Α. Δανηλάτου


Βιβλία

Επιμέλεια: Κ. Οικονόμου
Συγγραφείς: Α. Αλαπάντας, Π. Αλικάκος, Α. Πανταζόπουλος, Α. Δανηλάτου
Συνεργασία: Κ. Βαρσάνης
Σελίδες: 280
Έκδοση: 2018
Στην παρούσα έκδοση «Ομοδικία & Συμμετοχή Τρίτων στην Πολιτική Δίκη» εξετάζονται σε επιμέρους κεφάλαια, με έμφαση στις ιδιαιτερότητες καθενός, οι θεσμοί της απλής και αναγκαίας ομοδικίας, της κύριας, απλής πρόσθετης και αυτοτελούς πρόσθετης παρέμβασης, της προσεπίκλησης και της ανακοίνωσης δίκης, δη...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Πολιτική Δικονομία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Επιμέλεια: Ι. Χαμηλοθώρης
Συγγραφέας: Α. Δανηλάτου
Σελίδες: 242
Έκδοση: 2017
Στο έργο «Αρμοδιότητες Πολιτικών Δικαστηρίων» συγκεντρώνονται όλες οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα, σημαντικών ειδικών αστικών νόμων και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, που αφορούν την καθ΄ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα. Πρόκειται για ένα βιβλίο με έντονο πρακτικό προσανατολισμό, αφού ο δικηγόρο...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Πολιτική Δικονομία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Ερμηνεία – Νομολογία – Διαγράμματα ελέγχου ενεργειών


Μετά τους Ν 4335/2015 και 4411/2016

Διεύθυνση Σειράς: Β. Τσούμας
Πρόλογος: Β. Τσούμας
Συγγραφέας: Α. Δανηλάτου
Σελίδες: 184
Έκδοση: 2017
Η παρούσα δεύτερη έκδοση του έργου «Προθεσμίες κατά τον νέο ΚΠολΔ» παραθέτει, σε αλφαβητική κατάταξη, τις προθεσμίες που αναφέρονται στα επιμέρους κεφάλαια του ΚΠολΔ, έχοντας λάβει υπόψιν τις θεμελιώδεις τροποποιήσεις των οικείων δικονομικών διατάξεων, τις οποίες επέφεραν οι νέοι νόμοι 4335/2015 και...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Πολιτική Δικονομία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Αστικό, Ποινικό και Δημόσιο
Συγγραφείς: Α. Δανηλάτου, Υ. Μπιστούνα, Β. Πολυζωΐδου
Σελίδες: 408
Έκδοση: 2016
Στο παρόν έργο «Δίκαιο προστασίας ανηλίκου» γίνεται μια προσπάθεια να οριοθετηθεί η θέση του ανηλίκου στο ελληνικό και διεθνές δίκαιο. Στο πρώτο μέρος, η κα Δανηλάτου εξετάζει την αντιμετώπιση του ανηλίκου κατά το ελληνικό αστικό δίκαιο, με αφετηρία τα διάφορα Βιβλία του Αστικού Κώδικα. Αναλύει την ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Αστικό Δίκαιο , Ποινικό Δίκαιο, Οικογενειακό Δίκαιο, Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Ερμηνεία - Νομολογία - Υποδείγματα
  • Δημιουργία κοινόχρηστων χώρων
  • Ιδιαίτερα δικαιώματα και προστασία κοινόχρηστων χώρων
  • Ιδιωτικοί χώροι κοινής χρήσεως
Συγγραφέας: Α. Δανηλάτου
Πρόλογος: Β. Τσούμας
Σελίδες: 416
Έκδοση: 2014
Το παρόν έργο «Κοινόχρηστοι χώροι. Στο Δημόσιο και το Ιδιωτικό Δίκαιο»» έχει ένα βασικό χαρακτηριστικό, το οποίο είναι και το πλεονέκτημά του: εξαντλεί το θέμα του. Κατ΄αρχάς γίνεται μία βασική διάκριση μεταξύ κοινοχρήστων χώρων δημοσίου δικαίου και κοινοχρήστων χώρων ιδιωτικού δικαίου. Στην πρώτη ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Δίκαιο Περιβάλλοντος, Αστικό Δίκαιο , Εμπράγματο Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί ∙ Κατάτμηση ∙ Αγροτικός Κλήρος ∙ Κτηνοτροφικός Κλήρος ∙ Αναδασμός ∙ Παραμεθόριες περιοχές ∙ Αρχαιότητες
Συγγραφείς: Β. Τσούμας, Α. Δανηλάτου, Α. Γκατζηρούλης, Π. Δουβίτσας
Διεύθυνση Σειράς: Β. Τσούμας
Σελίδες: 360
Έκδοση: 2011
Στον παρόντα πέμπτο τόμο της σειράς του Δικαίου των Ακινήτων περιλαμβάνονται μία εκτεταμένη μονογραφία του Β. Τσούμα που αφορά τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς της Χώρας, μετά την εισαγωγή των καινούριων ρυθμίσεων του Ν 4030/2011 και έξι συντομότερες, καλύπτουσες τα πολύ ενδιαφέροντα θέματα του αναδ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Αστικό Δίκαιο , Εμπράγματο Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Ερμηνεία - Νομολογία - Διαγράμματα ελέγχου ενεργειών
Συγγραφέας: Α. Δανηλάτου
Σελίδες: 368 + ΧΧΙΙ
Έκδοση: 2011
Το έργο αυτό «Παραγραφή & Προθεσμίες» ανήκει στη σειρά «Η Δικηγορία στην πράξη» και έχει σκοπό να επισημάνει τη νομολογιακή θέση για τα ζητήματα που αφορούν στην παραγραφή (275 ΑΚ)  και στις προθεσμίες (241-246 ΑΚ), ζητήματα που αντιμετωπίζονται συχνά στις δικαστικές αίθουσες.Η πλήρης ανάπτυξη των θ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Αστικό Δίκαιο , Ενοχικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Διεύθυνση Σειράς: Β. Τσούμας
Συγγραφέας: Α. Δανηλάτου
Σελίδες: 568
Έκδοση: 2009
Το παρόν έργο, που εντάσσεται στη σειρά «Ειδικά Θέματα του Δικαίου», αποτελεί τον τέταρτο και απολύτως αυτόνομο τόμο μιας πιο εκτεταμένης συγγραφής που καλύπτει στο σύνολό τους τους δικαιικούς τομείς όπου εμφανίζεται η ανάγκη αποζημίωσης παντός βλαπτομένου. Η ανάπτυξη των οικείων ζητημάτων γίνεται κ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Αστικό Δίκαιο , Ενοχικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Διεύθυνση Σειράς: Β. Τσούμας
Συγγραφείς: Π. Βαφειάδου, Α. Δανηλάτου
Σελίδες: 490
Έκδοση: 2008
Το παρόν έργο, που εντάσσεται στην μεγάλης πρακτικής σημασίας σειρά «Ειδικά Θέματα του Δικαίου», αποτελεί τον τρίτο και απολύτως αυτόνομο τόμο μιας πιο εκτεταμένης συγγραφής που καλύπτει στο σύνολό τους τους δικαιικούς τομείς όπου εμφανίζεται η ανάγκη αποζημίωσης παντός βλαπτομένου. Η ανάπτυξη των ο...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Αστικό Δίκαιο , Ενοχικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Διεύθυνση Σειράς: Β. Τσούμας
Συγγραφείς: Π. Βαφειάδου, Α. Δανηλάτου
Σελίδες: 462+XVIII
Έκδοση: 2007
Το παρόν έργο, που εντάσσεται στη νέα και μεγάλης πρακτικής σημασίας σειρά «Ειδικά Θέματα του Δικαίου», αποτελεί τον δεύτερο και απολύτως αυτόνομο τόμο μιας πιο εκτεταμένης συγγραφής που καλύπτει στο σύνολό τους τους δικαιικούς τομείς όπου εμφανίζεται η ανάγκη αποζημίωσης παντός βλαπτομένου. Η α...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Αστικό Δίκαιο , Ενοχικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Διεύθυνση Σειράς: Β. Τσούμας
Επιμέλεια: Α. Δανηλάτου
Σελίδες: 378
Έκδοση: 2006
Το παρόν έργο, το οποίο εγκαινιάζει τη νέα και μεγάλης πρακτικής σημασίας σειρά της Νομικής Βιβλιοθήκης «Ειδικά Θέματα του Δικαίου», αποτελεί τον πρώτο και απολύτως αυτόνομο τόμο μιας πιο εκτεταμένης συγγραφής που θα καλύπτει στο σύνολό τους τα θέματα του δικαίου μας, όπου εμφανίζεται η ανάγκη α...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Αστικό Δίκαιο , Ενοχικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Συγγραφέας: Β. Τσούμας
Συνεργασία: Α. Δανηλάτου
Σελίδες: 268
Έκδοση: 2006
Η παρούσα έκδοση επιχειρεί να καλύψει το βιβλιογραφικό κενό που υπάρχει σχετικά με το δίκαιο του αλληλόχρεου λογαριασμού.Επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην εξέταση του θεσμού από τη σκοπιά της νομικής καθημερινότητας.Προηγείται η θεωρητική ανάλυση της έννοιας και των ειδών του αλληλόχρεου λογαριασμ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Εμπορικές Συμβάσεις, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Περιλαμβάνει 90 υποδείγματα
Επιμέλεια: Β. Τσούμας
Συνεργασία: Α. Δανηλάτου, Μ. Βουτσαρά
Έκδοση: 2005
Το CD-ROM ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ περιλαμβάνει σε ηλεκτρονική μορφή 90 αντιπροσωπευτικά υποδείγματα δικογράφων με χρήσιμα σχόλια και παρατηρήσεις, ενημερωμένα έως σήμερα. Περιλαμβάνει ενδεικτικά ακυρωτικές - αναγνωριστικές αγωγές, καθώς και αγωγές για: Καταβολή δαπανών κοινοχρήστων, Οικοδόμηση πέραν τ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, CD ROM, Αστικό Δίκαιο , Εμπράγματο Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Περιλαμβάνει 36 υποδείγματα συμβάσεων & 46 υποδείγματα δικογράφων
Επιμέλεια: Γ. Τριανταφυλλάκης
Συνεργασία: Α. Δανηλάτου, Μ. Τσικουρή
Έκδοση: 2004
Το CD-ROM ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ περιλαμβάνει σε ηλεκτρονική μορφή 82 συνολικά υποδείγματα με χρήσιμα σχόλια και παρατηρήσεις, ενημερωμένα έως σήμερα.Χωρίζεται σε δύο βασικές ενότητες.Στην πρώτη παρατίθενται 36 υποδείγματα συμβάσεων για σύσταση, τροποποίηση, λύση κ.λπ. Ομόρ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, CD ROM, Αστικό Δίκαιο , Ενοχικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Περιλαμβάνει 90 υποδείγματα
Επιμέλεια: Β. Τσούμας
Συνεργασία: Α. Δανηλάτου
Έκδοση: 2004
Το CD-ROM ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ περιλαμβάνει σε ηλεκτρονική μορφή 90 συνολικά υποδείγματα με χρήσιμα σχόλια και παρατηρήσεις, ενημερωμένα έως σήμερα.Περιλαμβάνει ενδεικτικά αγωγές για απόδοση μισθίου, για καταβολή μισθωμάτων, για αποζημίωση εκμισθωτή - μισθωτή, για επανεγκατάσταση - προτίμηση, για...
Κατηγορία: Εκδόσεις, CD ROM, Αστικό Δίκαιο , Ενοχικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε δεδομένα μέσω cookies για τη σωστή λειτουργία του website, καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών μας, εσείς όμως θα αποφασίσετε για τα δεδομένα αυτά.

30%
Γιατί αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά;

Έτσι μας βοηθάτε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας & να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Όροι Χρήσης Πολιτική Απορρήτου
">