν αφορώσαν πράξεις εμπορικάς.

Σημ.: Τα Εμποροδικεία καταργήθηκαν με το Ν ΑΥΝΖ΄ της 28 Μαΐου/9 Ιουνίου 1887.

Άρθ. 2 Ο νόμος θεωρεί πράξεις εμπορικάς τας αγοράς προϊόντων γης ή τέχνης, τας οποίας ήθελε κάμει τις είτε δια να μεταπωλήση ταύτα ακατέργαστα, ως τα ηγόρασεν, ή κατειργασμένα και μεταποιημένα εις χειροτεχνήματα, είτε επί σκοπώ να μισθώση απλώς την χρήσιν αυτών· πάσαν επιχείρησιν χειροτεχνιών, παραγγελίας ή μετακομίσεως δια γης ή δι’ ύδατος· πάσαν επιχείρησιν προμηθείας, πρακτορείας, πλειστηριάσεως και δημοσίων θεαμάτων· όλας τας κολλυβιστικάς, τραπεζιτικάς, και μεσιτικάς εργασίας, όλας τας εργασίας των δημοσίων Τραπεζών· όλας τας μεταξύ εμπόρων και τραπεζιτών υποχρεώσεις· τας συναλλαγματικάς και τας από τόπου εις τόπον αποστολάς χρημάτων, οποιοιδήποτε και ΑΝ είναι οι συναλλαττόμενοι.

Άρθ. 3 Ο νόμος θεωρεί επίσης πράξεις εμπορικάς: πάσαν επιχείρησιν κατασκευής και πάσαν αγοράν, πώλησιν, ή μεταπώλησιν πλοίων, προς την εντός ή εκτός του Κράτους ναυτιλίαν χρησίμων· όλας τας θαλασσίους αποστολάς· πάσαν αγοράν ή πώλησιν αρμένων, εξαρτίων, και ζωοτροφιών· πάσαν ναύλωσιν· παν ναυτικόν δάνειον, όλα τα περί ασφαλειών συναλλάγματα και όσα άλλα αφορώσι την ναυτικήν εμπορίαν· όλας τας περί μισθώσεως του πλη-

Σελ. 12

ρώματος συμφωνίας και συμβάσεις· όλας τας προς υπηρεσίαν εμπορικών πλοίων μισθώσεις ναυτικών.

Άρθ. 4 Τα εμποροδικεία κρίνουν ωσαύτως περί πάσης αγωγής γενομένης εναντίον εμπορικών επιστατών, υπαλλήλων, ή υπηρετών, ένεκα των συναλλαγών του εμπόρου υπό τον οποίον διατελούσι.

Άρθ. 5 [Καταργήθηκε με τον Ν ΨΛΣΤ΄/1878 περί πτωχεύσεως κ.λπ.]

Άρθ. 6 Όταν, κατά τους ορισμούς του εν ισχύϊ Εμπορικού Νόμου, αι συναλλαγματικαί δεν λογίζωνται ειμή απλά υποσχετικά ή όταν τα εις διαταγήν γραμμάτια δεν φέρουν ουδενός εμπόρου υπογραφήν, ουδ’ αφορώσιν εργασίας εμπορικάς, κολλυβιστικάς, τραπεζιτικάς, ή μεσιτικάς, το εμποροδικείον χρεωστεί να παραπέμψη την δίκην εις το πολιτικόν δικαστήριον, εάν ο εναγόμενος το ζητήση.

Άρθ. 7 Εάν οι συναλλαγματικαί αύται ή τα εις διαταγήν γραμμάτια φέρουν εν ταυτώ υπογραφάς εμπόρων και μη εμπόρων, το εμποροδικείον κρίνει περί αυτών, δεν δύναται όμως να διατάξη την φυλάκισιν των μη εμπόρων, ειμή οσάκις ήθελον είσθαι μέτοχοι πράξεων εμπορικών, κολλυβιστικών, τραπεζιτικών, ή μεσιτικών.

Άρθ. 8 Δεν υπάγονται εις την αρμοδιότητα των εμποροδικείων αι κατά ιδιοκτημόνων, γεωργών, αμπελουργών αγωγαί περί πωλήσεως των από των κτημάτων αυτών προϊόντων, ουδέ αι κατ’ εμπόρων περί πληρωμής προϊόντων γης ή πραγματειών, ηγορασμένων προς ιδίαν αυτών χρήσιν. Τα γραμμάτια όμως τα παρ’ εμπόρων υπογεγραμμένα θεωρούνται ως ένεκα του εμπορίου αυτών γενόμενα, εάν άλλη τις αιτία δεν υπάρχη ρητώς εκπεφρασμένη εις αυτά.

Σελ. 13

[3] Ν 4919/2022*

Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Oδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις

(ΦΕΚ Α΄ 71/7.4.2022)

Σημ.: Σύμφωνα με το άρθρο 59 περ. α΄ και β΄ του Ν 4919/2022 (ΦΕΚ Α΄ 71/7.4.2022): «Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργούνται: α) τα άρθρα 85 έως 114 του Ν 4635/2019 (Α’ 167), περί Γ.Ε.ΜΗ., β) τα άρθρα 1 έως 9α του Ν 4441/2016 (Α’ 227), περί απλοποίησης διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων…»

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθ. 1 Σκοπός. Σκοπός του νόμου είναι, με την ενσωμάτωση του Κεφαλαίου III της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου

Σελ. 14

(L 186), η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η επέκταση της χρήσης ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών για την ευκολότερη, ταχύτερη και χρονικά και οικονομικά αποδοτικότερη έναρξη οικονομικής δραστηριότητας μέσω της σύστασης εταιρείας ή της εγκατάστασης υποκαταστήματος και η προσβασιμότητα στην πληροφορία, σχετικά με τις επιχειρήσεις. Με τον παρόντα νόμο, επιπλέον, προβλέπεται η εξ ολοκλήρου επιγραμμική σύσταση εταιρειών και η καταχώριση υποκαταστημάτων, καθώς και η εξ ολοκλήρου επιγραμμική υποβολή πράξεων και στοιχείων με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω της απλούστευσης των διαδικασιών και της χρήσης νέων τεχνολογιών, ως προς τους κανόνες σύστασης εταιρειών.

Άρθ. 2 Αντικείμενο. Αντικείμενο του νόμου είναι η ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 στο εθνικό εσωτερικό δίκαιο, κατά το μέρος που τροποποιεί την Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132 (L 186), και η θέσπιση ρυθμίσεων που θα επιτρέψουν τη μείωση του χρόνου και του κόστους σύστασης εταιρείας μέσω της πλήρους ηλεκτρονικοποίησης των διαδικασιών και της διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) και της Υπηρεσίας Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) με άλλα μητρώα του Δημοσίου, καθώς και με το σύστημα διασύνδεσης των μητρώων επιχειρήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.ΔΙ.ΜΗ.Ε. - B.R.I.S.). Παράλληλα, αντικείμενο του νόμου είναι η δημιουργία ενός σαφούς και απλουστευμένου πλαισίου καταχώρισης και δημοσίευσης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) των πράξεων δηλώσεων ή στοιχείων εταιρειών που απαιτούν εμπορική δημοσιότητα, καθώς και η θεσμοθέτηση ενός, διακριτού από το Γ.Ε.ΜΗ., Μητρώου Μη Εμπορικής Οικονομικής Δραστηριότητας (Μ.Μ.Ε.Ο.Δ.), προκειμένου να είναι δυνατή η καταγραφή της οικονομικής δραστηριότητας στη Χώρα σε ηλεκτρονικά μητρώα.

Σελ. 15

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

Άρθ. 3 Ορισμοί (άρθρο 13α, παρ. 1 και 2 άρθρου 13β, άρθρο 13γ και παρ. 1 άρθρου 16 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132). Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, οι όροι που χρησιμοποιούνται έχουν την ακόλουθη έννοια:

α) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)»: Το εθνικό μητρώο εμπορικής δημοσιότητας, στο οποίο πραγματοποιείται η δημοσιότητα πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων των υπόχρεων προσώπων.

β) «Πληροφοριακό Σύστημα Γ.Ε.ΜΗ.»: Το ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρισης και αποθήκευσης πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων, καθώς και η υποδομή τεχνολογίας πληροφορίας και επικοινωνίας που το υποστηρίζει και είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr).

γ) «Διαδικτυακός τόπος Γ.Ε.ΜΗ.»: Ο ιστότοπος στον οποίο πραγματοποιείται η δημοσίευση καταχωριστέας πράξης, στοιχείου ή δήλωσης, που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία απαιτεί εμπορική δημοσιότητα.

δ) «Σύστημα Διασύνδεσης Μητρώων Επιχειρήσεων (Σ.ΔΙ.ΜΗ.Ε. - B.R.I.S.)»: Το σύστημα διασύνδεσης των μητρώων επιχειρήσεων των κρατών μελών που αναφέρεται στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1042 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 18ης Ιουνίου 2021 «για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132» (L 225).

ε) «Ευρωπαϊκός μοναδικός ταυτοποιητής (EUID)»: Ο μοναδικός ταυτοποιητής για σκοπούς επικοινωνίας μεταξύ των μητρώων, όπως αναφέρεται στο σημείο 9 του Παραρτήματος του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1042, που επιτρέπει την αδιαμφι-

Σελ. 16

σβήτητη ταυτοποίηση των εταιρειών κατά την επικοινωνία μεταξύ των μητρώων μέσω της πλατφόρμας του Σ.ΔΙ.ΜΗ.Ε. - B.R.I.S.

στ) «Υπηρεσία Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.)»: Το φυσικό πρόσωπο ή η υπηρεσία που είναι αρμόδια για την έναρξη, τη διεκπεραίωση και την ολοκλήρωση των διαδικασιών σύστασης εταιρείας.

ζ) «Πληροφοριακό Σύστημα Υ.Μ.Σ.»: Το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων σύστασης των εταιρειών και καταχώρισής τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το οποίο διαχειρίζονται οι Υ.Μ.Σ. και είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr).

η) «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης» (e-Υ.Μ.Σ.): Η ψηφιακή πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης αίτησης επιγραμμικής (on-line) σύστασης και καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ., την οποία χρησιμοποιούν αποκλειστικά οι ιδρυτές και η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr).

θ) «Διαλειτουργικότητα»: Η διασύνδεση πληροφοριακών συστημάτων, που έχει ως σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών που καταχωρίζονται σε αυτά για την υλοποίηση της αρχής «μόνο άπαξ».

ι) «Μέσο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης»: Υλική και άυλη μονάδα, η οποία περιέχει δεδομένα ταυτοποίησης προσώπου και χρησιμοποιείται για την επαλήθευση ταυτότητας σε επιγραμμικές υπηρεσίες. Ως τέτοιο νοείται το μέσο που προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, «σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ» (L 257) και στο Κεφάλαιο Θ’ του Ν 4727/2020 (Α’ 184). Το ως άνω μέσο μπορεί να έχει εκδοθεί και σε άλλο κράτος μέλος και χρησιμοποιείται για την επαλήθευση των φυσικών

Σελ. 17

ή νομικών προσώπων ή φυσικών προσώπων που εκπροσωπούν νομικά πρόσωπα με έδρα σε άλλο κράτος μέλος.

ια) «Σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης»: Σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, στο πλαίσιο του οποίου εκδίδονται μέσα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή σε φυσικά πρόσωπα που εκπροσωπούν νομικά πρόσωπα.

ιβ) «Ηλεκτρονικά μέσα»: Ηλεκτρονικός εξοπλισμός για την επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής συμπίεσης, και την αποθήκευση δεδομένων, μέσω του οποίου τα στοιχεία αποστέλλονται αρχικά και παραλαμβάνονται στον προορισμό τους.

ιγ) «Εμπορική δημοσιότητα»: Η εγγραφή ή καταχώριση και η δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ., πράξεων ή στοιχείων που πρέπει να δημοσιεύονται σύμφωνα με τη νομοθεσία περί εμπορικών εταιρειών.

ιδ) «Συστατική δημοσιότητα»: Η καταχώριση και ταυτόχρονη δημοσίευση πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων στο Γ.Ε.ΜΗ., τα έννομα αποτελέσματα των οποίων εκκινούν από την ημερομηνία καταχώρισης και ταυτόχρονης δημοσίευσης στο Γ.Ε.ΜΗ.

ιε) «Δηλωτική δημοσιότητα»: Η καταχώριση και ταυτόχρονη δημοσίευση πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων στο Γ.Ε.ΜΗ., τα έννομα αποτελέσματα των οποίων εκκινούν από την ημερομηνία τέλεσής τους.

ιστ) «Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. (Υ.Γ.Ε.ΜΗ.)»: Οι υπηρεσίες στις οποίες ανατίθεται η τήρηση του Γ.Ε.ΜΗ. και η αρμοδιότητα καταχώρισης και δημοσίευσης πράξεων, στοιχείων και δηλώσεων σε αυτό για την εκπλήρωση του σκοπού της εμπορικής δημοσιότητας.

ιζ) «Έλεγχος νομιμότητας»: Ο προληπτικός ουσιαστικός έλεγχος που διενεργείται από τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. (Υ.Γ.Ε.ΜΗ.) για τη διαπίστωση της συμφωνίας του περιεχομένου των προς καταχώριση και δημοσίευση πράξεων, στοιχείων και δηλώσεων με

Σελ. 18

το καταστατικό και με τις διατάξεις αναγκαστικού δικαίου που διέπουν το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο.

ιη) «Έλεγχος πληρότητας»: Ο τυπικός έλεγχος που διενεργείται από τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ., προκειμένου να διαπιστώσουν ότι η αίτηση καταχώρισης και δημοσίευσης πράξης, στοιχείου ή δήλωσης, συνοδεύεται από όλα τα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, χωρίς να υπεισέλθουν στον έλεγχο του περιεχομένου αυτών.

ιθ) «Αυτόματη καταχώριση»: Η καταχώριση και δημοσίευση δηλωτικών πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων που πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στο Γ.Ε.ΜΗ. με αποκλειστική ευθύνη του υπόχρεου για την καταχώριση και τη δημοσίευση, χωρίς να προηγείται έλεγχος νομιμότητας από την αρμόδια Υ.Γ.ΕΜΗ.

κ) «Επιγραμμική καταχώριση υποκαταστήματος»: Η διαδικασία καταχώρισης που καταλήγει στη δημοσιοποίηση πράξεων και στοιχείων σχετικά με υποκατάστημα εταιρείας που έχει συσταθεί σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

κα) «Σύσταση εταιρείας»: Η διαδικασία ίδρυσης μιας εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων της κατάρτισης της ιδρυτικής πράξης και όλων των αναγκαίων μέτρων για την καταχώριση της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

κβ) «Υπόδειγμα»: Το πρότυπο καταστατικό για τη σύσταση εταιρείας ή η πρότυπη πράξη που καταχωρίζεται και δημοσιεύεται στο Γ.Ε.ΜΗ. με τη μορφή του ιδιωτικού εγγράφου.

κγ) «Πιστοποιημένος χρήστης Γ.Ε.ΜΗ.»: Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της Υ.Γ.Ε.ΜΗ., ο οποίος καταχωρίζει και δημοσιεύει πράξεις, στοιχεία ή δηλώσεις στο πληροφοριακό σύστημα Γ.Ε.ΜΗ. και ο εξουσιοδοτημένος συμβολαιογράφος, ο οποίος καταχωρίζει και δημοσιεύει συμβολαιογραφικές πράξεις στο πληροφοριακό σύστημα Γ.Ε.ΜΗ.

Σελ. 19

κδ) «Πιστοποιημένος χρήστης Υ.Μ.Σ.»: Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και ο εξουσιοδοτημένος συμβολαιογράφος που λειτουργεί ως Υ.Μ.Σ. για τη σύσταση εταιρειών.

κε) «Πιστοποιητικό Καλής Λειτουργίας»: Το πιστοποιητικό που παρέχει πλήρη πληροφόρηση για την κατάσταση και λειτουργία της επιχείρησης, η οποία παρέχεται μέσω της διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος του Γ.Ε.ΜΗ. με το πληροφοριακό σύστημα του Μητρώου Αφερεγγυότητας που προβλέπεται στο άρθρο 213 του Ν 4738/2020 (Α’ 207) και το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης (Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.- Π.Π.).

κστ) «Μητρώο πιστοποιημένων χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ.»: Το μητρώο των ειδικά εξουσιοδοτημένων φυσικών προσώπων να πραγματοποιούν καταχωρίσεις και δημοσιεύσεις στα πληροφοριακά συστήματα Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ.

κζ) «Μητρώο Μη Εμπορικής Οικονομικής Δραστηριότητας (Μ.Μ.Ε.Ο.Δ.)»: Το διακριτό μητρώο μη εμπορικής οικονομικής δραστηριότητας, που τηρείται στο Γ.Ε.ΜΗ., όπου εγγράφονται τα νομικά πρόσωπα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και δεν διενεργούν εμπορικές πράξεις.

κη) «Μητρώο Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων»:

Το ενιαίο, εθνικό ηλεκτρονικό μητρώο στο οποίο καταχωρίζονται οι μοναδικές επωνυμίες και οι μοναδικοί διακριτικοί τίτλοι όλων των φυσικών και νομικών προσώπων που ασκούν εμπορική και οικονομική δραστηριότητα.

Άρθ. 4 Εποπτεία Γ.Ε.ΜΗ., Υ.Μ.Σ. και Υ.Γ.Ε.ΜΗ. 1. Η λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ., της Υ.Μ.Σ. και των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

2. Η άσκηση της εποπτείας του Υπουργού αφορά ιδίως:

Σελ. 20

α) στη μέριμνα για την εφαρμογή του παρόντος νόμου και των διατάξεων του εταιρικού δικαίου από τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ.,

β) στη συμμόρφωση του Γ.Ε.ΜΗ. με τους κανόνες του εθνικού και του ενωσιακού δικαίου, σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς και τα εμπορικά μητρώα των κρατών μελών,

γ) στην εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών και στην έγκριση της προκήρυξης έργων πληροφορικής για την αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ.,

δ) στον έλεγχο της υλοποίησης της διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. με άλλα μητρώα του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, του εσωτερικού και του εξωτερικού,

ε) στη λογιστική παρακολούθηση και στον έλεγχο της είσπραξης και κατανομής των εσόδων από τα τέλη Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ., που προβλέπονται στα άρθρα 14 και 49, καθώς και των εξόδων για τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. των επιμελητηρίων και στη διενέργεια σχετικού διαχειριστικού ελέγχου και

στ) στον έλεγχο των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των επιμελητηρίων, που προβλέπονται στην περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 20, ως προς την τήρηση του άρθρου 6, περί πιστοποιημένων χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. και των παρ. 6 και 7 του άρθρου 20, περί στελέχωσης των Υ.ΓΕ.Μ.Η.

Άρθ. 5 Προστασία δεδομένων (άρθρο 161 της Οδηγίας 2017/ 1132/­ΕΕ). Εφόσον πραγματοποιείται στην Υ.Μ.Σ., στο Γ.Ε.ΜΗ. και στο Μ.Μ.Ε.Ο.Δ., που προβλέπεται στο άρθρο 52, επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το Τμήμα Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.) αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ).

Back to Top