Α. Καρράς


Βιβλία

Συγγραφέας: Α. Καρράς
Σελίδες: 1200
Έκδοση: 2017
Οι συνεχιζόμενες νομοθετικές επεμβάσεις στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και γενικότερα στο γνωστικό αντικείμενο του Ποινικού Δικονομικού Δικαίου, κατέστησαν αναγκαία την πέμπτη έκδοση του έργου «Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο», η οποία είναι ενημερωμένη μέχρι και τον Ν 4478/2017. Συγκεκριμένα, η ύλη του...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ποινικό Δίκαιο, Ποινική Δικονομία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Συστηματική Ερμηνεία και Μεθοδολογική κατʼ άρθρο Ανάπτυξη
Συγγραφέας: Α. Καρράς
Σελίδες: 1112
Έκδοση: 2016
Το έργο «Κώδικας Ποινικής Δικονομίας» αποτελεί μια συστηματική ερμηνεία και μεθοδολογική ανάπτυξη όλων των άρθρων του ΚΠΔ. Η έκδοση είναι ενημερωμένη μέχρι και τον Ν 4360/2016 (ΦΕΚ Α΄ 9/29.1.2016) και εμπλουτισμένη με νομολογία, κυρίως του Αρείου Πάγου, με κύρια κατεύθυνση τη διευκόλυνση των νομικών...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ποινικό Δίκαιο, Ποινική Δικονομία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Επιμέλεια: Α. Καρράς
Σελίδες: 480
Έκδοση: 2011
Η 12η έκδοση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας,  κατέστη αναγκαία λόγω των επάλληλων νομοθετικών τροποποιήσεων στο κείμενο του νόμου, με πλέον πρόσφατη εκείνη που επέφεραν οι Ν 3904/2010 (ΦΕΚ Α΄ 218/23.12.2010) και Ν 3994/2011 (ΦΕΚ Αʼ 165 25.7.2011). Eκτός από το κείμενο Νόμου, όπου κατά περίπτωση παρα...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ποινικό Δίκαιο, Ποινική Δικονομία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ