ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ – ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 24€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 64,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16548
Περάκης Ε., Ρόκας Ν.

Η παρούσα 2η έκδοση «Γενικό Μέρος Εμπορικού Δικαίου - Αξιόγραφα» αποτελεί συνένωση των επικαιροποιημένων συγγραμμάτων «Ε. Περάκης, Γενικό Μέρος του Εμπορικού Δικαίου» και «Ν. Ρόκας, Αξιόγραφα». Στο πρώτο εξ αυτών αναπτύσσεται το Γενικό Μέρος του εμπορικού δικαίου ενώ το δεύτερο περιλαμβάνει τη θεωρία των Αξιογράφων. Αναλυτικότερα, το πρώτο μέρος διαιρείται σε τρία επιμέρους μέρη και έντεκα κεφάλαια που περιλαμβάνουν με συνοπτικό τρόπο όλα τα ζητήματα του γενικού μέρους του εμπορικού δικαίου. Καταρχάς αναλύεται η γενική θεωρία του εμπορικού δικαίου όπου περιγράφεται η εμπορική δράση, ως αντικείμενο του εμπορικού δικαίου, η ταυτότητα του εμπορικού δικαίου, η σχέση του με το αστικό δίκαιο καθώς και με την οικονομική επιστήμη. Κατόπιν επιχειρείται η ιστορική προσέγγιση του εμπορικού δικαίου και των συστημάτων εμπορικότητας, ενώ παρατίθενται και οι πηγές του εμπορικού δικαίου (εμπορική νομοθεσία, εμπορικό έθιμο, δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμπορική διαιτησία κ.λπ.). Ακολούθως αναπτύσσονται οι εμπορικές πράξεις και οι έμποροι. Στα πλαίσια των εμπορικών πράξεων αναλύονται ζητήματα που αφορούν το χερσαίο και θαλάσσιο εμπόριο, τους τρόπους επέκτασης της εμπορικότητας της πράξης καθώς και τις αμφιμερώς και ετερομερώς εμπορικές πράξεις. Ακολουθεί διεξοδική ανάλυση του υποκειμένου του εμπορικού δικαίου, των εμπόρων (φυσικά πρόσωπα, εταιρίες, μικρεμπόροι, βιοτέχνες κ.λπ.), καθώς και των λεγόμενων «χωλών» εμπόρων. Περαιτέρω, αναπτύσσονται οι συνέπειες και η σημασία της εμπορικότητας και παρατίθενται τελικές σκέψεις για τη μετάβαση από την παραδοσιακή έννοια του εμπορικού δικαίου σε ένα δίκαιο της επιχείρησης. Ακολούθως, παρουσιάζεται η επιχείρηση και η οργάνωσή της, φωτίζονται πλείστα κομβικά ζητήματα όπως η μεταβίβαση της επιχείρησης, η μίσθωση αυτής, η επικαρπία και το ενέχυρο σε επιχείρηση, η αναγκαστική εκτέλεσης επιχείρησης καθώς και ζητήματα πτωχευτικού δικαίου. Σημαντικό κεφάλαιο του εμπορικού δικαίου καταλαμβάνουν τα βοηθητικά πρόσωπα της εμπορικής επιχείρησης και τα συστήματα διανομής που αναλύονται στη συνέχεια. Εντός του κεφαλαίου αυτού αναπτύσσονται σημαντικά θέματα του εμπορικού δικαίου, όπως η εμπορική αντιπροσωπεία, ο παραγγελιοδοχικός αντιπρόσωπος, ο διανομέας, η σύμβαση δικαιόχρησης (franchising) κ.λπ. Ιδιαίτερο κεφάλαιο αποτελεί η λογιστική οργάνωση της επιχείρησης όπου παρουσιάζονται μεταξύ άλλων τα βιβλία των εμπόρων, ο τρόπος και η διάρκεια τήρησης και καταχώρισης των εγγραφών σε αυτά καθώς και ζητήματα σχετικά με την αποδεικτική τους δύναμη. Στο τελευταίο κεφάλαιο του πρώτου αυτού μέρους με τίτλο «Η δημοσίου δικαίου οργάνωση του εμπορίου – Επιμελητήρια – Εμπορικό μητρώο» παρουσιάζονται με συντομία ορισμένα ζητήματα οργάνωσης του εμπορίου και της επιχείρησης με κανόνες δημοσίου δικαίου καθώς και η σχέση του εμπορικού δικαίου με το φορολογικό και το ποινικό δίκαιο.

Το δεύτερο μέρος του έργου «Γενικό Μέρος Εμπορικού Δικαίου - Αξιόγραφα», καταλαμβάνεται από την ανάλυση του δικαίου των Αξιογράφων. Αρχικά αναλύονται οι πηγές του δικαίου των αξιογράφων, ο ορισμός και τα εννοιολογικά τους στοιχεία, η αξιογραφική ενσωμάτωση, οι διακρίσεις των αξιογράφων, οι αξιογραφικές θεωρίες, η περάτωση της αξιογραφικής ενσωμάτωσης και η δικαστική επιδίωξη του ενσωματωμένου δικαιώματος. Εν συνεχεία παρουσιάζεται αναλυτικά η έκταξη ως βασικός αξιογραφικός τύπος. Στο τρίτο μέρος αναλύεται σε βάθος η συναλλαγματική, ενώ στο τέταρτο μέρος η επιταγή. Τα δύο τελευταία μέρη αφιερώνονται το μεν πέμπτο στα εμπορικά αξιόγραφα εις διαταγή, το δε έκτο στα ανώνυμα αξιόγραφα της κεφαλαιαγοράς.

ΤΜΗΜΑ Α΄
ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑIΟ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ, ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡIΚΟΥ ΔIΚΑIΟΥ
§ 1. Η «εμπορικότητα» και το ΕμπΔ Σελ. 3
§ 2. Τα συστατικά της εμπορικότητας ‑ Γενική περιγραφή
Α. Η διαμεσολάβηση και άλλες υπηρεσίες Σελ. 6
Β. Ο εμπορικός κίνδυνος (ή αβεβαιότητα) Σελ. 11
Γ. Το εμπορικό κέρδος (και η εμπορική ζημία) Σελ. 12
Δ. Η δράση σε αγορά Σελ. 16
Ε. Σύνθεση Σελ. 20
§ 3. Το διπλό πρόσημο της εμπορικής δράσης
Α. Το θετικό πρόσημο Σελ. 21
Β. Το αρνητικό πρόσημο Σελ. 21
Γ. Ηθική και εμπορικές συναλλαγές Σελ. 23
ΚΕΦΑΛΑIΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡIΚΟΥ ΔIΚΑIΟΥ
§ 4. Η ιδιαίτερη «οπτική» (αρχές) του ΕμπΔ
Α. Η αρχή της (ποσοτικά και ποιοτικά) σημαντικής δράσης Σελ. 25
Β. Η αρχή της χρηματικής συναλλαγής Σελ. 27
Γ. Η δυναμική οπτική του ΕμπΔ Σελ. 28
Δ. Η διεθνής οπτική Σελ. 30
Ε. Η αρχή της αποτελεσματικότητας Σελ. 30
ΣΤ. Η αρχή της ελεύθερης δράσης Σελ. 32
Ζ. Άλλες αρχές Σελ. 32
Η. Συμπέρασμα: Το «πνεύμα του εμπορικού δικαίου» Σελ. 32
Θ. Η ερμηνεία στο ΕμπΔ Σελ. 33
§ 5. Η σχέση ΕμπΔ με το αστικό δίκαιο
Α. Η ειδικότητα και η ιδιαιτερότητα του ΕμπΔ Σελ. 34
Β. ΕμπΔ και δίκαιο του καταναλωτή Σελ. 35
§ 6. Η «εμπορικοποίηση του δικαίου» Σελ. 36
§ 7. Η «δημοσιοποίηση του ΕμπΔ» και το «οικονομικό δίκαιο» Σελ. 37
§ 8. ΕμπΔ και οικονομική επιστήμη
Α. Η αμφίδρομη σχέση οικονομικής επιστήμης και ΕμπΔ Σελ. 40
Β. Η «οικονομική ανάλυση του δικαίου», ως η «φιλοσοφία του ΕμπΔ» Σελ. 40
§ 9. Οι κλάδοι του ΕμπΔ Σελ. 42
ΚΕΦΑΛΑIΟ ΤΡΙΤΟ
IΣΤΟΡIΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓIΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ – TA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ
§ 10. Από την αρχαιότητα μέχρι το Μεσαίωνα Σελ. 44
§ 11. Η νεότερη ιστορία
Α. Δυτικός Μεσαίωνας Σελ. 45
Β. Η άνοδος τoυ καπιταλισμoύ ‑ Ο μερκαντιλισμός ‑ Οι Οrdonnances τoυ Λoυδoβίκoυ XIV Σελ. 46
Γ. Η γαλλική επανάσταση και o Code de commerce Σελ. 47
Δ. Οι γερμανικoί κώδικες τoυ 19oυ αιώνα ‑ Ο HGB Σελ. 48
Ε. Η Ελβετία (ο Κώδικας των Ενοχών) και η Iταλία (o Codice Civile) Σελ. 48
ΣΤ. Η Αγγλία και oι ΗΠΑ (o Uniform Commercial Code) Σελ. 49
Ζ. Ο 20ός και ο 21ος αιώνας Σελ. 49
§ 12. Ιστoρική πρoσέγγιση τoυ νεότερoυ ελληνικoύ ΕμπΔ
Α. Μέχρι την υιoθέτηση τoυ Code de commerce Σελ. 49
Β. Η υιoθέτηση τoυ Code de commerce στην Ελλάδα Σελ. 50
Γ. Το ΒΔ περί αρμoδιότητoς των Εμπoρoδικείων (1835) Σελ. 51
Δ. Η εξέλιξη τoυ ΕμπΝ και του εμπορικού δικαίου από το 19ο αιώνα μέχρι σήμερα Σελ. 51
§ 13. Τα σχέδια ενός νέου Εμπoρικoύ Κώδικα Σελ. 52
§ 14. Το ΕμπΔ στις αρχές του 21ου αιώνα – Η παλινδρόμηση μεταξύ παγκοσμιοποίησης και επιστροφής στα σύνορα Σελ. 52
§ 15. Τα «συστήματα εμπορικότητας»
Α. Το γαλλικό (αλλά και ελληνικό) «αντικειμενικό» σύστημα των εμπορικών πράξεων Σελ. 53
Β. Το γερμανικό (υποκειμενικό) σύστημα του εμπορικού επαγγέλματος – Ο «merchant» της αμερικανικής νομοθεσίας Σελ. 54
Γ. Η ιταλική και αυστριακή παραλλαγή του υποκειμενικού συστήματος: Το σύστημα της εμπορικής επιχείρησης και του επιχειρηματία Σελ. 54
Δ. Το σύστημα της τυπικής εμπορικότητας Σελ. 55
Ε. Η ειδική ρύθμιση των εμπορικών συναλλαγών (αγγλοσαξωνικό, σκανδιναβικό σύστημα) Σελ. 55
ΣΤ. Εκτίμηση των συστημάτων Σελ. 56
ΚΕΦΑΛΑIΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
§ 16. Γενικά Σελ. 57
§ 17. Η εμπορική νομοθεσία και το εμπορικό έθιμο Σελ. 58
§ 18. Τo δίκαιo της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 59
§ 19. Τo διεθνές εμπορικό και οικονομικό δίκαιο
Α. Διεθνείς συμβάσεις για την ελεύθερη διενέργεια του εμπορίου Σελ. 60
B. Διεθνείς συμβάσεις και άλλες προσπάθειες για την ομοιόμορφη ρύθμιση του εμπορίου Σελ. 60
§ 20. Η αυτoρρύθμιση τoυ εμπoρίoυ
Α. Οι εμπoρικές συνήθειες Σελ. 61
Β. Οι «Κώδικες» συμπεριφοράς και δεοντολογίας - το «soft law» Σελ. 64
Γ. Η τυπoπoίηση στo ΕμπΔ Σελ. 65
§ 21. Η πρακτική επίλυσης των εμπορικών διαφορών (νoμoλoγία δικαστηρίων, εμπορική διαιτησία)
Α. Η νoμoλoγία Σελ. 65
Β. H διαιτησία στo ΕμπΔ Σελ. 66
§ 22. Η Lex Mercatoria
Α. Τo πρόβλημα της Lex Mercatoria και η σύνδεσή της με τη διεθνή διαιτησία Σελ. 67
Β. Εκτίμηση της Lex Mercatoria Σελ. 69
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΟΙ
ΚΕΦΑΛΑIΟ ΠΕΜΠΤΟ
Η ΕΜΠΟΡIΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΑΡΘΡΑ 2 ΚΑΙ 3 ΔΑΕ)
§ 23. Εισαγωγή
Α. Γενικά για τις εμπορικές πράξεις Σελ. 74
Β. Η «επιχείρηση» κατά τα άρθρα 2 και 3 ΔΑΕ Σελ. 76
§ 24. Το άρθρο 2 ΔΑΕ (χερσαίο εμπόριο)
Α. Διανομή Σελ. 78
(1) Η αγορά προς μεταπώληση αυτούσιων πραγμάτων Σελ. 78
(2) Η «επιχείρηση» προμήθειας Σελ. 80
(3) Εκτός εμπορικότητας: Τα ακίνητα Σελ. 81
Β. Παραγωγή Σελ. 83
(1) Εκτός εμπορικότητας: Η «πρωτογενής» παραγωγή και διάθεση Σελ. 83
(2) Αγορά προς επεξεργασία και μεταπώληση – Η «επιχείρηση» χειροτε­χνίας Σελ. 85
Γ. Υπηρεσίες Σελ. 86
(1) Η «επιχείρηση» πρακτορείας Σελ. 86
(2) H «επιχείρηση» παραγγελίας Σελ. 90
(3) H «επιχείρηση μετακομίσεως διά γης ή δι’ ύδατος» Σελ. 93
(4) «Τραπεζιτικές» και «κολλυβιστικές» εργασίες Σελ. 94
(5) Η μεσιτεία ‑ η «επιχείρησις πλειστηριάσεως» Σελ. 95
(6) Οι συναλλαγματικές και οι αποστολές χρημάτων Σελ. 96
(7) Η «επιχείρηση» δημοσίων θεαμάτων Σελ. 97
(8) Η σύμβαση εργασίας των υπαλλήλων του εμπόρου Σελ. 98
(9) Εκτός εμπορικότητας: Τα ελευθέρια επαγγέλματα και η επιστη­μονική και καλλιτεχνική δράση Σελ. 98
§ 25. Το άρθρο 3 ΔΑΕ (θαλάσσιο εμπόριο) Σελ. 100
§ 26. Τρόποι επέκτασης της εμπορικότητας της πράξης
Α. Εμπορικότητα με βάση νεότερους νόμους Σελ. 103
Β. Εθιμική εμπορικότητα Σελ. 103
Γ. Εμπορικότητα ίδρυσης εμπορικής εταιρίας ή μεταβίβασης συμμετοχής σ’ αυτή Σελ. 103
Δ. Η παράγωγη εμπορικότητα Σελ. 104
(1) Παράγωγη εξ αντικειμένου εμπορικότητα Σελ. 104
(2) Παράγωγη εξ υποκειμένου εμπορικότητα Σελ. 106
Ε. Ερμηνευτική επέκταση της εμπορικότητας Σελ. 109
(1) Διασταλτική ερμηνεία Σελ. 109
(2) Η αναλογία Σελ. 110
(3) Η αναλογία στις αποκλειόμενες από το ΕμπΔ δράσεις (πρωτογενής παραγωγή, ακίνητα, ελευθέρια κλπ. επαγγέλματα) Σελ. 111
(4) Η κατασκευή της χειροτεχνίας, της προμήθειας κλπ. Σελ. 112
(5) Η στήριξη της εμπορικότητας στην επιχείρηση Σελ. 113
ΣΤ. Ειδικά: Εγγύηση και άλλες ασφάλειες Σελ. 117
§ 27. Αμφιμερώς και ετερομερώς εμπορικές πράξεις Σελ. 118
ΚΕΦΑΛΑIΟ ΕΚΤΟ
Ο ΕΜΠΟΡΟΣ (ΑΡΘΡΟ 1 ΕμπΝ)
§ 28. Επί φυσικών πρoσώπων: Τo σύνηθες επάγγελμα Σελ. 122
§ 29. Eπί εταιριών: Ο σκoπός Σελ. 126
§ 30. Τυπικό σύστημα: Η νoμoθετική βoύληση Σελ. 129
§ 31. Ο μικρέμπoρoς και ο βιοτέχνης Σελ. 129
§ 32. Εμπoρία κράτoυς και δημόσιων επιχειρήσεων και oργανισμών Σελ. 131
Α. Η εμπορικότητα των κρατικών πράξεων Σελ. 132
Β. Η εμπορική ιδιότητα του κράτους και των κρατικών οργανισμών Σελ. 133
§ 33. Περιoρισμoί στη δυνατότητα πρόσβασης στo εμπορικό επάγγελμα
Α. Εμπoρική ικανότητα Σελ. 134
Β. Ασυμβίβαστα Σελ. 139
Γ. Νόμιμoι και συμβατικoί περιoρισμoί εμπoρίας Σελ. 139
§ 34. Οι «χωλoί» έμπoρoι
Α. Φαινόμενoς έμπορος Σελ. 140
Β. Παρένθετος και κρυπτόμενος έμπoρoς Σελ. 142
Γ. Κτήση εμπορικής ιδιότητας από εταίρο με άρση της νομικής προσωπικότητας της εταιρίας Σελ. 144
Δ. Ο πτωχεύσας πoυ ασκεί εμπoρία; Σελ. 147
Ε. Η άσκηση παράνoμης εμπoρίας – Ειδικά: ο αλλοδαπός χωρίς άδεια Σελ. 148
ΣΤ. Η άσκηση εμπoρικής δράσης από μη κερδοσκοπικά ν.π.ι.δ. Σελ. 149
Ζ. Ο μη καταχωρισθείς στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά το άρθρο 16 § 3 ν. 3419/2005 Σελ. 152
§ 35. Απόδειξη – Ο κατά τεκμήριο έμπορος του άρθρου 15 § 2 ν. 3419/2005 – Το δεδικασμένo Σελ. 152
§ 36. Χρόνος και τόπoς της εμπoρικής δράσης
Α. Χρόνoς της εμπoρικής δράσης Σελ. 155
(1) Έναρξη της εμπoρικής ιδιότητας (και εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ.) Σελ. 155
(2) Λήξη της εμπoρικής ιδιότητας (και διαγραφή από το Γ.Ε.ΜΗ.) Σελ. 156
Β. Τόπoς της εμπoρικής δράσης Σελ. 157
(1) Η κύρια εγκατάσταση και η εταιρική έδρα Σελ. 157
(2) Υπoκατάστημα και άλλες δευτερεύουσες εγκαταστάσεις Σελ. 159
§ 37. Εμπορική επωνυμία, διακριτικός τίτλος, «όνομα χώρου» (domain name) Σελ. 160
ΚΕΦΑΛΑIΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΣΥΝΕΠΕIΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡIΚΟΤΗΤΑΣ
§ 38. Γενικά Σελ. 161
§ 39. Συνέπειες της εμπορικότητας της πράξης Σελ. 162
§ 40. Συνέπειες της εμπορικής ιδιότητας Σελ. 163
§ 41. Συνέπειες εμπορικότητας πράξης και εμπορικής ιδιότητας Σελ. 168
§ 42. Επισκόπηση των συνεπειών – «Ευμενείς» και «δυσμενείς» συνέπειες Σελ. 171
§ 43. Η ενδεχόμενη σχετικότητα της εμπορικότητας και των συνεπειών της
Α. Ενδεχόμενη σχετικότητα της έννοιας της εμπορικότητας Σελ. 172
Β. Ενδεχόμενη σχετικότητα των συνεπειών της εμπορικότητας Σελ. 174
§ 44. Τελικές σκέψεις: Από το ΕμπΔ στο δίκαιο της επιχείρησης Σελ. 176
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
§ 45. Γενικά Σελ. 182
§ 46. Το πολυσήμαντο της έννοιας της επιχείρησης Σελ. 185
§ 47. Η επιχείρηση: Υποκείμενο ή αντικείμενο δικαίου;
Α. Η επιχείρηση, υποκείμενο δικαίου; Σελ. 187
Β. Η επιχείρηση ως αυτοτελής φορέας συμφερόντων. Το «συμφέρον της επιχείρησης» Σελ. 188
§ 48. Μεταβίβαση της επιχείρησης
Α. Μεταβίβαση εν ζωή Σελ. 191
Β. Μεταβίβαση αιτία θανάτου Σελ. 196
§ 49. Μεταβίβαση συνόλου μετοχών ή άλλων εταιρικών συμμετοχών Σελ. 197
§ 50. Άλλες πράξεις με αντικείμενο την επιχείρηση
Α. Μίσθωση επιχείρησης Σελ. 198
Β. Η επιχείρηση ως αντικείμενο εισφοράς σε εταιρία Σελ. 198
Γ. Επικαρπία σε επιχείρηση Σελ. 198
Δ. Ενέχυρο σε επιχείρηση Σελ. 199
Ε. Ανάθεση σε τρίτους της διοίκησης και διαχείρισης της επιχείρησης Σελ. 199
ΣΤ. Αναγκαστική εκτέλεση σε επιχείρηση Σελ. 199
Ζ. Επιδίκαση επιχείρησης Σελ. 200
Η. Η επιχείρηση στην πτώχευση και άλλες συλλογικές διαδικασίες Σελ. 201
Θ. Η διακοπή της επιχείρησης Σελ. 201
§ 51. Προστασία της επιχείρησης
Α. Τρόποι προστασίας Σελ. 202
Β. Η ιδέα διατήρησης της επιχείρησης Σελ. 203
ΚΕΦΑΛΑIΟ ΕΝΑΤΟ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
§ 52. Το προσωπικό της επιχείρησης – Η ανάθεση λειτουργιών της επιχείρησης σε τρίτους
A. Οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση Σελ. 204
Β. Η παροχή υπηρεσιών από τρίτους – Υπηρεσίες «φασόν» – Το «οutsourcing» και το «offshoring» Σελ. 206
Γ. Συστήματα διανoμής Σελ. 208
§ 53. Ο εμπορικός αντιπρόσωπος
Α. Γενικά – Το π.δ. 219/1991 – Έννοια εμπορικού αντιπροσώπου Σελ. 209
Β. Η νομική φύση της σύμβασης εμπορικής αντιπροσωπείας Σελ. 213
Γ. Τύπος της σύμβασης Σελ. 213
Δ. Υποχρεώσεις του εμπορικού αντιπροσώπου Σελ. 214
Ε. Υποχρεώσεις του αντιπροσωπευομένου Σελ. 217
ΣΤ. Η αμοιβή (προμήθεια) του εμπορικού αντιπροσώπου Σελ. 217
Ζ. Η λύση της σύμβασης εμπορικής αντιπροσωπείας Σελ. 219
Η. Η αποζημίωση του εμπορικού αντιπροσώπου Σελ. 221
Θ. Φύση των διατάξεων του π.δ. 219/1991 Σελ. 227
§ 54. Ο παραγγελιοδοχικός αντιπρόσωπος Σελ. 227
§ 55. Ο διανομέας
Α. Γενικά Σελ. 230
Β. Υποχρεώσεις των μερών Σελ. 232
Γ. Λύση της σύμβασης – Η αναλογική εφαρμογή των διατάξεων για την εμπορική αντιπροσωπεία Σελ. 234
§ 56. Η σύμβαση δικαιόχρησης (franchising) Σελ. 239
§ 57. Η προβληματική των «δικτύων» διανομής Σελ. 241
§ 58. Άλλοι βοηθητικοί διαμεσολαβητές Σελ. 245
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
Η ΛΟΓIΣΤIΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ («ΒΙΒΛΙΑ», «ΑΡΧΕΙΑ» και «ΣΤΟΙΧΕΙΑ»)
§ 59. Τα βιβλία των εμπόρων, ο ΚΒΣ, ο ΚΦΑΣ και ο ν. 4308/2014 Σελ. 247
§ 59Α. Τα λογιστικά αρχεία και στοιχεία βιβλία σύμφωνα με το ν. 4308/2014
Α. Το «λογιστικό σύστημα» Σελ. 249
Β. Τα «αρχεία» της οντότητας Σελ. 250
§ 60. Τα επιμέρους «αρχεία» του Ν. 4308/2014 Σελ. 251
§ 61. Κανόνες τήρησης των αρχείων Σελ. 253
§ 62. Τρόπος λογιστικής καταχώρησης των εγγραφών
Α. Το απλογραφικό λογιστικό σύστημα Σελ. 255
Β. Το διπλογραφικό σύστημα Σελ. 255
Γ. Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις Σελ. 257
Δ. Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) Σελ. 257
Ε. Η λογιστική τυποποίηση Σελ. 258
§ 63. Η αποδεικτική δύναμη των βιβλίων
Α. Η υπέρ του εμπόρου αυξημένη αποδεικτική δύναμη – το «απόσπασμα» από τα βιβλία Σελ. 259
Β. Η κατά του εμπόρου αποδεικτική δύναμη Σελ. 264
§ 64. Εμφάνιση και ανακοίνωση των βιβλίων
Α. Ανακοίνωση Σελ. 266
Β. Εμφάνιση Σελ. 267
(1) Η επίδειξη των βιβλίων κατά τις κοινές διατάξεις Σελ. 267
(2) Η εμφάνιση των βιβλίων κατά τον ΕμπΝ Σελ. 268
§ 65. Τα βιβλία ως πράγματα Σελ. 270
ΚΕΦΑΛΑIΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ
H ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡIΟΥ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
§ 66. Το «οικονομικό σύνταγμα»
A. Γενικά Σελ. 272
Β. Προστασία της ιδιοκτησίας και της οικονομικής ελευθερίας Σελ. 273
§ 67. Η διοικητική οργάνωση και ρύθμιση του εμπορίου και της εμπορικής δράσης
Α. Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, οι ΟΤΑ και άλλοι ανεξάρτητοι φορείς Σελ. 276
Β. Ρύθμιση και περιορισμοί στην άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων Σελ. 276
§ 68. Τα επιμελητήρια
A. Η νομική φύση των επιμελητηρίων Σελ. 277
Β. Η σημερινή οργάνωση των εμπορικών επιμελητηρίων Σελ. 278
Γ. Μέλη του επιμελητηρίου ‑ Συνδρομή Σελ. 279
Δ. Άλλοι επιμελητηριακοί οργανισμοί Σελ. 280
§ 69. Η εμπορική δημοσιότητα – το σύστημα του Εμπορικού Μητρώου
A. Γενικά Σελ. 281
Β. Το σύστημα του εμπορικού μητρώου Σελ. 282
Γ. Το εμπορικό μητρώο στην Ελλάδα – Ο ν. 3419/2005 («Γ.Ε.ΜΗ.») Σελ. 283
Δ. Δημοσιότητα και αρχή του φαινομένου δικαίου Σελ. 292
§ 70. Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΥΜΣ) Σελ. 292
§ 71. Κέντρα Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕ) Σελ. 294
§ 72. Εμπορικό δίκαιο και φορολογικό δίκαιο Σελ. 295
ΚΕΦΑΛΑIΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ
H «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»
§ 73. Η αλληλέγγυα οικονομία Σελ. 296
ΒIΒΛIΟΓΡΑΦIΑ (επιλογή)
I. ΗΜΕΔΑΠΗ Σελ. 301
II. ΑΛΛΟΔΑΠΗ Σελ. 303
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 309
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
§ 1. Εισαγωγικά. Πηγές του δικαίου των αξιόγραφων Σελ. 324
§ 2. Ορισμός και εννοιολογικά στοιχεία των αξιόγραφων
I. Ορισμός Σελ. 325
II. Εννοιολογικά στοιχεία Σελ. 325
1. Έγγραφο Σελ. 325
2. Δικαίωμα Σελ. 328
3. Σύνδεση δικαιώματος και εγγράφου Σελ. 328
§ 3. Η αξιογραφική ενσωμάτωση
I. Η σημασία της ενσωμάτωσης Σελ. 328
II. Συνέπειες της ενσωμάτωσης Σελ. 330
III. Όρια της ενσωμάτωσης. Σύγχρονες τάσεις στα αξιόγραφα της κεφαλαιαγοράς Σελ. 332
§ 4. Διακρίσεις αξιόγραφων
I. Επιτελούμενη οικονομική λειτουργία Σελ. 334
II. Αξιόγραφα στον κομιστή, εις διαταγή, ονομαστικά Σελ. 335
1. Αξιόγραφα στον κομιστή ή ανώνυμα Σελ. 335
2. Αξιόγραφα εις διαταγή Σελ. 336
3. Ονομαστικά αξιόγραφα Σελ. 338
III. Αξιόγραφα δημόσιας πίστεως και άλλοι αξιογραφικοί τίτλοι Σελ. 339
IV. Φύση ενσωματωμένου δικαιώματος Σελ. 340
V. Συστατικά και δηλωτικά αξιόγραφα Σελ. 341
VI. Αξιόγραφα αιτιώδη και αναιτιώδη Σελ. 342
§ 5. Η γένεση του ενσωματωμένου δικαιώματος (αξιογραφικές θεωρίες) Σελ. 343
§ 6. Περάτωση της αξιογραφικής ενσωμάτωσης
I. Απόσβεση του δικαιώματος Σελ. 346
II. Απώλεια ή καταστροφή Σελ. 346
§ 7. Δικαστική επιδίωξη του ενσωματωμένου δικαιώματος Σελ. 347
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΚΤΑΞΗ
§ 8. Η έκταξη ως βασικός τύπος
Ι. Η έκταξη ως τριμερής σχέση και οι υποκείμενες σχέσεις Σελ. 350
II. Νομική φύση Σελ. 350
III. Ο αξιογραφικός χαρακτήρας της έκταξης Σελ. 351
IV. Αποτελέσματα της έκταξης Σελ. 352
V. Μεταβίβαση της έκταξης Σελ. 353
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ
§ 9. Γενικά
I. Έννοια και μετέχοντα πρόσωπα Σελ. 356
II. Χαρακτηριστικά Σελ. 357
III. Οικονομική σημασία Σελ. 358
IV. Ιστορική και νομοθετική εξέλιξη Σελ. 360
1. Εξέλιξη του θεσμού Σελ. 360
2. Εξέλιξη της νομοθεσίας Σελ. 361
3. Διεθνής εξέλιξη Σελ. 361
§ 10. Ανάληψη υποχρέωσης από συναλλαγματική
I. Ικανότητα Σελ. 362
II. Αρχή της αυτοτέλειας των υπογραφών Σελ. 363
III. Ανάληψη υποχρέωσης από αντιπρόσωπο Σελ. 363
IV. Πλαστότητα Σελ. 365
§ 11. Τυπικά στοιχεία της συναλλαγματικής
I. Τα οκτώ τυπικά στοιχεία Σελ. 365
II. Συνέπειες από την έλλειψη τυπικών στοιχείων Σελ. 370
1. Ακυρότητα της συναλλαγματικής Σελ. 370
2. Μετατροπή Σελ. 371
III. Το επουσιώδες περιεχόμενο της συναλλαγματικής (ρήτρες στη συναλλαγματική) Σελ. 372
1. Προβλεπόμενες ρήτρες Σελ. 372
2. Επιτρεπόμενες ρήτρες Σελ. 372
3. Ρήτρες μη επιτρεπόμενες Σελ. 373
IV. Λευκή συναλλαγματική Σελ. 373
1. Έννοια Σελ. 373
2. Εξουσιοδότηση συμπληρώσεως Σελ. 374
3. Συνέπειες Σελ. 374
V. Η ευθύνη του εκδότη Σελ. 375
§ 12. Η αποδοχή
Ι. Έννοια και σημασία Σελ. 376
ΙΙ. Εμφάνιση προς αποδοχή Σελ. 376
III. Δήλωση αποδοχής Σελ. 377
IV. Αποδοχή με απόκλιση από το περιεχόμενο της συναλλαγματικής Σελ. 378
V. Αποτελέσματα αποδοχής Σελ. 378
VI. Σύμβαση δόσεως και λήψεως Σελ. 378
VII. Αποτελέσματα της άρνησης αποδοχής Σελ. 379
§ 13. Μεταβίβαση της συναλλαγματικής
I. Μεταβίβαση με εκχώρηση Σελ. 379
II. Μεταβίβαση με οπισθογράφηση Σελ. 380
1. Έννοια και νομική φύση της οπισθογράφησης Σελ. 380
2. Τύπος οπισθογράφησης Σελ. 381
3. Περιεχόμενο οπισθογράφησης Σελ. 382
III. Αποτελέσματα της οπισθογράφησης Σελ. 382
1. Νομιμοποιητικά αποτελέσματα Σελ. 382
α) Έννοια και σημασία Σελ. 382
β) Η σειρά οπισθογραφήσεων Σελ. 383
2. Μεταβιβαστικά αποτελέσματα Σελ. 384
α) Γενικά Σελ. 384
β) Καλόπιστη κτήση Σελ. 384
γ) Αποκλεισμός ενστάσεων Σελ. 385
3. Εγγυητικά αποτελέσματα Σελ. 386
4. Συνέπειες διακοπής της σειράς οπισθογραφήσεων Σελ. 387
IV. Ιδιαίτερα είδη οπισθογράφησης Σελ. 387
1. Λευκή οπισθογράφηση Σελ. 387
2. Πληρεξουσιοδοτική οπισθογράφηση Σελ. 388
3. Καλυμμένη πληρεξουσιοδοτική οπισθογράφηση Σελ. 389
4. Ενεχυρική οπισθογράφηση Σελ. 390
5. Μετοπισθογράφηση (όψιμη οπισθογράφηση) Σελ. 391
§ 14. Αποκλεισμός ενστάσεων
Ι. Γενικά Σελ. 392
II. Διακρίσεις ενστάσεων Σελ. 393
1. Ενστάσεις που προκύπτουν από τον τίτλο Σελ. 394
2. Ενστάσεις εγκυρότητας Σελ. 394
3. Προσωπικές ενστάσεις Σελ. 396
§ 15. Συναλλαγματική και υποκείμενη (βασική) σχέση
I. Το αναιτιώδες της απαίτησης από συναλλαγματική Σελ. 399
II. Απαίτηση από συναλλαγματική και υποκείμενη σχέση Σελ. 401
III. Υποκείμενη σχέση και επιδιωκόμενοι σκοποί με την ανάληψη υποχρέωσης από συναλλαγματική Σελ. 401
§ 16. Εκπλήρωση της υποχρέωσης από τη συναλλαγματική
I. Λήξη της συναλλαγματικής Σελ. 401
II. Εμφάνιση προς πληρωμή Σελ. 402
III. Πληρωμή Σελ. 403
IV. Πληρωμή σε μη δικαιούχο Σελ. 404
§ 17. Αναγωγή
I. Αναγωγή για πληρωμή Σελ. 405
1. Ουσιαστικές προϋποθέσεις Σελ. 405
2. Τυπικές προϋποθέσεις Σελ. 406
3. Έκπτωση του κομιστή από το δικαίωμα αναγωγής Σελ. 407
4. Ειδοποίηση Σελ. 407
5. Αποτελέσματα της αναγωγής Σελ. 408
II. Αναγωγή για απόδοση. Ανάστροφη κυκλοφορία της συναλλαγματικής Σελ. 408
§ 18. Τριτεγγύηση και παρέμβαση
I. Τριτεγγύηση Σελ. 410
1. Γενικά Σελ. 410
2. Τύπος Σελ. 411
3. Αποτελέσματα Σελ. 412
4. Αναγωγή του τριτεγγυητή Σελ. 412
II. Παρέμβαση Σελ. 413
§ 19. Αντίτυπα και αντίγραφα
I. Αντίτυπα Σελ. 413
II. Αντίγραφα Σελ. 414
§ 20. Παραγραφή και αδικαιολόγητος πλουτισμός
Ι. Παραγραφή Σελ. 415
II. Αδικαιολόγητος πλουτισμός Σελ. 416
§ 21. Γραμμάτιο εις διαταγή Σελ. 419
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΕΠΙΤΑΓΗ
§ 22. Έννοια και σημασία
Ι. Έννοια Σελ. 422
ΙΙ. Οικονομική σημασία Σελ. 422
III. Ιστορική και νομοθετική εξέλιξη Σελ. 423
§ 23. Διαφορές από τη συναλλαγματική Σελ. 423
§ 24. Έκδοση, τύπος και σχέσεις αιτίας
I. Έκδοση και τύπος Σελ. 425
II. Σχέσεις αιτίας Σελ. 427
§ 25. Μεταβίβαση της επιταγής Σελ. 429
§ 26. Εμφάνιση και πληρωμή της επιταγής
I. Εμφάνιση Σελ. 431
II. Πληρωμή Σελ. 432
§ 27. Αναγωγή, παραγραφή, αδικαιολόγητος πλουτισμός
I. Αναγωγή Σελ. 435
II. Παραγραφή και αδικαιολόγητος πλουτισμός Σελ. 436
§ 28. Ιδιαίτερα είδη επιταγής Σελ. 437
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΕΙΣ ΔΙΑΤΑΓΗ
§ 29. Τα εμπορικά αξιόγραφα του άρθρου 76 ν.δ. 1923
I. Τα κατ’ ιδίαν αξιόγραφα Σελ. 440
1. Εμπορική εντολή πληρωμής Σελ. 440
2. Εμπορικό χρεωστικό ομόλογο Σελ. 441
3. Αποθετήριο και ενεχυρόγραφο Σελ. 441
4. Θαλάσσια φορτωτική Σελ. 442
5. Χερσαία φορτωτική Σελ. 443
6. Δελτίο αεροπορικής μεταφοράς Σελ. 443
7. Ασφαλιστήριο Σελ. 443
8. Άλλα αξιόγραφα εις διαταγή Σελ. 444
II. Κοινοί κανόνες που εφαρμόζονται στα εις διαταγή αξιόγραφα του άρθρ. 76 ν.δ. 1923 Σελ. 444
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΑΝΩΝΥΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
§ 30. Ανώνυμα χρεόγραφα
I. Έννοια και σημασία Σελ. 448
II. Βασικά χαρακτηριστικά Σελ. 448
1. Δημιουργία υποχρέωσης Σελ. 448
2. Άσκηση της απαίτησης Σελ. 449
3. Εκπλήρωση Σελ. 449
4. Αποκλεισμός ενστάσεων Σελ. 450
5. Μεταβίβαση Σελ. 450
6. Ονομαστικά χρεόγραφα Σελ. 450
III. Παρεπόμενα έγγραφα Σελ. 450
1. Τοκομερίδια Σελ. 451
2. Μερισματόγραφα Σελ. 451
3. Στέλεχος ανανεώσεως Σελ. 451
§ 31. Οι μετοχές
I. Έννοια και είδη Σελ. 452
II. Σύνδεση δικαιώματος και εγγράφου. Προστασία καλής πίστης Σελ. 453
ΠΗΓΕΣ Σελ. 455
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 463
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ
Ν 5325/1932 – Περί συναλλαγματικής και γραμματίου εις διαταγήν Σελ. 469
ΝΔ της 17.7/13.8.1923 – Περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών Σελ. 493
Ν 5960/1933 – Περί Επιταγής Σελ. 497
Γ.Ε.ΜΗ.
N 3419/2005 - Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας Σελ. 514
Back to Top