Α. Μίρκος

, Δικηγόρος, ΔΝ, συνεργάτης Δικ. εταιρείας «Μπερνίτσας»