ΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Ερμηνεία-Υποδείγματα
Συγγραφείς: Ρ. Γιοβαννόπουλος, Ι. Βενιέρης, Ι. Λιναρίτης, Αλ. Ρόκας, Η. Σταματάκη, Δ.-Π. Τζάκας, Γ. Πανίτσας
Επιμέλεια: Π. Μασούρος
ISBN: 978-960-562-582-5
Εύδοξος: 59377738
Σχήμα: 17 x 24
Σελίδες: 528
Έκδοση: 2016
 

Περιγραφή Περιεχόμενα