ΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ Ν 4529/2018

Κωδικός Προϊόντος : 17075|17076

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org

ΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ Ν 4529/2018
Βίντεο (On Demand)
Εισηγητές: Α. Δρίτσα, Δικηγόρος, LL.M. Εταίρος, Δικ. Εταιρίας Κυριακίδης Γεωργόπουλος , Χ. Καραμπέλης, Δικηγόρος, LL.M., ΜΔΕ, Συνεργάτης Δικ. Εταιρίας Κυριακίδης Γεωργόπουλος
 Δείτε όλους τους εισηγητές
Διάρκεια: 4 ώρες
Ημ/νία Διεξαγωγής: Μαίου 2019
Κόστος Συμμετοχής:
 
 • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι να αναλυθεί το νέο θεσμικό πλαίσιο που θα εφαρμόζεται επί αγωγών για παραβιάσεις του δικαίου ανταγωνισμού (Ν 4529/2018) και να επιχειρηθεί μια πρώτη προσέγγιση, εν αναμονή της διαμόρφωσης σχετικής νομολογίας που να εφαρμόζει το νόμο, αλλά και της δικαστηριακής πρακτικής (τόσο από δικονομική πλευρά, όσο και από ουσιαστική), που θα ακολουθηθεί κατά την άσκηση αγωγών που θα διέπονται από τη νέα νομοθεσία. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί προσέγγιση του ζητήματος και από τη σκοπιά του Ευρωπαϊκού/Κοινοτικού Δικαίου όπου ήδη εφαρμόζεται η Οδηγία 2014/104/ΕΕ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, νομικούς συμβούλους που ασχολούνται με τα οικεία ζητήματα εκπροσωπώντας επιχειρήσεις και ιδιώτες, συμβούλους επιχειρήσεων, μέλη της Εθνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθώς και δικαστικούς λειτουργούς.

 • Η Οδηγία 2014/104/ΕΕ και η εφαρμογή της μέχρι σήμερα - Συγκριτική παρουσίαση και επισκόπηση πρακτικής άλλων ευρωπαϊκών κρατών

 • Ο Ν. 4529/2018 και οι καινοτομίες (;) που εισάγει στην ελληνική έννομη τάξη και το δίκαιο της αποζημιώσεως - Ζητήματα forum shopping και ζητήματα νομιμοποίησης στις αγωγές που καλύπτει το πεδίο εφαρμογής του Νόμου

 • Η αποζημίωση
  - Το δικαίωμα πλήρους αποζημίωσης
  - Ο υπολογισμός του ύψους της ζημίας σύμφωνα με το Ν. 4529/2018
  - Ο υπολογισμός του ύψους της ζημίας σύμφωνα με την ευρωπαϊκή πρακτική

 • Ζητήματα δικαίου αποδείξεως
  - Γενικοί Κανόνες
  - Ειδικοί Κανόνες επί αποδεικτικών μέσων σε φάκελο αρχής ανταγωνισμού
  - Περιορισμοί στη χρήση αποδεικτικών στοιχείων στο φάκελο αρχής ανταγωνισμού
  - Απαγορευμένα αποδεικτικά μέσα

 • Ζητήματα Παραγραφής

 • Δεσμευτικότητα εθνικών αποφάσεων και αποφάσεων Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ενωσιακών δικαστηρίων

 • Ζητήματα ευθύνης
  - Η εις ολόκληρον ευθύνη
  - Οι ΜΜΕ (Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις)
  - Η ένσταση μετακύλισης της επιπλέον επιβάρυνσης

 • Η συναινετική επίλυση των διαφορών και οι συνέπειές της

 • Συμπεράσματα - Κριτική

H Αναστασία Δρίτσα είναι δικηγόρος, εταίρος της δικηγορικής εταιρίας «Κυριακίδης Γεωργόπουλος». Ειδικεύεται στον τομέα του εταιρικού και εμπορικού δικαίου και του κοινοτικού και ελληνικού δικαίου Ανταγωνισμού. Εκπροσωπεί πολυεθνικές εταιρείες επί υποθέσεων συγκεντρώσεων, οριζόντιων συμπράξεων (cartels), κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης, κρατικών ενισχύσεων και δημοσίων διαγωνισμών, οριζόντιων και καθέτων συμφωνιών (κοινοπραξίες, συστήματα διανομής και αντιπροσωπείας, συμβάσεις προμηθειών και μεταφοράς τεχνολογίας), παρέχει εξειδικευμένες συμβουλές σε εταιρείες επί θεμάτων συμμόρφωσης με τους κανόνες ανταγωνισμού και επί κλαδικών ερευνών των αρχών Ανταγωνισμού. Διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια σε στελέχη επιχειρήσεων αναφορικά με την ελληνική νομοθεσία ανταγωνισμού και συμμετέχει συχνά με άρθρα σε διάφορες ελληνικές και ευρωπαϊκές εκδόσεις.

Εκ των υστέρων με μαγνητοσκόπηση (on demand)

Η ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ προσφέρει ευελιξία στον τρόπο παρακολούθησης των σεμιναρίων. Μέσω της δυνατότητας εξ αποστάσεως παρακολούθησης προσφέρονται ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης για τους εκπαιδευόμενους σε όλη την επικράτεια.

H εξ αποστάσεως παρακολούθηση των βιντεοσκοπημένων σεμιναρίων (On demand) δίνει τη δυνατότητα με τη χρήση προσωπικών κωδικών να παρακολουθήσετε ολόκληρο το πρόγραμμα του σεμιναρίου μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org σε τόπο και χρόνο της επιλογής σας, μέσα σε χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Ο χρόνος παρακολούθησης που δίνεται στον χρήστη είναι διπλάσιας διάρκειας του εκάστοτε χρόνου κάθε σεμιναρίου και για διάρκεια ενός έτους. Με την κάλυψη του διαθέσιμου χρόνου ή με την ολοκλήρωση του έτους παύει αυτόματα η πρόσβαση. Η παρακολούθηση γίνεται από οποιονδήποτε Η/Υ με απλή σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Σε όλους τους εξ αποστάσεως συμμετέχοντες παρέχονται:

 • Βεβαίωση παρακολούθησης
 • Πλήρες συνοδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονικές διαφάνειες ή /και σημειώσεις του σεμιναρίου) που διανέμονται αντίστοιχα στους συμμετέχοντες της φυσικής παρακολούθησης μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org με δυνατότητα αναζήτησης, αποθήκευσης και εκτύπωσης
 • Δυνατότητα αποστολής έως δύο (2) ερωτημάτων ανά σεμινάριο
 • Δωρεάν πρόσβαση σε εκδηλώσεις, ημερίδες κ.ά. που διοργανώνει η Νομική Βιβλιοθήκη και διατίθενται αποκλειστικά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org.

 

Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ στην εκπαιδευτική πλατφόρμα www.nblearning.org ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα και παρακολουθήστε εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια καθώς και αποσπάσματα από όλα τα διαθέσιμα σεμινάρια της ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ .

1. Ακολουθήστε τον σύνδεσμο www.nblearning.org

2. Επιλέξτε το κόκκινο πλαίσιο: Δεν είστε μέλος; Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ.

3. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ορίστε τον κωδικό πρόσβασής σας (password).

4. Βρείτε το επιβεβαιωτικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και ακολουθήστε τον σύνδεσμο που θα σας αποσταλεί για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας.

5. Συνδεθείτε και ξεκινήστε την πλοήγηση σας.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με 6 άτοκες δόσεις   http://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg 

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακυρώσεις κρατήσεων θα γίνονται δεκτές χωρίς οικονομική επιβάρυνση MONO εφόσον κοινοποιούνται στη γραμματεία των σεμιναρίων 5 ημέρες πριν την έναρξη του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος. Ακυρώσεις που θα λάβουν χώρα πέραν αυτού του χρόνου, επιβαρύνονται με το 100% του κόστους συμμετοχής.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε δεδομένα μέσω cookies για την σωστή λειτουργία του website , καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών μας, εσείς όμως θα αποφασίσετε για τα δεδομένα αυτά.

30%
Γιατί αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά;

Έτσι μας βοηθάτε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας & να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Όροι Χρήσης
">